ایستاسازه
En Ar

خانه - پروژه ها - پروژه پایدارسازی گودهای عمیق - پروژه مسکونی سعادت آباد

پروژه سعادت آباد- ایستا سازه
پروژه سعادت آباد – ایستاسازه

شرح کلی پروژه مسکونی سعادت آباد:

پروژه مسکونی سعادت آباد یکی از پروژه های پایدارسازی گودهای عمیق شرکت ایستا سازه در شهر تهران می باشد. این پروژه در زمینی به مساحت 1000 متر مربع در شمال غرب تهران و در منطقه 2 شهرداری تهران قرار داشت. مطابق نقشه های طراحی سازه و معماری ارائه شده توسط کارفرمای محترم پروژه، تراز زیر شالوده (پی یا فونداسیون) سازه برابر با 12 متر بود که عملیات گودبرداری، خاکبرداری و پایدارسازی دیواره ها می بایست تا این تراز صورت می گرفت. شرکت ایستاسازه مسئولیت طراحی و اجرای سیستم پایدارسازی دیواره های گود و سیستم زهکشی و خاکبرداری را در این پروژه عهده دار بوده است. طبق برداشت نهایی توسط نقشه بردار سطح کل پایدارسازی شده برابر با 1700 متر مربع بوده است. یکی از کارهای مهم صورت گرفته در این پروژه مربوط به بهینه سازی طرح پایدارسازی و کاهش تناژ آهن آلات استفاده شده در سیستم سازه نگهبان خرپایی می باشد. زیرا مجموع وزن آهن آلات به کار رفته در طرح ارائه شده به این شرکت از سوی کارفرمای محترم پروژه، بسیار زیاد بود که با همفکری اعضای دفتر فنی مرکزی و همکاران اجرایی پروژه، طرح ارائه شده بهینه گردیده و تناژ آهن آلات مصرفی در سیستم سازه نگهبان خرپایی کاهش یافت.

چالش های پروژه مسکونی سعادت آباد:

در پروژه های پایدارسازی و گودبرداری شهری، لحاظ نمودن وضعیت همجواری و عوارض مجاور گود و سربارهای مربوط به آنها همچون ساختمان های مسکونی احداث شده، در فرآیند طراحی و اجرا بسیار مهم و حائز اهمیت می باشد. عوارض مجاور پروژه مسکونی سعادت آباد به صورت ترکیبی از خیابان و معبر دسترسی، حیاط های همسایه مجاور و ساختمان های مسکونی چند طبقه (حداقل شش طبقه) بود. حضور ساختمان های مسکونی و تعداد زیاد واحدهای آنها و به تبع آن تعدد مالکین موجب گردید تا کارفرمای پروژه با چالش اساسی کسب رضایت حفاری از مالکین ملک های مجاور روبرو گردد. زیرا انجام عملیات حفاری گمانه های عناصر تسلیح همچون میخ (نیل) و مهاری (انکر) زیر شالوده (پی یا فونداسیون) ساختمان های مجاور بدون اخذ رضایت از مالکین آنها، منع حقوقی دارد به صورتی که در صورت پیگیری و شکایت همسایگان مجاور، ممکن است عملیات اجرایی پروژه را متوقف کرده و به تعطیلی بکشاند.

علاوه بر چالش فوق الذکر، قرارگیری زمین پروژه در مجاورت سازه های مسکونی چند طبقه، همکاران اجرایی را با دو چالش دیگر نیز مواجه نمود. اول آنکه سربار دیواره های گود نسبتاً قابل توجه و سنگین بود. علاوه بر این، برنامه زمان بندی عملیات گودبرداری و پایدارسازی دیواره ها و همچنین خاکبرداری، بارگیری و حمل خاک می بایستی به گونه ای تنظیم می شد که آرامش و آسایش ساکنین واحدهای مسکونی مجاور پروژه حفظ گردد. رسیدن به این مهم مستلزم این بود تا راه اندازی و به کارگیری دستگاه ها در ساعاتی از روز کاری صورت پذیرد که خللی در استراحت ساکنین در طی شبانه روز ایجاد نکند. افزون بر موارد فوق، حضور سازه های مسکونی پر تعداد ایجاب می کرد تا عملیات پایش و کنترل تغییر مکان دیواره های مجاور این سازه ها، با دقت و حساسیت بیشتری صورت پذیرد. همچنین در فرآیند طراحی سیستم پایدارسازی دیواره های گود، استعلام های مربوط به وضعیت و تراز قرارگیری عوارض و تأسیسات شهری همچون برق، آب شرب، فاضلاب و گاز از نهادها و سازمان های مربوطه اخذ گردید تا با توجه به آنها، طراحی سیستم پایدارسازی انجام و تراز قرارگیری عناصر تسلیح تعیین گردد.

