ایستاسازه
En Ar

خانه - ویدئو - پروژه یوسف آباد – خاکبرداری ساختمان

پروژه یوسف آباد – خاکبرداری ساختمان یکی از پروژه های پایدارسازی و خاکبرداری شرکت ایستاسازه می باشد. عملیات خاکبرداری، بارگیری و حمل خاک بخش مکمل عملیات پایدارسازی دیواره ها در پروژه های گودبرداری می باشد. به گونه ای که پس از پنل برداری ایمن در مساحت مشخصی از دیواره گود می بایست با تکمیل فرآیند پایدارسازی آن، عملیات خاکبرداری با استفاده از بیل مکانیکی یا لودر انجام شود و پس از بارگیری توسط کامیون های کمپرسی به محل های مجاز تعیین شده از سوی شهرداری منطقه حمل گردد. چنانچه این رویه مذکور انجام نگردد یا همسو و همگام با عملیات پایدارسازی پیش نرود، عملیات اجرایی متوقف می گردد و پیشرفت کلی پروژه مطابق با برنامه زمان بندی جامع پیش نمی رود.

یکی از موارد بسیار مهم پیش از شروع عملیات خاکبرداری، بارگیری و حمل خاک، تعیین محل مناسب جهت دپوی مصالح پای کار همچون ماسه، سیمان، آب، صفحات مشبک فولادی (مش)، میخ (نیل)، مهاری (انکر)، نیمرخ های فولادی (پروفیل های فولادی) و … و همچنین جهت استقرار ماشین آلات پایدارسازی از قبیل دستگاه حفاری (دریل واگن)، دستگاه بتن پاشی (شاتکریت) و دستگاه تزریق می باشد. زیرا جانمایی مناسب آنها در شعاع عملیاتی ماشین آلات خاکبرداری همچون بیل مکانیکی و لودر و عبور و مرور ایمن کامیون های کمپرسی به داخل محدوده کارگاه جهت بارگیری و حمل خاک بسیار مؤثر می باشد. پر واضح است کارکرد مؤثر ماشین آلات خاکبرداری اثر مستقیم در پیشرفت عملیات خاکبرداری و افزایش سرعت خروج خاک از کارگاه دارد.

در بسیاری از پروژه های گودبرداری و پایدارسازی شهری، جهت ایجاد تداوم و پیوستگی در عملیات اجرایی و همچنین رعایت الزامات و ضوابط سازمان راهنمایی و رانندگی در خصوص عبور و مرور ماشین آلات سنگین، عملیات خاکبرداری، بارگیری و حمل خاک در شب انجام می شود.

پروژه یوسف آباد – خاکبرداری ساختمان

پروژه یوسف آباد – خاکبرداری ساختمان یکی از پروژه های پایدارسازی و خاکبرداری شرکت ایستاسازه می باشد. عملیات خاکبرداری، بارگیری و حمل خاک بخش مکمل عملیات پایدارسازی دیواره ها در پروژه های گودبرداری می باشد. به گونه ای که پس از پنل برداری ایمن در مساحت مشخصی از دیواره گود می بایست با تکمیل فرآیند پایدارسازی آن، عملیات خاکبرداری با استفاده از بیل مکانیکی یا لودر انجام شود و پس از بارگیری توسط کامیون های کمپرسی به محل های مجاز تعیین شده از سوی شهرداری منطقه حمل گردد. چنانچه این رویه مذکور انجام نگردد یا همسو و همگام با عملیات پایدارسازی پیش نرود، عملیات اجرایی متوقف می گردد و پیشرفت کلی پروژه مطابق با برنامه زمان بندی جامع پیش نمی رود.

یکی از موارد بسیار مهم پیش از شروع عملیات خاکبرداری، بارگیری و حمل خاک، تعیین محل مناسب جهت دپوی مصالح پای کار همچون ماسه، سیمان، آب، صفحات مشبک فولادی (مش)، میخ (نیل)، مهاری (انکر)، نیمرخ های فولادی (پروفیل های فولادی) و … و همچنین جهت استقرار ماشین آلات پایدارسازی از قبیل دستگاه حفاری (دریل واگن)، دستگاه بتن پاشی (شاتکریت) و دستگاه تزریق می باشد. زیرا جانمایی مناسب آنها در شعاع عملیاتی ماشین آلات خاکبرداری همچون بیل مکانیکی و لودر و عبور و مرور ایمن کامیون های کمپرسی به داخل محدوده کارگاه جهت بارگیری و حمل خاک بسیار مؤثر می باشد. پر واضح است کارکرد مؤثر ماشین آلات خاکبرداری اثر مستقیم در پیشرفت عملیات خاکبرداری و افزایش سرعت خروج خاک از کارگاه دارد.

در بسیاری از پروژه های گودبرداری و پایدارسازی شهری، جهت ایجاد تداوم و پیوستگی در عملیات اجرایی و همچنین رعایت الزامات و ضوابط سازمان راهنمایی و رانندگی در خصوص عبور و مرور ماشین آلات سنگین، عملیات خاکبرداری، بارگیری و حمل خاک در شب انجام می شود.

جدیدترین ویدیوها

پروژه ظفر – دلیری

رمپ و جمع آوری رمپ در گودبرداری عمیق – رگلاژ کف گود

پروژه فونیکس – پایدارسازی گود به روش مهار متقابل (استرات) و نیلینگ

پشت صحنه ساخت تیزر گودبرداری و پایدارسازی گود عمیق – ایستاسازه