ایستاسازه
En Ar

خانه - پروژه ها - پروژه پایدارسازی گودهای عمیق - پروژه برج باغ مسکونی ولنجک

پروژه پایدارسازی برج باغ مسکونی ولنجک - ایستا سازه
پروژه پایدارسازی گود برج باغ مسکونی ولنجک – ایستاسازه

شرح کلی پروژه برج باغ مسکونی ولنجک:

پروژه برج باغ مسکونی ولنجک یکی از پروژه های پایدارسازی گودهای عمیق شرکت ایستا سازه در شمال شهر تهران می باشد. این پروژه در زمینی به مساحت 1350 متر مربع قرار گرفته بود. مطابق طراحی انجام شده از نظر سازه ای و معماری، تراز زیر پی سازه برابر با 22 متر بود که عملیات گودبرداری، خاکبرداری و پایدارسازی دیواره ها می بایست تا این تراز صورت می گرفت. شرکت ایستاسازه مسئولیت طراحی و اجرای سیستم پایدارسازی دیواره های گود و سیستم زهکشی و خاکبرداری را در این پروژه عهده دار بوده است. طبق برداشت نهایی احجام کار صورت گرفته، سطح کل پایدارسازی شده برابر با 1950 متر مربع بوده است. یکی از فعالیت های مهم و تحسین برانگیز صورت گرفته در این پروژه مربوط به طراحی و اجرای سیستم پایدارسازی و زهکشی دیواره ها با محوریت حفظ درختان، گیاهان و فضای سبز در همجواری و محدوده پروژه بوده است. بدین منظور سعی گردید تا فرآیند طراحی و عملیات اجرایی پروژه در راستای احترام به محیط زیست و کوشش در حفظ آن بوده و تا حد امکان پیشرفت عملیات با هدف سازگاری بیشتر با محیط زیست، همراه باشد.

چالش های پروژه برج باغ مسکونی ولنجک:

در نواحی شمال شهر تهران به علت بالا بودن قیمت زمین و کیفیت بالای ساخت از نظر استفاده از تکنولوژی های جدید و نو و همچنین به کارگیری مصالح مرغوب و با کیفیت، قیمت و بهای تمام شده و ارزش مالی سازه های ساخته شده قابل توجه و بالاتر از میانگین بهای تمام شده و ارزش مالی ساختمان های احداث شده در سایر نقاط شهر می باشند. از طرفی دیگر، در پروژه های گودبرداری و پایدارسازی، لحاظ نمودن وضعیت همجواری و عوارض مجاور گود و سربارهای مربوط به آنها همچون ساختمان های مسکونی احداث شده، در فرآیند طراحی و اجرا بسیار مهم و حائز اهمیت می باشد. در پروژه پایدارسازی برج باغ مسکونی ولنجک به جهت قرارگیری زمین پروژه در منطقه پر تراکم شهر تهران، سازه های همجوار پروژه به صورت ساختمان های مسکونی بلند طبقه بودند. این امر علاوه بر اینکه سربار قابل توجهی در مجاورت پروژه ایجاد می نمود، موجب گردید تا حضور ساکنین زیاد در اطراف پروژه، چالش های زیادی برای همکاران اجرایی ایجاد شود. به عنوان نمونه، برنامه ریزی عملیات اجرایی می بایستی به گونه ای تنظیم می شد که آرامش و آسایش ساکنین واحدهای مسکونی مجاور پروژه حفظ گردد. رسیدن به این مهم، ضروری می ساخت تا در به کارگیری دستگاه ها و راه اندازی آنها، ساعات استراحت ساکنین در طی شبانه روز مد نظر قرار گرفته و در راستای رعایت و حفظ آرامش آنان کوشش گردد. افزون بر این، وجود چنین سازه هایی باعث می شد تا عملیات پایش و کنترل تغییر مکان دیواره های مجاور این سازه ها یعنی دیواره های شرقی و غربی، با دقت و حساسیت بیشتری صورت پذیرد. در مجاورت ضلع های شمالی و جنوبی پروژه به ترتیب حیاط همسایه و معبر دسترسی و خیابان اصلی قرار داشت که در مرحله طراحی، استعلام های مربوط به وضعیت و تراز قرارگیری عوارض و تأسیسات شهری از نهادها و سازمان های مربوطه اخذ گردید تا با توجه به آنها، طراحی سیستم پایدارسازی پروژه ولنجک انجام و تراز قرارگیری میلگردها و مهاری ها تعیین گردد.

