ایستاسازه
En Ar

خانه - پروژه ها - پروژه بهسازی خاک - پروژه قم – سیلو

پروژه قم – سیلو - شرکت عمرانی و مهندسی ایستاسازه

شرح کلی پروژه قم – سیلو:

در پروژه قم – سیلو، مدیران شرکت ایستا سازه مسئولیت طراحی و اجرای روش بهسازی بستر را عهده دار بوده اند. زمین این پروژه که در کیلومتر 12 جاده شهر قم به شهر اراک (استان مرکزی) قرار داشت، مجموعه سیلوی ذخیره سازی گندم را در دو ردیف هر کدام متشکل از سه کندو با سازه بتنی و با مجموع ظرفیت ذخیره سازی 4000 تن گندم، در خود جای داده بود. بر اساس داده های دفترچه گزارش مطالعات ژئوتکنیک ساختگاه پروژه بهسازی قم – سیلو که در اختیار این مجموعه قرار گرفته بود، لایه های تحتانی خاک بستر یکی از ردیف های کندوها شامل درصد قابل توجهی سنگ گچ یا ژیپس بود. با توجه به جذب آب توسط خاک حاوی ژیپس و تورم و آماس لایه مذکور، شالوده (فونداسیون) این کندوها دچار نشست غیر یکنواخت گردیده بود. این موضوع، انحراف و کج شدیگی و خارج شدن از شاقولی قائم یکی از دو ردیف کندوهای سیلوی ذخیره گندم کارخانه آرد سازی را سبب گردیده بود. یکی از مطمئن ترین روش های نگهداری غلات، استفاده از سیلوهای بتنی است که از چند کندو تشکیل می گردند. این کندوها دارای دریچه ای در سقف بوده و کف کندو مسطح یا قیفی شکل است. گنجایش هر کندو معمولاً 500 تا 10،000 تن و ارتفاع آن 20 تا 60 متر و قطر آن 5 تا 25 متر است. عملیات پر و تخلیه نمودن سیلوها به طور مکانیزه انجام می شود.

پس از بازدید گروهی از همکاران نفرات اجرایی ایستاسازه از محل پروژه و بررسی و تدقیق اطلاعات ارسالی از سوی کارفرمای محترم پروژه همچون گزارش مطالعات ژئوتکنیک، نقشه های اجرایی سازه کندوهای بتنی سیلو و جانمایی سازه های بتنی موجود آنها در محدوده زمین کارخانه، نقشه چون ساخت پی (فونداسیون) و وضعیت عوارض زیر سطحی مجاور، نسبت به انتخاب روش مناسب و بهینة بهسازی بستر و اجرای عناصر مربوطه اقدام گردید و از بین روش های موجود و ممکن (دارای قابلیت اجرا) همچون ریز شمع (میکروپایل)، ستون اختلاط عمیق، ستون سنگی (ستون شنی) و تزریق پرفشار (جت گروتینگ)، روش ریز شمع (میکروپایل) برای این پروژه انتخاب و طراحی گردید. در طی این فرآیند، یک ردیف ریز شمع (میکروپایل) در مجاورت محیط شالوده (فونداسیون) کندوها جهت کنترل نشست غیر یکنواخت و یک ردیف دیگر با فاصله مشخصی از ردیف نخست ریز شمع ها جهت آب بندی محیط اطراف لایه زیرین تراز پی (فونداسیون) جهت اجرا مورد توجه قرار گرفت. در حالت نخست می بایست ریز شمع ها به صورت قائم و عمودی اجرا می گردید به طوری که جهت جانمایی آنها، بتن پی (فونداسیون) مغزه گیری و سوراخ گردید.

بر اساس نقشه های طراحی صورت گرفته و ارائه شده توسط کارفرمای محترم برای بهسازی بستر زیر پی یک ردیف از کندوهای سیلوی ذخیره سازی کارخانه، می بایست تعدادی بیش از 200 عدد ریز شمع (میکروپایل) به مجموع طول تقریبی 2 کیلومتر در محل نشست غیر یکنواخت، اجرا می شد.

