ایستاسازه
En Ar

خانه - پروژه ها - پروژه پایدارسازی گودهای عمیق - پروژه اداری – تجاری آزادی – یادگار امام

پروژه آزادی- ایستاسازه
پروژه آزادی – ایستاسازه

شرح کلی پروژه اداری – تجاری آزادی – یادگار امام:

پروژه اداری – تجاری آزادی – یادگار امام یکی از پروژه های پایدارسازی گودهای عمیق شرکت ایستاسازه در شهر تهران می باشد. این پروژه در زمینی به مساحت 800 متر مربع قرار داشت. بر اساس طراحی سازه ای و معماری انجام شده و نقشه های ارائه شده توسط کارفرمای محترم پروژه، تراز زیر شالوده (فونداسیون یا پی) سازه پروژه آزادی برابر با 14 متر بود که عملیات گودبرداری، خاکبرداری و پایدارسازی دیواره ها می بایست تا این تراز صورت می گرفت. این شرکت مسئولیت طراحی و اجرای سیستم پایدارسازی دیواره های گود و سیستم زهکشی و خاکبرداری را در این پروژه عهده دار بوده است. طبق برداشت نهایی سطح دیواره های پایدار شده گود توسط همکاران نقشه برداری شرکت ایستاسازه، برابر با 1450 متر مربع بوده است.

چالش های پروژه اداری – تجاری آزادی – یادگار امام:

بررسی و در نظر گرفتن وضعیت همجواری و عوارض مجاور گود و سربارهای مربوط به آنها همچون سازه های مسکونی احداث شده، طی فرآیند طراحی و اجرا در پروژه های پایدارسازی و گودبرداری شهری، بسیار تعیین کننده و حائز اهمیت می باشد. عوارض مجاور پروژه آزادی – یادگار امام به صورت ترکیبی از دو گذر و معبر دسترسی چهارده و سی و دو متری، حیاط های همسایه مجاور و ساختمان های مسکونی چهار و پنج طبقه همجوار و یک کوچه شش متری بود. به گونه ای که کوچه شش متری در مجاورت ضلع شمالی، گذر چهارده و سی و دو متری به ترتیب در همجواری با دیواره های جنوبی و غربی گود قرار داشت. از سویی دیگر دو ساختمان چهار طبقه (بدون زیر زمین) و پنج طبقه (بدون زیر زمین) و حیاط های مربوط به آنها در مجاورت ضلع شرقی گود واقع بود. حضور این دو ساختمان مسکونی قدیمی و فرسوده موجب گردید تا عوامل اجرایی شرکت در کنار نفرات مقیم کارفرمای محترم پروژه نسبت به برقراری ارتباط جهت مذاکره و اخذ رضایت حفاری از مالکین واحدهای مسکونی مذکور اقدام نمایند که خوشبختانه این فرآیند نتیجه مثبت داشت و با موفقیت به سرانجام رسید. در صورتی که این مهم حاصل نمی شد، عوامل پروژه با چالش اساسی عدم کسب رضایت حفاری از مالکین ملک های مجاور روبرو می شدند و ممکن بود عملیات اجرایی پروژه را متوقف نماید. زیرا انجام عملیات حفاری گمانه های المان های تسلیح همچون میخ (نیل) و مهاری (انکر) زیر ملک سازه های مجاور بدون اخذ رضایت از مالکین آنها، منع حقوقی دارد به صورتی که در صورت شکایت همسایگان مجاور، ممکن است عملیات اجرایی پروژه را تا طراحی به روش های دیگری از قبیل سازه نگهبان خرپایی، مهار متقابل و … به تعطیلی بکشاند.

علاوه بر چالش فوق الاشاره، قرارگیری ضلع شرقی زمین پروژه در مجاورت سازه های مسکونی چند طبقه و در نتیجه سربار قابل توجه آنها نسبت به عوارض موجود در همجواری با سایر دیواره های پروژه، موجب شد تا در فرآیند طراحی سیستم پایدارسازی، طرح متفاوتی برای این دیواره در نظر گرفته شود. علاوه بر این، حضور سازه های مسکونی در دیواره شرقی گود ایجاب می کرد تا عملیات پایش و کنترل تغییر مکان این دیواره، با دقت و حساسیت بیشتری صورت پذیرد.