چالش مهم دیگر این پروژه، دیوارهای ناپایدار ساختمان های همسایه دیواره شمالی و غربی و وجود خاک نابرجا (نخاله) در زیر ساختمان همجوار دیواره شرقی گود بود که باعث ایجاد چالش هایی برای عوامل اجرایی پروژه شده بود.

در پروژه هایی مشابه پروژه مسکونی سعادت آباد که تمامی دیواره ها به روش سازه نگهبان خرپایی پایدار می گردد، چالش هایی از قبیل تداخل سازه های موقت پایدارسازی و سازه اصلی ساختمان و همین طور تداخل سازه های موقت دیواره های مختلف با یکدیگر ایجاد می گردد. به عنوان نمونه، در طراحی معماری انجام شده برای پروژه مسکونی سعادت آباد، استخری در پایین ترین طبقه ساختمان در نظر گرفته شده بود. اما در طرح اولیه سازه نگهبان خرپایی ارائه شده از سوی کارفرمای محترم پروژه، این نکته در نظر گرفته نشده بود به طوری که پی منفرد اعضای مورب خرپایی در ستون های انتهایی دیواره های شرقی و غربی دقیقا داخل استخر قرار می گرفت.

بازه زمانی عملیات گودبرداری و اجرای سیستم پایدارسازی پروژه سعادت آباد بیشتر ماه های سرد سال یعنی فصول پاییز و زمستان را در بر می گرفت. از این رو، به هنگام اجرای کارهای بتنی همچون پی منفرد اعضای مورب خرپایی، کلاف رابط (شناژ) بین آنها، بتن ریشه اعضای قائم خرپایی و همچنین رویه شاتکریتی می بایست تدابیری جهت رعایت ضوابط و الزامات آیین نامه ای و دستیابی به بتن اجرا شده باکیفیت اندیشیده می شد.

راهکارهای ارائه شده در پروژه مسکونی سعادت آباد:

قرار گرفتن دیواره های گود در مجاورت منطقه مسکونی و همجواری با چند ساختمان مسکونی چند طبقه با تعداد مالکین زیاد و با توجه به عدم موفقیت در مهیا کردن الزامات آیین نامه ای و حقوقی جهت اخذ رضایت حفاری در دیواره های مذکور پروژه، پس از بررسی و ارزیابی تمامی حالات ممکن و بهینه برای انتخاب و طراحی روش پایدارسازی دیواره های گود، اجرای سیستم سازه نگهبان خرپایی برای دیواره های شمالی، شرقی و غربی و سیستم میخ کوبی (نیلینگ) برای دیواره جنوبی گود به عنوان طرح نهایی پایدارسازی به کارفرمای محترم ارائه گردید و پس از تصویب، جهت اجرا به این شرکت ابلاغ گردید. این طرح موجب گردید تا علاوه بر مرتفع شدن مشکلات مربوط به اخذ رضایت حفاری از همسایه های مسکونی مجاور، مواجه شدن با چالش های مرتبط با حفاری گمانه های عناصر تسلیح همچون میخ (نیل) و مهاری (انکر) همچون ریزشی بودن گمانه ها به علت دلایلی مثل پایین بودن ضریب چسبندگی خاک، برخورد به لایه های خاک سخت و سنگ سفت و چالش های خرد و تک تکه کردن سنگ ها، برخورد به قنات یا میله و انباره فاضلاب، برخورد به تأسیسات شهری همچون انشعابات گاز، برق، آب شرب و فاضلاب و . . . را از میان برد. در طرح پایدارسازی دیواره جنوبی گود نیز که تنها دیواره دارای حفاری پروژه بود، جانمایی المان های تسلیح میخ (نیل) به گونه ای در نظر گرفته شد که امتداد گمانه های حفاری به محدوده خیابان اصلی و تأسیسات زیر سطحی شهری آن نرسیده و برخوردی با آنها نداشته باشد.

