ایستاسازه
En Ar

خانه - پروژه ها - پروژه پایدارسازی گودهای عمیق - پروژه مجتمع اداری توسن – حسن آباد

پروژه حسن‌آباد - توسن - شرکت ایستا سازه

شرح کلی پروژه مجتمع اداری توسن – حسن آباد:


پروژه مجتمع اداری توسن در خیابان وحدت اسلامی واقع در منطقه حسن آباد شهر تهران قرار دارد. این پروژه یکی از پروژه های اتمام یافته پایدارسازی دیواره های گود شرکت ایستاسازه می باشد که این شرکت مسئولیت طراحی و اجرای سیستم پایدارسازی دیواره های گود و انجام عملیات خاکبرداری، بارگیری و حمل خاک را در این پروژه بر عهده داشته است. زمین این پروژه دارای مساحت تقریبی به مقدار 750 متر مربع می باشد. مطابق با نقشه های ارائه شده توسط کارفرمای محترم، عمق حداکثر گودبرداری به طور تقریبی برابر با ۲۲ متر می باشد. پس از بررسی های انجام شده و برآورد نهایی توسط همکاران بخش پایدارسازی گودهای عمیق دفتر فنی و مهندسی، سطح کل نهایی دیواره های پایدارسازی شده برابر با ۲5۰۰ متر مربع می باشد. وزن آهن آلات مورد استفاده جهت عملیات پایدارسازی در حدود ۱6۰ تن و مجموع طول حفاری گمانه ها جهت نصب عناصر تسلیح همچون میخ ها، مهاری ها و همین طور اجرای لوله های زهکش تقریبا به 2500 متر می رسد. همچنین میزان حجم عملیات خاکبرداری، بارگیری و حمل خاک برای رسیدن به تراز نهایی کف گود اعلام شده توسط کارفرما بیش از ۱6۰۰۰ متر مکعب بوده است. با توجه به وضعیت همجواری های پروژه، روش در نظر گرفته شده برای پایدارسازی دیواره های گود از ترکیبی از روش میخ کوبی (نیلینگ)، مهارگذاری (انکراژ)، شمع های فولادی بلند (سولجرپایل) و مهار متقابل (استرات) استفاده شده است.


چالش های پروژه مجتمع اداری توسن – حسن آباد:


در فرآیند طراحی و اجرای پروژه های پایدارسازی و گودبرداری در محیط های شهری، وضعیت عوارض مجاور گود و همجواری و سربارهای مربوط به آنها همچون ساختمان های مسکونی موجود بسیار حائز اهمیت می باشد. وجود ساختمان های مسکونی متعدد در اطراف پروژه و به تبع آن تعدد مالکین جهت کسب رضایت برای حفاری گمانه های لازم برای تسلیح در روش میخکوبی (نیلینگ) و انکراژ (مهارگذاری) از چالش های پیش روی کارفرمای محترم در عملیات پایدارسازی بود زیرا انجام عملیات حفاری گمانه های عناصر تسلیح همچون میخ (نیل) و مهاری (انکر) زیر شالوده (فونداسیون) ساختمان های مجاور بدون اخذ رضایت از مالکین آنها، منع حقوقی داشته و در صورت شکایت همسایگان مجاور، پیشرفت عملیات اجرایی را می تواند با چالش های جدی روبرو کند.

عوارض مجاور پروژه مجتمع اداری توسن – حسن آباد به صورت ترکیبی از دو خیابان و معبر دسترسی در ضلع شمالی و شرقی زمین و چند ساختمان مسکونی چند طبقه همجوار و حیاط های مربوط به آنها در ضلع جنوبی و غربی زمین می باشد. با توجه به عدم اخذ مجوز حفاری در برخی اضلاع پروژه ترکیبی از روش های مهار متقابل (استرات)، روش میخ کوبی (نیلینگ) و انکراژ (مهارگذاری) به همراه سولجر پایل (شمع فولادی ریشه دار) برای پایدارسازی دیواره های گود استفاده گردیده است.