همان طور که اشاره شد یک گذر چهارده متری در مجاورت ضلع جنوبی و یک گذر سی و دو متری در مجاورت ضلع غربی پروژه قرار داشت. از این رو پیش از شروع فرآیند طراحی سیستم پایدارسازی این دیواره ها و در راستای جانمایی صحیح و ایمن و تعیین تراز قرارگیری گمانه های حفاری عناصر تسلیح همچون میخ (نیل) و مهاری (انکر)، استعلام های مربوط به وضعیت و تراز قرارگیری عوارض و تأسیسات زیر سطحی شهری همچون برق، آب شرب، فاضلاب و گاز از نهادها و سازمان های مربوطه اخذ گردید. چالش اجرایی دیگر پروژه که مشخصاً به این دو گذر و خیابان مربوط بود، عبور و مرور و تردد بسیار زیاد و در برخی از موارد ترافیک بسیار سنگین وسیله های نقلیه در این دو خیابان به ویژه در گذر سی و دو متری مجاور دیواره غربی (خیابان زنجان جنوبی) بود. در برخی از گزارش های روزانه تهیه شده توسط همکاران اجرایی نشان می دهد که در برخی از روزها، زمان و انرژی زیادی جهت عبور و مرور و ایجاد دسترسی به کارگاه برای ماشین آلات تأمین مصالح و ماشین آلات خاکبرداری، بارگیری و حمل خاک صرف می شد.

در ضلع شمالی پروژه آزادی ستون خاکی قرار داشت که حفظ ایستایی و پایداری آن که به صورت توده خاکی حجیم با نسبت ارتفاع به عرض زیاد می باشد، از چالش های دیگر این پروژه بوده است. همچنین قرارگیری حیاط ملک مجاور به ویژه باغچه و فضای سبز آن در مجاورت دیواره شمالی گود موجب نشت و نفوذ آب به پشت این دیواره گردید. از طرفی در طول عملیات حفاری گمانه های عناصر تسلیح در این دیواره، چندین بار به حفره و مجاری خالی برخورد شد که این امر تأخیرات زیادی در روند اجرایی عملیات ایجاد نمود و از سرعت پیشرفت عملیات پایدارسازی کاسته شد. قابل ذکر است همکاران اجرایی ایستاسازه در طول عملیات حفاری گمانه های عناصر تسلیح دیواره شرقی نیز با این چالش روبرو بودند.

وجود خاک دستی (نخاله) در پروفیل خاک زمین پروژه از دیگر چالش های این پروژه بود. این موضوع موجب شده بود تا همکاران اجرایی با چالش ریزش دیواره های گمانه های عناصر تسلیح سیستم میخ کوبی (نیلینگ) و مهار گذاری (انکراژ) مواجه گردند. در این خصوص، همکاران ما با استفاده از تجربه خود در پروژه های مشابه، راهکارهایی جهت مرتفع نمودن این مشکل به کارفرمای محترم ارائه نمودند.

راهکارهای ارائه شده در پروژه اداری – تجاری آزادی – یادگار امام:

