ایستاسازه
En Ar

خانه - پروژه ها - پروژه پایدارسازی گودهای عمیق - پروژه اداری – تجاری میرداماد – نفت

پروژه میرداماد-نفت - ایستاسازه
پروژه میرداماد-نفت – ایستاسازه

شرح کلی پروژه اداری – تجاری میرداماد – نفت:

پروژه اداری – تجاری میرداماد – نفت یکی از پروژه های پایدارسازی گودهای عمیق شرکت ایستاسازه در منطقه 2 شهرداری تهران می باشد. این پروژه در زمینی به مساحت 1100 متر مربع قرار داشت. بر اساس طراحی سازه ای و معماری انجام شده و نقشه های ارائه شده توسط کارفرمای محترم پروژه، تراز زیر پی (فونداسیون) سازه پروژه میرداماد – نفت برابر با 16 متر بود که عملیات گودبرداری، خاکبرداری و پایدارسازی دیواره ها می بایست تا این تراز صورت می گرفت. شرکت ایستاسازه مسئولیت طراحی و اجرای سیستم پایدارسازی دیواره های گود و سیستم زهکشی و خاکبرداری را در این پروژه عهده دار بوده است. طبق برداشت نهایی سطح دیواره های پایدار شده گود توسط همکاران نقشه برداری، سطح کل تمام شده دیواره های پایدارسازی شده برابر با 1850 متر مربع بوده است. یکی از فعالیت های متمایز و جالب صورت گرفته در پروژه میرداماد – نفت شرکت ایستاسازه مربوط به استفاده از پاشنه خاکی (برم خاکی) در دیواره های مجاور خیابان به علت وجود تأسیسات شهری می باشد.

چالش های پروژه اداری – تجاری میرداماد – نفت:

وضعیت همجواری و عوارض مجاور گود و سربارهای مربوط به آنها همچون ساختمان های مسکونی احداث شده در فرآیند طراحی و اجرای پروژه های پایدارسازی و گودبرداری شهری حائز اهمیت و تعیین کننده می باشد. عوارض مجاور پروژه میرداماد – نفت به صورت ترکیبی از خیابان و معبر دسترسی، حیاط های همسایه مجاور و ساختمان های مسکونی بود. به گونه ای که گذر محلی (کوچه) در مجاورت ضلع شمالی و خیابان دکتر مصدق (نفت سابق) بلوار میرداماد در همجواری با دیواره شرقی گود قرار داشت. از سویی دیگر یک ساختمان در مجاورت ضلع غربی و رمپ پارکینگ یک ساختمان در همجواری با دیواره جنوبی گود قرار داشت. چنین وضعیتی سبب شد تا در طراحی روش پایدارسازی دیواره های شمالی و جنوبی، امکان قرار گیری گمانه های عناصر تسلیح همچون میخ (نیل) و مهاری (انکر) در ترازهای ابتدایی دیواره ها میسر نباشد. این امر، علاوه بر ایجاد چالش در طی فرآیند طراحی، ایجاب می کرد تا عملیات پنل برداری، پایدارسازی و خاکبرداری مرحله ای (رینگ مرحله ای پایدارسازی) با دقت بیشتر و طی مراحل کوچک تر انجام گردد، به طوری که در هر تراز پایدارسازی و خاکبرداری، پیوستگی عملیات در راستای دیواره حفظ گردد. افزون بر موارد فوق، ضرورت می یافت تا عملیات پایش (مانیتورینگ) و کنترل تغییر مکان دیواره های گود به ویژه در دیواره های شمالی و جنوبی، با دقت و حساسیت بیشتری صورت پذیرد.

همچنین قرارگیری زمین پروژه در منطقه پر تراکم میرداماد که علاوه بر ساختمان های مسکونی، ساختمان های اداری و تجاری زیادی نیز در خود جای داده است، موجب گردید همواره نارضایتی هایی از سوی ساکنین آنها در طول عملیات اجرایی گریبان پیشرفت و سرعت عملیات را بگیرد و چالش هایی را برای همکاران اجرایی ما ایجاد نماید. از این رو، برنامه زمان بندی عملیات گودبرداری و پایدارسازی دیواره ها و همچنین خاکبرداری، بارگیری و حمل خاک می بایستی به گونه ای تنظیم می شد که آرامش و آسایش ساکنین واحدهای مسکونی و اداری اطراف محل پروژه حفظ گردد. رسیدن به این مهم مستلزم این بود تا راه اندازی و به کارگیری دستگاه ها در ساعاتی از روز کاری صورت پذیرد که خللی در استراحت ساکنین واحدهای مسکونی و زمان های کاری ساکنین واحدهای اداری و تجاری در طی شبانه روز ایجاد نکند.

