ایستاسازه
En Ar

خانه - مطالب آموزشی - بررسی فاصله مناسب مهار از لبه گود در پایدارسازی گودها به روش مهار متقابل

یکی از روش های پایدارسازی موقت دیواره گودهای عمیق روش مهار متقابل (استرات) می باشد. یکی از مهمترین چالش های گودها بحث تغییر مکان لبه گود است. یکی از سوالاتی که در این روش به ذهن می رسد، محل بهینه قرارگیری اولین ردیف مهار متقابل است.

در مقاله ای با عنوان “بررسی فاصله مناسب مهار از لبه گود در پایدارسازی گودها به روش مهار متقابل” بهترین محل اولین ردیف مهارها به گونه ای تعیین شده است تا تغییر مکان جانبی و نشست دیواره گود به حداقل برسد. بدین جهت در نرم افزار میداس با مدل رفتاری خاک سخت شونده متغیرهای مختلف ثابت نگه داشته شده و فقط تراز قرارگیری اولین مهار تغییر داده شده است. در این پژوهش محل بهینه اولین ردیف در 375/0 برابر عمق دیوار به دست آمده است.

 

مزایای روش مهارمتقابل

 • محدودسازی تغییرشکل ها
 • مناسب گودهای عمیق واقع در مناطق شهری
 • مناسب برای گودبرداری ها با عرض کم
 • امکان بازیافت بخشی از مصالح (اعضای افقی)
 • عدم ورود به زمین های مجاور
 • عدم وابستگی کارآیی روش به جنس خاک
 • عدم نیاز به اجازه همسایه ­ها

معایب روش مهارمتقابل

 • غیراقتصادی بودن در زمین های با عرض زیاد
 • اشغال فضای داخل گود و صعوبت خاکبرداری و اجرای سازه اصلی
 • سرعت نسبتا پائین اجرای عملیات
 • نیاز به تجهیزات و ماشین آلات خاص
 • نیازمند افراد مجرب و کنترل کیفی دقیق جهت اجرای مهارها به ویژه اتصالات

 

کلیدواژه‌ها:

بهسازی خاک ، پایدارسازی گودها عمیق ، پایدارسازی گودها به روش مهار متقابل ، مهارمتقابل ، نرم افزار پلاکسیس دو بعدی ، مهار دیواره گودبرداری ، ژئوتکنیک ، ضریب ایمنی ، گودبرداری  ، طراحی مهارمتقابل ، مهارمتقابل چیست  ، مهارمتقابل سازه نگهبان ، استرات چیست

 

مقالات مرتبط:

مهار متقابل یا استرات چیست؟ (Braced Excavations – Struts)

بررسی تأثیر مقاطع مهارها بر روی تغییرشکل افقی دیوار در پایدارسازی گود به روش مهار متقابل

آنالیز دیوار مهاربندی شده با عناصر فشاری (استرات) با استفاده از نرم افزار پلاکسیس دو بعدی

 

در زمینه پایدارسازی گود بیشتر مطالعه کنید : 

 

در زمینه مطالعات ژئوتکنیک بیشتر مطالعه کنید :

 

در زمینه بهسازی خاک بیشتر مطالعه کنید : 

 

در زمینه ابنیه و ساختمان بیشتر مطالعه کنید : 

 

مطالب مرتبط :

سایر مقاله ها

خاک های رمبنده (Collapsible Soil)

در طبیعت خاک هایی هستند كه تحت تنش یكسان، با [...]


بیشتر بخوانید

ظرفیت باربری پی (Bearing Capacity of Foundation)

خاک باید بدون آنکه دچار گسیختگی برشی شود، توانایی تحمل [...]


بیشتر بخوانید

نشست غیر یکنواخت (Differential Settlement)

پی (شالوده یا فونداسیون) یک سازه وزن زیادی دارد و [...]


بیشتر بخوانید

ابزار دقیق در مهندسی ژئوتکنیک (Instruments in geotechnical engineering)

ابزار دقیق در مهندسی ژئوتکنیک (Instruments in geotechnical engineering) ابزار [...]


بیشتر بخوانید