ایستاسازه
En Ar

خانه - پروژه ها - پروژه پایدارسازی گودهای عمیق - پروژه اداری – تجاری بازار بزرگ تهران – وحدت اسلامی

پروژه بازار بزرگ تهران- ایستاسازه
پروژه بازار بزرگ تهران – ایستاسازه

شرح کلی پروژه اداری – تجاری بازار بزرگ تهران – وحدت اسلامی:

پروژه بازار بزرگ تهران یکی از پروژه های پایدارسازی گودهای عمیق شرکت ایستاسازه در شهر تهران واقع در مرکز شهر و خیابان وحدت اسلامی می باشد. کاربری این پروژه به صورت اداری – تجاری می باشد که در زمینی به مساحت 800 متر مربع قرار داشت. بنا بر طراحی انجام شده از نظر سازه ای و معماری و نقشه های ارائه شده توسط کارفرمای محترم پروژه، حداکثر عمق گودبرداری متناسب با تراز زیر شالوده (پی یا فونداسیون) سازه آن برابر با 12 متر بود که عملیات اجرایی از قبیل گودبرداری، خاکبرداری و پایدارسازی دیواره ها می بایست تا این تراز انجام می گرفت. شرکت ایستاسازه مسئولیت طراحی و اجرای سیستم پایدارسازی دیواره های گود و سیستم زهکشی و خاکبرداری را در این پروژه عهده دار بوده است. طبق برداشت نهایی احجام کار صورت گرفته، سطح کل پایدارسازی شده برابر با 1450 متر مربع بوده است.

یکی از فعالیت های حائز اهمیت صورت گرفته در این پروژه مربوط به طراحی و اجرای سیستم پایدارسازی و زهکشی دیواره ها با محوریت حفظ سازه های قدیمی مجاور پروژه به علت قرارگیری آن در بافت فرسوده مرکز شهر تهران بوده است. به گونه ای که سعی گردید تا عملیات اجرایی پروژه به نحوی پیش رود تا حد امکان کوچکترین آسیبی به سازه های قدیمی همجوار وارد نگردد.

چالش های پروژه اداری – تجاری بازار بزرگ تهران – وحدت اسلامی:

وضعیت همجواری و عوارض مجاور گود و سربارهای مربوط به آنها همچون ساختمان های اداری، تجاری و مسکونی احداث شده در فرآیند طراحی و اجرای پروژه های پایدارسازی و گودبرداری شهری تعیین کننده می باشد. با توجه به محل قرارگیری زمین پروژه در محدوده بازار بزرگ و قدیمی تهران، اصلی ترین چالش پروژه مربوط به بافت و ساختار قدیمی بازار تهران و خیابان ها و سازه های همجوار آن بود. به گونه ای که می توان به این نکته اشاره کرد که بخش قابل توجهی از سازه های بازار تهران بسیار فرسوده، قدیمی و با اتصالات بسیار ضعیف هستند. یکی از دلایل این موضوع، حضور ساختمان های عمدتاً کاهگلی و وجود دیوارهای باربر قدیمی در سازه های مجاور می باشد.

این امر علاوه بر لزوم دقت و حساسیت زیاد در فرآیند انتخاب و طراحی سیستم پایدارسازی دیواره های گود پروژه بازار بزرگ تهران، موجب گردید تا حضور افراد زیاد در سازه های اداری و تجاری اطراف پروژه که عمدتاً در طول روز و ساعات کاری عوامل اجرایی در محل کار خود حاضر هستند، چالش های زیادی برای همکاران اجرایی ایجاد کند. از این رو، برنامه ریزی عملیات اجرایی می بایستی به گونه ای تنظیم و در اختیار عوامل اجرایی قرار داده می شد که آرامش و آسایش شاغلین واحدهای اداری و تجاری مجاور پروژه حفظ گردد. افزون بر این، حضور چنین سازه هایی ضروری می ساخت تا عملیات پایش (مانیتورینگ) و کنترل تغییر مکان دیواره های مجاور این سازه ها، با دقت و حساسیت بیشتری صورت پذیرد. همچنین در مرحله طراحی، استعلام های مربوط به وضعیت و تراز قرارگیری عوارض و تأسیسات شهری در خیابان ها و معابر دسترسی مجاور، از نهادها و سازمان های مربوطه اخذ گردید تا با توجه به آنها، طراحی سیستم پایدارسازی انجام و تراز قرارگیری عناصر تسلیح همچون میخ (نیل) و مهاری (انکر) تعیین گردد.