در مجاورت ضلع های شرقی و شمالی پروژه به ترتیب خیابان دکتر مصدق (نفت سابق) و گذر محلی (کوچه) واقع بود که پیش از شروع مرحله طراحی، استعلام های مربوط به وضعیت و تراز قرارگیری لوله های مدفون، عوارض و تأسیسات زیر سطحی شهری همچون برق، آب شرب، فاضلاب و گاز از نهادها و سازمان های مربوطه اخذ گردید تا با توجه به آنها، طراحی سیستم پایدارسازی انجام و تراز قرارگیری عناصر تسلیح همچون میخ (نیل) و مهاری (انکر) تعیین گردد. به عنوان نمونه می توان به وجود تأسیسات شهری و لوله های مدفون از تراز 2/00- متری در دیواره شمالی گود اشاره کرد. این امر موجب گردید تا همکاران دفتر فنی و طراحی نسبت به این مهم حساسیت و دقت بیشتری به خرج دهند و با ارائه طرحی متفاوت نسبت با موارد مشابه در پروژه های پیشین، سعی نمودند تا احتمال رخداد برخورد گمانه های حفاری به تأسیسات شهری را بکاهند.

در اکثر پروژه های پایدارسازی و گودبرداری شهری به ویژه در شهر تهران و بیشتر در بخش مربوط به انجام عملیات خاکبرداری، بارگیری و حمل خاک حائز اهمیت و تعیین کننده است، دسترسی ترافیکی مناسب برای ماشین آلاتی همچون بیل مکانیکی، لودر، جرثقیل دکل بلند و به ویژه کامیون های کمپرسی حمل خاک جهت تردد و در برخی موارد، توقف در همجواری محل پروژه جهت بارگیری خاک می باشد. همان طور که می دانیم این موضوع ارتباط مستقیم و تنگاتنگی با منطقه و محل قرارگیری زمین پروژه دارد. در این پروژه نیز با توجه به قرارگیری زمین آن در نزدیکی بلوار میرداماد، این چالش بسیار پر رنگ و اساسی بود. زیرا علاوه بر اینکه بلوار میرداماد یکی از خیابان های پر تردد و شلوغ منطقه شمال شهر تهران به حساب می آید، زمین پروژه در خیابان فرعی و پر تراکم نفت (دکتر مصدق) قرار داشت. از این رو، این موضوع برای همکاران ما پر چالش بوده و در طی عملیات اجرایی، عبور و مرور ماشین آلات به ویژه ماشین آلات خاکبرداری و همچنین توقف کامیون های کمپرسی حمل خاک را با چالش مواجه کرده بود.

افزون بر موارد فوق، به جهت قرارگیری زمین پروژه در محدوده پر تراکم اداری، در ابتدای پروژه زمان انجام عملیات خاکبرداری و ساعات کاری ماشین آلات مربوطه چالش های زیادی برای همکاران اجرایی ایجاد نموده بود. زیرا تداوم و پیوستگی عملیات خاکبرداری لازمه رعایت دقیق و منظم برنامه زمان بندی ارائه شده توسط کارفرما برای اتمام و تحویل پروژه بود در حالی که حضور واحدهای مسکونی و اداری زیاد در اطراف زمین پروژه و ضرورت همراهی عوامل پروژه با آرامش و آسایش همسایگان، این امکان را فراهم نمی کرد.

