ایستاسازه
En Ar

خانه - پروژه ها - پروژه پایدارسازی گودهای عمیق - پروژه مسکونی جمشیدیه – سی و دوم (کوهسار)

پروژه مسکونی جمشیدیه - سی و دوم - شرکت عمرانی و مهندسی ایستا سازه

شرح کلی پروژه مسکونی جمشیدیه – سی و دوم (کوهسار):


پروژه جمشیدیه – سی و دوم یکی از پروژه های پایدارسازی گودهای عمیق شرکت ایستا سازه می باشد که در منطقه 1 تهران و در نزدیکی پارک جمشیدیه قرار دارد.

پروژه جمشیدیه – سی و دوم در زمینی به مساحت 1407 متر قرار داشت که بر اساس طراحی سازه ای و معماری انجام شده و نقشه های ارائه شده از طرف کارفرمای محترم پروژه، تراز زیر پی (فونداسیون) این پروژه 30/17- بود که عملیات گودبرداری، خاکبرداری و پایدارسازی باید تا این تراز صورت می گرفت. شرکت ایستا سازه مسئولیت تخریب، طراحی و اجرای سیستم پایدارسازی دیواره های گود و خاکبرداری این پروژه را بر عهده داشت.


چالش های پروژه مسکونی جمشیدیه – سی و دوم (کوهسار):


در تخریب پروژه جمشیدیه، به علت قرار داشتن شیر آب در ضلع جنوب پروژه و اختلاف تراز بسیار زیاد ضلع شمال و ضلع جنوب (15 متر)، امکان استفاده از آب برای جلوگیری از ایجاد گرد و خاک وجود نداشت.

همچنین به علت پر سر و صدا بودن عملیات تخریب و قرارگیری زمین پروژه در منطقه مسکونی و پر تراکم جمشیدیه، شکایت همسایگان را در پی داشت که موجب تأخیر در زمان بندی و توقف عملیات اجرایی می گشت.

وضعیت همجواری و عوارض مجاور گود و سربارهای مربوط به آن ها همچون ساختمان های مسکونی احداث شده از مهم ترین عوامل تأثیر گذار بر طراحی و اجرای پروژه های پایدارسازی و گودبرداری شهری است و از این جهت بسیار حائز اهمیت و تعیین کننده می باشد.

عوارض مجاور پروژه جمشیدیه سی و دوم به صورت ترکیبی از خیابان – معبر دسترسی، ساختمان های مسکونی چند طبقه و حیاط همسایه های مجاور بود. به گونه ای که خیابان سی و دوم در مجاورت ضلع شمال و خیابان تکیه بالا در مجاورت ضلع جنوب قرار داشتند. از سوی دیگر یک ساختمان مسکونی 5 طبقه (با 2 طبقه زیرزمین) در مجاورت ضلع غرب و یک ساختمان مسکونی 4 طبقه (با 1 طبقه زیرزمین) در جنوب غربی گود واقع بود.

لازم به ذکر است که سربار دیواره غربی (مجاور ساختمان) نسبت به سایر دیواره ها قابل توجه و سنگین بود و این شرایط ایجاب می کرد تا عملیات پایش (مانیتورینگ) و کنترل تغییر مکان دیواره های مجاور این ساختمان یعنی دیواره غربی پروژه با دقت و حساسیت بیشتری انجام گردد.

همچنین کوچه پاییز در مجاورت ضلع شرقی پروژه قرار داشت. وجود ساختمان مسکونی با تعداد واحد های بالا و به تبع آن تعدد مالکین موجب گردید تا ارکان پروژه به ویژه کارفرمای محترم پروژه با چالش اساسی کسب رضایت حفاری از مالکین ساختمان مجاور ضلع غرب روبرو گردد. زیرا انجام عملیات حفاری گمانه های عناصر تسلیح مانند میخ (نیل) و مهاری (انکر) زیر شالوده (فونداسیون) ساختمان های مجاور بدون کسب رضایت از آن ها منع قانونی دارد و در صورت شکایت همسایگان مجاور ممکن است پیشرفت عملیات اجرایی را متوقف نموده و به طور کلی پروژه را به تعطیلی بکشاند و باعث ایجاد تاخیر در برنامه زمان بندی گردد.

