ایستاسازه
En Ar

خانه - پروژه ها - پروژه پایدارسازی گودهای عمیق - پروژه تجاری – اداری شیخ بهایی – الماس

پروژه تجاری - اداری شیخ بهایی - الماس - شرکت عمرانی و مهندسی ایستاسازه

شرح کلی پروژه تجاری – اداری شیخ بهایی – الماس:

پروژه تجاری – اداری شیخ بهایی – الماس یکی از پروژه های پایدارسازی گود شرکت ایستا سازه در منطقه 2 شهرداری تهران واقع در خیابان دانشور شرقی منطقه شیخ بهایی می باشد. این پروژه در زمینی به مساحت 1600 متر مربع قرار داشت. بر اساس طراحی سازه ای و معماری انجام شده و نقشه های ارائه شده توسط کارفرمای محترم پروژه، مشخص گردید که حداکثر عمق گود با در نظر گرفتن ضخامت شالوده (پی یا فونداسیون) سازه و متناسب با تراز زیر آن، برابر با ده متر و چهل سانتی متر می باشد که می بایست عملیات گودبرداری، خاکبرداری و پایدارسازی دیواره ها تا این تراز صورت می گرفت. این شرکت مسئولیت طراحی و اجرای سیستم پایدارسازی دیواره های گود و سیستم زهکشی و خاکبرداری را در این پروژه عهده دار بوده است. با اتمام عملیات پایدارسازی دیواره ها و مطابق برداشت نهایی سطح دیواره های پایدار شده گود توسط همکاران نقشه برداری، سطح کل تمام شده دیواره های پایدارسازی شده برابر با 1135 متر مربع بوده است. یکی از فعالیت های مهم و متمایز صورت گرفته در این پروژه مربوط به حفظ ایستایی کامل دیوار حائل ضلع شرقی گود بود که علاوه بر طول 60 متری آن، سربار قابل توجهی برای ضلع شرقی گود ایجاد نموده بود.

چالش های پروژه تجاری – اداری شیخ بهایی – الماس :

پروژه های پایدارسازی و گودبرداری عمیق در محیط های شهری عموماً با چالش های گوناگونی همچون آب زیرسطحی، تأسیسات زیرزمینی، عوارض مجاور گود، سربارهای سنگین و قابل توجه و … همراه است. از این رو، یکی از نخستین مواردی که در فرآیند طراحی و اجرای روش پایدارسازی دیواره های گود بسیار حائز اهمیت و تعیین کننده بوده و می بایست به طور کامل بررسی گردد، وضعیت همجواری و عوارض مجاور دیواره ها و سربارهای مربوط به آنها همچون ساختمان های مسکونی احداث شده و حیاط آنها، خیابان و معبر دسترسی و فضای سبز و … می باشد. عوارض مجاور پروژه مسکونی شیخ بهایی – الماس به صورت ترکیبی از خیابان و معبر دسترسی، ساختمان اداری چند طبقه و یک زمین خالی بود. به گونه ای که به ترتیب ساختمان شش طبقه با دو زیرزمین و حیاط مربوط به آن در مجاورت ضلع شمالی، یک زمین خالی و دیوار حائل با سربار قابل توجه در همجواری با دیواره شرقی گود، خیابان دانشور شرقی در مجاورت دیواره جنوبی و ساختمان اداری چند طبقه و حیاط مربوط به آن در همجواری با دیواره غربی گود قرار داشت.

وجود ملک همسایه در مجاورت دیواره شرقی پروژه شیخ بهایی – الماس باعث به وجود آمدن چالش بزرگی برای کارفرمای محترم گردیده بود. زیرا علاوه بر عدم کسب رضایت از مالک زمین فوق الذکر جهت انجام عملیات حفاری و جاگذاری عناصر تسلیح همچون میخ (نیل) و مهاری (انکر)، دیوار حائل موجود سربار قابل توجهی برای دیواره گود ایجاد نموده بود. مطابق قوانین، انجام عملیات حفاری گمانه های عناصر تسلیح همچون میخ (نیل) و مهاری (انکر) زیر تراز شالوده (فونداسیون) ساختمان های مجاور یا به عبارت بهتر در خاک ملک همسایه بدون اخذ رضایت از مالکین آنها، منع حقوقی دارد و در صورت شکایت همسایگان مجاور، می تواند عملیات اجرایی پروژه را به تعطیلی بکشاند.