راهکارهای ارائه شده در پروژه اداری – تجاری میرداماد – نفت:

پس از بازدید میدانی اعضای دفتر طراحی از زمین پروژه و برداشت وضعیت عوارض همجوار آن و بررسی و ارزیابی تمامی حالات ممکن و بهینه برای انتخاب و طراحی روش پایدارسازی دیواره های گود و به علت قرارگیری محل پروژه در مجاورت منطقه اداری و تجاری بلوار میرداماد، در دیواره های شرقی و غربی، استفاده از روش ترکیبی شمع های فلزی معلق (سولجر)، میخ کوبی (نیلینگ) و مهارگذاری (انکراژ) به ترتیب برای پایدارسازی دیواره های زیر خیابان نفت (دکتر مصدق) و ساختمان مسکونی و استفاده از روش میخ کوبی (نیلینگ) برای پایدارسازی دیواره های شمالی و جنوبی در قالب طرح پیشنهادی به کارفرمای محترم ارائه گردید. پس از بررسی این طرح توسط مشاور محترم پروژه و دریافت و اعمال نقطه نظرات کارشناسی آنان و همچنین اعضای دفتر فنی و مهندسی کارفرمای محترم پروژه، طرح نهایی جهت اجرا به این شرکت ابلاغ گردید.

تیم مدیریت پروژه شرکت ایستاسازه سعی نمود برنامه زمان بندی کلی پروژه و برنامه کاری روزانه عوامل اجرایی کارگاه را با تکیه بر تعامل و همکاری با همسایه های مجاور پروژه، به گونه ای تنظیم و پیش ببرد تا کوچکترین مزاحمتی برای ساکنین ساختمان های اداری و تجاری آنها ایجاد ننماید و مانعی برای کسب و کار آنها نتراشد. یکی از موارد در نظر گرفته شده، انجام عملیات حفاری در ساعات ابتدایی روز و پیش از آغاز به کار شاغلین و اصناف و کسبه مراکز تجاری نزدیک به خیابان دکتر مصدق و بتن پاشی جهت اجرای رویه شاتکریتی در ساعات پایانی روز کاری بود. این برنامه زمان بندی باعث می شد تا در ساعات میانی روز، دستگاه کمپرسور باد و دستگاه حفاری (دریل واگن) خاموش بوده و فعالیت های کم سر و صدا تر همچون تسطیح (رگلاژ) دیواره ها، نصب صفحات سر میخ (هد نیل) و سر مهاری (هد انکر)، تزریق و پک کردن گمانه های حفاری و بستن صفحات مشبک مش (مش بندی) در دستور کار قرار بگیرد. همچنین برنامه زمانی کارکرد بیل های مکانیکی جهت خاکبرداری و حضور ماشین آلات کمپرسی جهت بارگیری و حمل خاک با رعایت و حفظ آرامش و آسایش همسایه ها و شاغلین واحدهای اداری و تجاری تنظیم و اجرا گردید.

در مرحله طراحی، روش پایدارسازی دیواره های شمالی و جنوبی گود و بر اساس استعلام های رسمی گرفته شده از سازمان های ذی ربط پیرامون تراز قرار گیری لوله های موفون و تأسیسات شهری، اجرای پاشنه خاکی (برم خاکی) تا تراز 2/00- متر و استفاده از روش میخ کوبی (نیلینگ) پیشنهاد گردید. این امر موجب شد تا از برخورد گمانه ها به لوله های مدفون و تأسیسات شهری در مجاورت دیواره های شمالی و جنوبی پروژه ممانعت به عمل آمده و فرآیند حفاری ها با موفقیت انجام گردد.

در پروژه میرداماد با توجه به برنامه زمانی ارائه شده توسط کارفرمای محترم پروژه، مدیریت پروژه و تیم مهندسی مقیم و اکیپ های اجرایی شرکت ایستاسازه همچون اکیپ تخصصی جوشکاری ساخت شمع های فلزی، اکیپ تخصصی عملیات پایدارسازی و اکیپ خاکبرداری، تمام سعی و تلاش خود را به کار بستند تا از پس چالش محدودیت زمانی، برآمده و پروژه را در موعد مقرر به اتمام رسانده و تحویل کارفرمای محترم پروژه دهند.