چالش های پروژه قم – سیلو:

در پروژه های عمرانی به علت قرار گیری سربارهای مختلف همچون ساختمان، سیلو، سوله، راه، سد، فرودگاه و … بر روی بستر طبیعی خاک ممکن است تغییر مکان و تغییر شکل هایی رخ دهد که نیاز به اصلاح و علاج بخشی خاک بستر محل پروژه باشد. از دیدگاه مهندسی ژئوتکنیک علت این پدیده ها و تغییر شکل ها را می توان به سه دسته کلی زیر تقسیم نمود:

  • مشکلات ناشی از ظرفیت باربری
  • مشکلات ناشی از نشست سازه
  • مشکلات ناشی از وقوع پدیده روانگرایی

در پروژه قم – سیلو که دو ردیف از کندوهای سیلوی بتنی یک مجموعه آرد سازی در محل زمین آن قرار داشت، در ناحیه خاک زیر تراز شالوده (فونداسیون) یکی از ردیف های سیلوی گندم، نشست غیر یکنواخت اتفاق افتاده بود. زیرا جنس بخشی از لایه های خاک زیرین ساختگاه پروژه از سنگ گچ یا ژیپس بود. با توجه به اینکه این جنس از خاک، بسیار مستعد جذب آب و به تبع آن وقوع پدیده تورم و آماس می باشد، لایه زیرین تراز پی (فونداسیون) یک ردیف از کندوهای مذکور دچار نشست غیر یکنواخت شده بود. این موضوع سبب گردیده بود تا سازه سیلو از راستای قائم و شاقولی خود خارج شده (به اندازه تقریبی 10 سانتی متر) و دچار انحراف و کج شدگی (اعوجاج) گردد.

از سویی دیگر، سازه بتنی آن متحمل ترک هایی گردیده بود که عوامل مجموعه آرد سازی و بهره برداران سیلو را دچار ترس و واهمه کرده بود. این پدیده علاوه بر اثرپذیری از جذب آب توسط لایه خاک حاوی ژیپس (سنگ گچ)، ناشی از دو عامل عمده نشست نامتقارن و بیش از حد مجاز خاک و ظرفیت باربری نامناسب و ناکافی شالوده (فونداسیون) آن بود. ضمناً به علت عدم حضور جریان آب و منابع آب زیرزمینی، وقوع پدیده روانگرایی محتمل نبود.

کیفیت مطالعات ژئوتکنیک و آزمایش های صحرایی انجام شده به گونه ای بود که صحت و سقم داده های مندرج در جداول و نتایج ارائه شده در دفترچه گزارش مطالعات مکانیک خاک و مهندسی پی چندان معتبر نبوده و مورد تردید همکاران اجرایی که سابقه حضور در پروژه های مشابه در همجواری ساختگاه پروژه قم – سیلو داشته اند، واقع گردید.

با توجه به قرارگیری محل پروژه در محدوده خارج از شهر و فاصله قابل توجه آن به ناحیه شهری، همکاران اجرایی و اکیپ مقیم کارگری با مشکلات رفاهی همچون اقامتگاه مناسب و تأمین غذای گرم مواجه بودند. افزون بر این، بازه زمانی عملیات بهسازی بستر و برگشت پی به محل اصلی (لیفت فونداسیون به سمت بالا) سازه های پروژه قم – سیلو بیشتر ماه های سرد سال یعنی فصل زمستان را در بر می گرفت. از این رو، به هنگام اجرای گمانه های حفاری، برودت و دمای پایین هوا در محل پروژه نیروهای اجرایی را به چالش انداخت. همچنین در طی انجام عملیات تزریق گمانه های ریز شمع (میکروپایل) می بایست تدابیری جهت رعایت ضوابط و الزامات آیین نامه ای و دستیابی به کیفیت دوغاب تزریق شده باکیفیت اندیشیده می شد.

