ایستاسازه
En Ar

خانه - ویدئو - پروژه نیاوران

پروژه های کوچک هم شامل چالش هایی است که کوچک بودن آن می تواند چالش اصلی آن باشد!

هماهنگی بین ماشین آلات موجود در کارگاه از قبیل بیل مکانیکی، دریل واگن، دستگاه شاتکریت، دستگاه تزریق، رکتی فایرها و …. از یک طرف و هماهنگی و حفظ مصالح از قبیل ماسه، سیمان و …. از طرف دیگر در فضایی محدود علی الخصوص پروژه های تلفیقی از سازه نگهبان خرپایی، نیلینگ و انکراژ ماهیتا بحران زا و خطر آفرین نمی باشد اما بی شک زمان اجرای پروژه را طولانی می گرداند و اهمیت برنامه ریزی را در پروژه دو چندان می کند.

سنگ های بزرگ و حجیم، اصلی ترین چالش در این پروژه بوده است که خرد کردن و به اندازه قابل حمل رساندن این سنگ ها مسئله ای هزینه بر (چه هزینه از نظر زمانی چه هزینه از نظر مادی) بوده است.

در منطقه نیاوران با توجه به بسترسنگی موجود و تراز آب های زیر زمینی، چالش اصلی پروژه ها سنگ و آب است.

غالباً پروژه های جنوبی نیاز به پل آدم رو جهت عبور افراد از خیابان به تجهیزکارگاه را دارا می باشند.

پروژه نیاوران

پروژه های کوچک هم شامل چالش هایی است که کوچک بودن آن می تواند چالش اصلی آن باشد!

هماهنگی بین ماشین آلات موجود در کارگاه از قبیل بیل مکانیکی، دریل واگن، دستگاه شاتکریت، دستگاه تزریق، رکتی فایرها و …. از یک طرف و هماهنگی و حفظ مصالح از قبیل ماسه، سیمان و …. از طرف دیگر در فضایی محدود علی الخصوص پروژه های تلفیقی از سازه نگهبان خرپایی، نیلینگ و انکراژ ماهیتا بحران زا و خطر آفرین نمی باشد اما بی شک زمان اجرای پروژه را طولانی می گرداند و اهمیت برنامه ریزی را در پروژه دو چندان می کند.

سنگ های بزرگ و حجیم، اصلی ترین چالش در این پروژه بوده است که خرد کردن و به اندازه قابل حمل رساندن این سنگ ها مسئله ای هزینه بر (چه هزینه از نظر زمانی چه هزینه از نظر مادی) بوده است.

در منطقه نیاوران با توجه به بسترسنگی موجود و تراز آب های زیر زمینی، چالش اصلی پروژه ها سنگ و آب است.

غالباً پروژه های جنوبی نیاز به پل آدم رو جهت عبور افراد از خیابان به تجهیزکارگاه را دارا می باشند.

جدیدترین ویدیوها

پشت صحنه ساخت تیزر گودبرداری و پایدارسازی گود عمیق – ایستاسازه

پروژه یوسف آباد – ساخت سولجر و نصب سازه دیوار برلنی

ایستا سازه : تجربه،تخصص،امنيت در پایدارسازی گود

ایستاسازه : مشاور و مجری پایدارسازی گودهای عمیق و بهسازی خاک