پروژه اداری – تجاری میرداماد – نفت

پروژه میرداماد-نفت - ایستاسازه
پروژه میرداماد-نفت – ایستاسازه

شرح کلی پروژه اداری – تجاری میرداماد – نفت:

پروژه اداری – تجاری میرداماد – نفت یکی از پروژه های پایدارسازی گودهای عمیق شرکت ایستاسازه در منطقه 2 شهرداری تهران می باشد. این پروژه در زمینی به مساحت 1100 متر مربع قرار داشت. بر اساس طراحی سازه ای و معماری انجام شده و نقشه های ارائه شده توسط کارفرمای محترم پروژه، تراز زیر پی (فونداسیون) سازه پروژه میرداماد – نفت برابر با 16 متر بود که عملیات گودبرداری، خاکبرداری و پایدارسازی دیواره ها می بایست تا این تراز صورت می گرفت. شرکت ایستاسازه مسئولیت طراحی و اجرای سیستم پایدارسازی دیواره های گود و سیستم زهکشی و خاکبرداری را در این پروژه عهده دار بوده است. طبق برداشت نهایی سطح دیواره های پایدار شده گود توسط همکاران نقشه برداری، سطح کل تمام شده دیواره های پایدارسازی شده برابر با 1850 متر مربع بوده است. یکی از فعالیت های متمایز و جالب صورت گرفته در پروژه میرداماد – نفت شرکت ایستاسازه مربوط به استفاده از پاشنه خاکی (برم خاکی) در دیواره های مجاور خیابان به علت وجود تأسیسات شهری می باشد.

چالش های پروژه اداری – تجاری میرداماد – نفت:

وضعیت همجواری و عوارض مجاور گود و سربارهای مربوط به آنها همچون ساختمان های مسکونی احداث شده در فرآیند طراحی و اجرای پروژه های پایدارسازی و گودبرداری شهری حائز اهمیت و تعیین کننده می باشد. عوارض مجاور پروژه میرداماد – نفت به صورت ترکیبی از خیابان و معبر دسترسی، حیاط های همسایه مجاور و ساختمان های مسکونی بود. به گونه ای که گذر محلی (کوچه) در مجاورت ضلع شمالی و خیابان دکتر مصدق (نفت سابق) بلوار میرداماد در همجواری با دیواره شرقی گود قرار داشت. از سویی دیگر یک ساختمان در مجاورت ضلع غربی و رمپ پارکینگ یک ساختمان در همجواری با دیواره جنوبی گود قرار داشت. چنین وضعیتی سبب شد تا در طراحی روش پایدارسازی دیواره های شمالی و جنوبی، امکان قرار گیری گمانه های عناصر تسلیح همچون میخ (نیل) و مهاری (انکر) در ترازهای ابتدایی دیواره ها میسر نباشد. این امر، علاوه بر ایجاد چالش در طی فرآیند طراحی، ایجاب می کرد تا عملیات پنل برداری، پایدارسازی و خاکبرداری مرحله ای (رینگ مرحله ای پایدارسازی) با دقت بیشتر و طی مراحل کوچک تر انجام گردد، به طوری که در هر تراز پایدارسازی و خاکبرداری، پیوستگی عملیات در راستای دیواره حفظ گردد. افزون بر موارد فوق، ضرورت می یافت تا عملیات پایش (مانیتورینگ) و کنترل تغییر مکان دیواره های گود به ویژه در دیواره های شمالی و جنوبی، با دقت و حساسیت بیشتری صورت پذیرد.

همچنین قرارگیری زمین پروژه در منطقه پر تراکم میرداماد که علاوه بر ساختمان های مسکونی، ساختمان های اداری و تجاری زیادی نیز در خود جای داده است، موجب گردید همواره نارضایتی هایی از سوی ساکنین آنها در طول عملیات اجرایی گریبان پیشرفت و سرعت عملیات را بگیرد و چالش هایی را برای همکاران اجرایی ما ایجاد نماید. از این رو، برنامه زمان بندی عملیات گودبرداری و پایدارسازی دیواره ها و همچنین خاکبرداری، بارگیری و حمل خاک می بایستی به گونه ای تنظیم می شد که آرامش و آسایش ساکنین واحدهای مسکونی و اداری اطراف محل پروژه حفظ گردد. رسیدن به این مهم مستلزم این بود تا راه اندازی و به کارگیری دستگاه ها در ساعاتی از روز کاری صورت پذیرد که خللی در استراحت ساکنین واحدهای مسکونی و زمان های کاری ساکنین واحدهای اداری و تجاری در طی شبانه روز ایجاد نکند.