راهکارهای ارائه شده در پروژه قم – سیلو:

پس از بررسی حالت های ممکن برای سیستم بهسازی بستر، روش اجرای ریز شمع (میکروپایل) به عنوان طرح نهایی انتخاب گردید. در همین راستا، دو نظریه برای اجرای ریز شمع ها (میکروپایل) مورد توجه قرار گرفت که به دلایل فنی و اقتصادی مختلف، هم روش اجرای گمانه های حفاری به صورت قائم و با زوایه 90 درجه و هم روش اجرای ریز شمع (میکروپایل) به صورت مورب و با زاویه کمتر از 90 درجه برای این پروژه انتخاب و اجرا گردید. روش اجرای قائم گمانه های حفاری ریز شمع ها در بستر سازه و بر روی پی (فونداسیون) کندوهای سیلوی گندم به کار برده شد. از این رو، بتن شالوده (فونداسیون) مغزه گیری (کُر گیری) و سوراخ گردید. این موضوع، علاوه بر ایجاد هزینه مازاد بر کارفرمای پروژه، زمان اجرای عملیات بهسازی بستر و به تبع آن زمان اتمام پروژه را اندکی طولانی نمود. هرچند از سویی دیگر، جهت کنترل نشست نامتقارن و جلوگیری از ادامه روند بیش از حد آن، استفاده از این راهکار اجتناب ناپذیر بود. طول تمام شده ریز شمع های اجرا شده در این پروژه 9 متر بوده است.

پیش از شروع عملیات اجرایی بهسازی بستر، تناژ گندم ذخیره شده در کندوهای آسیب دیده سیلو تخلیه گردید. سپس برای بهبود وضعیت موجود سازه بتنی کندوهای سیلو همچون انحراف و کج شدگی و ترک های ایجاد شده بر روی بدنه سازه، از روش تزریق تحکیمی و اجرای ریز شمع (میکروپایل) استفاده گردید.

در راستای پایش عملیات اجرایی و کنترل اثرپذیری سازه ها از اجرای روش های علاج بخشی و بهسازی به کار گرفته شده، عملیات نقشه برداری پایش (مانیتورینگ) تغییر مکان ها، با استفاده از نقاط نشانه (تارگت) مختلف نصب شده بر روی جداره کندوها صورت پذیرفت. بدین صورت که پس از استفاده از روش تزریق تحکیمی و تکمیل فرآیند هیدراتاسیون دوغاب تزریق شده در گمانه های حفاری، اعداد قرائت شده توسط نقشه بردار پیش و پس از عملیات تزریق مقایسه می گردید و علاوه بر کنترل نشست نامتقارن و پایش روند توقف و بهبود آن، تورم ایجاد شده در سمت دیگر پی (فونداسیون) سازه های آسیب دیده نیز پایش شده و تحت کنترل قرار می گرفت.

برای اطمینان از کیفیت مطالعات ژئوتکنیک و آزمایش های صحرایی انجام شده و صحت سنجی داده ها و نتایج ارائه شده در دفترچه گزارش مطالعات مکانیک خاک و مهندسی پی، آزمایش های برجا با حفر گمانه های اکتشافی در محل زمین پروژه در دستور کار همکاران اجرایی قرار گرفت.

با همکاری مدیریت محترم پروژه کارفرما، اقامتگاه مناسبی جهت اسکان همکاران اجرایی و اکیپ مقیم کارگری در محدوده مجموعه کارخانه آرد سازی تأمین گردید. همچنین برای رعایت ضوابط و الزامات بتن ریزی در مناطق کوهستانی و سردسیر، بر اساس تجربه همکاران اجرایی در پروژه های مشابه مطابق آیین نامه ها و توصیه نامه های فنی، راهکارهایی همچون استفاده از محلول های ضد یخ (زودگیر) متناسب با کاربرد در مناطق سردسیر ارائه گردید.