موقعیت پروژه پایدارسازی بازار بزرگ تهران شرکت ایستاسازه موجب گردید همکاران اجرایی با چالش دسترسی ترافیکی در طی عملیات خاکبرداری و حمل خاک و تردد ماشین آلات حمل مصالح مواجه شوند. هر چند دسترسی ترافیکی مناسب و سهولت تردد جهت عبور و مرور ماشین آلات خاکبرداری و حمل مصالح، چالشی متداول در پروژه های عمرانی می باشد، اما قرارگیری این پروژه در مرکز شهر تهران و در همجواری با بازار بزرگ آن، این چالش را در این پروژه بیشتر نمایان و دردسر ساز کرده بود. زیرا افزون بر حجم بالای تردد و ترافیک بازار که به صورت روزمره برقرار است، بافت فرسوده و تراکم شهری بالا در این منطقه، عبور و مرور ماشین آلات پایدارسازی، خاکبرداری و حمل خاک را با چالش روبرو کرده و توان حرکت و عملیات آن ها را به طرز قابل توجهی کاهش داده بود. در طی عملیات خاکبرداری علاوه بر عبور و مرور ماشین آلات سنگین خاکبرداری و حمل خاک و دسترسی سخت در معابر کم عرض، زمان کارکرد آنها و بارگیری و حمل خاک بسیار چالش زا بود زیرا افزون بر رعایت حال ساکنین ساختمان های مجاور، می بایست بار ترافیکی خیابان های مجاور همچون خیابان وحدت اسلامی جهت سهولت و حفظ پیوستگی فرآیند حمل خاک در نظر گرفته می شد و استعلام های مربوطه گرفته شده و هماهنگی های لازم انجام می شد.

راهکارهای ارائه شده در پروژه اداری – تجاری بازار بزرگ تهران – وحدت اسلامی:

به علت قرارگیری محل پروژه در مجاورت منطقه اداری و تجاری و همجواری با چند ساختمان فرسوده، قدیمی و با اتصالات بسیار ضعیف، سیستم پایدارسازی دیواره های گود به صورت ترکیبی از سیستم شمع های فولادی معلق (سولجر)، میخ کوبی (نیلینگ)، مهار گذاری (انکراژ) ارائه گردید. پس از بررسی این طرح توسط مشاور محترم پروژه و دریافت و اعمال نقطه نظرات کارشناسی آنان و همچنین اعضای دفتر فنی و مهندسی کارفرمای محترم پروژه، طرح نهایی جهت اجرا به این شرکت ابلاغ گردید.

عوامل مدیریت پروژه سعی نمود برنامه زمان بندی کلی پروژه و برنامه کاری روزانه عوامل اجرایی کارگاه را با تکیه بر تعامل و همکاری با همسایه های مجاور پروژه، به گونه ای تنظیم و پیش ببرد تا کوچکترین مزاحمتی برای ساکنین ساختمان های اداری و تجاری آنها ایجاد ننماید و مانعی برای کسب و کار آنها نتراشد. یکی از موارد در نظر گرفته شده، انجام عملیات حفاری در ساعات ابتدایی روز و پیش از آغاز به کار شاغلین و اصناف و کسبه بازار و بتن پاشی جهت اجرای رویه شاتکریتی در ساعات پایانی روز کاری بود. این برنامه زمان بندی باعث می شد تا در ساعات میانی روز، دستگاه کمپرسور باد خاموش بوده و فعالیت های کم سر و صدا تر همچون نصب صفحات سر میخ (هد نیل) و سر مهاری (هد انکر)، تزریق و پک کردن گمانه های حفاری و بستن صفحات مشبک مش در دستور کار قرار بگیرد. همچنین برنامه زمانی کارکرد بیل های مکانیکی جهت خاکبرداری و حضور ماشین آلات کمپرسی جهت بارگیری و حمل خاک با رعایت و حفظ آرامش و آسایش همسایه ها و کسبه بازار تنظیم و اجرا گردید.

