ایستاسازه
En Ar

خانه - پروژه ها - پروژه پایدارسازی گودهای عمیق - پروژه اداری کرج – جهاد کشاورزی

پروژه‌کرج - شرکت‌ایستا‌سازه
پروژه کرج – ایستاسازه

شرح کلی پروژه اداری کرج – جهاد کشاورزی:

کاربری پروژه کرج به صورت اداری بوده و یکی از پروژه های پایدارسازی گود شرکت ایستاسازه در استان البرز می باشد. این پروژه که به عنوان طرح توسعه دفتر مرکزی سازمان جهاد کشاورزی استان البرز می باشد، در زمینی به مساحت ۲۵۰۰ متر مربع در میدان سپاه کرج قرار داشت. بر اساس طراحی سازه ای و معماری انجام شده و نقشه های ارائه شده توسط کارفرمای محترم پروژه، مشخص گردید که حداکثر عمق گود با در نظر گرفتن ضخامت شالوده (پی یا فونداسیون) سازه و متناسب با تراز زیر آن برابر با هفت و نیم متر می باشد که می بایست عملیات گودبرداری، خاکبرداری و پایدارسازی دیواره ها تا این تراز صورت می گرفت. این شرکت مسئولیت طراحی و اجرای سیستم پایدارسازی دیواره های گود و سیستم زهکشی را در این پروژه عهده دار بوده است. از این رو، پس از ارائه گزارش مطالعات مکانیک خاک و مهندسی پی توسط کارفرمای محترم و مطالعه و بررسی آن توسط همکاران دفتر فنی و طراحی و همچنین بازدید همکاران شرکت از محل زمین پروژه، فرآیند طراحی سیستم پایدارسازی دیواره های گود انجام و تکمیل نقشه های مربوطه در دستور کار قرار گرفت. با اتمام عملیات پایدارسازی دیواره ها و مطابق برداشت نهایی سطح دیواره های پایدار شده گود توسط همکاران نقشه برداری، سطح کل تمام شده دیواره های پایدارسازی شده برابر با 1387 متر مربع بوده است.

یکی از فعالیت های مهم و متمایز صورت گرفته در این پروژه، انجام همزمان عملیات پایدارسازی و عملیات خاکبرداری، بارگیری و حمل خاک به علت ممنوعیت انجام عملیات اجرایی در شب می باشد. همچنین طرح اولیه ای که در اختیار کارفرما قرار داشت، انجام عملیات پایدارسازی دیواره های گود به روش سازه نگهبان خرپایی بود که این شرکت پس از انجام بازدید میدانی از زمین و عوارض پروژه و بررسی و ارزیابی تمامی روش های موجود جهت پایدارسازی، توانست با تغییر روش و انتخاب روش بهینه، صرفه جویی زمانی و اقتصادی را برای کارفرمای محترم پروژه به ارمغان آورد.

چالش های پروژه اداری کرج – جهاد کشاورزی:

پروژه های پایدارسازی و گودبرداری عمیق در محیط های شهری عموماً با چالش های گوناگونی همچون آب زیرسطحی، تأسیسات زیرزمینی، عوارض مجاور گود، سربارهای سنگین و قابل توجه و … همراه است. از این رو، به عنوان نخستین گام در فرآیند طراحی و اجرای روش پایدارسازی دیواره های گود می بایست وضعیت همجواری و عوارض مجاور دیواره ها و سربارهای مربوط به آنها همچون ساختمان های مسکونی احداث شده و حیاط آنها، خیابان و معبر دسترسی و فضای سبز و … به طور کامل مورد بررسی قرار گیرد. عوارض مجاور پروژه اداری کرج – جهاد کشاورزی شرکت ایستاسازه عمدتاً شامل خیابان و معابر دسترسی بود. به گونه ای که بلوار جمهوری، خیابان یاس و خیابان بهشتی در مجاورت دیواره های گود قرار داشتند. همچنین باید به این نکته توجه داشت که ساختمان قدیمی و دفتر فعلی سازمان جهاد کشاورزی استان البرز نیز در داخل محدوده زمین پروژه قرار داشت. از این رو می بایست به هنگام فرآیند طراحی و انجام عملیات پایدارسازی دیواره های پروژه، حفظ ایستایی و پایداری آن بسیار مورد توجه قرار می گرفت.