طبق استعلام های اخذ شده از ارگان های ذیربط، تأسیسات زیرزمینی موجود در ضلع شمالی (خیابان ارزانی) شامل محل عبور کابل فشار قوی برق و لوله فاضلاب می باشد که موجب ایجاد محدودیت در اولین تراز حفاری اجرا شده گردید. پروفیل خاک زمین پروژه دارای یک لایه رسی تا عمق تقریبی 6 متری از سطح زمین بود. در دیواره موجود در ضلع غربی پروژه تعداد قابل توجهی چاه، انباره و فضای خالی تا اعماق قابل توجهی از سطح زمین (مربوط به زمین همسایه) وجود داشت که موجب بروز مشکلات اجرایی حین عملیات حفاری و کشش می گردید به طوری که در نهایت متراژ حفاری نهایی برای عملیات پایدارسازی گود بیشتر از برآورد اولیه طرح گردید.

با توجه به نهایی نبودن طرح سازه و معماری کارفرما در زمان طراحی سیستم پایدارسازی (مشخص نبودن جانمایی دقیق و ابعاد واقعی ستون ها) و با توجه نبود مجوز حفاری در محدوده برخی از ساختمان های اطراف پروژه، جانمایی اعضای قائم (و به تبع آن اعضای افقی) برای اتصال دو دیواره مجاور کنج یا دو دیواره رو به روی هم توسط روش مهار متقابل (استرات) جز چالش های موجود در فرآیند طراحی بوده است. همچنین با توجه به شرایط کلی حاکم بر پروژه، طول زیاد اعضای مهار متقابل (استرات) و زاویه نصب آنها در کنج ها جز چالش های موجود در حین طراحی و اجرای این پروژه بوده است.


در عملیات پایدارسازی گودهای نسبتا عمیق مشابه پروژه توسن – حسن آباد که وجود محدودیت در انجام عملیات حفاری گمانه های عناصر تسلیح در بخشی از پروژه حاکم می باشد، استفاده از یک روش رایج و قدیمی جهت عملیات پایدارسازی، یعنی اجرای سازه نگهبان خرپایی مطرح می گردد. لیکن با بررسی انجام گرفته توسط همکاران دفتر فنی و مهندسی و با توجه به این که حداکثر عمق گودبرداری پروژه نزدیک به 22 متر بود، استفاده از این روش پایدارسازی منطقی به نظر نمی رسید.

به طور کلی به نسبت ابعاد زمین (طول و عرض) عمق گودبرداری قابل توجه بود و به علت کوچک بودن محدوده زمین، فضای کافی جهت ساخت المان های قائم در محل پروژه وجود نداشت. همچنین ساختمان های اطراف پروژه عمدتاً دارای بافت قدیمی و فرسوده بودند و تقریباً همگی فاقد شالوده (فونداسیون) یکپارچه بودند.

محدوده گودبرداری در قسمت پایدارسازی به روش مهار متقابل دارای سه کنج مقعر و نیز یک کنج محدب بود. به طور کلی طراحی و اجرای کنج های محدب دارای حساسیت بیشتری است و می بایست ملاحظات فنی و اجرایی لازم در هنگام عملیات پایدارسازی با دقت مضاعفی رعایت گردد. همچنین در کنج های مقعر موجود نیز با توجه به وجود فضای ناکافی برای استقرار دستگاه ها، توالی اجرایی و فراهم کردن تمهیدات لازم برای ایجاد فضای کافی برای تردد و فعالیت دستگاه ها بسیار حائز اهمیت است.

به طور کلی در هر پروژه پایدارسازی گود، سهولت تردد ماشین آلات اجرایی مربوط به عملیات گودبرداری مانند کامیون ها، دستگاه های خاکبرداری و بارگیری خاک، کمپرسی های حمل خاک و جرثقیل های مورد نیاز جهت بالا بردن و نصب اجزای پایدارسازی همچون شمع های فولادی بسیار حائز اهمیت و تعیین کننده می باشد. یکی از چالش های پیش رو در اجرای این پروژه موقعیت آن و وضعیت ترافیکی منطقه بود که موجب دشواری در عملیات پایدارسازی گردید.

