ایستاسازه
En Ar

خانه - پروژه ها - پروژه پایدارسازی گودهای عمیق - پروژه مجتمع اداری توسن – حسن آباد

پروژه حسن آباد - توسن - شرکت ایستاسازه

شرح کلی پروژه مجتمع اداری توسن – حسن آباد:


پروژه مجتمع اداری توسن در خیابان وحدت اسلامی واقع در منطقه حسن آباد شهر تهران قرار دارد. این پروژه یکی از پروژه های در حال انجام پایدارسازی دیواره های گود شرکت ایستاسازه می باشد که این شرکت مسئولیت طراحی و اجرای سیستم پایدارسازی دیواره های گود و انجام عملیات خاکبرداری را در این پروژه عهده دار بوده است. زمین این پروژه دارای مساحت تقریبی به مقدار 750 متر مربع می باشد. مطابق با نقشه های ارائه شده توسط کارفرمای محترم، عمق حداکثر گودبرداری به طور تقریبی برابر با 22 متر می باشد. پس از بررسی های انجام شده و برآورد اولیه توسط همکاران بخش پایدارسازی گودهای عمیق دفتر فنی و مهندسی، سطح کل نهایی دیواره های پایدارسازی شده برابر با 2300 متر مربع خواهد بود. پیش بینی می گردد وزن آهن آلات حدود 140 تن و مجموع طول حفاری گمانه ها جهت نصب عناصر تسلیح همچون میخ ها و همین طور اجرای لوله های زهکش تقریبا به 1600 متر برسد. همچنین تخمین زده می شود که میزان حجم عملیات خاکبرداری، بارگیری و حمل خاک به بیش از 15000 متر مکعب برسد. با توجه به وضعیت همجواری های پروژه، روش در نظر گرفته شده برای پایدارسازی دیواره های گود ترکیبی از روش میخ کوبی (نیلینگ)، مهارگذاری (انکراژ)، شمع های فولادی (سولجرپایل) و مهار متقابل (استرات) خواهد بود.

پروژه مجتمع اداری توسن – حسن آباد

پروژه حسن آباد - توسن - شرکت ایستاسازه

شرح کلی پروژه مجتمع اداری توسن – حسن آباد:


پروژه مجتمع اداری توسن در خیابان وحدت اسلامی واقع در منطقه حسن آباد شهر تهران قرار دارد. این پروژه یکی از پروژه های در حال انجام پایدارسازی دیواره های گود شرکت ایستاسازه می باشد که این شرکت مسئولیت طراحی و اجرای سیستم پایدارسازی دیواره های گود و انجام عملیات خاکبرداری را در این پروژه عهده دار بوده است. زمین این پروژه دارای مساحت تقریبی به مقدار 750 متر مربع می باشد. مطابق با نقشه های ارائه شده توسط کارفرمای محترم، عمق حداکثر گودبرداری به طور تقریبی برابر با 22 متر می باشد. پس از بررسی های انجام شده و برآورد اولیه توسط همکاران بخش پایدارسازی گودهای عمیق دفتر فنی و مهندسی، سطح کل نهایی دیواره های پایدارسازی شده برابر با 2300 متر مربع خواهد بود. پیش بینی می گردد وزن آهن آلات حدود 140 تن و مجموع طول حفاری گمانه ها جهت نصب عناصر تسلیح همچون میخ ها و همین طور اجرای لوله های زهکش تقریبا به 1600 متر برسد. همچنین تخمین زده می شود که میزان حجم عملیات خاکبرداری، بارگیری و حمل خاک به بیش از 15000 متر مکعب برسد. با توجه به وضعیت همجواری های پروژه، روش در نظر گرفته شده برای پایدارسازی دیواره های گود ترکیبی از روش میخ کوبی (نیلینگ)، مهارگذاری (انکراژ)، شمع های فولادی (سولجرپایل) و مهار متقابل (استرات) خواهد بود.

سایر پروژه ها

پروژه باغ ایرانی – تونل انرژی

اطلاعات بیشتر

پروژه مجتمع معدن مس سرچشمه کرمان

اطلاعات بیشتر

پروژه تجاری – اداری شیخ بهایی – الماس (فاز 2)

اطلاعات بیشتر