از سویی دیگر، به علت انجام فعالیت های جاری سازمان جهاد کشاورزی استان البرز در مجموعه ساختمانی فوق الذکر می بایست حفظ آرامش و آسایش کارمندان و ساکنین آن جهت انجام بی وقفه امور اداری مد نظر قرار می گرفت.

در فرآیند طراحی سیستم پایدارسازی دیواره های گود، استعلام های مربوط به وضعیت و تراز قرارگیری عوارض و تأسیسات شهری همچون برق، آب شرب، فاضلاب و گاز از نهادها و سازمان های مربوطه اخذ گردید تا با توجه به آنها، طراحی سیستم پایدارسازی انجام و تراز قرارگیری عناصر تسلیح تعیین گردد. با توجه به اعلام کارفرمای پروژه، این سازمان ها پایین ترین تراز قرار گیری لوله های مدفون و انشعابات خود را از سطح خیابان یاس واقع در مجاورت دیواره شمالی، کمتر از چهار متر گزارش نمودند. از سویی دیگر، با انجام تحقیقات و از طریق بازدید به عمل آمده، مشخص گردید که فاضلاب اصلی شهری (اگو) در نزدیکی دیواره شمالی گود پروژه همراه با جریان قوی و پر فشار آب قرار دارد. همچنین فضای سبز شهرداری کرج نیز که شامل چندین درخت بود، در فاصله یک متری لبه گود در دیواره شمالی قرار داشت.

به هنگام حفاری گمانه های عناصر تسلیح همچون میخ (نیل) و مهاری (انکر)، وجود درصد قابل توجه مصالح درشت دانه شن مشاهده شد که علاوه بر ایجاد صعوبت در پیشروی فرآیند حفاری و کاهش سرعت عملیات اجرایی به علت ریزشی بودن گمانه ها، در مرحله تزریق گمانه ها نیز چالش هایی به وجود آورد و خورند آنها را به طور قابل توجهی بالا برد.

پس از شروع عملیات پایدارسازی دیواره های گود در پروژه کرج – جهاد کشاورزی ، کارفرمای محترم پروژه اعلام نمودند که قصد دارند تا جرثقیل برجی (تاور کرین) با ظرفیت 8 تن را در دیواره های گود مستقر نمایند. با توجه به اینکه استقرار این جرثقیل با تناژ بالا و قابل توجه، سربار قابل توجهی بر دیواره شمالی گود می افزود، همکاران اجرایی شرکت ایستاسازه با مشورت و همفکری دفتر فنی و طراحی، راهکارهایی را پیشنهاد نمودند.

در اکثر پروژه های پایدارسازی و گودبرداری شهری، عملیات خاکبرداری، بارگیری و حمل خاک به دلایلی همچون عدم محدودیت تردد ترافیکی، سرعت بالای حمل خاک و آمد و شد کامیون های کمپرسی به علت نبود ترافیک شهری و تداوم و پیوستگی فرآیند عملیات خاکی، در شب انجام می پذیرد. با اعلام کارفرمای محترم پروژه، به دلیل محدودیت های موجود در محل پروژه و سیاست های کلان ارکان پروژه، امکان انجام عملیات خاکبرداری، بارگیری و حمل خاک در شب میسر نبود. از این رو، می بایست عملیات خاکبرداری همزمان با عملیات پایدارسازی دیواره ها در روز انجام می شد. از سویی دیگر، با توجه به اینکه انجام عملیات خاکبرداری جزو شرح خدمات درخواستی از شرکت ایستاسازه نبود، هماهنگی میان نیروهای انسانی و ماشین آلات تیم های پایدارسازی و خاکبرداری در پروژه کرج – جهاد کشاورزی با چالش هایی همراه بود. به عنوان نمونه، در اکثر مواقع شیلنگ های متصل به دستگاه حفاری (دریل واگن) و دستگاه تزریق دوغاب جهت انتقال به محل گمانه ها واقع در دیواره های مختلف پروژه، در سطح زمین پخش بودند. در حالیکه جهت عبور و مرور ماشین آلات خاکبرداری همچون بیل مکانیکی، لودر و به ویژه کامیون های کمپرسی حمل خاک می بایستی در طی یک روز کاری به طور مکرر توسط نفرات اکیپ پایدارسازی شرکت ایستاسازه جابجا می شد. این امر علاوه بر ایجاد مشغله برای نفرات و کاهش توان عملیاتی آنها، باعث کاهش سرعت عملیات اجرایی می شد.