قرارگیری این پروژه در خیابان ششم ولنجک، عوامل پروژه را با چالش دسترسی ترافیکی در طی عملیات خاکبرداری و حمل خاک و تردد ماشین آلات حمل مصالح مواجه کرده بود. در طی عملیات خاکبرداری علاوه بر عبور و مرور ماشین آلات سنگین خاکبرداری و حمل خاک و دسترسی سخت در معابر کم عرض محله ولنجک، زمان کارکرد آنها و بارگیری و حمل خاک بسیار چالش زا بود زیرا افزون بر رعایت حال ساکنین ساختمان های مجاور، می بایست بار ترافیکی خیابان های مجاور جهت سهولت و حفظ پیوستگی فرآیند حمل خاک در نظر گرفته می شد و استعلام های مربوط گرفته شده و هماهنگی های لازم انجام می شد.

حفظ ایستایی و پایداری ستون های خاکی که به صورت توده خاکی حجیم با نسبت ارتفاع به عرض زیاد می باشند، از چالش های دیگر این پروژه بوده است. به طوری که می توان به وجود ستون خاکی در دیواره غربی به عرض 4 متر و دیواره شرقی به عرض 3 متر اشاره کرد.

پس از شروع عملیات پایدارسازی، عوامل اجرایی پروژه با مشکل برخورد به چاه مواجه گردیدند. هرچند این موضوع در پروژه های گودبرداری عمیق شهری، چالشی عمومی است اما در پروژه ولنجک به علت استفاده از سیستم مهار گذاری (انکراژ) و حساسیت های مربوط به آن همچون زمان انتظار لازم برای کشش مهاری ها و محدود بودن برنامه زمان بندی پروژه، تبدیل به یک مشکل ثابت برای همکاران اجرایی گردیده بود. به گونه ای که در ضلع شمالی پروژه با توجه به حساسیت تزریق گمانه های مهاری (استرندها)، وجود یک چاه قدیمی و یک چاه فعال باعث ایجاد چالش در پیشرفت فرآیند تزریق گمانه ها شد. همکاران اجرایی شرکت ایستاسازه با استفاده از تجربه خود در پروژه های مشابه، راهکارهایی جهت مرتفع نمودن این مشکل به کارفرمای محترم ارائه نمودند.

با توجه به زمان انجام عملیات پایدارسازی و خاکبرداری در ماه های سرد سال، برودت و دمای پایین هوا در محل پروژه، موجب شد تا عملیات بتنی همچون اجرای رویه شاتکریتی و شمع های بتنی درجا، با مشکلاتی مواجه گردد که ضروری ساخت تا تدابیری جهت رعایت الزامات و ضوابط آیین نامه ای اندیشیده شود.

در فرآیند طراحی به علت وجود دو برج مسکونی در اطراف محل پروژه، برای دیواره شرقی شمع های بتنی و برای دیواره غربی شمع های فلزی ریشه دار (سولجر پایل) در نظر گرفته شد. اجرای این شمع ها در مرحله نصب سولجرهای فلزی با جرثقیل های دکل بلند با چالش هایی همراه بود. ضمناً در طول فرآیند اجرای شمع های بتنی با سختی هایی همچون سه تکه بودن سبد آرماتورهای طولی و تناژ بالای شمع سر هم شده و ضرورت استفاده از جرثقیل های دکل بلند، تابیدن قفسه آرماتورهای بافته شده به هنگام جای گذاری در چاه مربوطه، جلوگیری از وقوع پدیده جدا شدگی دانه ها حین عملیات بتن ریزی با استفاده از لوله ترمی و کنترل حصول کیفیت بتن مورد نیاز و ضرورت انجام عملیات مراقبت از بتن به علت سردی و برودت هوا مواجه بودند.

