ایستاسازه
En Ar

خانه - پروژه ها - پروژه پایدارسازی گودهای عمیق - پروژه برج تجاری جمهوری – سونی

پروژه جمهوری
پروژه جمهوری – ایستاسازه

شرح کلی پروژه برج تجاری جمهوری – سونی:

پروژه برج تجاری جمهوری – سونی یکی از پروژه های پایدارسازی گودهای عمیق شرکت ایستاسازه در شهر تهران واقع در خیابان جمهوری می باشد. این پروژه در زمینی به مساحت 1850 متر مربع قرار داشت. بر اساس طراحی انجام شده برای اسکلت سازه و همچنین معماری و طراحی فضاهای داخلی آن و نقشه های ارائه شده توسط کارفرمای محترم پروژه، تراز زیر شالوده (پی یا فونداسیون) سازه پروژه جمهوری – سونی برابر با 32 متر بود که عملیات گودبرداری، خاکبرداری و پایدارسازی دیواره ها می بایست تا این تراز صورت می گرفت. شرکت ایستاسازه مسئولیت طراحی و اجرای سیستم پایدارسازی دیواره های گود و سیستم زهکشی و خاکبرداری را در این پروژه عهده دار بوده است. طبق برداشت نهایی همکاران نقشه برداری، سطح دیواره های پایدار شده گود، برابر با 3700 متر مربع بوده است. یکی از فعالیت های مهم و متمایز صورت گرفته در این پروژه این بود که علی رغم عمق زیاد گود و عملیات پر چالش جمع آوری رمپ، برنامه زمان بندی پروژه به طور کامل و دقیق رعایت گردید و پروژه در زمان مقرر خود به پایان رسید.

چالش های پروژه برج تجاری جمهوری – سونی:

پروژه جمهوری – سونی به علت اینکه با چالش های متنوعی همراه بوده است، یکی از پر چالش ترین پروژه های پایدارسازی گودهای عمیق شرکت ایستاسازه بوده است. به عنوان نمونه، وضعیت همجواری و عوارض مجاور گود و سربارهای مربوط به آنها همچون ساختمان های تجاری و مسکونی احداث شده، شرایط پر چالشی را در فرآیند طراحی و اجرای عملیات پایدارسازی و گودبرداری برای همکاران دفتر طراحی و اجرایی شرکت ایستاسازه ایجاد کرده بود. زیرا محل قرار گیری زمین پروژه به گونه ای بود که بسیاری از سازه های مجاور گود بسیار قدیمی بوده و بافت کلی منطقه فرسوده، بسیار سست و دارای کیفیت ساخت بسیار پایین بودند. علاوه بر این، تعداد زیاد این سازه ها در مجاورت تمامی دیواره های گود سربار سنگین و قابل توجهی را بر دیواره های گود وارد می ساخت.

افزون بر حضور سازه های فرسوده و قدیمی در همجواری دیواره های پروژه، عمق زیاد و قابل توجه گود (32 متر) موجب شد خطر گودبرداری افزایش یابد. این امر، علاوه بر ضرورت به کارگیری دقت و حساسیت بسیار زیاد در فرآیند طراحی سیستم پایدارسازی دیواره های گود، ایجاب می کرد تا عملیات پنل برداری، پایدارسازی و خاکبرداری مرحله ای (رینگ مرحله ای پایدارسازی) با دقت بیشتر و طی مراحل کوچک تر انجام گردد به طوری که در هر تراز پایدارسازی و خاکبرداری، پیوستگی عملیات در راستای دیواره حفظ گردد. این امر موجب گردید علاوه بر افزایش دقت و حساسیت عملیات پایدارسازی، سرعت عملیات اجرایی کاهش یافته و پیشروی آن به کندی صورت بگیرد. افزون بر موارد فوق، حضور سازه های قدیمی و فرسوده پر تعداد ایجاب می کرد تا عملیات پایش (مانیتورینگ) و کنترل تغییر مکان دیواره های مجاور این سازه ها به صورت منظم و مستمر و با دقت و حساسیت بیشتری صورت پذیرد.