در هر پروژه گودبرداری در محیط شهری، برنامه ریزی و مدیریت دقیق و مناسب برای انجام عملیات خاکبرداری و بارگیری و حمل خاک بسیار حائز اهمیت می باشد. در پروژه حاضر نیز با توجه به عوامل مختلف و تأثیرگذار بر زمان و هزینه نهایی پروژه، لزوم برنامه ریزی دقیق جهت استفاده بهینه از ماشین آلات خاکبرداری همچون بیل مکانیکی حائز اهمیت بود.


راهکار های ارائه شده در پروژه مجتمع اداری توسن – حسن آباد:


بعد از ارزیابی حالت های مختلف ممکن و بهینه به عنوان روش پایدارسازی دیواره های گود و با توجه به عدم رضایت برخی از مالکین مجاور برای حفاری گمانه های عناصر تسلیح، استفاده از ترکیبی از روش های میخ کوبی (نیلینگ) و انکراژ (مهارگذاری) و مهار متقابل (استرات) جهت پایدارسازی دیواره ها انتخاب گردید.

با توجه به وجود ساختمان های قدیمی و فرسوده در همجواری پروژه که فاقد شالوده (فونداسیون) یکپارچه بودند، پایش و مانیتورینگ دقیق و منظم دیواره گود و تمامی ساختمان ها در دستور کار این شرکت در در حین عملیات پایدارسازی و پس از اتمام آن تا مرحله احداث سازه اصلی قرار گرفته است.

با توجه به اینکه در حین حفاری در ضلع غربی پروژه به چاه های موجود در زمین همسایه برخورد گردید، طول و زوایای حفاری (حین حفاری آزیموت اعمال گردید) و نیز میزان پیش تنیدگی عناصر تسلیح انکر (مهاری) اصلاح گردید. در کنج های مقعر موجود در بخش شمال شرقی پروژه با توجه به کمبود فضای موجود برای عملیات پایدارسازی، توسط اجرای تعدادی نیل اضافی بر روی سولجرهای ضلع شمالی فضای بیشتری جهت کارکرد دستگاه های موجود تأمین گردید.

در حین اجرای عملیات پایدارسازی در بخشی از دیواره شمالی گود به علت وجود تأسیسات زیر سطحی شهری مانند لوله فاضلاب و کانال فشار قوی برق، نهایت دقت و حساسیت به کار برده شد تا انشعابات دچار آسیب نگردد.

با توجه به ابعاد زمین و محدودیت فضا جهت ساخت اعضای مهار متقابل، فرآیند ساخت و جوشکاری اعضای قائم و افقی در محل کارخانه ساخت اعضای فولادی شرکت ایستاسازه صورت پذیرفت و سپس جهت نصب به محل پروژه مجتمع اداری توسن – حسن آباد انتقال یافت.

با توجه به ارتفاع نسبتاً زیاد گود، استفاده از جرثقیل بوم خشک جهت استخراج خاک نسبت به پروژه های با عمق گود کمتر زودتر موضوعیت و ضرورت پیدا می کرد. در نهایت علی رغم تمام چالش ها و حوادث پیش روی این پروژه مانند برخورد به چاه های متعدد در ضلع غربی، نهایی نبودن نقشه های سازه و معماری در زمان عملیات گودبرداری، اعتصاب صنف خاکبردار و … مدیریت پروژه و تیم مهندسی مقیم و اکیپ های اجرایی شرکت ایستاسازه همچون اکیپ تخصصی جوشکاری ساخت اعضای فولادی، اکیپ تخصصی عملیات پایدارسازی و اکیپ خاکبرداری به صورت شبانه روز مشغول به کار بوده اند تا پروژه را در موعد مقرر به اتمام رسانده و تحویل کارفرمای محترم پروژه دهند.

