ایستاسازه
En Ar

پروژه مترو شهران - شرکت عمرانی مهندسی ایستاسازه

شرح کلی پروژه مترو شهران:

به منظور حل مشکل ترافیک شهر تهران و ترغیب شهرنشینان به عدم استفاده از وسائل نقلیه شخصی، در سال 1350 هجری شمسی سازمان برنامه و بودجه کشور و شهرداری تهران بررسی وضعیت حمل و نقل شهري و تهیه طرح متروي تهران (قطار درون شهری) را به مؤسسه فرانسوي سوفرتو که وابسته به مؤسسه دولتی ترابري هاي پاریس می باشد، واگذار نمود. این مؤسسه بر مبناي اطلاعات و آمار جمع آوري شده و پیش بینی رشد جمعیت رفت و آمد، در مهرماه سال 1353 گزارشی تحت عنوان طرح ترافیک و حمل و نقل تهران عرضه نمود. در این گزارش جهت برنامه بلند مدت تا سال 1370 و تأمین اهداف تشکیلاتی حمل و نقل در یک شهر 8 میلیون نفری، استفاده از سیستم مختلط خیابان مترو که در آن یک شبکه مترو به ناحیه مرکزي شهر سرویس می دهد و به وسیله توسعه شبکه رو زمینی مناسب تکمیل می گردد، پیشنهاد گردید که شامل بخش مربوط به مترو آن شامل شبکه های زیر بود:

1) احداث 4 خط مترو به طول 63 کیلومتر که فقط نواحی مرکزي شهر را در بر می گرفت.

2) احداث 3 خط مترو به طول 60 کیلومتر که خطوط آن تا حومه شهر ادامه می یافت.

مهم ترین مزیت خطوط مترو به خاطر این است که می توانند سهم عمده اي از سفرهاي با وسایل نقلیه شخصی و عمومی را از سطح شهر کاسته و از زیرزمین، با سرعت و ایمنی بیشتر و بدون وجود آلودگی و تصادف، با هزینه کمتر به مقصد برساند. شرکت مطالعات جامع حمل و نقل و ترافیک تهران با مطالعات و بررسی هایی که درخصوص تولید و جذب سفر در تهران انجام داده است، تقاضاي سفر را از هر منطقه به منطقه دیگر برآورد نموده که در ارزیابی های تعیین مسیر و ارزشیابی پروژه هاي ترافیکی و حمل و نقلی گام مؤثري به شمار می آید. از این رو، با پیش بینی و انتخاب مسیر خط 6 متروی تهران، معین گردید تا این خط جابجایی مسافران ناحیه مرکزي شهر در امتداد جنوب شرق به شمال غرب و بالعکس را به عهده داشته باشد.

خط 6 متروی تهران به طول تقریبی 36 کیلومتر و 34 ایستگاه (6 ایستگاه با سایر خطوط متروی تهران تداخل دارند) یکی از مهم ترین مسیرهای جنوب شرق به شمال غرب جهت جابجایی شهروندان تهرانی به شمار می رود. این خط با دارا بودن ایستگاه هاي تقاطعی با سایر خطوط متروي تهران، امکان دسترسی مسافرین را به جنوب، مرکز و غرب تهران مهیا می سازد. بخشی از خط که در مناطق شهران، جنت آباد و باغ فیض واقع است، مناطق مسکونی حاصل از گسترش شهر را پوشش خواهند داد. این بخش داراي مراکز خرید و مناطق مسکونی می باشد. با احداث این خط دسترسی منازل این قسمت به مناطق مرکزي آسان تر شده و از حجم خودروهایی که به قصد عزیمت به مرکز شهر وارد بزرگراه هاي شهید همت و شهید آیت الله حکیم می شوند، کاسته خواهد شد.