موقعیت پروژه جمهوری – سونی موجب گردید تا همکاران اجرایی شرکت ایستاسازه با چالش دسترسی ترافیکی در طی عملیات خاکبرداری و حمل خاک و تردد ماشین آلات حمل مصالح مواجه شوند. هرچند دسترسی ترافیکی مناسب و سهولت تردد جهت عبور و مرور ماشین آلات خاکبرداری و حمل مصالح، چالشی متداول در پروژه های عمرانی می باشد اما قرارگیری این پروژه در خیابان جمهوری شهر تهران که در داخل محدوده ترافیک و منطقه کنترل آلودگی هوای تهران و در مجاورت بافت ساختمانی فرسوده و قدیمی و با تراکم ساخت بسیار بالا بود، این چالش را در این پروژه بیشتر نمایان و دردسرساز کرده بود. زیرا افزون بر حجم بالای تردد و ترافیک بازار که به صورت روزمره برقرار است، بافت فرسوده و تراکم شهری بالا در این منطقه، عبور و مرور ماشین آلات پایدارسازی، خاکبرداری و حمل خاک را با چالش روبرو کرده و توان گردش و شعاع عملیاتی آن ها را به طرز قابل توجهی کاهش داده بود. در طی عملیات خاکبرداری، علاوه بر عبور و مرور ماشین آلات سنگین خاکبرداری و حمل خاک و دسترسی سخت در معابر کم عرض، زمان کارکرد آنها و بارگیری و حمل خاک بسیار چالش زا بود. زیرا می بایست بار ترافیکی خیابان های مجاور هم چون خیابان جمهوری که یکی از خیابان های شلوغ، پر تردد و با حجم بالای ترافیک روزمره در ناحیه مرکزی شهر تهران است، جهت سهولت و حفظ پیوستگی فرآیند حمل خاک در نظر گرفته می شد و استعلام های مربوط گرفته شده و هماهنگی های لازم انجام می شد.

در طول عملیات حفاری گمانه های عناصر تسلیح همچون میخ (نیل) و مهاری (انکر)، چندین بار به چاه و حفره خالی برخورد شد که این امر تأخیرات زیادی در روند اجرایی عملیات ایجاد نمود و از سرعت پیشرفت عملیات پایدارسازی کاسته شد. همچنین به علت همجواری پروژه با خیابان جمهوری احتمال داشت تا در حین عملیات حفاری گمانه های عناصر تسلیح به عوارض و تأسیسات شهری همچون لوله ها و انشعابات آب شرب، فاضلاب، گاز و برق برخورد شود. از این رو، استعلام های مربوط به وضعیت و تراز قرارگیری این عوارض شهری از نهادها و سازمان های مربوطه اخذ گردید تا با توجه به آنها، طراحی سیستم پایدارسازی انجام و تراز قرارگیری عناصر تسلیح تعیین گردد.

چالش دیگر این پروژه مربوط به جمع آوری رمپ خاکبرداری بود زیرا این موضوع برنامه زمان بندی کلی پروژه را تحت تأثیر قرار می داد و به علت کاهش سرعت پیشرفت عملیات اجرایی، موجبات ایجاد تأخیرهایی در پروژه را فراهم می نمود. از طرفی، اتمام به موقع و تحویل در موعد مقرر این پروژه یکی از مهم ترین موارد درخواستی کارفرمای محترم آن بود.

راهکارهای ارائه شده در پروژه برج تجاری جمهوری – سونی:

پس از بررسی و ارزیابی تمامی حالات ممکن و بهینه برای انتخاب و طراحی روش پایدارسازی دیواره های گود و با توجه به محل قرارگیری پروژه و همچنین چالش بسیار مهم همجواری تمامی دیواره ها با بافت فرسوده و ساختمان های قدیمی و بروز مشکلات عدیده، پایدارسازی دیواره های پروژه به صورت ترکیبی از سیستم میخ کوبی (نیلینگ)، مهار گذاری (انکراژ) و از شمع های فلزی پا باز ریشه دار (سولجرپایل) جهت کنترل و کاهش تغییر مکان ها در فرآیند طراحی در نظر گرفته شد و پس از تصویب نقشه های مربوطه در دستور کار همکاران اجرایی گرفت.