پروژه مجتمع اداری توسن – حسن آباد

پروژه حسن‌آباد - توسن - شرکت ایستا سازه

شرح کلی پروژه مجتمع اداری توسن – حسن آباد:


پروژه مجتمع اداری توسن در خیابان وحدت اسلامی واقع در منطقه حسن آباد شهر تهران قرار دارد. این پروژه یکی از پروژه های اتمام یافته پایدارسازی دیواره های گود شرکت ایستاسازه می باشد که این شرکت مسئولیت طراحی و اجرای سیستم پایدارسازی دیواره های گود و انجام عملیات خاکبرداری، بارگیری و حمل خاک را در این پروژه بر عهده داشته است. زمین این پروژه دارای مساحت تقریبی به مقدار 750 متر مربع می باشد. مطابق با نقشه های ارائه شده توسط کارفرمای محترم، عمق حداکثر گودبرداری به طور تقریبی برابر با ۲۲ متر می باشد. پس از بررسی های انجام شده و برآورد نهایی توسط همکاران بخش پایدارسازی گودهای عمیق دفتر فنی و مهندسی، سطح کل نهایی دیواره های پایدارسازی شده برابر با ۲5۰۰ متر مربع می باشد. وزن آهن آلات مورد استفاده جهت عملیات پایدارسازی در حدود ۱6۰ تن و مجموع طول حفاری گمانه ها جهت نصب عناصر تسلیح همچون میخ ها، مهاری ها و همین طور اجرای لوله های زهکش تقریبا به 2500 متر می رسد. همچنین میزان حجم عملیات خاکبرداری، بارگیری و حمل خاک برای رسیدن به تراز نهایی کف گود اعلام شده توسط کارفرما بیش از ۱6۰۰۰ متر مکعب بوده است. با توجه به وضعیت همجواری های پروژه، روش در نظر گرفته شده برای پایدارسازی دیواره های گود از ترکیبی از روش میخ کوبی (نیلینگ)، مهارگذاری (انکراژ)، شمع های فولادی بلند (سولجرپایل) و مهار متقابل (استرات) استفاده شده است.


چالش های پروژه مجتمع اداری توسن – حسن آباد:


در فرآیند طراحی و اجرای پروژه های پایدارسازی و گودبرداری در محیط های شهری، وضعیت عوارض مجاور گود و همجواری و سربارهای مربوط به آنها همچون ساختمان های مسکونی موجود بسیار حائز اهمیت می باشد. وجود ساختمان های مسکونی متعدد در اطراف پروژه و به تبع آن تعدد مالکین جهت کسب رضایت برای حفاری گمانه های لازم برای تسلیح در روش میخکوبی (نیلینگ) و انکراژ (مهارگذاری) از چالش های پیش روی کارفرمای محترم در عملیات پایدارسازی بود زیرا انجام عملیات حفاری گمانه های عناصر تسلیح همچون میخ (نیل) و مهاری (انکر) زیر شالوده (فونداسیون) ساختمان های مجاور بدون اخذ رضایت از مالکین آنها، منع حقوقی داشته و در صورت شکایت همسایگان مجاور، پیشرفت عملیات اجرایی را می تواند با چالش های جدی روبرو کند.

عوارض مجاور پروژه مجتمع اداری توسن – حسن آباد به صورت ترکیبی از دو خیابان و معبر دسترسی در ضلع شمالی و شرقی زمین و چند ساختمان مسکونی چند طبقه همجوار و حیاط های مربوط به آنها در ضلع جنوبی و غربی زمین می باشد. با توجه به عدم اخذ مجوز حفاری در برخی اضلاع پروژه ترکیبی از روش های مهار متقابل (استرات)، روش میخ کوبی (نیلینگ) و انکراژ (مهارگذاری) به همراه سولجر پایل (شمع فولادی ریشه دار) برای پایدارسازی دیواره های گود استفاده گردیده است.

طبق استعلام های اخذ شده از ارگان های ذیربط، تأسیسات زیرزمینی موجود در ضلع شمالی (خیابان ارزانی) شامل محل عبور کابل فشار قوی برق و لوله فاضلاب می باشد که موجب ایجاد محدودیت در اولین تراز حفاری اجرا شده گردید. پروفیل خاک زمین پروژه دارای یک لایه رسی تا عمق تقریبی 6 متری از سطح زمین بود. در دیواره موجود در ضلع غربی پروژه تعداد قابل توجهی چاه، انباره و فضای خالی تا اعماق قابل توجهی از سطح زمین (مربوط به زمین همسایه) وجود داشت که موجب بروز مشکلات اجرایی حین عملیات حفاری و کشش می گردید به طوری که در نهایت متراژ حفاری نهایی برای عملیات پایدارسازی گود بیشتر از برآورد اولیه طرح گردید.