بر اساس گزارش بازدید اعضای دفتر فنی شرکت ایستاسازه از محل پروژه آزادی و برداشت وضعیت عوارض و سربارهای مجاور گود و تدقیق نتایج حاصل از گزارش خاک (مطالعات ژئوتکنیک)، طرح نهایی سیستم پایدارسازی دیواره های گود به صورت ترکیبی از روش میخ کوبی (نیلینگ)، مهار گذاری (انکراژ)، شمع های فولادی بلند (سولجر پایل) و معلق (سولجر) به کارفرمای محترم ارائه گردید و پس از تصویب، جهت اجرا به این شرکت ابلاغ گردید. پس از بررسی و ارزیابی تمامی حالات ممکن و بهینه برای انتخاب و طراحی روش پایدارسازی دیواره های گود، سیستم ترکیبی میخ کوبی (نیلینگ) و شمع های فلزی معلق (سولجر) به عنوان طرح پایدارسازی دیواره شمالی و سیستم منفرد میخ کوبی (نیلینگ) برای پایدارسازی دیواره های جنوبی و غربی گود در نظر گرفته شد. برای پایدارسازی دیواره شرقی نیز از هر دو روش استفاده گردید. برای پایدارسازی دیواره های زیر حیاط ساختمان ها، سیستم میخ کوبی (نیلینگ) و برای پایدارسازی دیواره های زیر ساختمان های مسکونی چهار و پنج طبقه، سیستم ترکیبی مهار گذاری (انکراژ) و شمع های فلزی بلند (سولجر پایل) به کار گرفته شد.

برای پایدارسازی ستون خاکی واقع در ضلع شمالی پروژه نیز طراحی منحصر به فردی انجام شد و برای پایدارسازی آن از ترکیب سیستم شمع فلزی معلق (سولجر) و نیلینگ استفاده گردید.

برای پر نمودن مجاری و حفره های خالی کشف شده در زیر ساختمان ها و حیاط های دیواره شرقی و در زیر حیاط دیواره شمالی از پر کننده های مجاز همچون فوم بتن و بتن سبک استفاده شد. همچنین در حین حفاری گمانه و تسریع فرآیند تزریق، استفاده از پکر و تزریق تحکیمی در دستور کار تیم اجرایی گرفت.

در روند پایدارسازی دیواره جنوبی و شمالی نیز، جهت مهار نشت آب، ابتدا منبع آن شناسایی و قطع گردید. سپس اجرای عناصر مناسب زهکشی همچون نوارهای زهکشی (ژئودرین) و لوله های زهکش (ویپهول) در دستور کار همکاران اجرایی ما قرار گرفت.

پروژه اداری – تجاری آزادی – یادگار امام

پروژه آزادی- ایستاسازه
پروژه آزادی – ایستاسازه

شرح کلی پروژه اداری – تجاری آزادی – یادگار امام:

پروژه اداری – تجاری آزادی – یادگار امام یکی از پروژه های پایدارسازی گودهای عمیق شرکت ایستاسازه در شهر تهران می باشد. این پروژه در زمینی به مساحت 800 متر مربع قرار داشت. بر اساس طراحی سازه ای و معماری انجام شده و نقشه های ارائه شده توسط کارفرمای محترم پروژه، تراز زیر شالوده (فونداسیون یا پی) سازه پروژه آزادی برابر با 14 متر بود که عملیات گودبرداری، خاکبرداری و پایدارسازی دیواره ها می بایست تا این تراز صورت می گرفت. این شرکت مسئولیت طراحی و اجرای سیستم پایدارسازی دیواره های گود و سیستم زهکشی و خاکبرداری را در این پروژه عهده دار بوده است. طبق برداشت نهایی سطح دیواره های پایدار شده گود توسط همکاران نقشه برداری شرکت ایستاسازه، برابر با 1450 متر مربع بوده است.

چالش های پروژه اداری – تجاری آزادی – یادگار امام:

بررسی و در نظر گرفتن وضعیت همجواری و عوارض مجاور گود و سربارهای مربوط به آنها همچون سازه های مسکونی احداث شده، طی فرآیند طراحی و اجرا در پروژه های پایدارسازی و گودبرداری شهری، بسیار تعیین کننده و حائز اهمیت می باشد. عوارض مجاور پروژه آزادی – یادگار امام به صورت ترکیبی از دو گذر و معبر دسترسی چهارده و سی و دو متری، حیاط های همسایه مجاور و ساختمان های مسکونی چهار و پنج طبقه همجوار و یک کوچه شش متری بود. به گونه ای که کوچه شش متری در مجاورت ضلع شمالی، گذر چهارده و سی و دو متری به ترتیب در همجواری با دیواره های جنوبی و غربی گود قرار داشت. از سویی دیگر دو ساختمان چهار طبقه (بدون زیر زمین) و پنج طبقه (بدون زیر زمین) و حیاط های مربوط به آنها در مجاورت ضلع شرقی گود واقع بود. حضور این دو ساختمان مسکونی قدیمی و فرسوده موجب گردید تا عوامل اجرایی شرکت در کنار نفرات مقیم کارفرمای محترم پروژه نسبت به برقراری ارتباط جهت مذاکره و اخذ رضایت حفاری از مالکین واحدهای مسکونی مذکور اقدام نمایند که خوشبختانه این فرآیند نتیجه مثبت داشت و با موفقیت به سرانجام رسید. در صورتی که این مهم حاصل نمی شد، عوامل پروژه با چالش اساسی عدم کسب رضایت حفاری از مالکین ملک های مجاور روبرو می شدند و ممکن بود عملیات اجرایی پروژه را متوقف نماید. زیرا انجام عملیات حفاری گمانه های المان های تسلیح همچون میخ (نیل) و مهاری (انکر) زیر ملک سازه های مجاور بدون اخذ رضایت از مالکین آنها، منع حقوقی دارد به صورتی که در صورت شکایت همسایگان مجاور، ممکن است عملیات اجرایی پروژه را تا طراحی به روش های دیگری از قبیل سازه نگهبان خرپایی، مهار متقابل و … به تعطیلی بکشاند.

علاوه بر چالش فوق الاشاره، قرارگیری ضلع شرقی زمین پروژه در مجاورت سازه های مسکونی چند طبقه و در نتیجه سربار قابل توجه آنها نسبت به عوارض موجود در همجواری با سایر دیواره های پروژه، موجب شد تا در فرآیند طراحی سیستم پایدارسازی، طرح متفاوتی برای این دیواره در نظر گرفته شود. علاوه بر این، حضور سازه های مسکونی در دیواره شرقی گود ایجاب می کرد تا عملیات پایش و کنترل تغییر مکان این دیواره، با دقت و حساسیت بیشتری صورت پذیرد.

همان طور که اشاره شد یک گذر چهارده متری در مجاورت ضلع جنوبی و یک گذر سی و دو متری در مجاورت ضلع غربی پروژه قرار داشت. از این رو پیش از شروع فرآیند طراحی سیستم پایدارسازی این دیواره ها و در راستای جانمایی صحیح و ایمن و تعیین تراز قرارگیری گمانه های حفاری عناصر تسلیح همچون میخ (نیل) و مهاری (انکر)، استعلام های مربوط به وضعیت و تراز قرارگیری عوارض و تأسیسات زیر سطحی شهری همچون برق، آب شرب، فاضلاب و گاز از نهادها و سازمان های مربوطه اخذ گردید. چالش اجرایی دیگر پروژه که مشخصاً به این دو گذر و خیابان مربوط بود، عبور و مرور و تردد بسیار زیاد و در برخی از موارد ترافیک بسیار سنگین وسیله های نقلیه در این دو خیابان به ویژه در گذر سی و دو متری مجاور دیواره غربی (خیابان زنجان جنوبی) بود. در برخی از گزارش های روزانه تهیه شده توسط همکاران اجرایی نشان می دهد که در برخی از روزها، زمان و انرژی زیادی جهت عبور و مرور و ایجاد دسترسی به کارگاه برای ماشین آلات تأمین مصالح و ماشین آلات خاکبرداری، بارگیری و حمل خاک صرف می شد.

در ضلع شمالی پروژه آزادی ستون خاکی قرار داشت که حفظ ایستایی و پایداری آن که به صورت توده خاکی حجیم با نسبت ارتفاع به عرض زیاد می باشد، از چالش های دیگر این پروژه بوده است. همچنین قرارگیری حیاط ملک مجاور به ویژه باغچه و فضای سبز آن در مجاورت دیواره شمالی گود موجب نشت و نفوذ آب به پشت این دیواره گردید. از طرفی در طول عملیات حفاری گمانه های عناصر تسلیح در این دیواره، چندین بار به حفره و مجاری خالی برخورد شد که این امر تأخیرات زیادی در روند اجرایی عملیات ایجاد نمود و از سرعت پیشرفت عملیات پایدارسازی کاسته شد. قابل ذکر است همکاران اجرایی ایستاسازه در طول عملیات حفاری گمانه های عناصر تسلیح دیواره شرقی نیز با این چالش روبرو بودند.