برای پر نمودن چاه، مجاری و حفره های خالی کشف شده، از پر کننده های مجاز همچون فوم بتن و بتن سبک استفاده شد. همچنین در حین حفاری گمانه و تسریع فرآیند تزریق در گمانه های ریزشی، استفاده از پکر و تزریق تحکیمی در دستور کار عوامل اجرایی قرار گرفت.

به هنگام اجرای عملیات پایدارسازی در دیواره مجاور خیابان جمهوری به علت وجود تأسیسات زیر سطحی شهری، نهایت دقت و حساسیت به کار برده شد تا از برخورد گمانه ها به تأسیسات شهری در مجاورت دیواره های پروژه ممانعت به عمل آمده و فرآیند حفاری ها با موفقیت انجام گردد. همکاران اجرایی حفظ تدابیر فنی و رعایت الزامات ایمنی را در تمامی مراحل اجرایی سرلوحه کار خود قرار داده بودند.

با توجه به برنامه زمانی محدود ارائه شده توسط کارفرمای محترم، مدیریت پروژه و گروه مهندسی مقیم کارگاه سعی نمودند تا با مدیریت صحیح و کارآمد ماشین آلات و نیروی انسانی حاضر در کارگاه، به انجام عملیات اجرایی و اتمام پروژه مطابق برنامه زمان بندی ارائه شده متعهد باشند. این موضوع در روند جمع آوری رمپ خاکبرداری بسیار پر رنگ شد و علی رغم چالش های فراوان، با تلاش و درایت همکاران اجرایی پروژه عملیات اجرایی در موعد مقرر به اتمام رسیده و پروژه تحویل کارفرمای محترم گردید.

پروژه برج تجاری جمهوری – سونی

پروژه جمهوری
پروژه جمهوری – ایستاسازه

شرح کلی پروژه برج تجاری جمهوری – سونی:

پروژه برج تجاری جمهوری – سونی یکی از پروژه های پایدارسازی گودهای عمیق شرکت ایستاسازه در شهر تهران واقع در خیابان جمهوری می باشد. این پروژه در زمینی به مساحت 1850 متر مربع قرار داشت. بر اساس طراحی انجام شده برای اسکلت سازه و همچنین معماری و طراحی فضاهای داخلی آن و نقشه های ارائه شده توسط کارفرمای محترم پروژه، تراز زیر شالوده (پی یا فونداسیون) سازه پروژه جمهوری – سونی برابر با 32 متر بود که عملیات گودبرداری، خاکبرداری و پایدارسازی دیواره ها می بایست تا این تراز صورت می گرفت. شرکت ایستاسازه مسئولیت طراحی و اجرای سیستم پایدارسازی دیواره های گود و سیستم زهکشی و خاکبرداری را در این پروژه عهده دار بوده است. طبق برداشت نهایی همکاران نقشه برداری، سطح دیواره های پایدار شده گود، برابر با 3700 متر مربع بوده است. یکی از فعالیت های مهم و متمایز صورت گرفته در این پروژه این بود که علی رغم عمق زیاد گود و عملیات پر چالش جمع آوری رمپ، برنامه زمان بندی پروژه به طور کامل و دقیق رعایت گردید و پروژه در زمان مقرر خود به پایان رسید.

چالش های پروژه برج تجاری جمهوری – سونی:

پروژه جمهوری – سونی به علت اینکه با چالش های متنوعی همراه بوده است، یکی از پر چالش ترین پروژه های پایدارسازی گودهای عمیق شرکت ایستاسازه بوده است. به عنوان نمونه، وضعیت همجواری و عوارض مجاور گود و سربارهای مربوط به آنها همچون ساختمان های تجاری و مسکونی احداث شده، شرایط پر چالشی را در فرآیند طراحی و اجرای عملیات پایدارسازی و گودبرداری برای همکاران دفتر طراحی و اجرایی شرکت ایستاسازه ایجاد کرده بود. زیرا محل قرار گیری زمین پروژه به گونه ای بود که بسیاری از سازه های مجاور گود بسیار قدیمی بوده و بافت کلی منطقه فرسوده، بسیار سست و دارای کیفیت ساخت بسیار پایین بودند. علاوه بر این، تعداد زیاد این سازه ها در مجاورت تمامی دیواره های گود سربار سنگین و قابل توجهی را بر دیواره های گود وارد می ساخت.