پروژه قم – سیلو

پروژه قم – سیلو - شرکت عمرانی و مهندسی ایستاسازه

شرح کلی پروژه قم – سیلو:

در پروژه قم – سیلو، مدیران شرکت ایستا سازه مسئولیت طراحی و اجرای روش بهسازی بستر را عهده دار بوده اند. زمین این پروژه که در کیلومتر 12 جاده شهر قم به شهر اراک (استان مرکزی) قرار داشت، مجموعه سیلوی ذخیره سازی گندم را در دو ردیف هر کدام متشکل از سه کندو با سازه بتنی و با مجموع ظرفیت ذخیره سازی 4000 تن گندم، در خود جای داده بود. بر اساس داده های دفترچه گزارش مطالعات ژئوتکنیک ساختگاه پروژه بهسازی قم – سیلو که در اختیار این مجموعه قرار گرفته بود، لایه های تحتانی خاک بستر یکی از ردیف های کندوها شامل درصد قابل توجهی سنگ گچ یا ژیپس بود. با توجه به جذب آب توسط خاک حاوی ژیپس و تورم و آماس لایه مذکور، شالوده (فونداسیون) این کندوها دچار نشست غیر یکنواخت گردیده بود. این موضوع، انحراف و کج شدیگی و خارج شدن از شاقولی قائم یکی از دو ردیف کندوهای سیلوی ذخیره گندم کارخانه آرد سازی را سبب گردیده بود. یکی از مطمئن ترین روش های نگهداری غلات، استفاده از سیلوهای بتنی است که از چند کندو تشکیل می گردند. این کندوها دارای دریچه ای در سقف بوده و کف کندو مسطح یا قیفی شکل است. گنجایش هر کندو معمولاً 500 تا 10،000 تن و ارتفاع آن 20 تا 60 متر و قطر آن 5 تا 25 متر است. عملیات پر و تخلیه نمودن سیلوها به طور مکانیزه انجام می شود.

پس از بازدید گروهی از همکاران نفرات اجرایی ایستاسازه از محل پروژه و بررسی و تدقیق اطلاعات ارسالی از سوی کارفرمای محترم پروژه همچون گزارش مطالعات ژئوتکنیک، نقشه های اجرایی سازه کندوهای بتنی سیلو و جانمایی سازه های بتنی موجود آنها در محدوده زمین کارخانه، نقشه چون ساخت پی (فونداسیون) و وضعیت عوارض زیر سطحی مجاور، نسبت به انتخاب روش مناسب و بهینة بهسازی بستر و اجرای عناصر مربوطه اقدام گردید و از بین روش های موجود و ممکن (دارای قابلیت اجرا) همچون ریز شمع (میکروپایل)، ستون اختلاط عمیق، ستون سنگی (ستون شنی) و تزریق پرفشار (جت گروتینگ)، روش ریز شمع (میکروپایل) برای این پروژه انتخاب و طراحی گردید. در طی این فرآیند، یک ردیف ریز شمع (میکروپایل) در مجاورت محیط شالوده (فونداسیون) کندوها جهت کنترل نشست غیر یکنواخت و یک ردیف دیگر با فاصله مشخصی از ردیف نخست ریز شمع ها جهت آب بندی محیط اطراف لایه زیرین تراز پی (فونداسیون) جهت اجرا مورد توجه قرار گرفت. در حالت نخست می بایست ریز شمع ها به صورت قائم و عمودی اجرا می گردید به طوری که جهت جانمایی آنها، بتن پی (فونداسیون) مغزه گیری و سوراخ گردید.

بر اساس نقشه های طراحی صورت گرفته و ارائه شده توسط کارفرمای محترم برای بهسازی بستر زیر پی یک ردیف از کندوهای سیلوی ذخیره سازی کارخانه، می بایست تعدادی بیش از 200 عدد ریز شمع (میکروپایل) به مجموع طول تقریبی 2 کیلومتر در محل نشست غیر یکنواخت، اجرا می شد.

