ایستاسازه
En Ar

خانه - پروژه ها - پروژه بهسازی خاک - پروژه قم – سوله فروردین

پرژه قم - سوله فرردین - شرکت عمرانی مهندسی ایستاسازه

شرح کلی پروژه قم – سوله فروردین

پروژه قم – سوله فروردین یکی از پروژه های بهسازی بستر شرکت ایستاسازه می باشد. محل این پروژه که متعلق به سوله کارخانه کاغذسازی قم بود، در بلوار خلیج فارس شهرک صنعتی محمود آباد واقع در کیلومتر 18 آزادراه خلیج فارس (اتوبان قم به تهران) قرار داشت. مساحت کل سوله کارخانه 5472 متر مربع بود که در ناحیه ای به مساحت 20 متر مربع در ضلع شرقی آن نشست اتفاق افتاده بود. این شرکت مسئولیت طراحی و اجرای بهسازی بستر را در این پروژه عهده دار بوده است. بر اساس نقشه های طراحی انجام شده برای بهسازی بستر سوله کارخانه، می بایست 13 عدد ریز شمع (میکروپایل) در محل نشست اتفاق افتاده واقع در ضلع شرقی انجام می شد.

چالش های پروژه قم – سوله فروردین

در پروژه های عمرانی به علت قرار گیری سربارهای مختلف همچون ساختمان، سوله، راه، سد، فرودگاه و … بر روی بستر طبیعی خاک ممکن است تغییر مکان و تغییر شکل هایی رخ دهد که نیاز به اصلاح و علاج بخشی خاک محل پروژه باشد. از دیدگاه مهندسی ژئوتکنیک علت این پدیده ها و تغییر شکل ها را می توان به سه دسته کلی تقسیم نمود:

  • مشکلات ناشی از ظرفیت باربری
  • مشکلات ناشی از نشست سازه
  • مشکلات ناشی از وقوع پدیده روانگرایی

در پروژه کارخانه کاغذسازی سوله فروردین که تجهیزات مکانیکی و خط تولید آن در حال آماده سازی و تجهیز بود، در ناحیه ای به مساحت 20 متر مربع واقع در ضلع شرقی سوله و زیر دو ستون سازه ای 5 و 6 آن، کج شدگی و اعوجاج اتفاق افتاده بود. این پدیده ناشی از دو عامل نشست بیش از حد مجاز خاک و عدم ظرفیت باربری مناسب و کافی شالوده (پی یا فونداسیون) آن بود. به علت عدم حضور آب، وقوع پدیده روانگرایی محتمل نبود.

نخستین چالش پروژه که هم در فرآیند طراحی و هم در مرحله عملیات اجرایی بسیار پررنگ بود، مربوط به خاک دستی و خاک ماسه ای با تراکم پایین زمین پروژه و خاک زیر شالوده سوله کارخانه می شد. این امر موجب گردید تا جداره گمانه های حفاری ریز شمع ها (میکروپایل) به طور مکرر ریزش کند و پیشروی عملیات بهسازی بستر را با چالش مواجه کرده و از سرعت عملیات بکاهد.

با توجه به کوچک بودن مساحت پروژه از نظر سطح بهسازی شده و به تبع آن، احجام کاری بسیار کم آن از قبیل تعداد کم ریز شمع ها (میکروپایل) و طول حفاری محدود و کم موجب گردید تا بهای تمام شده پروژه نسبت به سایر پروژه های بهسازی بستر ناچیز باشد. این مورد از این نظر تعیین کننده و حائز اهمیت است که برخی از هزینه های اولیه همچون هزینه های تجهیز کارگاه شامل تأمین ماشین آلات و انتقال آنها به کارگاه و خرید و تأمین مصالح پای کار از قبیل سیمان، آب و راد (نیل) و حمل آنها به محل پروژه، به طور کامل مستقل از احجام کاری و بهای تمام شده پروژه می باشد. به عبارت دیگر فارغ از بزرگ یا کوچک بودن پروژه و مدت زمان اجرای آن، برای شروع و انجام عملیات اجرایی هر پروژه ای به این تجهیزات و مصالح نیاز است و می بایستی در محل کارگاه تأمین گردد.