ایستگاه متروی شهران یکی از ایستگاه های فاز 2 خط 6 متروی تهران می باشد که این شرکت مسئولیت انجام عملیات خاکبرداری، بارگیری و حمل خاک را در این پروژه عهده دار بوده است. یکی از فعالیت های مهم و متمایز صورت گرفته در این پروژه، تلاش بالای همکاران شرکت در تعامل و همراهی با تعداد بالای پیمانکاران حاضر در پروژه می باشد. به علت حجم بالا و قابل توجه عملیات و حضور تعداد بالای کارکنان پیمانکاران مختلف در پروژه، هماهنگی و تعامل با سایر عوامل حاضر امری ضروری، بسیار مهم و اجتناب ناپذیر بود.

چالش های پروژه مترو شهران:

به طور کلی آنچه که در اکثر پروژه های ژئوتکنیکی شهری به ویژه در شهر تهران و بیشتر در بخش مربوط به انجام عملیات خاکبرداری، بارگیری و حمل خاک حائز اهمیت و تعیین کننده است، دسترسی ترافیکی مناسب برای ماشین آلاتی همچون بیل مکانیکی، لودر و به ویژه کامیون های کمپرسی حمل خاک جهت تردد و در برخی موارد، توقف در همجواری محل پروژه جهت بارگیری خاک می باشد. پر واضح است که این موضوع ارتباط مستقیم و تنگاتنگی با منطقه و محل قرارگیری زمین پروژه یا به اصطلاح سایت انجام عملیات خاکی می باشد. در این پروژه به جهت آن که بخشی از عملیات بزرگ احداث ایستگاه ها و خاکبرداری خط 6 متروی تهران بود، این چالش بسیار پر رنگ و اثرگذار بود. حجم محدود فضا و شعاع گردش عملیاتی و محدودیت تردد ماشین آلات سنگین در برخی از نقاط پروژه به علت عدم دارا بودن پایداری و ایستایی مناسب و کافی، از دیگر چالش های مربوط به حضور ماشین آلات و کارکرد بهینه آنها می باشد.

افزون بر موارد فوق، به جهت قرارگیری زمین پروژه در منطقه مسکونی، زمان انجام عملیات خاکبرداری و ساعات کاری و زمان عبور و مرور ماشین آلات مربوطه چالش های زیادی برای همکاران اجرایی ایجاد نموده بود. با توجه به اینکه بسیاری از ایستگاه های مترو در همجواری مناطق مسکونی قرار دارند، این چالش تقریباً در تمامی پروژه های قطار شهری تهران برقرار می باشد. زیرا تداوم و پیوستگی عملیات خاکبرداری لازمه رعایت دقیق و منظم برنامه زمان بندی ارائه شده توسط کارفرمای پروژه، یعنی شرکت راه آهن شهری تهران و حومه، برای اتمام و تحویل پروژه ها می باشد. از سویی دیگر، با توجه به اضطرار در تکمیل ایستگاه ها و افتتاح خط 6 قطار شهری تهران، برنامه زمان بندی عملیات اجرایی ایستگاه مترو شهران بسیار محدود و فشرده بود. به گونه ای که اتمام به موقع و تحویل در موعد مقرر این پروژه، یکی از مهم ترین موارد درخواستی کارفرمای محترم آن بود.

ضرورت تداوم و پیوستگی عملیات خاکبرداری موجب گردید تا فعال نمودن شیفت شب نیز در دستور کار مدیریت پروژه قرار گیرد که این امر چالش مضاعفی برای همکاران اجرایی کارگاه از نظر مدیریت بهینه و کارآمد ماشین آلات و نیروهای انسانی و همچنین پشتیبانی مناسب عملیاتی و رفاهی ایجاد نمود.