پروژه اداری – تجاری بازار بزرگ تهران – وحدت اسلامی

پروژه بازار بزرگ تهران- ایستاسازه
پروژه بازار بزرگ تهران – ایستاسازه

شرح کلی پروژه اداری – تجاری بازار بزرگ تهران – وحدت اسلامی:

پروژه بازار بزرگ تهران یکی از پروژه های پایدارسازی گودهای عمیق شرکت ایستاسازه در شهر تهران واقع در مرکز شهر و خیابان وحدت اسلامی می باشد. کاربری این پروژه به صورت اداری – تجاری می باشد که در زمینی به مساحت 800 متر مربع قرار داشت. بنا بر طراحی انجام شده از نظر سازه ای و معماری و نقشه های ارائه شده توسط کارفرمای محترم پروژه، حداکثر عمق گودبرداری متناسب با تراز زیر شالوده (پی یا فونداسیون) سازه آن برابر با 12 متر بود که عملیات اجرایی از قبیل گودبرداری، خاکبرداری و پایدارسازی دیواره ها می بایست تا این تراز انجام می گرفت. شرکت ایستاسازه مسئولیت طراحی و اجرای سیستم پایدارسازی دیواره های گود و سیستم زهکشی و خاکبرداری را در این پروژه عهده دار بوده است. طبق برداشت نهایی احجام کار صورت گرفته، سطح کل پایدارسازی شده برابر با 1450 متر مربع بوده است.

یکی از فعالیت های حائز اهمیت صورت گرفته در این پروژه مربوط به طراحی و اجرای سیستم پایدارسازی و زهکشی دیواره ها با محوریت حفظ سازه های قدیمی مجاور پروژه به علت قرارگیری آن در بافت فرسوده مرکز شهر تهران بوده است. به گونه ای که سعی گردید تا عملیات اجرایی پروژه به نحوی پیش رود تا حد امکان کوچکترین آسیبی به سازه های قدیمی همجوار وارد نگردد.

چالش های پروژه اداری – تجاری بازار بزرگ تهران – وحدت اسلامی:

وضعیت همجواری و عوارض مجاور گود و سربارهای مربوط به آنها همچون ساختمان های اداری، تجاری و مسکونی احداث شده در فرآیند طراحی و اجرای پروژه های پایدارسازی و گودبرداری شهری تعیین کننده می باشد. با توجه به محل قرارگیری زمین پروژه در محدوده بازار بزرگ و قدیمی تهران، اصلی ترین چالش پروژه مربوط به بافت و ساختار قدیمی بازار تهران و خیابان ها و سازه های همجوار آن بود. به گونه ای که می توان به این نکته اشاره کرد که بخش قابل توجهی از سازه های بازار تهران بسیار فرسوده، قدیمی و با اتصالات بسیار ضعیف هستند. یکی از دلایل این موضوع، حضور ساختمان های عمدتاً کاهگلی و وجود دیوارهای باربر قدیمی در سازه های مجاور می باشد.

این امر علاوه بر لزوم دقت و حساسیت زیاد در فرآیند انتخاب و طراحی سیستم پایدارسازی دیواره های گود پروژه بازار بزرگ تهران، موجب گردید تا حضور افراد زیاد در سازه های اداری و تجاری اطراف پروژه که عمدتاً در طول روز و ساعات کاری عوامل اجرایی در محل کار خود حاضر هستند، چالش های زیادی برای همکاران اجرایی ایجاد کند. از این رو، برنامه ریزی عملیات اجرایی می بایستی به گونه ای تنظیم و در اختیار عوامل اجرایی قرار داده می شد که آرامش و آسایش شاغلین واحدهای اداری و تجاری مجاور پروژه حفظ گردد. افزون بر این، حضور چنین سازه هایی ضروری می ساخت تا عملیات پایش (مانیتورینگ) و کنترل تغییر مکان دیواره های مجاور این سازه ها، با دقت و حساسیت بیشتری صورت پذیرد. همچنین در مرحله طراحی، استعلام های مربوط به وضعیت و تراز قرارگیری عوارض و تأسیسات شهری در خیابان ها و معابر دسترسی مجاور، از نهادها و سازمان های مربوطه اخذ گردید تا با توجه به آنها، طراحی سیستم پایدارسازی انجام و تراز قرارگیری عناصر تسلیح همچون میخ (نیل) و مهاری (انکر) تعیین گردد.