در مجاورت ضلع شمالی گود پروژه شیخ بهایی – الماس، حیاط ساختمانی با 6 طبقه روی زمین و دو طبقه زیر زمین قرار داشت. مرز بین دیواره گود و حیاط را دیوار آجری به ضخامت 30 سانتی متر تشکیل می داد که یکی از وظایف اصلی و مهم همکاران اجرایی شرکت ایستا سازه پیشبرد عملیات پایدار سازی با محوریت حفظ ایستایی و پایداری کامل آن بود. این امر علاوه بر دقت بالا و حساسیت ویژه ای که داشت، ایجاب می کرد تا پنل برداری ها به صورت مرحله ای و با نظارت مداوم و دقیق انجام گردد.

یکی دیگر از چالش هایی که همکاران اجرایی ایستاسازه در حین انجام عملیات حفاری گمانه های عناصر تسلیح در پروژه شیخ بهایی با آن مواجه گردیدند، تغییر جنس لایه های خاک بود. بدین صورت که در بخش هایی با سنگ های بزرگ مواجه بودیم که عملیات حفاری را با تأخیر مواجه می نمود و قسمت هایی که خاک ریزشی را در بر می گرفت، عملیات تزریق گمانه ها و اجرای رویه شاتکریتی را با صعوبت همراه می نمود. هر دوی این موارد، مانع از پیشرفت سریع عملیات می گردید.

در مجاورت ضلع غربی گود، ساختمان اداری 10 طبقه قرار داشت و چون ساختمان اداری و دولتی بود، حساسیت بسیاری برای پایدارسازی این ضلع وجود داشت.

برای اجرای پایدارسازی دیواره غربی به علت حضور ساختمان اداری 10 طبقه ضرورت یافت تا ضمن بازدید همکاران دفتر طراحی و تدقیق موارد اعلام شده از سوی کارفرمای محترم همچون شرایط حضور تأسیسات و تراز نهایی شالوده (فونداسیون) سازه آن، نسبت به اخذ مجوزهای لازم اقدام گردد.

علاوه بر همجواری معبر دسترسی در مجاورت ضلع جنوبی گود و ضرورت رعایت نکات ایمنی مربوط به عبور و مرور عابرین و تردد وسایل نقلیه، اقلام مربوط به تجهیز کارگاه کارفرما همچون کانکس های کارگری و مهندسی و سرویس های بهداشتی و همچنین ادوات و دستگاه های مربوط به عملیات پایدارسازی، در ضلع جنوب قرار داشت که این امر بار قابل توجهی را به خاک دیواره ضلع جنوب منتقل می کرد. همچنین جنس خاک  این دیواره بسیار ریزشی و سست بود.

در فرآیند طراحی سیستم پایدارسازی دیواره های گود پروژه، استعلام های مربوط به وضعیت و تراز قرارگیری عوارض و تأسیسات شهری همچون برق، آب شرب، فاضلاب و گاز از نهادها و سازمان های مربوطه اخذ گردید تا با توجه به آنها، طراحی سیستم پایدارسازی انجام و تراز قرارگیری عناصر تسلیح تعیین گردد. از این رو، نخستین گمانه حفاری در دیواره جنوبی گود از تراز 3 متری نسبت به سطح خیابان مجاور آغاز گردید.

یکی از چالش های مهم پروژه، همزمانی بخشی از عملیات پایدارسازی دیواره های گود با اعتصاب دارندگان کمپرسی های حمل خاک بود. از این رو، مدت زمان قابل توجهی، خاک به دست آمده از عملیات خاکبرداری در محل پروژه دپو گردید. این امر، شعاع عملیاتی ماشین آلات پایدارسازی را محدود می نمود.

راهکارهای ارائه شده در پروژه تجاری – اداری شیخ بهایی – الماس :

قرار گرفتن دیواره شرقی گود در مجاورت زمین خالی همسایه و با توجه به عدم موفقیت در مهیا کردن الزامات و ضوابط آیین نامه ای و حقوقی جهت اخذ رضایت حفاری در دیواره مذکور پروژه، اجرای روش سازه نگهبان خرپایی و اجرای شمع های بتنی با قطر 1 متر و به طول 12 متر جهت پایدارسازی دیواره شرقی گود به کارفرمای محترم ارائه گردید. همچنین برای پایدارسازی دیواره های شمالی، جنوبی و غربی از روش میخ کوبی (نیلینگ) استفاده گردید.