همچنین به علت قرارگیری محل پروژه در مجاورت منطقه مسکونی و همجواری با ساختمان های با تعداد ساکنین زیاد، سعی گردید تا مراحلی از عملیات اجرایی که مولد آلودگی صوتی هستند و برای ساکنین همجوار ایجاد مزاحمت می نمود، در ساعات مشخصی از شبانه روز انجام گیرد. همچنین برنامه زمانی کارکرد بیل های مکانیکی جهت خاکبرداری و حضور ماشین آلات کمپرسی جهت بارگیری و حمل خاک به گونه ای تنظیم گردید تا کوچکترین خللی در آرامش و آسایش همسایه های مجاور ایجاد نگردد. قابل انتظار بود هرگونه گلایه و شکایتی از سوی هر یک از ساکنین پر تعداد واحدهای مسکونی همجوار، روند پیشرفت عملیات را متوقف نماید و اتمام عملیات اجرایی و تحویل پروژه در موعد مقرر شده به کارفرمای محترم را با مشکل روبرو سازد.

برای حل چالش تداخل اعضای سیستم سازه نگهبان خرپایی با سازه اصلی ساختمان پروژه سعادت آباد و همین طور تداخل سازه های موقت دیواره های مختلف با یکدیگر، طرح ارائه شده از سوی کارفرمای محترم بازبینی و با همکاری و هم اندیشی اعضای دفتر فنی و همکاران اجرایی شرکت ایستاسازه، طرح جدیدی ارائه و اجرا گردید. به عنوان نمونه برای جلوگیری از تداخل و قرارگیری پی منفرد اعضای مورب خرپایی در ستون های انتهایی دیواره های شرقی و غربی داخل استخر ساختمان که پیشتر اشاره گردید، سیستم مهار متقابل (استرات) طراحی و اجرا گردید. طرح ارائه شده برای این قسمت از پروژه بدین صورت بود که تمامی اعضای دو ستون خرپایی انتهایی همچون عضو مورب، اعضای داخلی خرپایی، پی منفرد و شناژ طولی آن حذف گردید و صرفاً با استفاده از عضو قائم خرپایی، سیستم مهار متقابل (استرات) اجرا و پنل های انتهایی دیواره های شرقی و غربی به ترتیب واقع در کنج های شمال شرقی و شمال غربی با استفاده از اعضای افقی سیستم مهار متقابل (استرات) به دیواره شمالی گود متصل شده و پایدار گردیدند.

برای رعایت الزامات بتن ریزی در ماه های سرد سال، استفاده از پشم شیشه و محلول های ضد یخ مخصوص بتن ریزی در هوای سرد بر اساس تجربه این شرکت در پروژه های مشابه مطابق مبحث نهم مقررات ملی ساختمان و آیین نامه بتن ایران (آبا) در دستور کار گرفت. این امر در اجرای بتن ریشه اعضای قائم خرپایی، پی منفرد اعضای مورب خرپایی، کلاف رابط (شناژ) بین آنها و همچنین رویه شاتکریتی مورد توجه قرار گرفت.