موقعیت پروژه پایدارسازی بازار بزرگ تهران شرکت ایستاسازه موجب گردید همکاران اجرایی با چالش دسترسی ترافیکی در طی عملیات خاکبرداری و حمل خاک و تردد ماشین آلات حمل مصالح مواجه شوند. هر چند دسترسی ترافیکی مناسب و سهولت تردد جهت عبور و مرور ماشین آلات خاکبرداری و حمل مصالح، چالشی متداول در پروژه های عمرانی می باشد، اما قرارگیری این پروژه در مرکز شهر تهران و در همجواری با بازار بزرگ آن، این چالش را در این پروژه بیشتر نمایان و دردسر ساز کرده بود. زیرا افزون بر حجم بالای تردد و ترافیک بازار که به صورت روزمره برقرار است، بافت فرسوده و تراکم شهری بالا در این منطقه، عبور و مرور ماشین آلات پایدارسازی، خاکبرداری و حمل خاک را با چالش روبرو کرده و توان حرکت و عملیات آن ها را به طرز قابل توجهی کاهش داده بود. در طی عملیات خاکبرداری علاوه بر عبور و مرور ماشین آلات سنگین خاکبرداری و حمل خاک و دسترسی سخت در معابر کم عرض، زمان کارکرد آنها و بارگیری و حمل خاک بسیار چالش زا بود زیرا افزون بر رعایت حال ساکنین ساختمان های مجاور، می بایست بار ترافیکی خیابان های مجاور همچون خیابان وحدت اسلامی جهت سهولت و حفظ پیوستگی فرآیند حمل خاک در نظر گرفته می شد و استعلام های مربوطه گرفته شده و هماهنگی های لازم انجام می شد.

راهکارهای ارائه شده در پروژه اداری – تجاری بازار بزرگ تهران – وحدت اسلامی:

به علت قرارگیری محل پروژه در مجاورت منطقه اداری و تجاری و همجواری با چند ساختمان فرسوده، قدیمی و با اتصالات بسیار ضعیف، سیستم پایدارسازی دیواره های گود به صورت ترکیبی از سیستم شمع های فولادی معلق (سولجر)، میخ کوبی (نیلینگ)، مهار گذاری (انکراژ) ارائه گردید. پس از بررسی این طرح توسط مشاور محترم پروژه و دریافت و اعمال نقطه نظرات کارشناسی آنان و همچنین اعضای دفتر فنی و مهندسی کارفرمای محترم پروژه، طرح نهایی جهت اجرا به این شرکت ابلاغ گردید.

عوامل مدیریت پروژه سعی نمود برنامه زمان بندی کلی پروژه و برنامه کاری روزانه عوامل اجرایی کارگاه را با تکیه بر تعامل و همکاری با همسایه های مجاور پروژه، به گونه ای تنظیم و پیش ببرد تا کوچکترین مزاحمتی برای ساکنین ساختمان های اداری و تجاری آنها ایجاد ننماید و مانعی برای کسب و کار آنها نتراشد. یکی از موارد در نظر گرفته شده، انجام عملیات حفاری در ساعات ابتدایی روز و پیش از آغاز به کار شاغلین و اصناف و کسبه بازار و بتن پاشی جهت اجرای رویه شاتکریتی در ساعات پایانی روز کاری بود. این برنامه زمان بندی باعث می شد تا در ساعات میانی روز، دستگاه کمپرسور باد خاموش بوده و فعالیت های کم سر و صدا تر همچون نصب صفحات سر میخ (هد نیل) و سر مهاری (هد انکر)، تزریق و پک کردن گمانه های حفاری و بستن صفحات مشبک مش در دستور کار قرار بگیرد. همچنین برنامه زمانی کارکرد بیل های مکانیکی جهت خاکبرداری و حضور ماشین آلات کمپرسی جهت بارگیری و حمل خاک با رعایت و حفظ آرامش و آسایش همسایه ها و کسبه بازار تنظیم و اجرا گردید.

سایر پروژه ها

پروژه باغ ایرانی – تونل انرژی

اطلاعات بیشتر

پروژه مجتمع معدن مس سرچشمه کرمان

اطلاعات بیشتر

پروژه تجاری – اداری شیخ بهایی – الماس (فاز 2)

اطلاعات بیشتر