یکی از چالش های مهم در مدیریت پروژه های بزرگ در محیط های شهری همچون پروژه های ژئوتکنیکی، هماهنگی مناسب میان تیم های مختلف اجرایی حاضر در پروژه می باشد. در این پروژه نیز، عملیات حفاری، پایدارسازی جداره، خاکبرداری، اجرای زهکش ها، نصب سیستم های مکانیکی و الکتریکی و … به طور همزمان و موازی پیش می رفت. از این رو، با توجه به اینکه شرکت ایستا سازه در این پروژه صرفاً مسئولیت عملیات خاکبرداری را بر عهده داشت، همکاران اجرایی ما می بایستی برنامه کاری روزانه خود را با عوامل مقیم کارفرما و تیم کنترل پروژه آن هماهنگ کرده و فعالیت های اجرایی خود را مطابق با برنامه زمان بندی جامع پروژه و همسو و همگام با سایر عملیات های اجرایی شرکت های حاضر در پروژه، پیش می بردند.

گزارش مطالعات ژئوتکنیک پروژه نشان می داد که وضعیت و جنس لایه های خاک عمدتاً به صورت شن و ماسه بد دانه بندی شده و اندکی شن رس دار می باشد. از این رو، مورد انتظار بود که لایه های خاک بیشتر شامل درشت دانه با چسبندگی کم و نفوذپذیری زیاد می باشد. این امر موجب کند شدن و کاهش سرعت پیشرفت عملیات اجرایی و به تبع آن عملیات خاکبرداری که موضوع پیمان شرکت ایستا سازه بود، گردید. البته این موضوع بر اساس تخصص و تجربه به دست آمده همکاران اجرایی از پروژه های مشابه به ویژه در حوالی منطقه شهران، مورد تصدیق قرار گرفت و با درصد قابل قبولی در طی عملیات خاکبرداری نیز به حقیقت پیوست.

چالش دیگر این پروژه مربوط به حجم بالای خاکبرداری آن بود. حجم تقریبی که در طی عملیات اجرایی ایستگاه مترو شهران، خاکبرداری، بارگیری شده و به محل دپوی مورد نظر حمل گردید، بیش از 200 هزار متر مکعب بود. این موضوع ضرورت مدیریت زمان و استفاده بهینه از تمام قوای نیروی انسانی و ماشین آلاتی شرکت را دوچندان می نمود.

راهکارهای ارائه شده در پروژه مترو شهران:

با توجه به قرارگیری محل پروژه در مجاورت منطقه مسکونی، با سعی و تلاش و پیگیری عوامل اجرایی و مدیریت پروژه شرکت، برنامه زمان بندی عملیات خاکبرداری، بارگیری و حمل خاک همسو و هماهنگ با پیشروی عملیات اجرایی سایر پیمانکاران و مطابق با برنامه زمان بندی جامع پروژه، به گونه ای تنظیم گردید که راه اندازی و به کارگیری ماشین آلات خاکبرداری به ویژه عبور و مرور کامیون های کمپرسی جهت بارگیری و حمل خاک به محل دپوی تعیین شده در ساعاتی صورت پذیرد که مزاحمتی برای ساکنین واحدهای مسکونی مجاور و اهالی منطقه در طی شبانه روز ایجاد نگردد. همچنین با در نظر گرفتن بار ترافیکی خیابان های مجاور و در جهت سهولت و حفظ پیوستگی فرآیند حمل خاک، هماهنگی های لازم با سازمان های ذی ربط همچون پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا انجام و مجوزهای لازم اخذ گردید.

با توجه به محل قرارگیری پروژه و بروز مشکلات عدیده در طی فرآیند عملیات اجرایی، مدیریت پروژه شرکت ایستا سازه سعی نمودند تا با مدیریت صحیح و کارآمد ماشین آلات و نیروهای انسانی حاضر در کارگاه و با سعه صدر و تعامل با سایر ارکان پروژه و سایر شرکت های حاضر و فعال در کارگاه، عملیات خاکبرداری را در مدت زمان تعیین شده به پایان رسانیده و پروژه را تحویل کارفرمای محترم دهند.