راهکارهای ارائه شده در پروژه برج باغ مسکونی ولنجک:

به علت قرارگیری محل پروژه پایدارسازی ولنجک در مجاورت منطقه مسکونی و همجواری با دو ساختمان مسکونی بلند طبقه با تعداد ساکنین زیاد، سعی گردید تا مراحلی از عملیات اجرایی که مولد آلودگی صوتی هستند و برای ساکنین همجوار ایجاد مزاحمت می نمود، در ساعات مشخصی از شبانه روز انجام گیرد. در بسیاری از مواقع، عوامل مدیریت پروژه شرکت سعی می کرد تا برنامه کاری روزانه عوامل اجرایی، با محوریت انجام عملیات حفاری در ساعات ابتدایی و بتن پاشی جهت اجرای رویه شاتکریتی در ساعات پایانی روز کاری، تنظیم گردد. این برنامه زمان بندی باعث می شد تا در ساعات میانی روز (زمان استراحت ساکنین ساختمان های مسکونی) دستگاه کمپرسور باد خاموش بوده و فعالیت های کم سر و صدا تر همچون نصب صفحات سر میخ (هد نیل) و سر مهاری (هد انکر)، تزریق و پک کردن گمانه های حفاری در دستور کار قرار بگیرد. همچنین برنامه زمانی کارکرد بیل های مکانیکی جهت خاکبرداری و حضور ماشین آلات کمپرسی جهت بارگیری و حمل خاک به گونه ای تنظیم گردید تا کوچکترین خللی در آرامش و آسایش همسایه های مجاور ایجاد نگردد. بدیهی بود هر گونه گلایه و شکایتی از سوی هر یک از ساکنین واحدهای مسکونی همجوار، روند پیشرفت عملیات را متوقف می نمود و اتمام عملیات اجرایی و تحویل پروژه به کارفرمای محترم را با مشکل روبرو می ساخت.

برای پایدارسازی ستون های خاکی پروژه، طراحی منحصر به فردی انجام شد به طوری که برای پایدارسازی ستون خاکی موجود در دیواره شرقی از شمع های بتنی و در دیواره غربی از شمع های فلزی ریشه دار (سولجر پایل) و میخ های (نیل های) کوتاه استفاده گردید. قابل ذکر است در ردیف پایانی حفاری این دو دیواره از سیستم مهار گذاری (انکراژ) استفاده شد. همچنین برای پایدارسازی دیواره شمالی به طور کامل از سیستم مهار گذاری (انکراژ) و دیواره جنوبی از سیستم ترکیبی شمع فلزی بدون ریشه (سولجر کوتاه)، میخ کوبی (نیلینگ) و مهار گذاری (انکراژ) استفاده گردید. مطابق طرح نهایی، حفاری چاه های مربوطه در محدوده شمع های بتنی دیواره شرقی و شمع های فلزی ریشه دار (سولجر پایل) دیواره غربی و سایر عملیات مربوطه همچون نصب آنها، جای گذاری سبدهای بافته شده با حفظ تدابیر فنی و با رعایت الزامات ایمنی صورت پذیرفت.

همچنین جهت رفع مشکل برخورد به چاه در حین حفاری گمانه و تسریع فرآیند تزریق، استفاده از پکر و تزریق تحکیمی در دستور کار همکاران اجرایی قرار گرفت.

برای رعایت الزامات بتن ریزی در شرایط دمایی پایین و برودت و سردی هوای محیط، استفاده از پشم شیشه و محلول های ضد یخ مخصوص بتن ریزی در فصل سرما بر اساس تجربه این شرکت در پروژه های مشابه مطابق آیین نامه بتن ایران (آبا) و مبحث نهم مقررات ملی ساختمان در دستور کار گرفت. این امر هم در اجرای رویه شاتکریتی و هم در اجرای شمع های بتنی درجا مورد توجه قرار گرفت.