به علت محدودیت فضای کارگاه، همکاران اجرایی برای تجهیز کارگاه جهت استقرار اقلام و لوازم مربوطه همچون کانکس های مهندسی و کارگری، مصالح و ماشین آلات عملیات پایدارسازی با چالش هایی روبرو بودند.

راهکارهای ارائه شده در پروژه اداری کرج – جهاد کشاورزی:

با توجه به اینکه طرح پایدارسازی اولیه ارائه شده به کارفرمای محترم پروژه کرج – جهاد کشاورزی، استفاده از روش سازه نگهبان خرپایی بود، اعضای دفتر فنی شرکت ایستاسازه پس از انجام بازدید از محل پروژه و برداشت وضعیت عوارض و سربارهای مجاور گود و تدقیق نتایج حاصل از مطالعات ژئوتکنیک و ارزیابی تمامی روش های موجود توانستند با ارائه طرحی جدید، روشی بهتر و بهینه برای پایدارسازی دیواره های گود ارائه دهند که هم صرفه جویی زمانی و هم اقتصادی را برای کارفرمای محترم پروژه به ارمغان آورد. لازم به ذکر است شرکت ایستا سازه تمامی تأییدیه های لازم را جهت کسب رضایت مشاور محترم پروژه اخذ نمود.

برای پایدارسازی دیواره شمالی از روش ترکیبی شمع فلزی معلق و میخ کوبی (نیلینگ) استفاده گردید. به طوری که به علت وجود تأسیسات زیر سطحی شهری و محدودیت حفاری، از تراز 4 متری به پایین از سیستم میخ کوبی (نیلینگ) استفاده گردید. همچنین زاویه حفاری گمانه های عناصر تسلیح در ردیف نخست دیواره نسبت به سایر ردیف ها افزایش یافت تا از برخورد گمانه ها به تأسیسات شهری در مجاورت این دیواره ممانعت به عمل آمده و فرآیند حفاری ها با موفقیت انجام گردد.

برای پایدارسازی دیواره شرقی گود صرفاً از استفاده روش میخ کوبی (نیلینگ) در دستور کار قرار گرفت. با توجه به حضور ساختمان فعلی و قدیمی سازمان جهاد کشاورزی استان البرز در مجاورت دیواره های جنوبی و غربی پروژه، طرح پایدارسازی این دیواره های به صورت استفاده ترکیبی از روش شمع فلزی معلق و مهارگذاری (انکراژ) ارائه و اجرا گردید.

با توجه به قرارگیری جرثقیل برجی (تاور کرین) ۸ تنی در بر دیواره گود و ایجاد سربار مضاعف و قابل توجه بر آن، این شرکت به کارفرمای پروژه پیشنهاد نمود تا محل نصب و استقرار آن را به داخل محدوده پروژه و کف گود انتقال دهند که با تعامل و همکاری عوامل مختلف پروژه، با این پیشنهاد موافقت گردید.

با توجه به حساسیت های موجود در پروژه و بروز مشکلات عدیده در طی فرآیند عملیات پایدارسازی، مدیریت پروژه شرکت ایستا سازه سعی نمودند تا با مدیریت صحیح و کارآمد ماشین آلات و نیروهای انسانی حاضر در کارگاه و با سعه صدر و تعامل با سایر ارکان پروژه به ویژه با شرکت های همکار خاکبرداری در روند جمع آوری رمپ، عملیات اجرایی را در مدت زمان تعیین شده به پایان رسانیده و پروژه را تحویل کارفرمای محترم دهند. همچنین با توجه به وسعت پروژه و حضور نیروی انسانی زیاد و تجهیزات و ماشین آلات سنگین متعدد در محل کارگاه، حفظ تدابیر فنی و رعایت الزامات ایمنی همواره سرلوحه کار همکاران اجرایی ما بوده است تا کوچکترین خللی در روند پیشرفت عملیات اجرایی پروژه ایجاد نگردد.

