ایستاسازه
En Ar

خانه - ویدئو - پروژه یوسف آباد

مانند تعدادی از پروژه های دیگر شرکت ایستاسازه، حفظ و حراست درخت ها در ضلع شرق و حیاط همسایه غربی از چالش های عمومی طراحی و اجرا در این پروژه بوده اند.

پایدارسازی دیواره مجاور دکل مخابراتی در شمال پروژه در بخش طراحی چالش جدی و همینطور مسئولیت زا برای شرکت ایستاسازه بوده است.

حساسیت و چالش اصلی این پروژه وجود ساختمان قدیمی با کاربری خدمات درمانی در ضلع شرق بوده است و در بخش طراحی از سولجرهای فلزی و پا باز ریشه دار جهت کاهش جابه جایی ها استفاده شده است.

پروژه هایی در خیابان های اصلی شهرهای شلوغ همیشه چالش اخذ مجوزهای ترافیکی جهت استقرار جرثقیل در خیابان را دارا می باشند و این پروژه با توجه به جانمایی آن در بر اصلی یوسف آباد با چالش تجهیز کارگاه رو به رو بوده است.

از نکات و چالش های پروژه می توان به کشف دو حفره عمیق خالی در عمق ده متری زمین و پر کردن آن با پر کننده مجاز مانند فوم بتن و بتن سنگین اشاره کرد.

گودبرداری عمیق طبیعتا با چالش جمع آوری رمپ و انتخاب بهینه ترین و همینطور سریع ترین روش هم رو به رو است. در این پروژه رمپ از ضلع جنوب شرقی و کوچه ای فرعی به وسیله دکل بلند جمع آوری شد.

پروژه یوسف آباد

مانند تعدادی از پروژه های دیگر شرکت ایستاسازه، حفظ و حراست درخت ها در ضلع شرق و حیاط همسایه غربی از چالش های عمومی طراحی و اجرا در این پروژه بوده اند.

پایدارسازی دیواره مجاور دکل مخابراتی در شمال پروژه در بخش طراحی چالش جدی و همینطور مسئولیت زا برای شرکت ایستاسازه بوده است.

حساسیت و چالش اصلی این پروژه وجود ساختمان قدیمی با کاربری خدمات درمانی در ضلع شرق بوده است و در بخش طراحی از سولجرهای فلزی و پا باز ریشه دار جهت کاهش جابه جایی ها استفاده شده است.

پروژه هایی در خیابان های اصلی شهرهای شلوغ همیشه چالش اخذ مجوزهای ترافیکی جهت استقرار جرثقیل در خیابان را دارا می باشند و این پروژه با توجه به جانمایی آن در بر اصلی یوسف آباد با چالش تجهیز کارگاه رو به رو بوده است.

از نکات و چالش های پروژه می توان به کشف دو حفره عمیق خالی در عمق ده متری زمین و پر کردن آن با پر کننده مجاز مانند فوم بتن و بتن سنگین اشاره کرد.

گودبرداری عمیق طبیعتا با چالش جمع آوری رمپ و انتخاب بهینه ترین و همینطور سریع ترین روش هم رو به رو است. در این پروژه رمپ از ضلع جنوب شرقی و کوچه ای فرعی به وسیله دکل بلند جمع آوری شد.

جدیدترین ویدیوها

پشت صحنه ساخت تیزر گودبرداری و پایدارسازی گود عمیق – ایستاسازه

پروژه یوسف آباد – ساخت سولجر و نصب سازه دیوار برلنی

ایستا سازه : تجربه،تخصص،امنيت در پایدارسازی گود

ایستاسازه : مشاور و مجری پایدارسازی گودهای عمیق و بهسازی خاک