پس از بازدید اعضای دفتر طراحی و گروهی از نفرات اجرایی شرکت از محل پروژه و بررسی و تدقیق اطلاعات ارسالی از سوی کارفرمای محترم پروژه همچون گزارش مطالعات ژئوتکنیک، نقشه های اجرایی سازه سوله و جانمایی ستون های آن، نقشه چون ساخت پی (فونداسیون) و وضعیت عوارض زیر سطحی مجاور نسبت به انتخاب روش مناسب بهسازی بستر و اجرای عناصر مربوطه اقدام گردید و از بین روش های موجود و ممکن (دارای قابلیت اجرا) همچون ریز شمع (میکروپایل)، اختلاط عمیق، ستون سنگی و تزریق پرفشار (جت گروتینگ) روش ریز شمع انتخاب و طراحی گردید. در طی این فرآیند دو نظریه برای اجرای ریز شمع ها مورد توجه قرار گرفت. یکی آن که ریز شمع ها به صورت قائم و عمودی اجرا گردد به طوری که جهت جانمایی آنها، بتن پی (فونداسیون) مغزه گیری و سوراخ گردد. دیگر آن که ریز شمع ها به صورت مورب و با زاویه کمتر از 90 درجه از دو طرف ستون های سازه ای که متحمل نشست شده اند، اجرا گردند.

با توجه به قرارگیری محل پروژه در یک شهرک صنعتی (خارج از شهر) و فاصله قابل توجه آن با ناحیه شهری، همکاران اجرایی و اکیپ مقیم کارگری با مشکلات رفاهی همچون اقامتگاه مناسب و تأمین غذای گرم مواجه بودند. افزون بر این، بعد مسافت محل پروژه نسبت به شهرهای همجوار چالش هایی در خرید و تأمین مصالح مورد نیاز به وجود آورده بود و در برخی از موارد، اکیپ اجرایی را با کمبود مصالح که تأمین آن بر عهده کارفرما بود، مواجه می نمود.

راهکارهای ارائه شده پروژه قم – سوله فروردین

پس از بررسی حالت های ممکن برای سیستم بهسازی بستر، روش اجرای ریز شمع (میکروپایل) به عنوان طرح نهایی انتخاب گردید. همان طور که گفته شد دو نظریه برای اجرای ریز شمع ها مورد توجه قرار گرفت که به دلایل فنی و اقتصادی مختلف، حالت اجرای مورب و با زاویه کمتر از 90 درجه انتخاب و اجرا گردید. زیرا اجرای قائم و عمودی گمانه های حفاری ریز شمع ها نیازمند مغزه گیری بتن فونداسیون سوله بود که علاوه بر ایجاد هزینه مازاد برای کارفرمای پروژه، زمان اجرای عملیات بهساری بستر و به تبع آن زمان اتمام پروژه را طولانی می نمود. از سویی دیگر، به علت کوچک بودن ابعاد پروژه و محدود بودن احجام آن، صرف هزینه بیشتر برای تجهیز، حمل و استفاده از ماشین آلات بیشتر و گران تر منطقی و عقلانی به نظر نمی رسید. از این رو حفاری گمانه های ریز شمع ها با استفاده از دستگاه حفاری (دریل واگن) با زاویه 75 الی 80 درجه در دو طرف ستون های سازه سوله انجام پذیرفت. برای کل ناحیه نشست کرده در ضلع شرقی سوله 13 ریز شمع اجرا شد به طوری که 6 ریز شمع در ناحیه بیرونی سوله و 5 ریز شمع در داخل سوله در کنار دو ستون سازه ای آن اجرا گردید.

وجود خاک دستی و ماسه با تراکم پایین در پروفیل خاک محل پروژه موجب گردید تا جداره گمانه های حفاری که برای اجرای ریز شمع ها به صورت مورب و زاویه دار حفاری می گردید، ریزش کند. از این رو، علاوه بر مصرف زیاد و قابل توجه سیمان در فرآیند عمل آوری دوغاب جهت تزریق گمانه ها، سعی گردید تا به هنگام حفاری، اندکی طول بیشتری نسبت به طول نهایی گمانه ریز شمع، حفاری گردد تا در صورت ریزش جداره طول مورد نیاز بر اساس نقشه های طراحی تأمین گردد.

در بخش هایی از روند عملیات اجرایی که تأمین مصالح مصرفی به مشکل بر می خورد، همکاران اجرایی سعی نمودند با هماهنگی دفتر مرکزی و مدیریت پروژه نسبت به همراهی با کارفرمای محترم و مساعدت در جهت خرید و تأمین مصالح از طریق معرفی مراکز جدید تأمین کننده مصالح و در برخی از موارد تأمین و انتقال مصالح از سایر انبارهای مصالح و سایر کارگاه های فعال شرکت اقدام نمایند تا از سرعت پیشروی عملیات بهسازی بستر کاسته نشده و پروژه مطابق با برنامه زمان بندی ارائه شده پیش رفته و در موعد مقرر به پایان برسد.