پروژه مترو شهران

پروژه مترو شهران - شرکت عمرانی مهندسی ایستاسازه

شرح کلی پروژه مترو شهران:

به منظور حل مشکل ترافیک شهر تهران و ترغیب شهرنشینان به عدم استفاده از وسائل نقلیه شخصی، در سال 1350 هجری شمسی سازمان برنامه و بودجه کشور و شهرداری تهران بررسی وضعیت حمل و نقل شهري و تهیه طرح متروي تهران (قطار درون شهری) را به مؤسسه فرانسوي سوفرتو که وابسته به مؤسسه دولتی ترابري هاي پاریس می باشد، واگذار نمود. این مؤسسه بر مبناي اطلاعات و آمار جمع آوري شده و پیش بینی رشد جمعیت رفت و آمد، در مهرماه سال 1353 گزارشی تحت عنوان طرح ترافیک و حمل و نقل تهران عرضه نمود. در این گزارش جهت برنامه بلند مدت تا سال 1370 و تأمین اهداف تشکیلاتی حمل و نقل در یک شهر 8 میلیون نفری، استفاده از سیستم مختلط خیابان مترو که در آن یک شبکه مترو به ناحیه مرکزي شهر سرویس می دهد و به وسیله توسعه شبکه رو زمینی مناسب تکمیل می گردد، پیشنهاد گردید که شامل بخش مربوط به مترو آن شامل شبکه های زیر بود:

1) احداث 4 خط مترو به طول 63 کیلومتر که فقط نواحی مرکزي شهر را در بر می گرفت.

2) احداث 3 خط مترو به طول 60 کیلومتر که خطوط آن تا حومه شهر ادامه می یافت.

مهم ترین مزیت خطوط مترو به خاطر این است که می توانند سهم عمده اي از سفرهاي با وسایل نقلیه شخصی و عمومی را از سطح شهر کاسته و از زیرزمین، با سرعت و ایمنی بیشتر و بدون وجود آلودگی و تصادف، با هزینه کمتر به مقصد برساند. شرکت مطالعات جامع حمل و نقل و ترافیک تهران با مطالعات و بررسی هایی که درخصوص تولید و جذب سفر در تهران انجام داده است، تقاضاي سفر را از هر منطقه به منطقه دیگر برآورد نموده که در ارزیابی های تعیین مسیر و ارزشیابی پروژه هاي ترافیکی و حمل و نقلی گام مؤثري به شمار می آید. از این رو، با پیش بینی و انتخاب مسیر خط 6 متروی تهران، معین گردید تا این خط جابجایی مسافران ناحیه مرکزي شهر در امتداد جنوب شرق به شمال غرب و بالعکس را به عهده داشته باشد.

خط 6 متروی تهران به طول تقریبی 36 کیلومتر و 34 ایستگاه (6 ایستگاه با سایر خطوط متروی تهران تداخل دارند) یکی از مهم ترین مسیرهای جنوب شرق به شمال غرب جهت جابجایی شهروندان تهرانی به شمار می رود. این خط با دارا بودن ایستگاه هاي تقاطعی با سایر خطوط متروي تهران، امکان دسترسی مسافرین را به جنوب، مرکز و غرب تهران مهیا می سازد. بخشی از خط که در مناطق شهران، جنت آباد و باغ فیض واقع است، مناطق مسکونی حاصل از گسترش شهر را پوشش خواهند داد. این بخش داراي مراکز خرید و مناطق مسکونی می باشد. با احداث این خط دسترسی منازل این قسمت به مناطق مرکزي آسان تر شده و از حجم خودروهایی که به قصد عزیمت به مرکز شهر وارد بزرگراه هاي شهید همت و شهید آیت الله حکیم می شوند، کاسته خواهد شد.

