ایستاسازه
En Ar

خانه - پروژه ها - پروژه تخریب و خاکبرداری - پروژه مسکونی جمشیدیه – سی و دوم (تخریب)

پروژه مسکونی جمشیدیه - سی و دوم (تخریب) - شرکت ایستا سازه
پروژه مسکونی جمشیدیه – سی و دوم (تخریب) – شرکت ایستا سازه

شرح کلی پروژه مسکونی جمشیدیه – سی و دوم:

پروژه مسکونی جمشیدیه – سی و دوم یکی از پروژه های تخریب و خاکبرداری شرکت ایستا سازه در منطقه 1 شهرداری تهران می باشد. این پروژه در زمینی به مساحت 1280 متر مربع و با زیربنای 11000 متر مربع قرار داشت. این شرکت مسئولیت انجام تمامی عملیات و فعالیت های ژئوتکنیکی را در این پروژه عهده دار بوده است. به گونه ای که ابتدا با انجام مطالعات ژئوتکنیک، مکانیک خاک و مهندسی پی اقدام به تعیین مقادیر پارامترهای ژئوتکنیکی مورد نیاز برای طراحی سیستم پایدارسازی دیواره های گود گردید. پر واضح است این مرحله یعنی انجام مطالعات ژئوتکنیک مطمئن و با کیفیت به عنوان گام نخست در تمامی پروژه های پایدارسازی و گودبرداری شهری، پیش از شروع هر فرآیند دیگری اعم از طراحی، تأمین مصالح و اجرا شناخته می شود. ضرورت این امر به جهت استفاده از معیارها، پارامترها و نتایج ارائه شده در گزارش مطالعات مکانیک خاک و مهندسی پی در فرآیند طراحی ژئوتکنیکی سیستم پایدارسازی دیواره های گود و عناصر مربوطه می باشد. پس از این مرحله، مطابق با شرح خدمات درخواستی کارفرمای محترم پروژه از این شرکت، همکاران دفتر فنی و طراحی از محل زمین پروژه بازدید نموده و فرآیند انتخاب و طراحی سیستم پایدارسازی دیواره های گود و سیستم زهکشی و تکمیل نقشه های مربوطه در دستور کار قرار گرفت. پس از اخذ تمامی تأییدیه های لازم فنی و اجرایی از نهادها و سازمان های ذی ربط همچون سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران توسط شرکت ایستا سازه، آغاز عملیات تخریب ساختمان های موجود در زمین پروژه توسط همکاران اجرایی واحد تخریب و خاکبرداری شرکت آغاز گردید. از این رو نوشتار حاضر به طور مشخص، به بررسی چالش های موجود در طی عملیات تخریب سازه های موجود و راه حل های ارائه شده جهت رفع آنها پرداخته است. شایان ذکر است با یاری خداوند متعال، در زمان نگارش این متن با اتمام عملیات تخریب و مطابق برنامه زمان بندی کلی و جامع پروژه، عملیات اجرای سیستم پایدارسازی دیواره های گود و سیستم زهکشی با تجهیز کارگاه و تأمین ماشین آلات و مصالح مورد نیاز پای کار زیر نظر مدیریت پروژه و توسط همکاران اجرایی در حال انجام است.

چالش های پروژه:

تخریب ساختمان و سازه های موجود‌ به عنوان اولین مرحله از عملیات ساخت و ساز بنای جدید شناخته می شود. از این رو در پروژه های پایدارسازی و گودبرداری شهری، در مرحله نخست و پیش از شروع هر فرآیند اجرایی دیگری اعم از تجهیز کارگاه، تأمین مصالح و پشتیبانی ماشین آلات و تأمین نیروی انسانی مورد نیاز، در صورت وجود سازه های قدیمی در محدوده زمین پروژه می بایست عملیات تخریب و خاکبرداری، بارگیری و حمل ضایعات به دست آمده در کمال آرامش و دقت و با حفظ تمامی جوانب و الزامات ایمنی صورت پذیرد. با توجه به اینکه این بخش از عملیات اجرایی پروژه به خاطر ماهیت کار بسیار خطر آفرین می باشد، ضروری است طبق برنامه کاری مشخص و با تفکیک جبهه های کاری، با صبر و حوصله و رعایت نکات و الزامات ایمنی در راستای حفظ جان افراد و با استفاده از نیروهای با تجربه و ماهر انجام پذیرد.