چالش های پروژه قم – سیلو:

در پروژه های عمرانی به علت قرار گیری سربارهای مختلف همچون ساختمان، سیلو، سوله، راه، سد، فرودگاه و … بر روی بستر طبیعی خاک ممکن است تغییر مکان و تغییر شکل هایی رخ دهد که نیاز به اصلاح و علاج بخشی خاک بستر محل پروژه باشد. از دیدگاه مهندسی ژئوتکنیک علت این پدیده ها و تغییر شکل ها را می توان به سه دسته کلی زیر تقسیم نمود:

  • مشکلات ناشی از ظرفیت باربری
  • مشکلات ناشی از نشست سازه
  • مشکلات ناشی از وقوع پدیده روانگرایی

در پروژه قم – سیلو که دو ردیف از کندوهای سیلوی بتنی یک مجموعه آرد سازی در محل زمین آن قرار داشت، در ناحیه خاک زیر تراز شالوده (فونداسیون) یکی از ردیف های سیلوی گندم، نشست غیر یکنواخت اتفاق افتاده بود. زیرا جنس بخشی از لایه های خاک زیرین ساختگاه پروژه از سنگ گچ یا ژیپس بود. با توجه به اینکه این جنس از خاک، بسیار مستعد جذب آب و به تبع آن وقوع پدیده تورم و آماس می باشد، لایه زیرین تراز پی (فونداسیون) یک ردیف از کندوهای مذکور دچار نشست غیر یکنواخت شده بود. این موضوع سبب گردیده بود تا سازه سیلو از راستای قائم و شاقولی خود خارج شده (به اندازه تقریبی 10 سانتی متر) و دچار انحراف و کج شدگی (اعوجاج) گردد.

از سویی دیگر، سازه بتنی آن متحمل ترک هایی گردیده بود که عوامل مجموعه آرد سازی و بهره برداران سیلو را دچار ترس و واهمه کرده بود. این پدیده علاوه بر اثرپذیری از جذب آب توسط لایه خاک حاوی ژیپس (سنگ گچ)، ناشی از دو عامل عمده نشست نامتقارن و بیش از حد مجاز خاک و ظرفیت باربری نامناسب و ناکافی شالوده (فونداسیون) آن بود. ضمناً به علت عدم حضور جریان آب و منابع آب زیرزمینی، وقوع پدیده روانگرایی محتمل نبود.

کیفیت مطالعات ژئوتکنیک و آزمایش های صحرایی انجام شده به گونه ای بود که صحت و سقم داده های مندرج در جداول و نتایج ارائه شده در دفترچه گزارش مطالعات مکانیک خاک و مهندسی پی چندان معتبر نبوده و مورد تردید همکاران اجرایی که سابقه حضور در پروژه های مشابه در همجواری ساختگاه پروژه قم – سیلو داشته اند، واقع گردید.

با توجه به قرارگیری محل پروژه در محدوده خارج از شهر و فاصله قابل توجه آن به ناحیه شهری، همکاران اجرایی و اکیپ مقیم کارگری با مشکلات رفاهی همچون اقامتگاه مناسب و تأمین غذای گرم مواجه بودند. افزون بر این، بازه زمانی عملیات بهسازی بستر و برگشت پی به محل اصلی (لیفت فونداسیون به سمت بالا) سازه های پروژه قم – سیلو بیشتر ماه های سرد سال یعنی فصل زمستان را در بر می گرفت. از این رو، به هنگام اجرای گمانه های حفاری، برودت و دمای پایین هوا در محل پروژه نیروهای اجرایی را به چالش انداخت. همچنین در طی انجام عملیات تزریق گمانه های ریز شمع (میکروپایل) می بایست تدابیری جهت رعایت ضوابط و الزامات آیین نامه ای و دستیابی به کیفیت دوغاب تزریق شده باکیفیت اندیشیده می شد.

