ایستاسازه
En Ar

خانه - پروژه ها - پروژه مطالعات ژئوتکنیک - پروژه جمشیدیه-سی و دوم

برج مسکونی جمشیدیه

زیر بنا: 11000مترمربع

مساحت زمین:1280مترمربع

انجام مطالعات ژئوتکنیک

آزمایشات صحرایی: آزمایش نفوذ استاندارد (spt)، آزمایش بارگذاری صفحه و برش مستقیم برجا، آزمایش لرزه نگاری دانهول

آزمایش های آزمایشگاهی: آزمایش هیدرومتری و حدود اتربرگ، آزمایش برش مستقیم، آزمایش تک محوری، سه محوری UU و تحکیم ارائه گزارش خاک شامل متغیرهای مقاومتی خاک

پروژه جمشیدیه-سی و دوم

برج مسکونی جمشیدیه

زیر بنا: 11000مترمربع

مساحت زمین:1280مترمربع

انجام مطالعات ژئوتکنیک

آزمایشات صحرایی: آزمایش نفوذ استاندارد (spt)، آزمایش بارگذاری صفحه و برش مستقیم برجا، آزمایش لرزه نگاری دانهول

آزمایش های آزمایشگاهی: آزمایش هیدرومتری و حدود اتربرگ، آزمایش برش مستقیم، آزمایش تک محوری، سه محوری UU و تحکیم ارائه گزارش خاک شامل متغیرهای مقاومتی خاک

سایر پروژه ها

پروژه جمشیدیه-سی و دوم

سعادت آباد-سایدپارک

خاکبرداری جنت آباد