قرارگیری زمین پروژه مسکونی جمشیدیه – سی و دوم در منطقه پر تراکم نیاوران و همجواری با سازه های مسکونی چند طبقه چالش هایی را برای همکاران اجرایی ما در حین عملیات تخریب ایجاد نموده بود. به عنوان نمونه به علت ماهیت ذاتی عملیات تخریب، آلودگی صوتی زیادی در اطراف زمین پروژه ایجاد شده بود. از این رو، به دفعات مختلف، پیگیری و شکایت همسایگان و حضور مستمر آنها در محل پروژه موجب گردید عملیات اجرایی کارگاه متوقف گردد و با کاهش سرعت پیشرفت آن، در برنامه جامع زمان بندی پروژه وقفه ایجاد گردد.

علاوه بر این، ساکنین واحدهای مسکونی مجاور به ایجاد گرد و خاک ناشی از تخریب و خرد شدگی مصالح ساختمانی به کار رفته در سازه های موجود در زمین پروژه نیز معترض بودند.

وضعیت قرارگیری ساختمان های موجود در محل پروژه نسبت به هم نیز چالش دیگری در حین عملیات تخریب ایجاد نموده بود. زیرا به علت قرارگیری دو ساختمان موجود در راستای شمال به جنوب و در امتداد دیواره های شرقی و غربی و با توجه به اینکه تنها درب ورودی ساختمان در بخش شمالی پروژه و در مجاورت کنج شمال شرقی آن قرار داشت، امکان تخریب همزمان سازه دو ساختمان وجود نداشت. این امر در حین استفاده از عملیات تخریب ماشینی با استفاده از بیل مکانیکی بسیار پر رنگ بود.

در نزدیکی دیواره های پروژه درختان تنومند و فضای سبز قدیمی وجود داشت که می بایستی با انجام اقدامات مراقبتی همچون گونی پیچی و استفاده از تجهیزات لازم در طول عملیات تخریب از آنها محافظت می شد.

در فاصله بسیار نزدیک از محل پروژه و در انتهای خیابان سی و دوم، پارک (بوستان) جمشیدیه قرار داشت که همه روزه به ویژه در روزهای پایانی هفته، میزبان بسیاری از شهروندان بود. حضور تعداد قابل توجه مراجعه کنندگان به بوستان جمشیدیه موجب می شد تا معابر و کوچه های مجاور زمین پروژه، مملو از وسیله های نقلیه ای باشد که برای ساعاتی در مجاورت دیواره های پروژه توقف نموده اند. این امر علاوه بر اینکه احتمال رخداد حادثه و وارد شدن خسارت به خودروها ناشی از عملیات تخریب را افزایش می داد، در عبور و مرور و دسترسی ماشین آلات اجرایی به ویژه کامیون های کمپرسی حمل ضایعات، اختلال ایجاد می نمود.

یکی از نکات بسیار مهم در طی عملیات تخریب حفظ انشعابات، لوله ها و کنتورهای تأسیسات شهری ورودی به داخل محدوده زمین پروژه می باشد. در این پروژه نیز علاوه بر قرارگیری نامناسب کنتور برق بر روی دیوار اصلی ساختمان و دسترسی محدود به انشعاب اصلی آب واقع در بخش جنوبی پروژه، تعدادی از تیرهای انتقال برق که از جنس چوب و بسیار قدیمی بودند، در نزدیکی محل پروژه قرار داشتند.

راهکارهای ارائه شده:

در پروژه مسکونی جمشیدیه – سی و دوم عملیات تخریب سازه های موجود با به کارگیری نیروهای متخصص و با تجربه و با رعایت ضوابط استانداردها و دستورالعمل های موجود همچون مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان (ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا)، نشریه مشخصات عمومی کارهای ساختمانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و آیین نامه حفاظت کارگاه های ساختمانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی صورت پذیرفت. به گونه ای که همکاران و اکیپ های اجرایی حاضر در کارگاه، استفاده از لوازم و ابزار ایمنی همچون کلاه ایمنی، لباس ایمنی، کفش و پوتین ایمنی، دستکش حفاظتی، ماسک تنفسی حفاظتی و حمایل بند و طناب مهار را در راستای حفظ تدابیر فنی و رعایت الزامات ایمنی در تمامی مراحل عملیات تخریب سرلوحه کار خود قرار داده بودند. از سویی دیگر، با حضور یک نفر مهندس اجرایی به عنوان مسئول ایمنی، حفاظت و بهداشت کار، از سوی دفتر مرکزی شرکت بر رعایت موارد فوق الذکر نظارت مستمر می گردید.