چالش بزرگ و اساسی پروژه جمشیدیه وجود سنگ های عظیم و سر سخت در دیواره ها و قسمت میانی گود بود که وجود این سنگ ها در دیواره ها باعث اتلاف وقت و انرژی در قسمت های مختلف عملیات پایدارسازی از جمله پنل برداری، بستن مش و شاتکریت و مهم تر از همه عملیات حفاری گمانه های عناصر تسلیح شد. به صورتی که حفر هر یک از گمانه ها چندین برابر حفر یک‌ گمانه در شرایط عادی به‌ طول انجامید و علاوه بر اتلاف وقت باعث استهلاک بالای ماشین آلات حفاری شد.

یکی دیگر از چالش های این پروژه وجود جوی آب در مجاورت ضلع شرق پروژه بود که باید از نفوذ آب به پشت دیواره گود و ایجاد فشار جانبی هیدرو استاتیکی جلوگیری می شد.

چالش مهم دیگر این پروژه مربوط به برنامه زمان بندی فشرده اجرای آن بود. زیرا مطابق برنامه زمان بندی ارائه شده از سوی کارفرمای محترم پروژه، اتمام عملیات پایدارسازی دیواره های گود می بایست در بازه زمانی محدودی انجام می شد.


راهکارهای ارئه شده در پروژه مسکونی جمشیدیه – سی و دوم (کوهسار):


در عملیات تخریب پروژه جمشیدیه – سی و دوم (کوهسار)، تیم اجرایی ایستا سازه با استفاده از تانکر های آب و اندیشیدن تدابیر مختلف از ایجاد گرد و خاک و مزاحمت برای همسایگان جلوگیری نمودند. همچنین جهت آسایش همسایگان و عدم ایجاد سر و صدا در زمان استراحت همسایگان، برنامه کاری به گونه ای تنظیم گردید که در ساعات اولیه روز عملیات هایی که بیش تر ایجاد سر و صدا می کردند، یعنی تخریب سنگین (تخریب سقف ها و دیواره ها و …) انجام گیرد و در زمان استراحت همسایگان تخریب سبک (باز کردن درب ها و پنجره ها، بازکردن شیر آلات، جداسازی ضایعات از نخاله ها) صورت گیرد.

همچنین در فرایند طراحی سیستم پایدارسازی دیواره های شمالی و شرقی مجاور خیابان های سی و دوم و پاییز، استعلام های مربوط به وضعیت و تراز قرارگیری عوارض و تاسیسات شهری همچون برق – آب شرب – فاضلاب – گاز و مخابرات از نهادها و سازمان های مربوطه اخذ گردید تا با توجه به آن ها طراحی سیستم پایدارسازی انجام و تراز قرارگیری عناصر تسلیح تعیین گردد.

پس از بررسی و ارزیابی تمام حالات ممکن و بهینه برای انتخاب و طراحی روش پایدارسازی دیواره های گود توسط شرکت ایستا سازه در دیواره شرقی از سیستم ترکیبی شمع های فلزی معلق (سولجر)، میخ کوبی (نیلینگ) و مهارگذاری (انکراژ) و برای دیواره ضلع غرب از سیستم ترکیبی شمع های فلزی معلق (سولجر) و مهارگذاری (انکراژ) استفاده شد.

 همچنین در دیواره ضلع شمال سیستم ترکیبی میخ کوبی (نیلینگ) و مهارگذاری (انکراژ) مورد استفاده قرار گرفت.

در هنگام اجرای عملیات پایدارسازی در دیواره های شمالی و شرقی به علت وجود تاسیسات زیر سطحی شهری، نهایت دقت و حساسیت به کار برده شد تا از برخورد گمانه ها به تأسیسات شهری جلوگیری به عمل آمده و عملیات حفاری با موفقیت انجام گردد.

در پروژه جمشیدیه – سی ودوم (کوهسار) به علت وجود درختان پر تعداد و تنومند در ضلع شمال و ضلع شرق و از آن جایی که مسئله حفظ درختان و جلوگیری از آسیب به فضای سبز بسیار حائز اهمیت بوده، تیم ایستا سازه با همکاری کارفرمای محترم و کسب مجوزهای لازم از شهرداری جهت جابجایی درختان ضلع شرقی اقدام نمودند.