پروژه مسکونی سعادت آباد

پروژه سعادت آباد- ایستا سازه
پروژه سعادت آباد – ایستاسازه

شرح کلی پروژه مسکونی سعادت آباد:

پروژه مسکونی سعادت آباد یکی از پروژه های پایدارسازی گودهای عمیق شرکت ایستا سازه در شهر تهران می باشد. این پروژه در زمینی به مساحت 1000 متر مربع در شمال غرب تهران و در منطقه 2 شهرداری تهران قرار داشت. مطابق نقشه های طراحی سازه و معماری ارائه شده توسط کارفرمای محترم پروژه، تراز زیر شالوده (پی یا فونداسیون) سازه برابر با 12 متر بود که عملیات گودبرداری، خاکبرداری و پایدارسازی دیواره ها می بایست تا این تراز صورت می گرفت. شرکت ایستاسازه مسئولیت طراحی و اجرای سیستم پایدارسازی دیواره های گود و سیستم زهکشی و خاکبرداری را در این پروژه عهده دار بوده است. طبق برداشت نهایی توسط نقشه بردار سطح کل پایدارسازی شده برابر با 1700 متر مربع بوده است. یکی از کارهای مهم صورت گرفته در این پروژه مربوط به بهینه سازی طرح پایدارسازی و کاهش تناژ آهن آلات استفاده شده در سیستم سازه نگهبان خرپایی می باشد. زیرا مجموع وزن آهن آلات به کار رفته در طرح ارائه شده به این شرکت از سوی کارفرمای محترم پروژه، بسیار زیاد بود که با همفکری اعضای دفتر فنی مرکزی و همکاران اجرایی پروژه، طرح ارائه شده بهینه گردیده و تناژ آهن آلات مصرفی در سیستم سازه نگهبان خرپایی کاهش یافت.

چالش های پروژه مسکونی سعادت آباد:

در پروژه های پایدارسازی و گودبرداری شهری، لحاظ نمودن وضعیت همجواری و عوارض مجاور گود و سربارهای مربوط به آنها همچون ساختمان های مسکونی احداث شده، در فرآیند طراحی و اجرا بسیار مهم و حائز اهمیت می باشد. عوارض مجاور پروژه مسکونی سعادت آباد به صورت ترکیبی از خیابان و معبر دسترسی، حیاط های همسایه مجاور و ساختمان های مسکونی چند طبقه (حداقل شش طبقه) بود. حضور ساختمان های مسکونی و تعداد زیاد واحدهای آنها و به تبع آن تعدد مالکین موجب گردید تا کارفرمای پروژه با چالش اساسی کسب رضایت حفاری از مالکین ملک های مجاور روبرو گردد. زیرا انجام عملیات حفاری گمانه های عناصر تسلیح همچون میخ (نیل) و مهاری (انکر) زیر شالوده (پی یا فونداسیون) ساختمان های مجاور بدون اخذ رضایت از مالکین آنها، منع حقوقی دارد به صورتی که در صورت پیگیری و شکایت همسایگان مجاور، ممکن است عملیات اجرایی پروژه را متوقف کرده و به تعطیلی بکشاند.

علاوه بر چالش فوق الذکر، قرارگیری زمین پروژه در مجاورت سازه های مسکونی چند طبقه، همکاران اجرایی را با دو چالش دیگر نیز مواجه نمود. اول آنکه سربار دیواره های گود نسبتاً قابل توجه و سنگین بود. علاوه بر این، برنامه زمان بندی عملیات گودبرداری و پایدارسازی دیواره ها و همچنین خاکبرداری، بارگیری و حمل خاک می بایستی به گونه ای تنظیم می شد که آرامش و آسایش ساکنین واحدهای مسکونی مجاور پروژه حفظ گردد. رسیدن به این مهم مستلزم این بود تا راه اندازی و به کارگیری دستگاه ها در ساعاتی از روز کاری صورت پذیرد که خللی در استراحت ساکنین در طی شبانه روز ایجاد نکند. افزون بر موارد فوق، حضور سازه های مسکونی پر تعداد ایجاب می کرد تا عملیات پایش و کنترل تغییر مکان دیواره های مجاور این سازه ها، با دقت و حساسیت بیشتری صورت پذیرد. همچنین در فرآیند طراحی سیستم پایدارسازی دیواره های گود، استعلام های مربوط به وضعیت و تراز قرارگیری عوارض و تأسیسات شهری همچون برق، آب شرب، فاضلاب و گاز از نهادها و سازمان های مربوطه اخذ گردید تا با توجه به آنها، طراحی سیستم پایدارسازی انجام و تراز قرارگیری عناصر تسلیح تعیین گردد.