به علت قرارگیری ساختمان های مسکونی پر تعداد در مجاورت پروژه و در راستای جلب رضایت همسایگان و تعامل و همراهی با آنان، مدیریت پروژه شرکت ایستا سازه کوشیدند تا استفاده از ماشین آلات و ابزارهای مولد آلودگی صوتی را به حداقل برسانند و تا حد امکان از شیوه تخریب دستی با استفاده از نیروهای متخصص کارگری بهره جویند. همچنین طبق برنامه زمان بندی ارائه شده به کارفرما سعی گردید تا عملیات ماشینی تخریب در زمان های بسیار محدود و همسو با رعایت و حفظ آسایش و آرامش ساکنین مجاور صورت پذیرد. همچنین برنامه زمانی کارکرد بیل های مکانیکی طی شبانه روز جهت خاکبرداری و حضور ماشین آلات کمپرسی جهت بارگیری و حمل ضایعات به گونه ای تنظیم گردید تا کوچکترین خللی در آرامش و آسایش همسایه های مجاور ایجاد نگردد و شکایت و دلخوری آنان روند پیشرفت عملیات را با چالش مواجه نکند.

در ارتباط با کاهش ایجاد گرد و خاک و ذرات معلق ناشی از عملیات تخریب اجزایی همچون دیوارها و سقف ها که حجم قابل توجهی از مصالح ساختمانی آلاینده را در بر می گرفتند، تانکرهای بزرگ آب تهیه گردید و در مجاورت دیواره های شمالی و جنوبی قرار داده شد. در بخش هایی از عملیات که مولد گرد و خاک و ذرات معلق بودند، با اتصال انشعابات مکانیکی و دستی، آب پاشی بر روی مصالح حاصل از تخریب صورت می پذیرفت تا با کاهش میزان تولید گرد و خاک، مزاحمتی برای همسایگان مجاور پروژه ایجاد نگردد.

نظر به وضعیت قرارگیری دو ساختمان موجود در زمین پروژه نسبت به هم و برای ایجاد دسترسی به ساختمان جنوبی در طی عمیات تخریب ماشینی، ابتدا ساختمان شمالی (نزدیک به درب ورودی پروژه) با استفاده از بیل مکانیکی تخریب گردید. سپس با هموار شدن مسیر به تخریب ساختمان جنوبی پرداخته شد.

برای مدیریت و ایجاد دسترسی مناسب برای کامیون های کمپرسی حمل ضایعات به هنگام پارک و توقف خودروهای مراجعین به بوستان جمشیدیه، موانعی با هماهنگی پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا تعبیه گردید. همچنین برای تأمین شعاع گردش عملیاتی مورد نیاز برای ورود و خروج ایمن ماشین آلات حمل ضایعات، بخشی از دیواره شمالی موجود پروژه تخریب گردید.

در فرآیند نگهداری از انشعابات تأسیسات شهری و محافظت از آنان در برابر عوامل مخرب ناشی از عملیات تخریب سازه های موجود، کنتور برق ساختمان پروژه با حضور و هماهنگی کارشناسان فنی برق منطقه نیاوران به محلی ایمن جابجا گردید. همچنین تیرهای چوبی و قدیمی انتقال برق که در مجاورت دیواره شرقی پروژه قرار داشت، با استفاده از ابزار و تجهیزات ویژه همچون گونی پیچ کردن بدنه تیرهای چوبی و ایجاد و زدن داربست های فلزی در برابر خطرات و آسیب های ناشی از عملیات تخریب محافظت گردیدند.

