ایستاسازه
En Ar

خانه - پروژه ها - پروژه پایدارسازی گودهای عمیق - پروژه شهرک غرب – دادمان

پروژه شهرک غرب - دادمان - شرکت عمرانی و مهندسی ایستاسازه

شرح کلی پروژه شهرک غرب – دادمان:


پروژه شهرک غرب – دادمان در محله شهرک غرب در شهر تهران واقع شده است. زمین این پروژه در سعادت آباد، خیابان دادمان، نبش خیابان بهارستان قرار دارد و دارای مساحت تقریبی 800 متر مربع می باشد. مطابق با نقشه های دریافتی از کارفرمای محترم پروژه، محل استقرار پی (فونداسیون) در عمق منفی 23 متر از تراز مبنا مشخص گردیده است.
پروژه شهرک غرب – دادمان یکی از پروژه های پایدارسازی شرکت ایستاسازه می باشد که در آن از روش استرات یا مهار متقابل برای پایدارسازی دیواره های گود بهره گرفته شده است. عدم موفقیت کارفرمای محترم در کسب اجازه از همسایگان ساختمان های مجاور برای انجام عملیات حفاری در زیر ساختمان های واقع شده در اطراف گود از مهمترین عواملی است که گروه طراحی شرکت ایستاسازه را به استفاده از روش مهار متقابل مجاب نموده است. لازم به ذکر است بر اساس برآورد اولیه همکاران دفتر فنی و طراحی، سطح پایدارسازی شده دیواره های گود در انتهای عملیات اجرایی پروژه در حدود 3160 متر مربع خواهد بود.

پروژه شهرک غرب – دادمان

پروژه شهرک غرب - دادمان - شرکت عمرانی و مهندسی ایستاسازه

شرح کلی پروژه شهرک غرب – دادمان:


پروژه شهرک غرب – دادمان در محله شهرک غرب در شهر تهران واقع شده است. زمین این پروژه در سعادت آباد، خیابان دادمان، نبش خیابان بهارستان قرار دارد و دارای مساحت تقریبی 800 متر مربع می باشد. مطابق با نقشه های دریافتی از کارفرمای محترم پروژه، محل استقرار پی (فونداسیون) در عمق منفی 23 متر از تراز مبنا مشخص گردیده است.
پروژه شهرک غرب – دادمان یکی از پروژه های پایدارسازی شرکت ایستاسازه می باشد که در آن از روش استرات یا مهار متقابل برای پایدارسازی دیواره های گود بهره گرفته شده است. عدم موفقیت کارفرمای محترم در کسب اجازه از همسایگان ساختمان های مجاور برای انجام عملیات حفاری در زیر ساختمان های واقع شده در اطراف گود از مهمترین عواملی است که گروه طراحی شرکت ایستاسازه را به استفاده از روش مهار متقابل مجاب نموده است. لازم به ذکر است بر اساس برآورد اولیه همکاران دفتر فنی و طراحی، سطح پایدارسازی شده دیواره های گود در انتهای عملیات اجرایی پروژه در حدود 3160 متر مربع خواهد بود.

سایر پروژه ها

پروژه پارک فناوری پردیس

اطلاعات بیشتر

پروژه شهر قدس – کرامت

اطلاعات بیشتر

پروژه شهرک غرب – دادمان

اطلاعات بیشتر