ایستگاه متروی شهران یکی از ایستگاه های فاز 2 خط 6 متروی تهران می باشد که این شرکت مسئولیت انجام عملیات خاکبرداری، بارگیری و حمل خاک را در این پروژه عهده دار بوده است. یکی از فعالیت های مهم و متمایز صورت گرفته در این پروژه، تلاش بالای همکاران شرکت در تعامل و همراهی با تعداد بالای پیمانکاران حاضر در پروژه می باشد. به علت حجم بالا و قابل توجه عملیات و حضور تعداد بالای کارکنان پیمانکاران مختلف در پروژه، هماهنگی و تعامل با سایر عوامل حاضر امری ضروری، بسیار مهم و اجتناب ناپذیر بود.

چالش های پروژه مترو شهران:

به طور کلی آنچه که در اکثر پروژه های ژئوتکنیکی شهری به ویژه در شهر تهران و بیشتر در بخش مربوط به انجام عملیات خاکبرداری، بارگیری و حمل خاک حائز اهمیت و تعیین کننده است، دسترسی ترافیکی مناسب برای ماشین آلاتی همچون بیل مکانیکی، لودر و به ویژه کامیون های کمپرسی حمل خاک جهت تردد و در برخی موارد، توقف در همجواری محل پروژه جهت بارگیری خاک می باشد. پر واضح است که این موضوع ارتباط مستقیم و تنگاتنگی با منطقه و محل قرارگیری زمین پروژه یا به اصطلاح سایت انجام عملیات خاکی می باشد. در این پروژه به جهت آن که بخشی از عملیات بزرگ احداث ایستگاه ها و خاکبرداری خط 6 متروی تهران بود، این چالش بسیار پر رنگ و اثرگذار بود. حجم محدود فضا و شعاع گردش عملیاتی و محدودیت تردد ماشین آلات سنگین در برخی از نقاط پروژه به علت عدم دارا بودن پایداری و ایستایی مناسب و کافی، از دیگر چالش های مربوط به حضور ماشین آلات و کارکرد بهینه آنها می باشد.

افزون بر موارد فوق، به جهت قرارگیری زمین پروژه در منطقه مسکونی، زمان انجام عملیات خاکبرداری و ساعات کاری و زمان عبور و مرور ماشین آلات مربوطه چالش های زیادی برای همکاران اجرایی ایجاد نموده بود. با توجه به اینکه بسیاری از ایستگاه های مترو در همجواری مناطق مسکونی قرار دارند، این چالش تقریباً در تمامی پروژه های قطار شهری تهران برقرار می باشد. زیرا تداوم و پیوستگی عملیات خاکبرداری لازمه رعایت دقیق و منظم برنامه زمان بندی ارائه شده توسط کارفرمای پروژه، یعنی شرکت راه آهن شهری تهران و حومه، برای اتمام و تحویل پروژه ها می باشد. از سویی دیگر، با توجه به اضطرار در تکمیل ایستگاه ها و افتتاح خط 6 قطار شهری تهران، برنامه زمان بندی عملیات اجرایی ایستگاه مترو شهران بسیار محدود و فشرده بود. به گونه ای که اتمام به موقع و تحویل در موعد مقرر این پروژه، یکی از مهم ترین موارد درخواستی کارفرمای محترم آن بود.

ضرورت تداوم و پیوستگی عملیات خاکبرداری موجب گردید تا فعال نمودن شیفت شب نیز در دستور کار مدیریت پروژه قرار گیرد که این امر چالش مضاعفی برای همکاران اجرایی کارگاه از نظر مدیریت بهینه و کارآمد ماشین آلات و نیروهای انسانی و همچنین پشتیبانی مناسب عملیاتی و رفاهی ایجاد نمود.

یکی از چالش های مهم در مدیریت پروژه های بزرگ در محیط های شهری همچون پروژه های ژئوتکنیکی، هماهنگی مناسب میان تیم های مختلف اجرایی حاضر در پروژه می باشد. در این پروژه نیز، عملیات حفاری، پایدارسازی جداره، خاکبرداری، اجرای زهکش ها، نصب سیستم های مکانیکی و الکتریکی و … به طور همزمان و موازی پیش می رفت. از این رو، با توجه به اینکه شرکت ایستا سازه در این پروژه صرفاً مسئولیت عملیات خاکبرداری را بر عهده داشت، همکاران اجرایی ما می بایستی برنامه کاری روزانه خود را با عوامل مقیم کارفرما و تیم کنترل پروژه آن هماهنگ کرده و فعالیت های اجرایی خود را مطابق با برنامه زمان بندی جامع پروژه و همسو و همگام با سایر عملیات های اجرایی شرکت های حاضر در پروژه، پیش می بردند.