پروژه برج باغ مسکونی ولنجک

پروژه پایدارسازی برج باغ مسکونی ولنجک - ایستا سازه
پروژه پایدارسازی گود برج باغ مسکونی ولنجک – ایستاسازه

شرح کلی پروژه برج باغ مسکونی ولنجک:

پروژه برج باغ مسکونی ولنجک یکی از پروژه های پایدارسازی گودهای عمیق شرکت ایستا سازه در شمال شهر تهران می باشد. این پروژه در زمینی به مساحت 1350 متر مربع قرار گرفته بود. مطابق طراحی انجام شده از نظر سازه ای و معماری، تراز زیر پی سازه برابر با 22 متر بود که عملیات گودبرداری، خاکبرداری و پایدارسازی دیواره ها می بایست تا این تراز صورت می گرفت. شرکت ایستاسازه مسئولیت طراحی و اجرای سیستم پایدارسازی دیواره های گود و سیستم زهکشی و خاکبرداری را در این پروژه عهده دار بوده است. طبق برداشت نهایی احجام کار صورت گرفته، سطح کل پایدارسازی شده برابر با 1950 متر مربع بوده است. یکی از فعالیت های مهم و تحسین برانگیز صورت گرفته در این پروژه مربوط به طراحی و اجرای سیستم پایدارسازی و زهکشی دیواره ها با محوریت حفظ درختان، گیاهان و فضای سبز در همجواری و محدوده پروژه بوده است. بدین منظور سعی گردید تا فرآیند طراحی و عملیات اجرایی پروژه در راستای احترام به محیط زیست و کوشش در حفظ آن بوده و تا حد امکان پیشرفت عملیات با هدف سازگاری بیشتر با محیط زیست، همراه باشد.

چالش های پروژه برج باغ مسکونی ولنجک:

در نواحی شمال شهر تهران به علت بالا بودن قیمت زمین و کیفیت بالای ساخت از نظر استفاده از تکنولوژی های جدید و نو و همچنین به کارگیری مصالح مرغوب و با کیفیت، قیمت و بهای تمام شده و ارزش مالی سازه های ساخته شده قابل توجه و بالاتر از میانگین بهای تمام شده و ارزش مالی ساختمان های احداث شده در سایر نقاط شهر می باشند. از طرفی دیگر، در پروژه های گودبرداری و پایدارسازی، لحاظ نمودن وضعیت همجواری و عوارض مجاور گود و سربارهای مربوط به آنها همچون ساختمان های مسکونی احداث شده، در فرآیند طراحی و اجرا بسیار مهم و حائز اهمیت می باشد. در پروژه پایدارسازی برج باغ مسکونی ولنجک به جهت قرارگیری زمین پروژه در منطقه پر تراکم شهر تهران، سازه های همجوار پروژه به صورت ساختمان های مسکونی بلند طبقه بودند. این امر علاوه بر اینکه سربار قابل توجهی در مجاورت پروژه ایجاد می نمود، موجب گردید تا حضور ساکنین زیاد در اطراف پروژه، چالش های زیادی برای همکاران اجرایی ایجاد شود. به عنوان نمونه، برنامه ریزی عملیات اجرایی می بایستی به گونه ای تنظیم می شد که آرامش و آسایش ساکنین واحدهای مسکونی مجاور پروژه حفظ گردد. رسیدن به این مهم، ضروری می ساخت تا در به کارگیری دستگاه ها و راه اندازی آنها، ساعات استراحت ساکنین در طی شبانه روز مد نظر قرار گرفته و در راستای رعایت و حفظ آرامش آنان کوشش گردد. افزون بر این، وجود چنین سازه هایی باعث می شد تا عملیات پایش و کنترل تغییر مکان دیواره های مجاور این سازه ها یعنی دیواره های شرقی و غربی، با دقت و حساسیت بیشتری صورت پذیرد. در مجاورت ضلع های شمالی و جنوبی پروژه به ترتیب حیاط همسایه و معبر دسترسی و خیابان اصلی قرار داشت که در مرحله طراحی، استعلام های مربوط به وضعیت و تراز قرارگیری عوارض و تأسیسات شهری از نهادها و سازمان های مربوطه اخذ گردید تا با توجه به آنها، طراحی سیستم پایدارسازی پروژه ولنجک انجام و تراز قرارگیری میلگردها و مهاری ها تعیین گردد.

