ایستاسازه
En Ar

خانه - ویدئو - پایدارسازی گود به روش دیوار دیافراگمی

یکی از روش های پایدارسازی گود، دیوار دیافراگمی می باشد. در جهت پایدارسازی دیواره ها، دور تا دور محیط پروژه دیوار بتنی احداث می گردد به گونه ای که ابتدا متناسب با پنل های طراحی شده و عرض در نظر گرفته شده برای آنها در راستای هر دیواره، دستگاه حفاری به صورت یک در میان اقدام به پنل برداری تا تراز کف گود می نماید. همزمان با فعالیت دستگاه حفاری که گراب یا هیدروفرز نامیده می شود، با هدف پیشگیری از ریزش موضعی سطح دیواره (پنل برداشته شده) دوغاب بنتونیت جهت پایدارسازی موقت به کار برده می شود. پس از آن، سبد آرماتورهای بافته شده در محل مورد نظر جای گذاری شده و کل حجم پنل برداشته شده با بتن پر می گردد. با توجه به وزن مخصوص بیشتر بتن نسبت به دوغاب بنتونیت، همزمان با انجام عملیات بتن ریزی، دوغاب بنتونیت از محل مورد نظر خارج می شود. این فرآیند تا پوشاندن کل محیط پروژه و تکمیل دیوار یکپارچه دیافراگمی ادامه می یابد.

پس از تکمیل دیواره دیافراگمی، اجرای ستون های سازه ای و سقف زیر زمین اول (کف طبقه همکف) در دستور کار قرار می گیرد. باید توجه داشت که در این مرحله مساحت مشخصی از سقف به عنوان بازشو، جهت خروج مصالح خاکبرداری و همچنین تجهیزات و ماشین آلات مربوطه اجرا نمی گردد. پس از تکمیل عملیات خاکبرداری محدوده طبقه اول زیر زمین، فرآیند فوق الذکر برای سایر طبقات زیر زمین نیز تا رسیدن به تراز نهایی کف گود تکرار می گردد. در پایان عملیات و با خروج تمامی تجهیزات و ماشین آلات مربوطه، بازشوهای ایجاد شده بسته شده و اجرای سقف های طبقات نیز تکمیل می گردد.

پایدارسازی گود به روش دیوار دیافراگمی

یکی از روش های پایدارسازی گود، دیوار دیافراگمی می باشد. در جهت پایدارسازی دیواره ها، دور تا دور محیط پروژه دیوار بتنی احداث می گردد به گونه ای که ابتدا متناسب با پنل های طراحی شده و عرض در نظر گرفته شده برای آنها در راستای هر دیواره، دستگاه حفاری به صورت یک در میان اقدام به پنل برداری تا تراز کف گود می نماید. همزمان با فعالیت دستگاه حفاری که گراب یا هیدروفرز نامیده می شود، با هدف پیشگیری از ریزش موضعی سطح دیواره (پنل برداشته شده) دوغاب بنتونیت جهت پایدارسازی موقت به کار برده می شود. پس از آن، سبد آرماتورهای بافته شده در محل مورد نظر جای گذاری شده و کل حجم پنل برداشته شده با بتن پر می گردد. با توجه به وزن مخصوص بیشتر بتن نسبت به دوغاب بنتونیت، همزمان با انجام عملیات بتن ریزی، دوغاب بنتونیت از محل مورد نظر خارج می شود. این فرآیند تا پوشاندن کل محیط پروژه و تکمیل دیوار یکپارچه دیافراگمی ادامه می یابد.

پس از تکمیل دیواره دیافراگمی، اجرای ستون های سازه ای و سقف زیر زمین اول (کف طبقه همکف) در دستور کار قرار می گیرد. باید توجه داشت که در این مرحله مساحت مشخصی از سقف به عنوان بازشو، جهت خروج مصالح خاکبرداری و همچنین تجهیزات و ماشین آلات مربوطه اجرا نمی گردد. پس از تکمیل عملیات خاکبرداری محدوده طبقه اول زیر زمین، فرآیند فوق الذکر برای سایر طبقات زیر زمین نیز تا رسیدن به تراز نهایی کف گود تکرار می گردد. در پایان عملیات و با خروج تمامی تجهیزات و ماشین آلات مربوطه، بازشوهای ایجاد شده بسته شده و اجرای سقف های طبقات نیز تکمیل می گردد.

جدیدترین ویدیوها

پشت صحنه ساخت تیزر گودبرداری و پایدارسازی گود عمیق – ایستاسازه

پروژه یوسف آباد – ساخت سولجر و نصب سازه دیوار برلنی

ایستا سازه : تجربه،تخصص،امنيت در پایدارسازی گود

ایستاسازه : مشاور و مجری پایدارسازی گودهای عمیق و بهسازی خاک