با توجه به نهایی نبودن طرح سازه و معماری کارفرما در زمان طراحی سیستم پایدارسازی (مشخص نبودن جانمایی دقیق و ابعاد واقعی ستون ها) و با توجه نبود مجوز حفاری در محدوده برخی از ساختمان های اطراف پروژه، جانمایی اعضای قائم (و به تبع آن اعضای افقی) برای اتصال دو دیواره مجاور کنج یا دو دیواره رو به روی هم توسط روش مهار متقابل (استرات) جز چالش های موجود در فرآیند طراحی بوده است. همچنین با توجه به شرایط کلی حاکم بر پروژه، طول زیاد اعضای مهار متقابل (استرات) و زاویه نصب آنها در کنج ها جز چالش های موجود در حین طراحی و اجرای این پروژه بوده است.


در عملیات پایدارسازی گودهای نسبتا عمیق مشابه پروژه توسن – حسن آباد که وجود محدودیت در انجام عملیات حفاری گمانه های عناصر تسلیح در بخشی از پروژه حاکم می باشد، استفاده از یک روش رایج و قدیمی جهت عملیات پایدارسازی، یعنی اجرای سازه نگهبان خرپایی مطرح می گردد. لیکن با بررسی انجام گرفته توسط همکاران دفتر فنی و مهندسی و با توجه به این که حداکثر عمق گودبرداری پروژه نزدیک به 22 متر بود، استفاده از این روش پایدارسازی منطقی به نظر نمی رسید.

به طور کلی به نسبت ابعاد زمین (طول و عرض) عمق گودبرداری قابل توجه بود و به علت کوچک بودن محدوده زمین، فضای کافی جهت ساخت المان های قائم در محل پروژه وجود نداشت. همچنین ساختمان های اطراف پروژه عمدتاً دارای بافت قدیمی و فرسوده بودند و تقریباً همگی فاقد شالوده (فونداسیون) یکپارچه بودند.

محدوده گودبرداری در قسمت پایدارسازی به روش مهار متقابل دارای سه کنج مقعر و نیز یک کنج محدب بود. به طور کلی طراحی و اجرای کنج های محدب دارای حساسیت بیشتری است و می بایست ملاحظات فنی و اجرایی لازم در هنگام عملیات پایدارسازی با دقت مضاعفی رعایت گردد. همچنین در کنج های مقعر موجود نیز با توجه به وجود فضای ناکافی برای استقرار دستگاه ها، توالی اجرایی و فراهم کردن تمهیدات لازم برای ایجاد فضای کافی برای تردد و فعالیت دستگاه ها بسیار حائز اهمیت است.

به طور کلی در هر پروژه پایدارسازی گود، سهولت تردد ماشین آلات اجرایی مربوط به عملیات گودبرداری مانند کامیون ها، دستگاه های خاکبرداری و بارگیری خاک، کمپرسی های حمل خاک و جرثقیل های مورد نیاز جهت بالا بردن و نصب اجزای پایدارسازی همچون شمع های فولادی بسیار حائز اهمیت و تعیین کننده می باشد. یکی از چالش های پیش رو در اجرای این پروژه موقعیت آن و وضعیت ترافیکی منطقه بود که موجب دشواری در عملیات پایدارسازی گردید.

در هر پروژه گودبرداری در محیط شهری، برنامه ریزی و مدیریت دقیق و مناسب برای انجام عملیات خاکبرداری و بارگیری و حمل خاک بسیار حائز اهمیت می باشد. در پروژه حاضر نیز با توجه به عوامل مختلف و تأثیرگذار بر زمان و هزینه نهایی پروژه، لزوم برنامه ریزی دقیق جهت استفاده بهینه از ماشین آلات خاکبرداری همچون بیل مکانیکی حائز اهمیت بود.