افزون بر حضور سازه های فرسوده و قدیمی در همجواری دیواره های پروژه، عمق زیاد و قابل توجه گود (32 متر) موجب شد خطر گودبرداری افزایش یابد. این امر، علاوه بر ضرورت به کارگیری دقت و حساسیت بسیار زیاد در فرآیند طراحی سیستم پایدارسازی دیواره های گود، ایجاب می کرد تا عملیات پنل برداری، پایدارسازی و خاکبرداری مرحله ای (رینگ مرحله ای پایدارسازی) با دقت بیشتر و طی مراحل کوچک تر انجام گردد به طوری که در هر تراز پایدارسازی و خاکبرداری، پیوستگی عملیات در راستای دیواره حفظ گردد. این امر موجب گردید علاوه بر افزایش دقت و حساسیت عملیات پایدارسازی، سرعت عملیات اجرایی کاهش یافته و پیشروی آن به کندی صورت بگیرد. افزون بر موارد فوق، حضور سازه های قدیمی و فرسوده پر تعداد ایجاب می کرد تا عملیات پایش (مانیتورینگ) و کنترل تغییر مکان دیواره های مجاور این سازه ها به صورت منظم و مستمر و با دقت و حساسیت بیشتری صورت پذیرد.

موقعیت پروژه جمهوری – سونی موجب گردید تا همکاران اجرایی شرکت ایستاسازه با چالش دسترسی ترافیکی در طی عملیات خاکبرداری و حمل خاک و تردد ماشین آلات حمل مصالح مواجه شوند. هرچند دسترسی ترافیکی مناسب و سهولت تردد جهت عبور و مرور ماشین آلات خاکبرداری و حمل مصالح، چالشی متداول در پروژه های عمرانی می باشد اما قرارگیری این پروژه در خیابان جمهوری شهر تهران که در داخل محدوده ترافیک و منطقه کنترل آلودگی هوای تهران و در مجاورت بافت ساختمانی فرسوده و قدیمی و با تراکم ساخت بسیار بالا بود، این چالش را در این پروژه بیشتر نمایان و دردسرساز کرده بود. زیرا افزون بر حجم بالای تردد و ترافیک بازار که به صورت روزمره برقرار است، بافت فرسوده و تراکم شهری بالا در این منطقه، عبور و مرور ماشین آلات پایدارسازی، خاکبرداری و حمل خاک را با چالش روبرو کرده و توان گردش و شعاع عملیاتی آن ها را به طرز قابل توجهی کاهش داده بود. در طی عملیات خاکبرداری، علاوه بر عبور و مرور ماشین آلات سنگین خاکبرداری و حمل خاک و دسترسی سخت در معابر کم عرض، زمان کارکرد آنها و بارگیری و حمل خاک بسیار چالش زا بود. زیرا می بایست بار ترافیکی خیابان های مجاور هم چون خیابان جمهوری که یکی از خیابان های شلوغ، پر تردد و با حجم بالای ترافیک روزمره در ناحیه مرکزی شهر تهران است، جهت سهولت و حفظ پیوستگی فرآیند حمل خاک در نظر گرفته می شد و استعلام های مربوط گرفته شده و هماهنگی های لازم انجام می شد.

در طول عملیات حفاری گمانه های عناصر تسلیح همچون میخ (نیل) و مهاری (انکر)، چندین بار به چاه و حفره خالی برخورد شد که این امر تأخیرات زیادی در روند اجرایی عملیات ایجاد نمود و از سرعت پیشرفت عملیات پایدارسازی کاسته شد. همچنین به علت همجواری پروژه با خیابان جمهوری احتمال داشت تا در حین عملیات حفاری گمانه های عناصر تسلیح به عوارض و تأسیسات شهری همچون لوله ها و انشعابات آب شرب، فاضلاب، گاز و برق برخورد شود. از این رو، استعلام های مربوط به وضعیت و تراز قرارگیری این عوارض شهری از نهادها و سازمان های مربوطه اخذ گردید تا با توجه به آنها، طراحی سیستم پایدارسازی انجام و تراز قرارگیری عناصر تسلیح تعیین گردد.