قرارگیری این پروژه در خیابان ششم ولنجک، عوامل پروژه را با چالش دسترسی ترافیکی در طی عملیات خاکبرداری و حمل خاک و تردد ماشین آلات حمل مصالح مواجه کرده بود. در طی عملیات خاکبرداری علاوه بر عبور و مرور ماشین آلات سنگین خاکبرداری و حمل خاک و دسترسی سخت در معابر کم عرض محله ولنجک، زمان کارکرد آنها و بارگیری و حمل خاک بسیار چالش زا بود زیرا افزون بر رعایت حال ساکنین ساختمان های مجاور، می بایست بار ترافیکی خیابان های مجاور جهت سهولت و حفظ پیوستگی فرآیند حمل خاک در نظر گرفته می شد و استعلام های مربوط گرفته شده و هماهنگی های لازم انجام می شد.

حفظ ایستایی و پایداری ستون های خاکی که به صورت توده خاکی حجیم با نسبت ارتفاع به عرض زیاد می باشند، از چالش های دیگر این پروژه بوده است. به طوری که می توان به وجود ستون خاکی در دیواره غربی به عرض 4 متر و دیواره شرقی به عرض 3 متر اشاره کرد.

پس از شروع عملیات پایدارسازی، عوامل اجرایی پروژه با مشکل برخورد به چاه مواجه گردیدند. هرچند این موضوع در پروژه های گودبرداری عمیق شهری، چالشی عمومی است اما در پروژه ولنجک به علت استفاده از سیستم مهار گذاری (انکراژ) و حساسیت های مربوط به آن همچون زمان انتظار لازم برای کشش مهاری ها و محدود بودن برنامه زمان بندی پروژه، تبدیل به یک مشکل ثابت برای همکاران اجرایی گردیده بود. به گونه ای که در ضلع شمالی پروژه با توجه به حساسیت تزریق گمانه های مهاری (استرندها)، وجود یک چاه قدیمی و یک چاه فعال باعث ایجاد چالش در پیشرفت فرآیند تزریق گمانه ها شد. همکاران اجرایی شرکت ایستاسازه با استفاده از تجربه خود در پروژه های مشابه، راهکارهایی جهت مرتفع نمودن این مشکل به کارفرمای محترم ارائه نمودند.

با توجه به زمان انجام عملیات پایدارسازی و خاکبرداری در ماه های سرد سال، برودت و دمای پایین هوا در محل پروژه، موجب شد تا عملیات بتنی همچون اجرای رویه شاتکریتی و شمع های بتنی درجا، با مشکلاتی مواجه گردد که ضروری ساخت تا تدابیری جهت رعایت الزامات و ضوابط آیین نامه ای اندیشیده شود.

در فرآیند طراحی به علت وجود دو برج مسکونی در اطراف محل پروژه، برای دیواره شرقی شمع های بتنی و برای دیواره غربی شمع های فلزی ریشه دار (سولجر پایل) در نظر گرفته شد. اجرای این شمع ها در مرحله نصب سولجرهای فلزی با جرثقیل های دکل بلند با چالش هایی همراه بود. ضمناً در طول فرآیند اجرای شمع های بتنی با سختی هایی همچون سه تکه بودن سبد آرماتورهای طولی و تناژ بالای شمع سر هم شده و ضرورت استفاده از جرثقیل های دکل بلند، تابیدن قفسه آرماتورهای بافته شده به هنگام جای گذاری در چاه مربوطه، جلوگیری از وقوع پدیده جدا شدگی دانه ها حین عملیات بتن ریزی با استفاده از لوله ترمی و کنترل حصول کیفیت بتن مورد نیاز و ضرورت انجام عملیات مراقبت از بتن به علت سردی و برودت هوا مواجه بودند.