پروژه اداری کرج – جهاد کشاورزی

پروژه‌کرج - شرکت‌ایستا‌سازه
پروژه کرج – ایستاسازه

شرح کلی پروژه اداری کرج – جهاد کشاورزی:

کاربری پروژه کرج به صورت اداری بوده و یکی از پروژه های پایدارسازی گود شرکت ایستاسازه در استان البرز می باشد. این پروژه که به عنوان طرح توسعه دفتر مرکزی سازمان جهاد کشاورزی استان البرز می باشد، در زمینی به مساحت ۲۵۰۰ متر مربع در میدان سپاه کرج قرار داشت. بر اساس طراحی سازه ای و معماری انجام شده و نقشه های ارائه شده توسط کارفرمای محترم پروژه، مشخص گردید که حداکثر عمق گود با در نظر گرفتن ضخامت شالوده (پی یا فونداسیون) سازه و متناسب با تراز زیر آن برابر با هفت و نیم متر می باشد که می بایست عملیات گودبرداری، خاکبرداری و پایدارسازی دیواره ها تا این تراز صورت می گرفت. این شرکت مسئولیت طراحی و اجرای سیستم پایدارسازی دیواره های گود و سیستم زهکشی را در این پروژه عهده دار بوده است. از این رو، پس از ارائه گزارش مطالعات مکانیک خاک و مهندسی پی توسط کارفرمای محترم و مطالعه و بررسی آن توسط همکاران دفتر فنی و طراحی و همچنین بازدید همکاران شرکت از محل زمین پروژه، فرآیند طراحی سیستم پایدارسازی دیواره های گود انجام و تکمیل نقشه های مربوطه در دستور کار قرار گرفت. با اتمام عملیات پایدارسازی دیواره ها و مطابق برداشت نهایی سطح دیواره های پایدار شده گود توسط همکاران نقشه برداری، سطح کل تمام شده دیواره های پایدارسازی شده برابر با 1387 متر مربع بوده است.

یکی از فعالیت های مهم و متمایز صورت گرفته در این پروژه، انجام همزمان عملیات پایدارسازی و عملیات خاکبرداری، بارگیری و حمل خاک به علت ممنوعیت انجام عملیات اجرایی در شب می باشد. همچنین طرح اولیه ای که در اختیار کارفرما قرار داشت، انجام عملیات پایدارسازی دیواره های گود به روش سازه نگهبان خرپایی بود که این شرکت پس از انجام بازدید میدانی از زمین و عوارض پروژه و بررسی و ارزیابی تمامی روش های موجود جهت پایدارسازی، توانست با تغییر روش و انتخاب روش بهینه، صرفه جویی زمانی و اقتصادی را برای کارفرمای محترم پروژه به ارمغان آورد.

چالش های پروژه اداری کرج – جهاد کشاورزی:

پروژه های پایدارسازی و گودبرداری عمیق در محیط های شهری عموماً با چالش های گوناگونی همچون آب زیرسطحی، تأسیسات زیرزمینی، عوارض مجاور گود، سربارهای سنگین و قابل توجه و … همراه است. از این رو، به عنوان نخستین گام در فرآیند طراحی و اجرای روش پایدارسازی دیواره های گود می بایست وضعیت همجواری و عوارض مجاور دیواره ها و سربارهای مربوط به آنها همچون ساختمان های مسکونی احداث شده و حیاط آنها، خیابان و معبر دسترسی و فضای سبز و … به طور کامل مورد بررسی قرار گیرد. عوارض مجاور پروژه اداری کرج – جهاد کشاورزی شرکت ایستاسازه عمدتاً شامل خیابان و معابر دسترسی بود. به گونه ای که بلوار جمهوری، خیابان یاس و خیابان بهشتی در مجاورت دیواره های گود قرار داشتند. همچنین باید به این نکته توجه داشت که ساختمان قدیمی و دفتر فعلی سازمان جهاد کشاورزی استان البرز نیز در داخل محدوده زمین پروژه قرار داشت. از این رو می بایست به هنگام فرآیند طراحی و انجام عملیات پایدارسازی دیواره های پروژه، حفظ ایستایی و پایداری آن بسیار مورد توجه قرار می گرفت.

از سویی دیگر، به علت انجام فعالیت های جاری سازمان جهاد کشاورزی استان البرز در مجموعه ساختمانی فوق الذکر می بایست حفظ آرامش و آسایش کارمندان و ساکنین آن جهت انجام بی وقفه امور اداری مد نظر قرار می گرفت.