پروژه قم – سوله فروردین

پرژه قم - سوله فرردین - شرکت عمرانی مهندسی ایستاسازه

شرح کلی پروژه قم – سوله فروردین

پروژه قم – سوله فروردین یکی از پروژه های بهسازی بستر شرکت ایستاسازه می باشد. محل این پروژه که متعلق به سوله کارخانه کاغذسازی قم بود، در بلوار خلیج فارس شهرک صنعتی محمود آباد واقع در کیلومتر 18 آزادراه خلیج فارس (اتوبان قم به تهران) قرار داشت. مساحت کل سوله کارخانه 5472 متر مربع بود که در ناحیه ای به مساحت 20 متر مربع در ضلع شرقی آن نشست اتفاق افتاده بود. این شرکت مسئولیت طراحی و اجرای بهسازی بستر را در این پروژه عهده دار بوده است. بر اساس نقشه های طراحی انجام شده برای بهسازی بستر سوله کارخانه، می بایست 13 عدد ریز شمع (میکروپایل) در محل نشست اتفاق افتاده واقع در ضلع شرقی انجام می شد.

چالش های پروژه قم – سوله فروردین

در پروژه های عمرانی به علت قرار گیری سربارهای مختلف همچون ساختمان، سوله، راه، سد، فرودگاه و … بر روی بستر طبیعی خاک ممکن است تغییر مکان و تغییر شکل هایی رخ دهد که نیاز به اصلاح و علاج بخشی خاک محل پروژه باشد. از دیدگاه مهندسی ژئوتکنیک علت این پدیده ها و تغییر شکل ها را می توان به سه دسته کلی تقسیم نمود:

  • مشکلات ناشی از ظرفیت باربری
  • مشکلات ناشی از نشست سازه
  • مشکلات ناشی از وقوع پدیده روانگرایی

در پروژه کارخانه کاغذسازی سوله فروردین که تجهیزات مکانیکی و خط تولید آن در حال آماده سازی و تجهیز بود، در ناحیه ای به مساحت 20 متر مربع واقع در ضلع شرقی سوله و زیر دو ستون سازه ای 5 و 6 آن، کج شدگی و اعوجاج اتفاق افتاده بود. این پدیده ناشی از دو عامل نشست بیش از حد مجاز خاک و عدم ظرفیت باربری مناسب و کافی شالوده (پی یا فونداسیون) آن بود. به علت عدم حضور آب، وقوع پدیده روانگرایی محتمل نبود.

نخستین چالش پروژه که هم در فرآیند طراحی و هم در مرحله عملیات اجرایی بسیار پررنگ بود، مربوط به خاک دستی و خاک ماسه ای با تراکم پایین زمین پروژه و خاک زیر شالوده سوله کارخانه می شد. این امر موجب گردید تا جداره گمانه های حفاری ریز شمع ها (میکروپایل) به طور مکرر ریزش کند و پیشروی عملیات بهسازی بستر را با چالش مواجه کرده و از سرعت عملیات بکاهد.

با توجه به کوچک بودن مساحت پروژه از نظر سطح بهسازی شده و به تبع آن، احجام کاری بسیار کم آن از قبیل تعداد کم ریز شمع ها (میکروپایل) و طول حفاری محدود و کم موجب گردید تا بهای تمام شده پروژه نسبت به سایر پروژه های بهسازی بستر ناچیز باشد. این مورد از این نظر تعیین کننده و حائز اهمیت است که برخی از هزینه های اولیه همچون هزینه های تجهیز کارگاه شامل تأمین ماشین آلات و انتقال آنها به کارگاه و خرید و تأمین مصالح پای کار از قبیل سیمان، آب و راد (نیل) و حمل آنها به محل پروژه، به طور کامل مستقل از احجام کاری و بهای تمام شده پروژه می باشد. به عبارت دیگر فارغ از بزرگ یا کوچک بودن پروژه و مدت زمان اجرای آن، برای شروع و انجام عملیات اجرایی هر پروژه ای به این تجهیزات و مصالح نیاز است و می بایستی در محل کارگاه تأمین گردد.

پس از بازدید اعضای دفتر طراحی و گروهی از نفرات اجرایی شرکت از محل پروژه و بررسی و تدقیق اطلاعات ارسالی از سوی کارفرمای محترم پروژه همچون گزارش مطالعات ژئوتکنیک، نقشه های اجرایی سازه سوله و جانمایی ستون های آن، نقشه چون ساخت پی (فونداسیون) و وضعیت عوارض زیر سطحی مجاور نسبت به انتخاب روش مناسب بهسازی بستر و اجرای عناصر مربوطه اقدام گردید و از بین روش های موجود و ممکن (دارای قابلیت اجرا) همچون ریز شمع (میکروپایل)، اختلاط عمیق، ستون سنگی و تزریق پرفشار (جت گروتینگ) روش ریز شمع انتخاب و طراحی گردید. در طی این فرآیند دو نظریه برای اجرای ریز شمع ها مورد توجه قرار گرفت. یکی آن که ریز شمع ها به صورت قائم و عمودی اجرا گردد به طوری که جهت جانمایی آنها، بتن پی (فونداسیون) مغزه گیری و سوراخ گردد. دیگر آن که ریز شمع ها به صورت مورب و با زاویه کمتر از 90 درجه از دو طرف ستون های سازه ای که متحمل نشست شده اند، اجرا گردند.