وجود خاک دستی (نخاله) در پروفیل خاک زمین پروژه از دیگر چالش های این پروژه بود. این موضوع موجب شده بود تا همکاران اجرایی با چالش ریزش دیواره های گمانه های عناصر تسلیح سیستم میخ کوبی (نیلینگ) و مهار گذاری (انکراژ) مواجه گردند. در این خصوص، همکاران ما با استفاده از تجربه خود در پروژه های مشابه، راهکارهایی جهت مرتفع نمودن این مشکل به کارفرمای محترم ارائه نمودند.

راهکارهای ارائه شده در پروژه اداری – تجاری آزادی – یادگار امام:

بر اساس گزارش بازدید اعضای دفتر فنی شرکت ایستاسازه از محل پروژه آزادی و برداشت وضعیت عوارض و سربارهای مجاور گود و تدقیق نتایج حاصل از گزارش خاک (مطالعات ژئوتکنیک)، طرح نهایی سیستم پایدارسازی دیواره های گود به صورت ترکیبی از روش میخ کوبی (نیلینگ)، مهار گذاری (انکراژ)، شمع های فولادی بلند (سولجر پایل) و معلق (سولجر) به کارفرمای محترم ارائه گردید و پس از تصویب، جهت اجرا به این شرکت ابلاغ گردید. پس از بررسی و ارزیابی تمامی حالات ممکن و بهینه برای انتخاب و طراحی روش پایدارسازی دیواره های گود، سیستم ترکیبی میخ کوبی (نیلینگ) و شمع های فلزی معلق (سولجر) به عنوان طرح پایدارسازی دیواره شمالی و سیستم منفرد میخ کوبی (نیلینگ) برای پایدارسازی دیواره های جنوبی و غربی گود در نظر گرفته شد. برای پایدارسازی دیواره شرقی نیز از هر دو روش استفاده گردید. برای پایدارسازی دیواره های زیر حیاط ساختمان ها، سیستم میخ کوبی (نیلینگ) و برای پایدارسازی دیواره های زیر ساختمان های مسکونی چهار و پنج طبقه، سیستم ترکیبی مهار گذاری (انکراژ) و شمع های فلزی بلند (سولجر پایل) به کار گرفته شد.

برای پایدارسازی ستون خاکی واقع در ضلع شمالی پروژه نیز طراحی منحصر به فردی انجام شد و برای پایدارسازی آن از ترکیب سیستم شمع فلزی معلق (سولجر) و نیلینگ استفاده گردید.

برای پر نمودن مجاری و حفره های خالی کشف شده در زیر ساختمان ها و حیاط های دیواره شرقی و در زیر حیاط دیواره شمالی از پر کننده های مجاز همچون فوم بتن و بتن سبک استفاده شد. همچنین در حین حفاری گمانه و تسریع فرآیند تزریق، استفاده از پکر و تزریق تحکیمی در دستور کار تیم اجرایی گرفت.

در روند پایدارسازی دیواره جنوبی و شمالی نیز، جهت مهار نشت آب، ابتدا منبع آن شناسایی و قطع گردید. سپس اجرای عناصر مناسب زهکشی همچون نوارهای زهکشی (ژئودرین) و لوله های زهکش (ویپهول) در دستور کار همکاران اجرایی ما قرار گرفت.

سایر پروژه ها

پروژه مسکونی زعفرانیه – شارستان (مطالعات ژئوتکنیک)

اطلاعات بیشتر

پروژه مسکونی جمشیدیه – سی و دوم (کوهسار)

اطلاعات بیشتر

پروژه تجاری – اداری شیخ بهایی – الماس

اطلاعات بیشتر