از آنجایی که زمین این پروژه از بستر سنگی تشکیل شده و سنگ های موجود در آن از نظر جنس و ابعاد، سنگ های بسیار سخت و غول پیکری بودند تخریب و خرد کردن فقط به وسیله ی پیکور بیل مکانیکی مقدور نبود و تیم ایستاسازه با همکاری اکیپ تخصصی تخریب سنگ و با استفاده از روش های مختلف این چالش را نیز با موفقیت پشت سر گذاشتند.

همچنین به علت قرار گیری محل پروژه جمشیدیه در مجاورت منطقه مسکونی سعی گردید تا مراحلی از عملیات اجرایی که تولید آلودگی صوتی می کند و برای ساکنین همجوار ایجاد مزاحمت می نماید در ساعات مشخصی از شبانه روز انجام گیرد. طبق برنامه سعی گردید تا عملیات حفاری و خرد کردن سنگ توسط پیکور بیل مکانیکی در ساعات ابتدایی و عملیات های با ایجاد صدای کمتر مانند بستن‌ مش، تزریق گمانه های عناصر تسلیح، تسطیح (رگلاژ) دیواره ها، نصب صفحات سر میخ (هد نیل) و سر مهاری (هد انکر)، رنگ آمیزی صفحات و … در ساعات میانی (زمان استراحت همسایگان) و همچنین بتن پاشی جهت اجرای رویه شاتکریتی در ساعات پایانی روز کاری انجام گردد.

همچنین، تیم اجرایی ایستا سازه با اجرای زهکشی و نوار ژئودرین و … از نفوذ آب به پشت دیواره گود و ایجاد فشار جانبی هیدرو استاتیکی جلوگیری به عمل آوردند.

برنامه زمان بندی فشرده پروژه جمشیدیه با حضور چند اکیپ اجرایی همچون اکیپ جوشکاری، پایدارسازی، تخریب سنگ و خاکبرداری به صورت همزمان در محل کارگاه، همراه با مدیریت بهینه و کار آمد نیروهای انسانی توسط تیم ایستا سازه میسر گردید.

پروژه مسکونی جمشیدیه – سی و دوم (کوهسار)

پروژه مسکونی جمشیدیه - سی و دوم - شرکت عمرانی و مهندسی ایستا سازه

شرح کلی پروژه مسکونی جمشیدیه – سی و دوم (کوهسار):


پروژه جمشیدیه – سی و دوم یکی از پروژه های پایدارسازی گودهای عمیق شرکت ایستا سازه می باشد که در منطقه 1 تهران و در نزدیکی پارک جمشیدیه قرار دارد.

پروژه جمشیدیه – سی و دوم در زمینی به مساحت 1407 متر قرار داشت که بر اساس طراحی سازه ای و معماری انجام شده و نقشه های ارائه شده از طرف کارفرمای محترم پروژه، تراز زیر پی (فونداسیون) این پروژه 30/17- بود که عملیات گودبرداری، خاکبرداری و پایدارسازی باید تا این تراز صورت می گرفت. شرکت ایستا سازه مسئولیت تخریب، طراحی و اجرای سیستم پایدارسازی دیواره های گود و خاکبرداری این پروژه را بر عهده داشت.


چالش های پروژه مسکونی جمشیدیه – سی و دوم (کوهسار):


در تخریب پروژه جمشیدیه، به علت قرار داشتن شیر آب در ضلع جنوب پروژه و اختلاف تراز بسیار زیاد ضلع شمال و ضلع جنوب (15 متر)، امکان استفاده از آب برای جلوگیری از ایجاد گرد و خاک وجود نداشت.

همچنین به علت پر سر و صدا بودن عملیات تخریب و قرارگیری زمین پروژه در منطقه مسکونی و پر تراکم جمشیدیه، شکایت همسایگان را در پی داشت که موجب تأخیر در زمان بندی و توقف عملیات اجرایی می گشت.

وضعیت همجواری و عوارض مجاور گود و سربارهای مربوط به آن ها همچون ساختمان های مسکونی احداث شده از مهم ترین عوامل تأثیر گذار بر طراحی و اجرای پروژه های پایدارسازی و گودبرداری شهری است و از این جهت بسیار حائز اهمیت و تعیین کننده می باشد.