چالش مهم دیگر این پروژه، دیوارهای ناپایدار ساختمان های همسایه دیواره شمالی و غربی و وجود خاک نابرجا (نخاله) در زیر ساختمان همجوار دیواره شرقی گود بود که باعث ایجاد چالش هایی برای عوامل اجرایی پروژه شده بود.

در پروژه هایی مشابه پروژه مسکونی سعادت آباد که تمامی دیواره ها به روش سازه نگهبان خرپایی پایدار می گردد، چالش هایی از قبیل تداخل سازه های موقت پایدارسازی و سازه اصلی ساختمان و همین طور تداخل سازه های موقت دیواره های مختلف با یکدیگر ایجاد می گردد. به عنوان نمونه، در طراحی معماری انجام شده برای پروژه مسکونی سعادت آباد، استخری در پایین ترین طبقه ساختمان در نظر گرفته شده بود. اما در طرح اولیه سازه نگهبان خرپایی ارائه شده از سوی کارفرمای محترم پروژه، این نکته در نظر گرفته نشده بود به طوری که پی منفرد اعضای مورب خرپایی در ستون های انتهایی دیواره های شرقی و غربی دقیقا داخل استخر قرار می گرفت.

بازه زمانی عملیات گودبرداری و اجرای سیستم پایدارسازی پروژه سعادت آباد بیشتر ماه های سرد سال یعنی فصول پاییز و زمستان را در بر می گرفت. از این رو، به هنگام اجرای کارهای بتنی همچون پی منفرد اعضای مورب خرپایی، کلاف رابط (شناژ) بین آنها، بتن ریشه اعضای قائم خرپایی و همچنین رویه شاتکریتی می بایست تدابیری جهت رعایت ضوابط و الزامات آیین نامه ای و دستیابی به بتن اجرا شده باکیفیت اندیشیده می شد.

راهکارهای ارائه شده در پروژه مسکونی سعادت آباد:

قرار گرفتن دیواره های گود در مجاورت منطقه مسکونی و همجواری با چند ساختمان مسکونی چند طبقه با تعداد مالکین زیاد و با توجه به عدم موفقیت در مهیا کردن الزامات آیین نامه ای و حقوقی جهت اخذ رضایت حفاری در دیواره های مذکور پروژه، پس از بررسی و ارزیابی تمامی حالات ممکن و بهینه برای انتخاب و طراحی روش پایدارسازی دیواره های گود، اجرای سیستم سازه نگهبان خرپایی برای دیواره های شمالی، شرقی و غربی و سیستم میخ کوبی (نیلینگ) برای دیواره جنوبی گود به عنوان طرح نهایی پایدارسازی به کارفرمای محترم ارائه گردید و پس از تصویب، جهت اجرا به این شرکت ابلاغ گردید. این طرح موجب گردید تا علاوه بر مرتفع شدن مشکلات مربوط به اخذ رضایت حفاری از همسایه های مسکونی مجاور، مواجه شدن با چالش های مرتبط با حفاری گمانه های عناصر تسلیح همچون میخ (نیل) و مهاری (انکر) همچون ریزشی بودن گمانه ها به علت دلایلی مثل پایین بودن ضریب چسبندگی خاک، برخورد به لایه های خاک سخت و سنگ سفت و چالش های خرد و تک تکه کردن سنگ ها، برخورد به قنات یا میله و انباره فاضلاب، برخورد به تأسیسات شهری همچون انشعابات گاز، برق، آب شرب و فاضلاب و . . . را از میان برد. در طرح پایدارسازی دیواره جنوبی گود نیز که تنها دیواره دارای حفاری پروژه بود، جانمایی المان های تسلیح میخ (نیل) به گونه ای در نظر گرفته شد که امتداد گمانه های حفاری به محدوده خیابان اصلی و تأسیسات زیر سطحی شهری آن نرسیده و برخوردی با آنها نداشته باشد.