گزارش مطالعات ژئوتکنیک پروژه نشان می داد که وضعیت و جنس لایه های خاک عمدتاً به صورت شن و ماسه بد دانه بندی شده و اندکی شن رس دار می باشد. از این رو، مورد انتظار بود که لایه های خاک بیشتر شامل درشت دانه با چسبندگی کم و نفوذپذیری زیاد می باشد. این امر موجب کند شدن و کاهش سرعت پیشرفت عملیات اجرایی و به تبع آن عملیات خاکبرداری که موضوع پیمان شرکت ایستا سازه بود، گردید. البته این موضوع بر اساس تخصص و تجربه به دست آمده همکاران اجرایی از پروژه های مشابه به ویژه در حوالی منطقه شهران، مورد تصدیق قرار گرفت و با درصد قابل قبولی در طی عملیات خاکبرداری نیز به حقیقت پیوست.

چالش دیگر این پروژه مربوط به حجم بالای خاکبرداری آن بود. حجم تقریبی که در طی عملیات اجرایی ایستگاه مترو شهران، خاکبرداری، بارگیری شده و به محل دپوی مورد نظر حمل گردید، بیش از 200 هزار متر مکعب بود. این موضوع ضرورت مدیریت زمان و استفاده بهینه از تمام قوای نیروی انسانی و ماشین آلاتی شرکت را دوچندان می نمود.

راهکارهای ارائه شده در پروژه مترو شهران:

با توجه به قرارگیری محل پروژه در مجاورت منطقه مسکونی، با سعی و تلاش و پیگیری عوامل اجرایی و مدیریت پروژه شرکت، برنامه زمان بندی عملیات خاکبرداری، بارگیری و حمل خاک همسو و هماهنگ با پیشروی عملیات اجرایی سایر پیمانکاران و مطابق با برنامه زمان بندی جامع پروژه، به گونه ای تنظیم گردید که راه اندازی و به کارگیری ماشین آلات خاکبرداری به ویژه عبور و مرور کامیون های کمپرسی جهت بارگیری و حمل خاک به محل دپوی تعیین شده در ساعاتی صورت پذیرد که مزاحمتی برای ساکنین واحدهای مسکونی مجاور و اهالی منطقه در طی شبانه روز ایجاد نگردد. همچنین با در نظر گرفتن بار ترافیکی خیابان های مجاور و در جهت سهولت و حفظ پیوستگی فرآیند حمل خاک، هماهنگی های لازم با سازمان های ذی ربط همچون پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا انجام و مجوزهای لازم اخذ گردید.

با توجه به محل قرارگیری پروژه و بروز مشکلات عدیده در طی فرآیند عملیات اجرایی، مدیریت پروژه شرکت ایستا سازه سعی نمودند تا با مدیریت صحیح و کارآمد ماشین آلات و نیروهای انسانی حاضر در کارگاه و با سعه صدر و تعامل با سایر ارکان پروژه و سایر شرکت های حاضر و فعال در کارگاه، عملیات خاکبرداری را در مدت زمان تعیین شده به پایان رسانیده و پروژه را تحویل کارفرمای محترم دهند.

سایر پروژه ها

پروژه مسکونی زعفرانیه – شارستان (مطالعات ژئوتکنیک)

اطلاعات بیشتر

پروژه مسکونی جمشیدیه – سی و دوم (کوهسار)

اطلاعات بیشتر

پروژه تجاری – اداری شیخ بهایی – الماس

اطلاعات بیشتر