پروژه مسکونی جمشیدیه – سی و دوم (تخریب)

پروژه مسکونی جمشیدیه - سی و دوم (تخریب) - شرکت ایستا سازه
پروژه مسکونی جمشیدیه – سی و دوم (تخریب) – شرکت ایستا سازه

شرح کلی پروژه مسکونی جمشیدیه – سی و دوم:

پروژه مسکونی جمشیدیه – سی و دوم یکی از پروژه های تخریب و خاکبرداری شرکت ایستا سازه در منطقه 1 شهرداری تهران می باشد. این پروژه در زمینی به مساحت 1280 متر مربع و با زیربنای 11000 متر مربع قرار داشت. این شرکت مسئولیت انجام تمامی عملیات و فعالیت های ژئوتکنیکی را در این پروژه عهده دار بوده است. به گونه ای که ابتدا با انجام مطالعات ژئوتکنیک، مکانیک خاک و مهندسی پی اقدام به تعیین مقادیر پارامترهای ژئوتکنیکی مورد نیاز برای طراحی سیستم پایدارسازی دیواره های گود گردید. پر واضح است این مرحله یعنی انجام مطالعات ژئوتکنیک مطمئن و با کیفیت به عنوان گام نخست در تمامی پروژه های پایدارسازی و گودبرداری شهری، پیش از شروع هر فرآیند دیگری اعم از طراحی، تأمین مصالح و اجرا شناخته می شود. ضرورت این امر به جهت استفاده از معیارها، پارامترها و نتایج ارائه شده در گزارش مطالعات مکانیک خاک و مهندسی پی در فرآیند طراحی ژئوتکنیکی سیستم پایدارسازی دیواره های گود و عناصر مربوطه می باشد. پس از این مرحله، مطابق با شرح خدمات درخواستی کارفرمای محترم پروژه از این شرکت، همکاران دفتر فنی و طراحی از محل زمین پروژه بازدید نموده و فرآیند انتخاب و طراحی سیستم پایدارسازی دیواره های گود و سیستم زهکشی و تکمیل نقشه های مربوطه در دستور کار قرار گرفت. پس از اخذ تمامی تأییدیه های لازم فنی و اجرایی از نهادها و سازمان های ذی ربط همچون سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران توسط شرکت ایستا سازه، آغاز عملیات تخریب ساختمان های موجود در زمین پروژه توسط همکاران اجرایی واحد تخریب و خاکبرداری شرکت آغاز گردید. از این رو نوشتار حاضر به طور مشخص، به بررسی چالش های موجود در طی عملیات تخریب سازه های موجود و راه حل های ارائه شده جهت رفع آنها پرداخته است. شایان ذکر است با یاری خداوند متعال، در زمان نگارش این متن با اتمام عملیات تخریب و مطابق برنامه زمان بندی کلی و جامع پروژه، عملیات اجرای سیستم پایدارسازی دیواره های گود و سیستم زهکشی با تجهیز کارگاه و تأمین ماشین آلات و مصالح مورد نیاز پای کار زیر نظر مدیریت پروژه و توسط همکاران اجرایی در حال انجام است.

چالش های پروژه:

تخریب ساختمان و سازه های موجود‌ به عنوان اولین مرحله از عملیات ساخت و ساز بنای جدید شناخته می شود. از این رو در پروژه های پایدارسازی و گودبرداری شهری، در مرحله نخست و پیش از شروع هر فرآیند اجرایی دیگری اعم از تجهیز کارگاه، تأمین مصالح و پشتیبانی ماشین آلات و تأمین نیروی انسانی مورد نیاز، در صورت وجود سازه های قدیمی در محدوده زمین پروژه می بایست عملیات تخریب و خاکبرداری، بارگیری و حمل ضایعات به دست آمده در کمال آرامش و دقت و با حفظ تمامی جوانب و الزامات ایمنی صورت پذیرد. با توجه به اینکه این بخش از عملیات اجرایی پروژه به خاطر ماهیت کار بسیار خطر آفرین می باشد، ضروری است طبق برنامه کاری مشخص و با تفکیک جبهه های کاری، با صبر و حوصله و رعایت نکات و الزامات ایمنی در راستای حفظ جان افراد و با استفاده از نیروهای با تجربه و ماهر انجام پذیرد.