راهکار های ارائه شده در پروژه مجتمع اداری توسن – حسن آباد:


بعد از ارزیابی حالت های مختلف ممکن و بهینه به عنوان روش پایدارسازی دیواره های گود و با توجه به عدم رضایت برخی از مالکین مجاور برای حفاری گمانه های عناصر تسلیح، استفاده از ترکیبی از روش های میخ کوبی (نیلینگ) و انکراژ (مهارگذاری) و مهار متقابل (استرات) جهت پایدارسازی دیواره ها انتخاب گردید.

با توجه به وجود ساختمان های قدیمی و فرسوده در همجواری پروژه که فاقد شالوده (فونداسیون) یکپارچه بودند، پایش و مانیتورینگ دقیق و منظم دیواره گود و تمامی ساختمان ها در دستور کار این شرکت در در حین عملیات پایدارسازی و پس از اتمام آن تا مرحله احداث سازه اصلی قرار گرفته است.

با توجه به اینکه در حین حفاری در ضلع غربی پروژه به چاه های موجود در زمین همسایه برخورد گردید، طول و زوایای حفاری (حین حفاری آزیموت اعمال گردید) و نیز میزان پیش تنیدگی عناصر تسلیح انکر (مهاری) اصلاح گردید. در کنج های مقعر موجود در بخش شمال شرقی پروژه با توجه به کمبود فضای موجود برای عملیات پایدارسازی، توسط اجرای تعدادی نیل اضافی بر روی سولجرهای ضلع شمالی فضای بیشتری جهت کارکرد دستگاه های موجود تأمین گردید.

در حین اجرای عملیات پایدارسازی در بخشی از دیواره شمالی گود به علت وجود تأسیسات زیر سطحی شهری مانند لوله فاضلاب و کانال فشار قوی برق، نهایت دقت و حساسیت به کار برده شد تا انشعابات دچار آسیب نگردد.

با توجه به ابعاد زمین و محدودیت فضا جهت ساخت اعضای مهار متقابل، فرآیند ساخت و جوشکاری اعضای قائم و افقی در محل کارخانه ساخت اعضای فولادی شرکت ایستاسازه صورت پذیرفت و سپس جهت نصب به محل پروژه مجتمع اداری توسن – حسن آباد انتقال یافت.

با توجه به ارتفاع نسبتاً زیاد گود، استفاده از جرثقیل بوم خشک جهت استخراج خاک نسبت به پروژه های با عمق گود کمتر زودتر موضوعیت و ضرورت پیدا می کرد. در نهایت علی رغم تمام چالش ها و حوادث پیش روی این پروژه مانند برخورد به چاه های متعدد در ضلع غربی، نهایی نبودن نقشه های سازه و معماری در زمان عملیات گودبرداری، اعتصاب صنف خاکبردار و … مدیریت پروژه و تیم مهندسی مقیم و اکیپ های اجرایی شرکت ایستاسازه همچون اکیپ تخصصی جوشکاری ساخت اعضای فولادی، اکیپ تخصصی عملیات پایدارسازی و اکیپ خاکبرداری به صورت شبانه روز مشغول به کار بوده اند تا پروژه را در موعد مقرر به اتمام رسانده و تحویل کارفرمای محترم پروژه دهند.

سایر پروژه ها

پروژه ولنجک بیست و یکم – رونیا

اطلاعات بیشتر

پروژه نیاوران – عمارت سدروس

اطلاعات بیشتر

پروژه بیمارستان روزبه

اطلاعات بیشتر

پروژه مسکونی ایران زمین – سوم

اطلاعات بیشتر

پروژه نیاوران – دیار 4

اطلاعات بیشتر

پروژه باغ ایرانی – تونل انرژی

اطلاعات بیشتر

پروژه مجتمع معدن مس سرچشمه کرمان

اطلاعات بیشتر

پروژه تجاری – اداری شیخ بهایی – الماس (فاز 2)

اطلاعات بیشتر

پروژه مجتمع اداری توسن – حسن آباد

اطلاعات بیشتر
follow our social’s