ایستاسازه
En Ar

خانه - پروژه ها - پروژه بهسازی خاک - پروژه بندر انزلی – منطقه آزاد

پروژه بهسازی خاک منطقه آزاد بندر انزلی - شرکت ایستاسازه
پروژه بهسازی خاک منطقه آزاد بندر انزلی – شرکت ایستاسازه

پروژه بندر انزلی یکی از پروژه های بهسازی خاک و پایدارسازی دیواره های گود در حال انجام شرکت ایستاسازه می باشد که این شرکت مسئولیت طراحی و اجرای سیستم بهسازی خاک و پایدارسازی دیواره های گود و انجام عملیات خاکبرداری را در این پروژه عهده دار بوده است. زمین این پروژه که در منطقه آزاد بندر انزلی واقع در استان گیلان قرار دارد، مطابق با نقشه های سازه و معماری و همچنین گزارش مطالعات ژئوتکنیک و مکانیک خاک ارائه شده توسط کارفرمای محترم، مستعد روانگرایی می باشد. پس از بررسی های انجام شده و برآورد اولیه توسط همکاران دفتر فنی و مهندسی متشکل از بخش پایدارسازی گود های عمیق و بهسازی خاک، روش ستون اختلاط عمیق یا DSM جهت بهسازی بستر و حل مشکل روانگرایی ساختگاه پروژه و همچنین پایدارسازی دیواره های گود جهت حصول تراز نهایی کف گود به کارفرمای محترم ارائه گردید. پس از طی مراحل فنی و قانونی و تصویب و تأیید طرح نهایی توسط کارفرمای محترم پروژه و پیشروی عملیات اجرایی از قبیل تجهیز کارگاه، روش ستون اختلاط عمیق (DSM) در دیواره های گود و بستر پروژه در حال اجرا می باشد.

پروژه بندر انزلی – منطقه آزاد

پروژه بهسازی خاک منطقه آزاد بندر انزلی - شرکت ایستاسازه
پروژه بهسازی خاک منطقه آزاد بندر انزلی – شرکت ایستاسازه

پروژه بندر انزلی یکی از پروژه های بهسازی خاک و پایدارسازی دیواره های گود در حال انجام شرکت ایستاسازه می باشد که این شرکت مسئولیت طراحی و اجرای سیستم بهسازی خاک و پایدارسازی دیواره های گود و انجام عملیات خاکبرداری را در این پروژه عهده دار بوده است. زمین این پروژه که در منطقه آزاد بندر انزلی واقع در استان گیلان قرار دارد، مطابق با نقشه های سازه و معماری و همچنین گزارش مطالعات ژئوتکنیک و مکانیک خاک ارائه شده توسط کارفرمای محترم، مستعد روانگرایی می باشد. پس از بررسی های انجام شده و برآورد اولیه توسط همکاران دفتر فنی و مهندسی متشکل از بخش پایدارسازی گود های عمیق و بهسازی خاک، روش ستون اختلاط عمیق یا DSM جهت بهسازی بستر و حل مشکل روانگرایی ساختگاه پروژه و همچنین پایدارسازی دیواره های گود جهت حصول تراز نهایی کف گود به کارفرمای محترم ارائه گردید. پس از طی مراحل فنی و قانونی و تصویب و تأیید طرح نهایی توسط کارفرمای محترم پروژه و پیشروی عملیات اجرایی از قبیل تجهیز کارگاه، روش ستون اختلاط عمیق (DSM) در دیواره های گود و بستر پروژه در حال اجرا می باشد.

سایر پروژه ها

پروژه باغ ایرانی – تونل انرژی

اطلاعات بیشتر

پروژه مجتمع معدن مس سرچشمه کرمان

اطلاعات بیشتر

پروژه تجاری – اداری شیخ بهایی – الماس (فاز 2)

اطلاعات بیشتر