با توجه به قرارگیری محل پروژه در یک شهرک صنعتی (خارج از شهر) و فاصله قابل توجه آن با ناحیه شهری، همکاران اجرایی و اکیپ مقیم کارگری با مشکلات رفاهی همچون اقامتگاه مناسب و تأمین غذای گرم مواجه بودند. افزون بر این، بعد مسافت محل پروژه نسبت به شهرهای همجوار چالش هایی در خرید و تأمین مصالح مورد نیاز به وجود آورده بود و در برخی از موارد، اکیپ اجرایی را با کمبود مصالح که تأمین آن بر عهده کارفرما بود، مواجه می نمود.

راهکارهای ارائه شده پروژه قم – سوله فروردین

پس از بررسی حالت های ممکن برای سیستم بهسازی بستر، روش اجرای ریز شمع (میکروپایل) به عنوان طرح نهایی انتخاب گردید. همان طور که گفته شد دو نظریه برای اجرای ریز شمع ها مورد توجه قرار گرفت که به دلایل فنی و اقتصادی مختلف، حالت اجرای مورب و با زاویه کمتر از 90 درجه انتخاب و اجرا گردید. زیرا اجرای قائم و عمودی گمانه های حفاری ریز شمع ها نیازمند مغزه گیری بتن فونداسیون سوله بود که علاوه بر ایجاد هزینه مازاد برای کارفرمای پروژه، زمان اجرای عملیات بهساری بستر و به تبع آن زمان اتمام پروژه را طولانی می نمود. از سویی دیگر، به علت کوچک بودن ابعاد پروژه و محدود بودن احجام آن، صرف هزینه بیشتر برای تجهیز، حمل و استفاده از ماشین آلات بیشتر و گران تر منطقی و عقلانی به نظر نمی رسید. از این رو حفاری گمانه های ریز شمع ها با استفاده از دستگاه حفاری (دریل واگن) با زاویه 75 الی 80 درجه در دو طرف ستون های سازه سوله انجام پذیرفت. برای کل ناحیه نشست کرده در ضلع شرقی سوله 13 ریز شمع اجرا شد به طوری که 6 ریز شمع در ناحیه بیرونی سوله و 5 ریز شمع در داخل سوله در کنار دو ستون سازه ای آن اجرا گردید.

وجود خاک دستی و ماسه با تراکم پایین در پروفیل خاک محل پروژه موجب گردید تا جداره گمانه های حفاری که برای اجرای ریز شمع ها به صورت مورب و زاویه دار حفاری می گردید، ریزش کند. از این رو، علاوه بر مصرف زیاد و قابل توجه سیمان در فرآیند عمل آوری دوغاب جهت تزریق گمانه ها، سعی گردید تا به هنگام حفاری، اندکی طول بیشتری نسبت به طول نهایی گمانه ریز شمع، حفاری گردد تا در صورت ریزش جداره طول مورد نیاز بر اساس نقشه های طراحی تأمین گردد.

در بخش هایی از روند عملیات اجرایی که تأمین مصالح مصرفی به مشکل بر می خورد، همکاران اجرایی سعی نمودند با هماهنگی دفتر مرکزی و مدیریت پروژه نسبت به همراهی با کارفرمای محترم و مساعدت در جهت خرید و تأمین مصالح از طریق معرفی مراکز جدید تأمین کننده مصالح و در برخی از موارد تأمین و انتقال مصالح از سایر انبارهای مصالح و سایر کارگاه های فعال شرکت اقدام نمایند تا از سرعت پیشروی عملیات بهسازی بستر کاسته نشده و پروژه مطابق با برنامه زمان بندی ارائه شده پیش رفته و در موعد مقرر به پایان برسد.

سایر پروژه ها

پروژه مسکونی زعفرانیه – شارستان (مطالعات ژئوتکنیک)

اطلاعات بیشتر

پروژه مسکونی جمشیدیه – سی و دوم (کوهسار)

اطلاعات بیشتر

پروژه تجاری – اداری شیخ بهایی – الماس

اطلاعات بیشتر