در پروژه پایدارسازی – شیخ بهایی الماس، طبق طراحی انجام شده توسط دفتر طراحی شرکت ایستا سازه زیر هر ستون فلزی مدفون در بدنه دیوار حائل قفسه آرماتورهای بافته شده جهت اجرای شمع های بتنی قرار داده شد. سپس از کول های قرارداده شده به هنگام حفاری چاهک ها به عنوان قالب بتن ریزی استفاده گردید. برای حفظ استحکام کول ها از ملات خاک و سیمان استفاده شد. در انجام این فرآیند با ممارست و تلاش همکاران اجرایی، محدوده ضلع شرقی زمین پروژه به طور کامل حفظ گردید. از سویی دیگر، به دلیل حساسیت بالای کنترل تغییرمکان دیوار حائل بتنی، مدیریت پروژه شرکت ایستاسازه با برنامه ای منظم و دقیق و با حضور همکاران نقشه برداری اقدام به پایش (مانیتورینگ) جابجایی و تغییر مکان دیواره مذکور در اثر پیشروی عملیات پایدارسازی می نمود.

جهت حفظ پایداری دیوار مجاور ضلع شمالی گود از 4 عدد شمع فلزی معلق (سولجر) به طول 6 متر مماس با دیوار و برای پایدارسازی خاک زیر آن، از سیستم میخ کوبی (نیلینگ) استفاده گردد. البته در ابتدا به دلیل عدم تعامل همسایگان ضلع شمالی با کار فرما و دخالت شهرداری باعث به تعلیق در آمدن چند روزه پروژه گردید که این امر نیز با تلاش فراوان مرتفع شد.

به هنگام تقارن بازه زمانی اعتصاب دارندگان کمپرسی های حمل خاک با عملیات پایدارسازی دیواره های گود پروژه شیخ بهایی – الماس، مدیریت پروژه و همکاران اجرایی با سعه صدر و تلاش فراوان کوشیدند تا با توجه به شرایط کاری سخت، مانع از توقف روند کاری پروژه گردند. از این رو، با عنایت خداوند متعال عملیات اجرایی پروژه مطابق با برنامه زمان بندی جامع پروژه به پایان رسید.

پروژه تجاری – اداری شیخ بهایی – الماس

پروژه تجاری - اداری شیخ بهایی - الماس - شرکت عمرانی و مهندسی ایستاسازه

شرح کلی پروژه تجاری – اداری شیخ بهایی – الماس:

پروژه تجاری – اداری شیخ بهایی – الماس یکی از پروژه های پایدارسازی گود شرکت ایستا سازه در منطقه 2 شهرداری تهران واقع در خیابان دانشور شرقی منطقه شیخ بهایی می باشد. این پروژه در زمینی به مساحت 1600 متر مربع قرار داشت. بر اساس طراحی سازه ای و معماری انجام شده و نقشه های ارائه شده توسط کارفرمای محترم پروژه، مشخص گردید که حداکثر عمق گود با در نظر گرفتن ضخامت شالوده (پی یا فونداسیون) سازه و متناسب با تراز زیر آن، برابر با ده متر و چهل سانتی متر می باشد که می بایست عملیات گودبرداری، خاکبرداری و پایدارسازی دیواره ها تا این تراز صورت می گرفت. این شرکت مسئولیت طراحی و اجرای سیستم پایدارسازی دیواره های گود و سیستم زهکشی و خاکبرداری را در این پروژه عهده دار بوده است. با اتمام عملیات پایدارسازی دیواره ها و مطابق برداشت نهایی سطح دیواره های پایدار شده گود توسط همکاران نقشه برداری، سطح کل تمام شده دیواره های پایدارسازی شده برابر با 1135 متر مربع بوده است. یکی از فعالیت های مهم و متمایز صورت گرفته در این پروژه مربوط به حفظ ایستایی کامل دیوار حائل ضلع شرقی گود بود که علاوه بر طول 60 متری آن، سربار قابل توجهی برای ضلع شرقی گود ایجاد نموده بود.