چالش دیگر این پروژه مربوط به جمع آوری رمپ خاکبرداری بود زیرا این موضوع برنامه زمان بندی کلی پروژه را تحت تأثیر قرار می داد و به علت کاهش سرعت پیشرفت عملیات اجرایی، موجبات ایجاد تأخیرهایی در پروژه را فراهم می نمود. از طرفی، اتمام به موقع و تحویل در موعد مقرر این پروژه یکی از مهم ترین موارد درخواستی کارفرمای محترم آن بود.

راهکارهای ارائه شده در پروژه برج تجاری جمهوری – سونی:

پس از بررسی و ارزیابی تمامی حالات ممکن و بهینه برای انتخاب و طراحی روش پایدارسازی دیواره های گود و با توجه به محل قرارگیری پروژه و همچنین چالش بسیار مهم همجواری تمامی دیواره ها با بافت فرسوده و ساختمان های قدیمی و بروز مشکلات عدیده، پایدارسازی دیواره های پروژه به صورت ترکیبی از سیستم میخ کوبی (نیلینگ)، مهار گذاری (انکراژ) و از شمع های فلزی پا باز ریشه دار (سولجرپایل) جهت کنترل و کاهش تغییر مکان ها در فرآیند طراحی در نظر گرفته شد و پس از تصویب نقشه های مربوطه در دستور کار همکاران اجرایی گرفت.

برای پر نمودن چاه، مجاری و حفره های خالی کشف شده، از پر کننده های مجاز همچون فوم بتن و بتن سبک استفاده شد. همچنین در حین حفاری گمانه و تسریع فرآیند تزریق در گمانه های ریزشی، استفاده از پکر و تزریق تحکیمی در دستور کار عوامل اجرایی قرار گرفت.

به هنگام اجرای عملیات پایدارسازی در دیواره مجاور خیابان جمهوری به علت وجود تأسیسات زیر سطحی شهری، نهایت دقت و حساسیت به کار برده شد تا از برخورد گمانه ها به تأسیسات شهری در مجاورت دیواره های پروژه ممانعت به عمل آمده و فرآیند حفاری ها با موفقیت انجام گردد. همکاران اجرایی حفظ تدابیر فنی و رعایت الزامات ایمنی را در تمامی مراحل اجرایی سرلوحه کار خود قرار داده بودند.

با توجه به برنامه زمانی محدود ارائه شده توسط کارفرمای محترم، مدیریت پروژه و گروه مهندسی مقیم کارگاه سعی نمودند تا با مدیریت صحیح و کارآمد ماشین آلات و نیروی انسانی حاضر در کارگاه، به انجام عملیات اجرایی و اتمام پروژه مطابق برنامه زمان بندی ارائه شده متعهد باشند. این موضوع در روند جمع آوری رمپ خاکبرداری بسیار پر رنگ شد و علی رغم چالش های فراوان، با تلاش و درایت همکاران اجرایی پروژه عملیات اجرایی در موعد مقرر به اتمام رسیده و پروژه تحویل کارفرمای محترم گردید.

سایر پروژه ها

پروژه نیاوران – عمارت سدروس

اطلاعات بیشتر

پروژه بیمارستان روزبه

اطلاعات بیشتر

پروژه مسکونی ایران زمین – سوم

اطلاعات بیشتر

پروژه نیاوران – دیار 4

اطلاعات بیشتر

پروژه باغ ایرانی – تونل انرژی

اطلاعات بیشتر

پروژه مجتمع معدن مس سرچشمه کرمان

اطلاعات بیشتر

پروژه تجاری – اداری شیخ بهایی – الماس (فاز 2)

اطلاعات بیشتر

پروژه مجتمع اداری توسن – حسن آباد

اطلاعات بیشتر

پروژه مولوی – خیریه حضرت علی اکبر (ع)

اطلاعات بیشتر
follow our social’s