ایستاسازه
En Ar

خانه - ویدئو - پروژه جنت آباد – کوهسار

عملیات پایدارسازی دیواره های گود می تواند با استفاده از یکی از روش های مختلف همچون میخ کوبی (نیلینگ)، مهارگذاری (انکراژ)، سازه نگهبان خرپایی، مهار متقابل (استرات)، ساخت از بالا به پایین (تاپ – دان)، دیوار برلنی، دیوار دیافراگمی و شیب دار یا پلکانی (برم دار) و یا ترکیبی از چند روش اشاره شده صورت پذیرد. از معیارهای مهم و اثرگذار در تصمیم گیری پیرامون انتخاب، طراحی و اجرای روش بهینه و مناسب جهت پایدارسازی دیواره های گود می توان به وضعیت و تراز قرارگیری عوارض و تأسیسات شهری همچون برق، آب شرب، فاضلاب و گاز و امکان حفاری گمانه های عناصر تسلیح همچون میخ (نیل) و مهاری (انکر) در محدوده زمین های مجاور همچون زیر تراز پی (فونداسیون) ساختمان های همجوار مطابق با موافقت و رضایت مالکین آنها اشاره کرد.

در پروژه جنت آباد – کوهسار وجود تأسیسات زیرسطحی شهری در خیابان کوهسار در مجاورت ضلع شمالی و خیابان امام حسین (ع) در همجواری با دیواره غربی گود، موجب گردید تا زاویه حفاری گمانه های عناصر تسلیح افزایش یابد. برای پایدارسازی دیواره های مذکور از روش میخ کوبی (نیلینگ) به صورت شبکه ای با ابعاد 2 در 2 استفاده گردید.

در مجاورت دیواره شرقی گود، سه ساختمان 5 طبقه (بدون زیر زمین) و حیاط های مربوط به آنها و سه ساختمان 3 طبقه (بدون زیر زمین) و حیاط های مربوط به آنها در مجاورت ضلع جنوبی قرار داشت. تعدد مالکین واحدهای مسکونی مذکور و عدم همراهی آنها با کارفرمای محترم پروژه پیرامون انجام حفاری گمانه های عناصر تسلیح سبب گردید تا طراحی و اجرای روش سازه نگهبان خرپایی جهت پایدارسازی این دیواره ها در دستور کار قرار گیرد. این روش با اتصال اعضای فولادی به عنوان عضو قائم، عضو مورب و اعضای داخلی خرپا اجرا می گردد.

یکی از کارهای مهم و متمایز صورت گرفته در پروژه جنت آباد – کوهسار مربوط به بهینه سازی طرح پایدارسازی قبلی ارائه شده به کارفرما، توسط شرکت ایستا سازه می باشد. دفتر فنی و طراحی این شرکت توانست تناژ سیستم سازه نگهبان خرپایی را بهینه کرده و نزدیک به 30 درصد کاهش دهد.

پروژه جنت آباد – کوهسار

عملیات پایدارسازی دیواره های گود می تواند با استفاده از یکی از روش های مختلف همچون میخ کوبی (نیلینگ)، مهارگذاری (انکراژ)، سازه نگهبان خرپایی، مهار متقابل (استرات)، ساخت از بالا به پایین (تاپ – دان)، دیوار برلنی، دیوار دیافراگمی و شیب دار یا پلکانی (برم دار) و یا ترکیبی از چند روش اشاره شده صورت پذیرد. از معیارهای مهم و اثرگذار در تصمیم گیری پیرامون انتخاب، طراحی و اجرای روش بهینه و مناسب جهت پایدارسازی دیواره های گود می توان به وضعیت و تراز قرارگیری عوارض و تأسیسات شهری همچون برق، آب شرب، فاضلاب و گاز و امکان حفاری گمانه های عناصر تسلیح همچون میخ (نیل) و مهاری (انکر) در محدوده زمین های مجاور همچون زیر تراز پی (فونداسیون) ساختمان های همجوار مطابق با موافقت و رضایت مالکین آنها اشاره کرد.

در پروژه جنت آباد – کوهسار وجود تأسیسات زیرسطحی شهری در خیابان کوهسار در مجاورت ضلع شمالی و خیابان امام حسین (ع) در همجواری با دیواره غربی گود، موجب گردید تا زاویه حفاری گمانه های عناصر تسلیح افزایش یابد. برای پایدارسازی دیواره های مذکور از روش میخ کوبی (نیلینگ) به صورت شبکه ای با ابعاد 2 در 2 استفاده گردید.

در مجاورت دیواره شرقی گود، سه ساختمان 5 طبقه (بدون زیر زمین) و حیاط های مربوط به آنها و سه ساختمان 3 طبقه (بدون زیر زمین) و حیاط های مربوط به آنها در مجاورت ضلع جنوبی قرار داشت. تعدد مالکین واحدهای مسکونی مذکور و عدم همراهی آنها با کارفرمای محترم پروژه پیرامون انجام حفاری گمانه های عناصر تسلیح سبب گردید تا طراحی و اجرای روش سازه نگهبان خرپایی جهت پایدارسازی این دیواره ها در دستور کار قرار گیرد. این روش با اتصال اعضای فولادی به عنوان عضو قائم، عضو مورب و اعضای داخلی خرپا اجرا می گردد.

یکی از کارهای مهم و متمایز صورت گرفته در پروژه جنت آباد – کوهسار مربوط به بهینه سازی طرح پایدارسازی قبلی ارائه شده به کارفرما، توسط شرکت ایستا سازه می باشد. دفتر فنی و طراحی این شرکت توانست تناژ سیستم سازه نگهبان خرپایی را بهینه کرده و نزدیک به 30 درصد کاهش دهد.

جدیدترین ویدیوها

پروژه ظفر – دلیری

رمپ و جمع آوری رمپ در گودبرداری عمیق – رگلاژ کف گود

پروژه فونیکس – پایدارسازی گود به روش مهار متقابل (استرات) و نیلینگ

پشت صحنه ساخت تیزر گودبرداری و پایدارسازی گود عمیق – ایستاسازه