قرارگیری زمین پروژه مسکونی جمشیدیه – سی و دوم در منطقه پر تراکم نیاوران و همجواری با سازه های مسکونی چند طبقه چالش هایی را برای همکاران اجرایی ما در حین عملیات تخریب ایجاد نموده بود. به عنوان نمونه به علت ماهیت ذاتی عملیات تخریب، آلودگی صوتی زیادی در اطراف زمین پروژه ایجاد شده بود. از این رو، به دفعات مختلف، پیگیری و شکایت همسایگان و حضور مستمر آنها در محل پروژه موجب گردید عملیات اجرایی کارگاه متوقف گردد و با کاهش سرعت پیشرفت آن، در برنامه جامع زمان بندی پروژه وقفه ایجاد گردد.

علاوه بر این، ساکنین واحدهای مسکونی مجاور به ایجاد گرد و خاک ناشی از تخریب و خرد شدگی مصالح ساختمانی به کار رفته در سازه های موجود در زمین پروژه نیز معترض بودند.

وضعیت قرارگیری ساختمان های موجود در محل پروژه نسبت به هم نیز چالش دیگری در حین عملیات تخریب ایجاد نموده بود. زیرا به علت قرارگیری دو ساختمان موجود در راستای شمال به جنوب و در امتداد دیواره های شرقی و غربی و با توجه به اینکه تنها درب ورودی ساختمان در بخش شمالی پروژه و در مجاورت کنج شمال شرقی آن قرار داشت، امکان تخریب همزمان سازه دو ساختمان وجود نداشت. این امر در حین استفاده از عملیات تخریب ماشینی با استفاده از بیل مکانیکی بسیار پر رنگ بود.

در نزدیکی دیواره های پروژه درختان تنومند و فضای سبز قدیمی وجود داشت که می بایستی با انجام اقدامات مراقبتی همچون گونی پیچی و استفاده از تجهیزات لازم در طول عملیات تخریب از آنها محافظت می شد.

در فاصله بسیار نزدیک از محل پروژه و در انتهای خیابان سی و دوم، پارک (بوستان) جمشیدیه قرار داشت که همه روزه به ویژه در روزهای پایانی هفته، میزبان بسیاری از شهروندان بود. حضور تعداد قابل توجه مراجعه کنندگان به بوستان جمشیدیه موجب می شد تا معابر و کوچه های مجاور زمین پروژه، مملو از وسیله های نقلیه ای باشد که برای ساعاتی در مجاورت دیواره های پروژه توقف نموده اند. این امر علاوه بر اینکه احتمال رخداد حادثه و وارد شدن خسارت به خودروها ناشی از عملیات تخریب را افزایش می داد، در عبور و مرور و دسترسی ماشین آلات اجرایی به ویژه کامیون های کمپرسی حمل ضایعات، اختلال ایجاد می نمود.

یکی از نکات بسیار مهم در طی عملیات تخریب حفظ انشعابات، لوله ها و کنتورهای تأسیسات شهری ورودی به داخل محدوده زمین پروژه می باشد. در این پروژه نیز علاوه بر قرارگیری نامناسب کنتور برق بر روی دیوار اصلی ساختمان و دسترسی محدود به انشعاب اصلی آب واقع در بخش جنوبی پروژه، تعدادی از تیرهای انتقال برق که از جنس چوب و بسیار قدیمی بودند، در نزدیکی محل پروژه قرار داشتند.

راهکارهای ارائه شده:

در پروژه مسکونی جمشیدیه – سی و دوم عملیات تخریب سازه های موجود با به کارگیری نیروهای متخصص و با تجربه و با رعایت ضوابط استانداردها و دستورالعمل های موجود همچون مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان (ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا)، نشریه مشخصات عمومی کارهای ساختمانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و آیین نامه حفاظت کارگاه های ساختمانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی صورت پذیرفت. به گونه ای که همکاران و اکیپ های اجرایی حاضر در کارگاه، استفاده از لوازم و ابزار ایمنی همچون کلاه ایمنی، لباس ایمنی، کفش و پوتین ایمنی، دستکش حفاظتی، ماسک تنفسی حفاظتی و حمایل بند و طناب مهار را در راستای حفظ تدابیر فنی و رعایت الزامات ایمنی در تمامی مراحل عملیات تخریب سرلوحه کار خود قرار داده بودند. از سویی دیگر، با حضور یک نفر مهندس اجرایی به عنوان مسئول ایمنی، حفاظت و بهداشت کار، از سوی دفتر مرکزی شرکت بر رعایت موارد فوق الذکر نظارت مستمر می گردید.