راهکارهای ارائه شده در پروژه قم – سیلو:

پس از بررسی حالت های ممکن برای سیستم بهسازی بستر، روش اجرای ریز شمع (میکروپایل) به عنوان طرح نهایی انتخاب گردید. در همین راستا، دو نظریه برای اجرای ریز شمع ها (میکروپایل) مورد توجه قرار گرفت که به دلایل فنی و اقتصادی مختلف، هم روش اجرای گمانه های حفاری به صورت قائم و با زوایه 90 درجه و هم روش اجرای ریز شمع (میکروپایل) به صورت مورب و با زاویه کمتر از 90 درجه برای این پروژه انتخاب و اجرا گردید. روش اجرای قائم گمانه های حفاری ریز شمع ها در بستر سازه و بر روی پی (فونداسیون) کندوهای سیلوی گندم به کار برده شد. از این رو، بتن شالوده (فونداسیون) مغزه گیری (کُر گیری) و سوراخ گردید. این موضوع، علاوه بر ایجاد هزینه مازاد بر کارفرمای پروژه، زمان اجرای عملیات بهسازی بستر و به تبع آن زمان اتمام پروژه را اندکی طولانی نمود. هرچند از سویی دیگر، جهت کنترل نشست نامتقارن و جلوگیری از ادامه روند بیش از حد آن، استفاده از این راهکار اجتناب ناپذیر بود. طول تمام شده ریز شمع های اجرا شده در این پروژه 9 متر بوده است.

پیش از شروع عملیات اجرایی بهسازی بستر، تناژ گندم ذخیره شده در کندوهای آسیب دیده سیلو تخلیه گردید. سپس برای بهبود وضعیت موجود سازه بتنی کندوهای سیلو همچون انحراف و کج شدگی و ترک های ایجاد شده بر روی بدنه سازه، از روش تزریق تحکیمی و اجرای ریز شمع (میکروپایل) استفاده گردید.

در راستای پایش عملیات اجرایی و کنترل اثرپذیری سازه ها از اجرای روش های علاج بخشی و بهسازی به کار گرفته شده، عملیات نقشه برداری پایش (مانیتورینگ) تغییر مکان ها، با استفاده از نقاط نشانه (تارگت) مختلف نصب شده بر روی جداره کندوها صورت پذیرفت. بدین صورت که پس از استفاده از روش تزریق تحکیمی و تکمیل فرآیند هیدراتاسیون دوغاب تزریق شده در گمانه های حفاری، اعداد قرائت شده توسط نقشه بردار پیش و پس از عملیات تزریق مقایسه می گردید و علاوه بر کنترل نشست نامتقارن و پایش روند توقف و بهبود آن، تورم ایجاد شده در سمت دیگر پی (فونداسیون) سازه های آسیب دیده نیز پایش شده و تحت کنترل قرار می گرفت.

برای اطمینان از کیفیت مطالعات ژئوتکنیک و آزمایش های صحرایی انجام شده و صحت سنجی داده ها و نتایج ارائه شده در دفترچه گزارش مطالعات مکانیک خاک و مهندسی پی، آزمایش های برجا با حفر گمانه های اکتشافی در محل زمین پروژه در دستور کار همکاران اجرایی قرار گرفت.

با همکاری مدیریت محترم پروژه کارفرما، اقامتگاه مناسبی جهت اسکان همکاران اجرایی و اکیپ مقیم کارگری در محدوده مجموعه کارخانه آرد سازی تأمین گردید. همچنین برای رعایت ضوابط و الزامات بتن ریزی در مناطق کوهستانی و سردسیر، بر اساس تجربه همکاران اجرایی در پروژه های مشابه مطابق آیین نامه ها و توصیه نامه های فنی، راهکارهایی همچون استفاده از محلول های ضد یخ (زودگیر) متناسب با کاربرد در مناطق سردسیر ارائه گردید.

سایر پروژه ها

پروژه تجاری – اداری شیخ بهایی – الماس

اطلاعات بیشتر

پروژه تجاری – اداری شیخ بهایی – الماس (تخریب)

اطلاعات بیشتر

پروژه چالوس – رونیکا پلاس

اطلاعات بیشتر