چالش های پروژه تجاری – اداری شیخ بهایی – الماس :

پروژه های پایدارسازی و گودبرداری عمیق در محیط های شهری عموماً با چالش های گوناگونی همچون آب زیرسطحی، تأسیسات زیرزمینی، عوارض مجاور گود، سربارهای سنگین و قابل توجه و … همراه است. از این رو، یکی از نخستین مواردی که در فرآیند طراحی و اجرای روش پایدارسازی دیواره های گود بسیار حائز اهمیت و تعیین کننده بوده و می بایست به طور کامل بررسی گردد، وضعیت همجواری و عوارض مجاور دیواره ها و سربارهای مربوط به آنها همچون ساختمان های مسکونی احداث شده و حیاط آنها، خیابان و معبر دسترسی و فضای سبز و … می باشد. عوارض مجاور پروژه مسکونی شیخ بهایی – الماس به صورت ترکیبی از خیابان و معبر دسترسی، ساختمان اداری چند طبقه و یک زمین خالی بود. به گونه ای که به ترتیب ساختمان شش طبقه با دو زیرزمین و حیاط مربوط به آن در مجاورت ضلع شمالی، یک زمین خالی و دیوار حائل با سربار قابل توجه در همجواری با دیواره شرقی گود، خیابان دانشور شرقی در مجاورت دیواره جنوبی و ساختمان اداری چند طبقه و حیاط مربوط به آن در همجواری با دیواره غربی گود قرار داشت.

وجود ملک همسایه در مجاورت دیواره شرقی پروژه شیخ بهایی – الماس باعث به وجود آمدن چالش بزرگی برای کارفرمای محترم گردیده بود. زیرا علاوه بر عدم کسب رضایت از مالک زمین فوق الذکر جهت انجام عملیات حفاری و جاگذاری عناصر تسلیح همچون میخ (نیل) و مهاری (انکر)، دیوار حائل موجود سربار قابل توجهی برای دیواره گود ایجاد نموده بود. مطابق قوانین، انجام عملیات حفاری گمانه های عناصر تسلیح همچون میخ (نیل) و مهاری (انکر) زیر تراز شالوده (فونداسیون) ساختمان های مجاور یا به عبارت بهتر در خاک ملک همسایه بدون اخذ رضایت از مالکین آنها، منع حقوقی دارد و در صورت شکایت همسایگان مجاور، می تواند عملیات اجرایی پروژه را به تعطیلی بکشاند.

در مجاورت ضلع شمالی گود پروژه شیخ بهایی – الماس، حیاط ساختمانی با 6 طبقه روی زمین و دو طبقه زیر زمین قرار داشت. مرز بین دیواره گود و حیاط را دیوار آجری به ضخامت 30 سانتی متر تشکیل می داد که یکی از وظایف اصلی و مهم همکاران اجرایی شرکت ایستا سازه پیشبرد عملیات پایدار سازی با محوریت حفظ ایستایی و پایداری کامل آن بود. این امر علاوه بر دقت بالا و حساسیت ویژه ای که داشت، ایجاب می کرد تا پنل برداری ها به صورت مرحله ای و با نظارت مداوم و دقیق انجام گردد.

یکی دیگر از چالش هایی که همکاران اجرایی ایستاسازه در حین انجام عملیات حفاری گمانه های عناصر تسلیح در پروژه شیخ بهایی با آن مواجه گردیدند، تغییر جنس لایه های خاک بود. بدین صورت که در بخش هایی با سنگ های بزرگ مواجه بودیم که عملیات حفاری را با تأخیر مواجه می نمود و قسمت هایی که خاک ریزشی را در بر می گرفت، عملیات تزریق گمانه ها و اجرای رویه شاتکریتی را با صعوبت همراه می نمود. هر دوی این موارد، مانع از پیشرفت سریع عملیات می گردید.

در مجاورت ضلع غربی گود، ساختمان اداری 10 طبقه قرار داشت و چون ساختمان اداری و دولتی بود، حساسیت بسیاری برای پایدارسازی این ضلع وجود داشت.

برای اجرای پایدارسازی دیواره غربی به علت حضور ساختمان اداری 10 طبقه ضرورت یافت تا ضمن بازدید همکاران دفتر طراحی و تدقیق موارد اعلام شده از سوی کارفرمای محترم همچون شرایط حضور تأسیسات و تراز نهایی شالوده (فونداسیون) سازه آن، نسبت به اخذ مجوزهای لازم اقدام گردد.

علاوه بر همجواری معبر دسترسی در مجاورت ضلع جنوبی گود و ضرورت رعایت نکات ایمنی مربوط به عبور و مرور عابرین و تردد وسایل نقلیه، اقلام مربوط به تجهیز کارگاه کارفرما همچون کانکس های کارگری و مهندسی و سرویس های بهداشتی و همچنین ادوات و دستگاه های مربوط به عملیات پایدارسازی، در ضلع جنوب قرار داشت که این امر بار قابل توجهی را به خاک دیواره ضلع جنوب منتقل می کرد. همچنین جنس خاک  این دیواره بسیار ریزشی و سست بود.

