ایستاسازه
En Ar

خانه - پروژه ها - پروژه پایدارسازی گودهای عمیق - پروژه مجتمع معدن مس سرچشمه کرمان

پروژه مجتمع معدن مس سرچشمه کرمان

شرح کلی پروژه:پروژه احداث کارخانه اسيد سولوفوريک 3 در مجتمع معدن مس سرچشمه در استان کرمان قرار دارد. مجتمع معدن سرچشمه در 160 کيلومتری جنوب غربی شهر کرمان و 50 کيلومتری شهر رفسنجان قرار دارد. این پروژه یکی از پروژه های در حال انجام پایدارسازی دیواره های گود شرکت ایستاسازه می باشد که این شرکت مسئولیت طراحی و اجرای سیستم پایدارسازی دیواره های گود را در این پروژه عهده دار شده است. زمین این پروژه که در شمال معدن مس سرچشمه کرمان قرار دارد، دارای مساحت تقریبی به مقدار 67000 متر مربع می باشد. مطابق با نقشه های ارائه شده توسط کارفرمای محترم، عمق حداکثر گودبرداری به طور تقریبی برابر با 45 متر می باشد. یکی از نکات متمایز این پروژه، ضرورت انجام فرآیند طراحی و اجرای سیستم پایدارسازی جداره هاي ترانشه به روش میخکوبی دائم (نیلینگ دائم) می باشد. تفاوت در ضخامت و طرح دیواره بتن پاشی شده (رویه شاتکریتی) همچون به کارگیری دو لایه صفحه مشبک فولادی (مش) یکی از نکات مهم در نظر گرفته شده در این روش می باشد. مطابق با بررسی های انجام شده و برآورد اولیه توسط همکاران بخش پایدارسازی گودهای عمیق دفتر فنی و مهندسی، سطح کل نهایی دیواره های پایدارسازی شده برابر 32500 متر مربع خواهد بود. پیش بینی می گردد مجموع طول حفاری گمانه ها جهت نصب عناصر تسلیح همچون میخ ها و همین طور اجرای لوله های زهکش تقریبا به 125000 متر برسد. با توجه به محیط لایه های خاک و همچنین دائمی بودن روش در نظر گرفته شده جهت پایدارسازی جداره های ترانشه پروژه، استفاده از پوشش ضدخوردگی در اجرای عناصر تسلیح در دستور کار قرار خواهد گرفت. همچنین لازم به ذکر است مطابق با طراحی صورت گرفته، حداکثر طول حفاری گمانه های عناصر تسلیح به 30 متر خواهد رسید.

پروژه مجتمع معدن مس سرچشمه کرمان

پروژه مجتمع معدن مس سرچشمه کرمان

شرح کلی پروژه:پروژه احداث کارخانه اسيد سولوفوريک 3 در مجتمع معدن مس سرچشمه در استان کرمان قرار دارد. مجتمع معدن سرچشمه در 160 کيلومتری جنوب غربی شهر کرمان و 50 کيلومتری شهر رفسنجان قرار دارد. این پروژه یکی از پروژه های در حال انجام پایدارسازی دیواره های گود شرکت ایستاسازه می باشد که این شرکت مسئولیت طراحی و اجرای سیستم پایدارسازی دیواره های گود را در این پروژه عهده دار شده است. زمین این پروژه که در شمال معدن مس سرچشمه کرمان قرار دارد، دارای مساحت تقریبی به مقدار 67000 متر مربع می باشد. مطابق با نقشه های ارائه شده توسط کارفرمای محترم، عمق حداکثر گودبرداری به طور تقریبی برابر با 45 متر می باشد. یکی از نکات متمایز این پروژه، ضرورت انجام فرآیند طراحی و اجرای سیستم پایدارسازی جداره هاي ترانشه به روش میخکوبی دائم (نیلینگ دائم) می باشد. تفاوت در ضخامت و طرح دیواره بتن پاشی شده (رویه شاتکریتی) همچون به کارگیری دو لایه صفحه مشبک فولادی (مش) یکی از نکات مهم در نظر گرفته شده در این روش می باشد. مطابق با بررسی های انجام شده و برآورد اولیه توسط همکاران بخش پایدارسازی گودهای عمیق دفتر فنی و مهندسی، سطح کل نهایی دیواره های پایدارسازی شده برابر 32500 متر مربع خواهد بود. پیش بینی می گردد مجموع طول حفاری گمانه ها جهت نصب عناصر تسلیح همچون میخ ها و همین طور اجرای لوله های زهکش تقریبا به 125000 متر برسد. با توجه به محیط لایه های خاک و همچنین دائمی بودن روش در نظر گرفته شده جهت پایدارسازی جداره های ترانشه پروژه، استفاده از پوشش ضدخوردگی در اجرای عناصر تسلیح در دستور کار قرار خواهد گرفت. همچنین لازم به ذکر است مطابق با طراحی صورت گرفته، حداکثر طول حفاری گمانه های عناصر تسلیح به 30 متر خواهد رسید.

سایر پروژه ها

پروژه نیاوران – عمارت سدروس

اطلاعات بیشتر

پروژه بیمارستان روزبه

اطلاعات بیشتر

پروژه مسکونی ایران زمین – سوم

اطلاعات بیشتر

پروژه نیاوران – دیار 4

اطلاعات بیشتر

پروژه باغ ایرانی – تونل انرژی

اطلاعات بیشتر

پروژه مجتمع معدن مس سرچشمه کرمان

اطلاعات بیشتر

پروژه تجاری – اداری شیخ بهایی – الماس (فاز 2)

اطلاعات بیشتر

پروژه مجتمع اداری توسن – حسن آباد

اطلاعات بیشتر

پروژه مولوی – خیریه حضرت علی اکبر (ع)

اطلاعات بیشتر
follow our social’s