در فرآیند طراحی سیستم پایدارسازی دیواره های گود، استعلام های مربوط به وضعیت و تراز قرارگیری عوارض و تأسیسات شهری همچون برق، آب شرب، فاضلاب و گاز از نهادها و سازمان های مربوطه اخذ گردید تا با توجه به آنها، طراحی سیستم پایدارسازی انجام و تراز قرارگیری عناصر تسلیح تعیین گردد. با توجه به اعلام کارفرمای پروژه، این سازمان ها پایین ترین تراز قرار گیری لوله های مدفون و انشعابات خود را از سطح خیابان یاس واقع در مجاورت دیواره شمالی، کمتر از چهار متر گزارش نمودند. از سویی دیگر، با انجام تحقیقات و از طریق بازدید به عمل آمده، مشخص گردید که فاضلاب اصلی شهری (اگو) در نزدیکی دیواره شمالی گود پروژه همراه با جریان قوی و پر فشار آب قرار دارد. همچنین فضای سبز شهرداری کرج نیز که شامل چندین درخت بود، در فاصله یک متری لبه گود در دیواره شمالی قرار داشت.

به هنگام حفاری گمانه های عناصر تسلیح همچون میخ (نیل) و مهاری (انکر)، وجود درصد قابل توجه مصالح درشت دانه شن مشاهده شد که علاوه بر ایجاد صعوبت در پیشروی فرآیند حفاری و کاهش سرعت عملیات اجرایی به علت ریزشی بودن گمانه ها، در مرحله تزریق گمانه ها نیز چالش هایی به وجود آورد و خورند آنها را به طور قابل توجهی بالا برد.

پس از شروع عملیات پایدارسازی دیواره های گود در پروژه کرج – جهاد کشاورزی ، کارفرمای محترم پروژه اعلام نمودند که قصد دارند تا جرثقیل برجی (تاور کرین) با ظرفیت 8 تن را در دیواره های گود مستقر نمایند. با توجه به اینکه استقرار این جرثقیل با تناژ بالا و قابل توجه، سربار قابل توجهی بر دیواره شمالی گود می افزود، همکاران اجرایی شرکت ایستاسازه با مشورت و همفکری دفتر فنی و طراحی، راهکارهایی را پیشنهاد نمودند.

در اکثر پروژه های پایدارسازی و گودبرداری شهری، عملیات خاکبرداری، بارگیری و حمل خاک به دلایلی همچون عدم محدودیت تردد ترافیکی، سرعت بالای حمل خاک و آمد و شد کامیون های کمپرسی به علت نبود ترافیک شهری و تداوم و پیوستگی فرآیند عملیات خاکی، در شب انجام می پذیرد. با اعلام کارفرمای محترم پروژه، به دلیل محدودیت های موجود در محل پروژه و سیاست های کلان ارکان پروژه، امکان انجام عملیات خاکبرداری، بارگیری و حمل خاک در شب میسر نبود. از این رو، می بایست عملیات خاکبرداری همزمان با عملیات پایدارسازی دیواره ها در روز انجام می شد. از سویی دیگر، با توجه به اینکه انجام عملیات خاکبرداری جزو شرح خدمات درخواستی از شرکت ایستاسازه نبود، هماهنگی میان نیروهای انسانی و ماشین آلات تیم های پایدارسازی و خاکبرداری در پروژه کرج – جهاد کشاورزی با چالش هایی همراه بود. به عنوان نمونه، در اکثر مواقع شیلنگ های متصل به دستگاه حفاری (دریل واگن) و دستگاه تزریق دوغاب جهت انتقال به محل گمانه ها واقع در دیواره های مختلف پروژه، در سطح زمین پخش بودند. در حالیکه جهت عبور و مرور ماشین آلات خاکبرداری همچون بیل مکانیکی، لودر و به ویژه کامیون های کمپرسی حمل خاک می بایستی در طی یک روز کاری به طور مکرر توسط نفرات اکیپ پایدارسازی شرکت ایستاسازه جابجا می شد. این امر علاوه بر ایجاد مشغله برای نفرات و کاهش توان عملیاتی آنها، باعث کاهش سرعت عملیات اجرایی می شد.

به علت محدودیت فضای کارگاه، همکاران اجرایی برای تجهیز کارگاه جهت استقرار اقلام و لوازم مربوطه همچون کانکس های مهندسی و کارگری، مصالح و ماشین آلات عملیات پایدارسازی با چالش هایی روبرو بودند.