عوارض مجاور پروژه جمشیدیه سی و دوم به صورت ترکیبی از خیابان – معبر دسترسی، ساختمان های مسکونی چند طبقه و حیاط همسایه های مجاور بود. به گونه ای که خیابان سی و دوم در مجاورت ضلع شمال و خیابان تکیه بالا در مجاورت ضلع جنوب قرار داشتند. از سوی دیگر یک ساختمان مسکونی 5 طبقه (با 2 طبقه زیرزمین) در مجاورت ضلع غرب و یک ساختمان مسکونی 4 طبقه (با 1 طبقه زیرزمین) در جنوب غربی گود واقع بود.

لازم به ذکر است که سربار دیواره غربی (مجاور ساختمان) نسبت به سایر دیواره ها قابل توجه و سنگین بود و این شرایط ایجاب می کرد تا عملیات پایش (مانیتورینگ) و کنترل تغییر مکان دیواره های مجاور این ساختمان یعنی دیواره غربی پروژه با دقت و حساسیت بیشتری انجام گردد.

همچنین کوچه پاییز در مجاورت ضلع شرقی پروژه قرار داشت. وجود ساختمان مسکونی با تعداد واحد های بالا و به تبع آن تعدد مالکین موجب گردید تا ارکان پروژه به ویژه کارفرمای محترم پروژه با چالش اساسی کسب رضایت حفاری از مالکین ساختمان مجاور ضلع غرب روبرو گردد. زیرا انجام عملیات حفاری گمانه های عناصر تسلیح مانند میخ (نیل) و مهاری (انکر) زیر شالوده (فونداسیون) ساختمان های مجاور بدون کسب رضایت از آن ها منع قانونی دارد و در صورت شکایت همسایگان مجاور ممکن است پیشرفت عملیات اجرایی را متوقف نموده و به طور کلی پروژه را به تعطیلی بکشاند و باعث ایجاد تاخیر در برنامه زمان بندی گردد.

چالش بزرگ و اساسی پروژه جمشیدیه وجود سنگ های عظیم و سر سخت در دیواره ها و قسمت میانی گود بود که وجود این سنگ ها در دیواره ها باعث اتلاف وقت و انرژی در قسمت های مختلف عملیات پایدارسازی از جمله پنل برداری، بستن مش و شاتکریت و مهم تر از همه عملیات حفاری گمانه های عناصر تسلیح شد. به صورتی که حفر هر یک از گمانه ها چندین برابر حفر یک‌ گمانه در شرایط عادی به‌ طول انجامید و علاوه بر اتلاف وقت باعث استهلاک بالای ماشین آلات حفاری شد.

یکی دیگر از چالش های این پروژه وجود جوی آب در مجاورت ضلع شرق پروژه بود که باید از نفوذ آب به پشت دیواره گود و ایجاد فشار جانبی هیدرو استاتیکی جلوگیری می شد.

چالش مهم دیگر این پروژه مربوط به برنامه زمان بندی فشرده اجرای آن بود. زیرا مطابق برنامه زمان بندی ارائه شده از سوی کارفرمای محترم پروژه، اتمام عملیات پایدارسازی دیواره های گود می بایست در بازه زمانی محدودی انجام می شد.


راهکارهای ارئه شده در پروژه مسکونی جمشیدیه – سی و دوم (کوهسار):


در عملیات تخریب پروژه جمشیدیه – سی و دوم (کوهسار)، تیم اجرایی ایستا سازه با استفاده از تانکر های آب و اندیشیدن تدابیر مختلف از ایجاد گرد و خاک و مزاحمت برای همسایگان جلوگیری نمودند. همچنین جهت آسایش همسایگان و عدم ایجاد سر و صدا در زمان استراحت همسایگان، برنامه کاری به گونه ای تنظیم گردید که در ساعات اولیه روز عملیات هایی که بیش تر ایجاد سر و صدا می کردند، یعنی تخریب سنگین (تخریب سقف ها و دیواره ها و …) انجام گیرد و در زمان استراحت همسایگان تخریب سبک (باز کردن درب ها و پنجره ها، بازکردن شیر آلات، جداسازی ضایعات از نخاله ها) صورت گیرد.