در فرآیند طراحی سیستم پایدارسازی دیواره های گود پروژه، استعلام های مربوط به وضعیت و تراز قرارگیری عوارض و تأسیسات شهری همچون برق، آب شرب، فاضلاب و گاز از نهادها و سازمان های مربوطه اخذ گردید تا با توجه به آنها، طراحی سیستم پایدارسازی انجام و تراز قرارگیری عناصر تسلیح تعیین گردد. از این رو، نخستین گمانه حفاری در دیواره جنوبی گود از تراز 3 متری نسبت به سطح خیابان مجاور آغاز گردید.

یکی از چالش های مهم پروژه، همزمانی بخشی از عملیات پایدارسازی دیواره های گود با اعتصاب دارندگان کمپرسی های حمل خاک بود. از این رو، مدت زمان قابل توجهی، خاک به دست آمده از عملیات خاکبرداری در محل پروژه دپو گردید. این امر، شعاع عملیاتی ماشین آلات پایدارسازی را محدود می نمود.

راهکارهای ارائه شده در پروژه تجاری – اداری شیخ بهایی – الماس :

قرار گرفتن دیواره شرقی گود در مجاورت زمین خالی همسایه و با توجه به عدم موفقیت در مهیا کردن الزامات و ضوابط آیین نامه ای و حقوقی جهت اخذ رضایت حفاری در دیواره مذکور پروژه، اجرای روش سازه نگهبان خرپایی و اجرای شمع های بتنی با قطر 1 متر و به طول 12 متر جهت پایدارسازی دیواره شرقی گود به کارفرمای محترم ارائه گردید. همچنین برای پایدارسازی دیواره های شمالی، جنوبی و غربی از روش میخ کوبی (نیلینگ) استفاده گردید.

در پروژه پایدارسازی – شیخ بهایی الماس، طبق طراحی انجام شده توسط دفتر طراحی شرکت ایستا سازه زیر هر ستون فلزی مدفون در بدنه دیوار حائل قفسه آرماتورهای بافته شده جهت اجرای شمع های بتنی قرار داده شد. سپس از کول های قرارداده شده به هنگام حفاری چاهک ها به عنوان قالب بتن ریزی استفاده گردید. برای حفظ استحکام کول ها از ملات خاک و سیمان استفاده شد. در انجام این فرآیند با ممارست و تلاش همکاران اجرایی، محدوده ضلع شرقی زمین پروژه به طور کامل حفظ گردید. از سویی دیگر، به دلیل حساسیت بالای کنترل تغییرمکان دیوار حائل بتنی، مدیریت پروژه شرکت ایستاسازه با برنامه ای منظم و دقیق و با حضور همکاران نقشه برداری اقدام به پایش (مانیتورینگ) جابجایی و تغییر مکان دیواره مذکور در اثر پیشروی عملیات پایدارسازی می نمود.

جهت حفظ پایداری دیوار مجاور ضلع شمالی گود از 4 عدد شمع فلزی معلق (سولجر) به طول 6 متر مماس با دیوار و برای پایدارسازی خاک زیر آن، از سیستم میخ کوبی (نیلینگ) استفاده گردد. البته در ابتدا به دلیل عدم تعامل همسایگان ضلع شمالی با کار فرما و دخالت شهرداری باعث به تعلیق در آمدن چند روزه پروژه گردید که این امر نیز با تلاش فراوان مرتفع شد.

به هنگام تقارن بازه زمانی اعتصاب دارندگان کمپرسی های حمل خاک با عملیات پایدارسازی دیواره های گود پروژه شیخ بهایی – الماس، مدیریت پروژه و همکاران اجرایی با سعه صدر و تلاش فراوان کوشیدند تا با توجه به شرایط کاری سخت، مانع از توقف روند کاری پروژه گردند. از این رو، با عنایت خداوند متعال عملیات اجرایی پروژه مطابق با برنامه زمان بندی جامع پروژه به پایان رسید.

سایر پروژه ها

پروژه مسکونی زعفرانیه – شارستان (مطالعات ژئوتکنیک)

اطلاعات بیشتر

پروژه مسکونی جمشیدیه – سی و دوم (کوهسار)

اطلاعات بیشتر

پروژه تجاری – اداری شیخ بهایی – الماس

اطلاعات بیشتر