همچنین به علت قرارگیری محل پروژه در مجاورت منطقه مسکونی و همجواری با ساختمان های با تعداد ساکنین زیاد، سعی گردید تا مراحلی از عملیات اجرایی که مولد آلودگی صوتی هستند و برای ساکنین همجوار ایجاد مزاحمت می نمود، در ساعات مشخصی از شبانه روز انجام گیرد. همچنین برنامه زمانی کارکرد بیل های مکانیکی جهت خاکبرداری و حضور ماشین آلات کمپرسی جهت بارگیری و حمل خاک به گونه ای تنظیم گردید تا کوچکترین خللی در آرامش و آسایش همسایه های مجاور ایجاد نگردد. قابل انتظار بود هرگونه گلایه و شکایتی از سوی هر یک از ساکنین پر تعداد واحدهای مسکونی همجوار، روند پیشرفت عملیات را متوقف نماید و اتمام عملیات اجرایی و تحویل پروژه در موعد مقرر شده به کارفرمای محترم را با مشکل روبرو سازد.

برای حل چالش تداخل اعضای سیستم سازه نگهبان خرپایی با سازه اصلی ساختمان پروژه سعادت آباد و همین طور تداخل سازه های موقت دیواره های مختلف با یکدیگر، طرح ارائه شده از سوی کارفرمای محترم بازبینی و با همکاری و هم اندیشی اعضای دفتر فنی و همکاران اجرایی شرکت ایستاسازه، طرح جدیدی ارائه و اجرا گردید. به عنوان نمونه برای جلوگیری از تداخل و قرارگیری پی منفرد اعضای مورب خرپایی در ستون های انتهایی دیواره های شرقی و غربی داخل استخر ساختمان که پیشتر اشاره گردید، سیستم مهار متقابل (استرات) طراحی و اجرا گردید. طرح ارائه شده برای این قسمت از پروژه بدین صورت بود که تمامی اعضای دو ستون خرپایی انتهایی همچون عضو مورب، اعضای داخلی خرپایی، پی منفرد و شناژ طولی آن حذف گردید و صرفاً با استفاده از عضو قائم خرپایی، سیستم مهار متقابل (استرات) اجرا و پنل های انتهایی دیواره های شرقی و غربی به ترتیب واقع در کنج های شمال شرقی و شمال غربی با استفاده از اعضای افقی سیستم مهار متقابل (استرات) به دیواره شمالی گود متصل شده و پایدار گردیدند.

برای رعایت الزامات بتن ریزی در ماه های سرد سال، استفاده از پشم شیشه و محلول های ضد یخ مخصوص بتن ریزی در هوای سرد بر اساس تجربه این شرکت در پروژه های مشابه مطابق مبحث نهم مقررات ملی ساختمان و آیین نامه بتن ایران (آبا) در دستور کار گرفت. این امر در اجرای بتن ریشه اعضای قائم خرپایی، پی منفرد اعضای مورب خرپایی، کلاف رابط (شناژ) بین آنها و همچنین رویه شاتکریتی مورد توجه قرار گرفت.

سایر پروژه ها

پروژه ولنجک بیست و یکم – رونیا

اطلاعات بیشتر

پروژه نیاوران – عمارت سدروس

اطلاعات بیشتر

پروژه بیمارستان روزبه

اطلاعات بیشتر

پروژه مسکونی ایران زمین – سوم

اطلاعات بیشتر

پروژه نیاوران – دیار 4

اطلاعات بیشتر

پروژه باغ ایرانی – تونل انرژی

اطلاعات بیشتر

پروژه مجتمع معدن مس سرچشمه کرمان

اطلاعات بیشتر

پروژه تجاری – اداری شیخ بهایی – الماس (فاز 2)

اطلاعات بیشتر

پروژه مجتمع اداری توسن – حسن آباد

اطلاعات بیشتر
follow our social’s