همچنین در فرایند طراحی سیستم پایدارسازی دیواره های شمالی و شرقی مجاور خیابان های سی و دوم و پاییز، استعلام های مربوط به وضعیت و تراز قرارگیری عوارض و تاسیسات شهری همچون برق – آب شرب – فاضلاب – گاز و مخابرات از نهادها و سازمان های مربوطه اخذ گردید تا با توجه به آن ها طراحی سیستم پایدارسازی انجام و تراز قرارگیری عناصر تسلیح تعیین گردد.

پس از بررسی و ارزیابی تمام حالات ممکن و بهینه برای انتخاب و طراحی روش پایدارسازی دیواره های گود توسط شرکت ایستا سازه در دیواره شرقی از سیستم ترکیبی شمع های فلزی معلق (سولجر)، میخ کوبی (نیلینگ) و مهارگذاری (انکراژ) و برای دیواره ضلع غرب از سیستم ترکیبی شمع های فلزی معلق (سولجر) و مهارگذاری (انکراژ) استفاده شد.

 همچنین در دیواره ضلع شمال سیستم ترکیبی میخ کوبی (نیلینگ) و مهارگذاری (انکراژ) مورد استفاده قرار گرفت.

در هنگام اجرای عملیات پایدارسازی در دیواره های شمالی و شرقی به علت وجود تاسیسات زیر سطحی شهری، نهایت دقت و حساسیت به کار برده شد تا از برخورد گمانه ها به تأسیسات شهری جلوگیری به عمل آمده و عملیات حفاری با موفقیت انجام گردد.

در پروژه جمشیدیه – سی ودوم (کوهسار) به علت وجود درختان پر تعداد و تنومند در ضلع شمال و ضلع شرق و از آن جایی که مسئله حفظ درختان و جلوگیری از آسیب به فضای سبز بسیار حائز اهمیت بوده، تیم ایستا سازه با همکاری کارفرمای محترم و کسب مجوزهای لازم از شهرداری جهت جابجایی درختان ضلع شرقی اقدام نمودند.

از آنجایی که زمین این پروژه از بستر سنگی تشکیل شده و سنگ های موجود در آن از نظر جنس و ابعاد، سنگ های بسیار سخت و غول پیکری بودند تخریب و خرد کردن فقط به وسیله ی پیکور بیل مکانیکی مقدور نبود و تیم ایستاسازه با همکاری اکیپ تخصصی تخریب سنگ و با استفاده از روش های مختلف این چالش را نیز با موفقیت پشت سر گذاشتند.

همچنین به علت قرار گیری محل پروژه جمشیدیه در مجاورت منطقه مسکونی سعی گردید تا مراحلی از عملیات اجرایی که تولید آلودگی صوتی می کند و برای ساکنین همجوار ایجاد مزاحمت می نماید در ساعات مشخصی از شبانه روز انجام گیرد. طبق برنامه سعی گردید تا عملیات حفاری و خرد کردن سنگ توسط پیکور بیل مکانیکی در ساعات ابتدایی و عملیات های با ایجاد صدای کمتر مانند بستن‌ مش، تزریق گمانه های عناصر تسلیح، تسطیح (رگلاژ) دیواره ها، نصب صفحات سر میخ (هد نیل) و سر مهاری (هد انکر)، رنگ آمیزی صفحات و … در ساعات میانی (زمان استراحت همسایگان) و همچنین بتن پاشی جهت اجرای رویه شاتکریتی در ساعات پایانی روز کاری انجام گردد.

همچنین، تیم اجرایی ایستا سازه با اجرای زهکشی و نوار ژئودرین و … از نفوذ آب به پشت دیواره گود و ایجاد فشار جانبی هیدرو استاتیکی جلوگیری به عمل آوردند.

برنامه زمان بندی فشرده پروژه جمشیدیه با حضور چند اکیپ اجرایی همچون اکیپ جوشکاری، پایدارسازی، تخریب سنگ و خاکبرداری به صورت همزمان در محل کارگاه، همراه با مدیریت بهینه و کار آمد نیروهای انسانی توسط تیم ایستا سازه میسر گردید.

سایر پروژه ها

پروژه جردن – بنیسی

اطلاعات بیشتر

پروژه حکیم – سامان فراز

اطلاعات بیشتر

پروژه سعادت آباد – چهارم

اطلاعات بیشتر