به علت قرارگیری ساختمان های مسکونی پر تعداد در مجاورت پروژه و در راستای جلب رضایت همسایگان و تعامل و همراهی با آنان، مدیریت پروژه شرکت ایستا سازه کوشیدند تا استفاده از ماشین آلات و ابزارهای مولد آلودگی صوتی را به حداقل برسانند و تا حد امکان از شیوه تخریب دستی با استفاده از نیروهای متخصص کارگری بهره جویند. همچنین طبق برنامه زمان بندی ارائه شده به کارفرما سعی گردید تا عملیات ماشینی تخریب در زمان های بسیار محدود و همسو با رعایت و حفظ آسایش و آرامش ساکنین مجاور صورت پذیرد. همچنین برنامه زمانی کارکرد بیل های مکانیکی طی شبانه روز جهت خاکبرداری و حضور ماشین آلات کمپرسی جهت بارگیری و حمل ضایعات به گونه ای تنظیم گردید تا کوچکترین خللی در آرامش و آسایش همسایه های مجاور ایجاد نگردد و شکایت و دلخوری آنان روند پیشرفت عملیات را با چالش مواجه نکند.

در ارتباط با کاهش ایجاد گرد و خاک و ذرات معلق ناشی از عملیات تخریب اجزایی همچون دیوارها و سقف ها که حجم قابل توجهی از مصالح ساختمانی آلاینده را در بر می گرفتند، تانکرهای بزرگ آب تهیه گردید و در مجاورت دیواره های شمالی و جنوبی قرار داده شد. در بخش هایی از عملیات که مولد گرد و خاک و ذرات معلق بودند، با اتصال انشعابات مکانیکی و دستی، آب پاشی بر روی مصالح حاصل از تخریب صورت می پذیرفت تا با کاهش میزان تولید گرد و خاک، مزاحمتی برای همسایگان مجاور پروژه ایجاد نگردد.

نظر به وضعیت قرارگیری دو ساختمان موجود در زمین پروژه نسبت به هم و برای ایجاد دسترسی به ساختمان جنوبی در طی عمیات تخریب ماشینی، ابتدا ساختمان شمالی (نزدیک به درب ورودی پروژه) با استفاده از بیل مکانیکی تخریب گردید. سپس با هموار شدن مسیر به تخریب ساختمان جنوبی پرداخته شد.

برای مدیریت و ایجاد دسترسی مناسب برای کامیون های کمپرسی حمل ضایعات به هنگام پارک و توقف خودروهای مراجعین به بوستان جمشیدیه، موانعی با هماهنگی پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا تعبیه گردید. همچنین برای تأمین شعاع گردش عملیاتی مورد نیاز برای ورود و خروج ایمن ماشین آلات حمل ضایعات، بخشی از دیواره شمالی موجود پروژه تخریب گردید.

در فرآیند نگهداری از انشعابات تأسیسات شهری و محافظت از آنان در برابر عوامل مخرب ناشی از عملیات تخریب سازه های موجود، کنتور برق ساختمان پروژه با حضور و هماهنگی کارشناسان فنی برق منطقه نیاوران به محلی ایمن جابجا گردید. همچنین تیرهای چوبی و قدیمی انتقال برق که در مجاورت دیواره شرقی پروژه قرار داشت، با استفاده از ابزار و تجهیزات ویژه همچون گونی پیچ کردن بدنه تیرهای چوبی و ایجاد و زدن داربست های فلزی در برابر خطرات و آسیب های ناشی از عملیات تخریب محافظت گردیدند.

سایر پروژه ها

پروژه مسکونی زعفرانیه – شارستان (مطالعات ژئوتکنیک)

اطلاعات بیشتر

پروژه مسکونی جمشیدیه – سی و دوم (کوهسار)

اطلاعات بیشتر

پروژه تجاری – اداری شیخ بهایی – الماس

اطلاعات بیشتر