در مجاورت ضلع های شرقی و شمالی پروژه به ترتیب خیابان دکتر مصدق (نفت سابق) و گذر محلی (کوچه) واقع بود که پیش از شروع مرحله طراحی، استعلام های مربوط به وضعیت و تراز قرارگیری لوله های مدفون، عوارض و تأسیسات زیر سطحی شهری همچون برق، آب شرب، فاضلاب و گاز از نهادها و سازمان های مربوطه اخذ گردید تا با توجه به آنها، طراحی سیستم پایدارسازی انجام و تراز قرارگیری عناصر تسلیح همچون میخ (نیل) و مهاری (انکر) تعیین گردد. به عنوان نمونه می توان به وجود تأسیسات شهری و لوله های مدفون از تراز 2/00- متری در دیواره شمالی گود اشاره کرد. این امر موجب گردید تا همکاران دفتر فنی و طراحی نسبت به این مهم حساسیت و دقت بیشتری به خرج دهند و با ارائه طرحی متفاوت نسبت با موارد مشابه در پروژه های پیشین، سعی نمودند تا احتمال رخداد برخورد گمانه های حفاری به تأسیسات شهری را بکاهند.

در اکثر پروژه های پایدارسازی و گودبرداری شهری به ویژه در شهر تهران و بیشتر در بخش مربوط به انجام عملیات خاکبرداری، بارگیری و حمل خاک حائز اهمیت و تعیین کننده است، دسترسی ترافیکی مناسب برای ماشین آلاتی همچون بیل مکانیکی، لودر، جرثقیل دکل بلند و به ویژه کامیون های کمپرسی حمل خاک جهت تردد و در برخی موارد، توقف در همجواری محل پروژه جهت بارگیری خاک می باشد. همان طور که می دانیم این موضوع ارتباط مستقیم و تنگاتنگی با منطقه و محل قرارگیری زمین پروژه دارد. در این پروژه نیز با توجه به قرارگیری زمین آن در نزدیکی بلوار میرداماد، این چالش بسیار پر رنگ و اساسی بود. زیرا علاوه بر اینکه بلوار میرداماد یکی از خیابان های پر تردد و شلوغ منطقه شمال شهر تهران به حساب می آید، زمین پروژه در خیابان فرعی و پر تراکم نفت (دکتر مصدق) قرار داشت. از این رو، این موضوع برای همکاران ما پر چالش بوده و در طی عملیات اجرایی، عبور و مرور ماشین آلات به ویژه ماشین آلات خاکبرداری و همچنین توقف کامیون های کمپرسی حمل خاک را با چالش مواجه کرده بود.

افزون بر موارد فوق، به جهت قرارگیری زمین پروژه در محدوده پر تراکم اداری، در ابتدای پروژه زمان انجام عملیات خاکبرداری و ساعات کاری ماشین آلات مربوطه چالش های زیادی برای همکاران اجرایی ایجاد نموده بود. زیرا تداوم و پیوستگی عملیات خاکبرداری لازمه رعایت دقیق و منظم برنامه زمان بندی ارائه شده توسط کارفرما برای اتمام و تحویل پروژه بود در حالی که حضور واحدهای مسکونی و اداری زیاد در اطراف زمین پروژه و ضرورت همراهی عوامل پروژه با آرامش و آسایش همسایگان، این امکان را فراهم نمی کرد.

راهکارهای ارائه شده در پروژه اداری – تجاری میرداماد – نفت:

پس از بازدید میدانی اعضای دفتر طراحی از زمین پروژه و برداشت وضعیت عوارض همجوار آن و بررسی و ارزیابی تمامی حالات ممکن و بهینه برای انتخاب و طراحی روش پایدارسازی دیواره های گود و به علت قرارگیری محل پروژه در مجاورت منطقه اداری و تجاری بلوار میرداماد، در دیواره های شرقی و غربی، استفاده از روش ترکیبی شمع های فلزی معلق (سولجر)، میخ کوبی (نیلینگ) و مهارگذاری (انکراژ) به ترتیب برای پایدارسازی دیواره های زیر خیابان نفت (دکتر مصدق) و ساختمان مسکونی و استفاده از روش میخ کوبی (نیلینگ) برای پایدارسازی دیواره های شمالی و جنوبی در قالب طرح پیشنهادی به کارفرمای محترم ارائه گردید. پس از بررسی این طرح توسط مشاور محترم پروژه و دریافت و اعمال نقطه نظرات کارشناسی آنان و همچنین اعضای دفتر فنی و مهندسی کارفرمای محترم پروژه، طرح نهایی جهت اجرا به این شرکت ابلاغ گردید.