راهکارهای ارائه شده در پروژه برج باغ مسکونی ولنجک:

به علت قرارگیری محل پروژه پایدارسازی ولنجک در مجاورت منطقه مسکونی و همجواری با دو ساختمان مسکونی بلند طبقه با تعداد ساکنین زیاد، سعی گردید تا مراحلی از عملیات اجرایی که مولد آلودگی صوتی هستند و برای ساکنین همجوار ایجاد مزاحمت می نمود، در ساعات مشخصی از شبانه روز انجام گیرد. در بسیاری از مواقع، عوامل مدیریت پروژه شرکت سعی می کرد تا برنامه کاری روزانه عوامل اجرایی، با محوریت انجام عملیات حفاری در ساعات ابتدایی و بتن پاشی جهت اجرای رویه شاتکریتی در ساعات پایانی روز کاری، تنظیم گردد. این برنامه زمان بندی باعث می شد تا در ساعات میانی روز (زمان استراحت ساکنین ساختمان های مسکونی) دستگاه کمپرسور باد خاموش بوده و فعالیت های کم سر و صدا تر همچون نصب صفحات سر میخ (هد نیل) و سر مهاری (هد انکر)، تزریق و پک کردن گمانه های حفاری در دستور کار قرار بگیرد. همچنین برنامه زمانی کارکرد بیل های مکانیکی جهت خاکبرداری و حضور ماشین آلات کمپرسی جهت بارگیری و حمل خاک به گونه ای تنظیم گردید تا کوچکترین خللی در آرامش و آسایش همسایه های مجاور ایجاد نگردد. بدیهی بود هر گونه گلایه و شکایتی از سوی هر یک از ساکنین واحدهای مسکونی همجوار، روند پیشرفت عملیات را متوقف می نمود و اتمام عملیات اجرایی و تحویل پروژه به کارفرمای محترم را با مشکل روبرو می ساخت.

برای پایدارسازی ستون های خاکی پروژه، طراحی منحصر به فردی انجام شد به طوری که برای پایدارسازی ستون خاکی موجود در دیواره شرقی از شمع های بتنی و در دیواره غربی از شمع های فلزی ریشه دار (سولجر پایل) و میخ های (نیل های) کوتاه استفاده گردید. قابل ذکر است در ردیف پایانی حفاری این دو دیواره از سیستم مهار گذاری (انکراژ) استفاده شد. همچنین برای پایدارسازی دیواره شمالی به طور کامل از سیستم مهار گذاری (انکراژ) و دیواره جنوبی از سیستم ترکیبی شمع فلزی بدون ریشه (سولجر کوتاه)، میخ کوبی (نیلینگ) و مهار گذاری (انکراژ) استفاده گردید. مطابق طرح نهایی، حفاری چاه های مربوطه در محدوده شمع های بتنی دیواره شرقی و شمع های فلزی ریشه دار (سولجر پایل) دیواره غربی و سایر عملیات مربوطه همچون نصب آنها، جای گذاری سبدهای بافته شده با حفظ تدابیر فنی و با رعایت الزامات ایمنی صورت پذیرفت.

همچنین جهت رفع مشکل برخورد به چاه در حین حفاری گمانه و تسریع فرآیند تزریق، استفاده از پکر و تزریق تحکیمی در دستور کار همکاران اجرایی قرار گرفت.

برای رعایت الزامات بتن ریزی در شرایط دمایی پایین و برودت و سردی هوای محیط، استفاده از پشم شیشه و محلول های ضد یخ مخصوص بتن ریزی در فصل سرما بر اساس تجربه این شرکت در پروژه های مشابه مطابق آیین نامه بتن ایران (آبا) و مبحث نهم مقررات ملی ساختمان در دستور کار گرفت. این امر هم در اجرای رویه شاتکریتی و هم در اجرای شمع های بتنی درجا مورد توجه قرار گرفت.

سایر پروژه ها

پروژه نیاوران – عمارت سدروس

اطلاعات بیشتر

پروژه بیمارستان روزبه

اطلاعات بیشتر

پروژه مسکونی ایران زمین – سوم

اطلاعات بیشتر

پروژه نیاوران – دیار 4

اطلاعات بیشتر

پروژه باغ ایرانی – تونل انرژی

اطلاعات بیشتر

پروژه مجتمع معدن مس سرچشمه کرمان

اطلاعات بیشتر

پروژه تجاری – اداری شیخ بهایی – الماس (فاز 2)

اطلاعات بیشتر

پروژه مجتمع اداری توسن – حسن آباد

اطلاعات بیشتر

پروژه مولوی – خیریه حضرت علی اکبر (ع)

اطلاعات بیشتر
follow our social’s