راهکارهای ارائه شده در پروژه اداری کرج – جهاد کشاورزی:

با توجه به اینکه طرح پایدارسازی اولیه ارائه شده به کارفرمای محترم پروژه کرج – جهاد کشاورزی، استفاده از روش سازه نگهبان خرپایی بود، اعضای دفتر فنی شرکت ایستاسازه پس از انجام بازدید از محل پروژه و برداشت وضعیت عوارض و سربارهای مجاور گود و تدقیق نتایج حاصل از مطالعات ژئوتکنیک و ارزیابی تمامی روش های موجود توانستند با ارائه طرحی جدید، روشی بهتر و بهینه برای پایدارسازی دیواره های گود ارائه دهند که هم صرفه جویی زمانی و هم اقتصادی را برای کارفرمای محترم پروژه به ارمغان آورد. لازم به ذکر است شرکت ایستا سازه تمامی تأییدیه های لازم را جهت کسب رضایت مشاور محترم پروژه اخذ نمود.

برای پایدارسازی دیواره شمالی از روش ترکیبی شمع فلزی معلق و میخ کوبی (نیلینگ) استفاده گردید. به طوری که به علت وجود تأسیسات زیر سطحی شهری و محدودیت حفاری، از تراز 4 متری به پایین از سیستم میخ کوبی (نیلینگ) استفاده گردید. همچنین زاویه حفاری گمانه های عناصر تسلیح در ردیف نخست دیواره نسبت به سایر ردیف ها افزایش یافت تا از برخورد گمانه ها به تأسیسات شهری در مجاورت این دیواره ممانعت به عمل آمده و فرآیند حفاری ها با موفقیت انجام گردد.

برای پایدارسازی دیواره شرقی گود صرفاً از استفاده روش میخ کوبی (نیلینگ) در دستور کار قرار گرفت. با توجه به حضور ساختمان فعلی و قدیمی سازمان جهاد کشاورزی استان البرز در مجاورت دیواره های جنوبی و غربی پروژه، طرح پایدارسازی این دیواره های به صورت استفاده ترکیبی از روش شمع فلزی معلق و مهارگذاری (انکراژ) ارائه و اجرا گردید.

با توجه به قرارگیری جرثقیل برجی (تاور کرین) ۸ تنی در بر دیواره گود و ایجاد سربار مضاعف و قابل توجه بر آن، این شرکت به کارفرمای پروژه پیشنهاد نمود تا محل نصب و استقرار آن را به داخل محدوده پروژه و کف گود انتقال دهند که با تعامل و همکاری عوامل مختلف پروژه، با این پیشنهاد موافقت گردید.

با توجه به حساسیت های موجود در پروژه و بروز مشکلات عدیده در طی فرآیند عملیات پایدارسازی، مدیریت پروژه شرکت ایستا سازه سعی نمودند تا با مدیریت صحیح و کارآمد ماشین آلات و نیروهای انسانی حاضر در کارگاه و با سعه صدر و تعامل با سایر ارکان پروژه به ویژه با شرکت های همکار خاکبرداری در روند جمع آوری رمپ، عملیات اجرایی را در مدت زمان تعیین شده به پایان رسانیده و پروژه را تحویل کارفرمای محترم دهند. همچنین با توجه به وسعت پروژه و حضور نیروی انسانی زیاد و تجهیزات و ماشین آلات سنگین متعدد در محل کارگاه، حفظ تدابیر فنی و رعایت الزامات ایمنی همواره سرلوحه کار همکاران اجرایی ما بوده است تا کوچکترین خللی در روند پیشرفت عملیات اجرایی پروژه ایجاد نگردد.

سایر پروژه ها

پروژه نیاوران – عمارت سدروس

اطلاعات بیشتر

پروژه بیمارستان روزبه

اطلاعات بیشتر

پروژه مسکونی ایران زمین – سوم

اطلاعات بیشتر

پروژه نیاوران – دیار 4

اطلاعات بیشتر

پروژه باغ ایرانی – تونل انرژی

اطلاعات بیشتر

پروژه مجتمع معدن مس سرچشمه کرمان

اطلاعات بیشتر

پروژه تجاری – اداری شیخ بهایی – الماس (فاز 2)

اطلاعات بیشتر

پروژه مجتمع اداری توسن – حسن آباد

اطلاعات بیشتر

پروژه مولوی – خیریه حضرت علی اکبر (ع)

اطلاعات بیشتر
follow our social’s