تیم مدیریت پروژه شرکت ایستاسازه سعی نمود برنامه زمان بندی کلی پروژه و برنامه کاری روزانه عوامل اجرایی کارگاه را با تکیه بر تعامل و همکاری با همسایه های مجاور پروژه، به گونه ای تنظیم و پیش ببرد تا کوچکترین مزاحمتی برای ساکنین ساختمان های اداری و تجاری آنها ایجاد ننماید و مانعی برای کسب و کار آنها نتراشد. یکی از موارد در نظر گرفته شده، انجام عملیات حفاری در ساعات ابتدایی روز و پیش از آغاز به کار شاغلین و اصناف و کسبه مراکز تجاری نزدیک به خیابان دکتر مصدق و بتن پاشی جهت اجرای رویه شاتکریتی در ساعات پایانی روز کاری بود. این برنامه زمان بندی باعث می شد تا در ساعات میانی روز، دستگاه کمپرسور باد و دستگاه حفاری (دریل واگن) خاموش بوده و فعالیت های کم سر و صدا تر همچون تسطیح (رگلاژ) دیواره ها، نصب صفحات سر میخ (هد نیل) و سر مهاری (هد انکر)، تزریق و پک کردن گمانه های حفاری و بستن صفحات مشبک مش (مش بندی) در دستور کار قرار بگیرد. همچنین برنامه زمانی کارکرد بیل های مکانیکی جهت خاکبرداری و حضور ماشین آلات کمپرسی جهت بارگیری و حمل خاک با رعایت و حفظ آرامش و آسایش همسایه ها و شاغلین واحدهای اداری و تجاری تنظیم و اجرا گردید.

در مرحله طراحی، روش پایدارسازی دیواره های شمالی و جنوبی گود و بر اساس استعلام های رسمی گرفته شده از سازمان های ذی ربط پیرامون تراز قرار گیری لوله های موفون و تأسیسات شهری، اجرای پاشنه خاکی (برم خاکی) تا تراز 2/00- متر و استفاده از روش میخ کوبی (نیلینگ) پیشنهاد گردید. این امر موجب شد تا از برخورد گمانه ها به لوله های مدفون و تأسیسات شهری در مجاورت دیواره های شمالی و جنوبی پروژه ممانعت به عمل آمده و فرآیند حفاری ها با موفقیت انجام گردد.

در پروژه میرداماد با توجه به برنامه زمانی ارائه شده توسط کارفرمای محترم پروژه، مدیریت پروژه و تیم مهندسی مقیم و اکیپ های اجرایی شرکت ایستاسازه همچون اکیپ تخصصی جوشکاری ساخت شمع های فلزی، اکیپ تخصصی عملیات پایدارسازی و اکیپ خاکبرداری، تمام سعی و تلاش خود را به کار بستند تا از پس چالش محدودیت زمانی، برآمده و پروژه را در موعد مقرر به اتمام رسانده و تحویل کارفرمای محترم پروژه دهند.

سایر پروژه ها

پروژه ولنجک بیست و یکم – رونیا

اطلاعات بیشتر

پروژه نیاوران – عمارت سدروس

اطلاعات بیشتر

پروژه بیمارستان روزبه

اطلاعات بیشتر

پروژه مسکونی ایران زمین – سوم

اطلاعات بیشتر

پروژه نیاوران – دیار 4

اطلاعات بیشتر

پروژه باغ ایرانی – تونل انرژی

اطلاعات بیشتر

پروژه مجتمع معدن مس سرچشمه کرمان

اطلاعات بیشتر

پروژه تجاری – اداری شیخ بهایی – الماس (فاز 2)

اطلاعات بیشتر

پروژه مجتمع اداری توسن – حسن آباد

اطلاعات بیشتر
follow our social’s