ایستاسازه
En Ar

خانه - ویدئو - پروژه شیخ بهایی – الماس

در فرآیند طراحی و اجرای سیستم پایدارسازی دیواره های گود می بایست موارد مختلفی را در نظر گرفت. در واقع، در کنار مخاطرات ذاتی عملیات پایدارسازی دیواره های پروژه گودبرداری، توجه و در نظر گرفتن عوامل تأثیرگذار در انتخاب روش مناسب و بهینه از نظر ایمنی و اقتصادی، بسیار مهم و حیاتی است. علاوه بر این، اجرای صحیح و دقیق روش انتخاب شده نیز بسیار اهمیت دارد. این امر، در پروژه هایی که از روش های مختلف و متنوع جهت پایدارسازی دیواره های گود استفاده می شود، دو چندان می گردد. خصوصیات فیزیکی، جنس و ویژگی های ژئوتکنیکی لایه های خاک محل پروژه، شرایط همجواری و وجود عوارض مختلف در مجاورت دیواره ها، میزان سربارهای موجود در اطراف زمین پروژه، شرایط هندسی و ابعاد زمین پروژه، وضعیت و تراز قرارگیری عوارض و تأسیسات شهری از عوامل اثرگذار در فرآیند تصمیم گیری طراحی و اجرای روش پایدارسازی دیواره ها در پروژه های گودبرداری می باشد.
پروژه تجاری – اداری شیخ بهایی – الماس یکی از پروژه های پایدارسازی گود شرکت ایستاسازه می باشد که مسئولیت طراحی، اجرای سیستم پایدارسازی دیواره های گود، انجام عملیات خاکبرداری، بارگیری و حمل خاک و اجرای سازه فلزی پروژه (در همکاری با شرکت ساتراپ) به این مجموعه محول گردیده است. زمین پروژه الماس که در منطقه شیخ بهایی شهر تهران قرار دارد، دارای مساحت تقریبی به میزان 1600 مترمربع می باشد. با توجه به شرایط و عوامل مختلف فوق الذکر، از روش های مختلفی جهت پایدارسازی دیواره های گود استفاده گردید. ماحصل فرآیند انتخاب، طراحی و اجرای سیستم پایدارسازی، به کارگیری روش های میخ کوبی (نیلینگ)، سازه نگهبان خرپایی، شمع بتنی، شمع فولادی بلند (ریشه دار) و معلق (بدون ریشه بتنی)، مهارمتقابل (استرات) در دیواره های مختلف پروژه بوده است. لازم به ذکر است در بخش هایی از عملیات اجرایی پروژه، پیشروی فرآیند اجرایی پایدارسازی دیواره های گود و اجرای سازه فلزی پروژه به طور همزمان پیش رفته است. قطعات و اجزای فولادی سازه پروژه در محل کارخانه این مجموعه ساخته شده و جهت نصب به محل پروژه منتقل گردیده است.

پروژه شیخ بهایی – الماس

در فرآیند طراحی و اجرای سیستم پایدارسازی دیواره های گود می بایست موارد مختلفی را در نظر گرفت. در واقع، در کنار مخاطرات ذاتی عملیات پایدارسازی دیواره های پروژه گودبرداری، توجه و در نظر گرفتن عوامل تأثیرگذار در انتخاب روش مناسب و بهینه از نظر ایمنی و اقتصادی، بسیار مهم و حیاتی است. علاوه بر این، اجرای صحیح و دقیق روش انتخاب شده نیز بسیار اهمیت دارد. این امر، در پروژه هایی که از روش های مختلف و متنوع جهت پایدارسازی دیواره های گود استفاده می شود، دو چندان می گردد. خصوصیات فیزیکی، جنس و ویژگی های ژئوتکنیکی لایه های خاک محل پروژه، شرایط همجواری و وجود عوارض مختلف در مجاورت دیواره ها، میزان سربارهای موجود در اطراف زمین پروژه، شرایط هندسی و ابعاد زمین پروژه، وضعیت و تراز قرارگیری عوارض و تأسیسات شهری از عوامل اثرگذار در فرآیند تصمیم گیری طراحی و اجرای روش پایدارسازی دیواره ها در پروژه های گودبرداری می باشد.
پروژه تجاری – اداری شیخ بهایی – الماس یکی از پروژه های پایدارسازی گود شرکت ایستاسازه می باشد که مسئولیت طراحی، اجرای سیستم پایدارسازی دیواره های گود، انجام عملیات خاکبرداری، بارگیری و حمل خاک و اجرای سازه فلزی پروژه (در همکاری با شرکت ساتراپ) به این مجموعه محول گردیده است. زمین پروژه الماس که در منطقه شیخ بهایی شهر تهران قرار دارد، دارای مساحت تقریبی به میزان 1600 مترمربع می باشد. با توجه به شرایط و عوامل مختلف فوق الذکر، از روش های مختلفی جهت پایدارسازی دیواره های گود استفاده گردید. ماحصل فرآیند انتخاب، طراحی و اجرای سیستم پایدارسازی، به کارگیری روش های میخ کوبی (نیلینگ)، سازه نگهبان خرپایی، شمع بتنی، شمع فولادی بلند (ریشه دار) و معلق (بدون ریشه بتنی)، مهارمتقابل (استرات) در دیواره های مختلف پروژه بوده است. لازم به ذکر است در بخش هایی از عملیات اجرایی پروژه، پیشروی فرآیند اجرایی پایدارسازی دیواره های گود و اجرای سازه فلزی پروژه به طور همزمان پیش رفته است. قطعات و اجزای فولادی سازه پروژه در محل کارخانه این مجموعه ساخته شده و جهت نصب به محل پروژه منتقل گردیده است.

جدیدترین ویدیوها

کتاب پایدارسازی گود های عمیق

پروژه پردیس – پارک فناوری

پروژه مجتمع اداری توسن – حسن آباد

پروژه مسکونی نیاوران – دیار 4

follow our social’s