ایستاسازه
En Ar

پروژه B35 فاز 11 پردیس

شرح کلی پروژه پایدارسازی با طرح دائم ترانشه 3B5 فاز 11 پردیس:

پروژه پایدارسازی با طرح دائم ترانشه 3B5 فاز 11 پردیس که یکی از پروژه های پایدارسازی گودهای عمیق شرکت ایستاسازه در استان تهران می باشد، با سطح کل پایدارسازی 500 متر مربع (رویه شاتکریتی دو لایه) و حداکثر عمق 12 متر در فاز یازده شهر پردیس واقع است. این شرکت مسئولیت طراحی و اجرای سیستم پایدارسازی ترانشه خاکی موجود و سیستم زهکشی را در این پروژه عهده دار بوده است. یکی از فعالیت های متفاوت و متمایز صورت گرفته در این پروژه مربوط به انتخاب و طراحی سیستم پایدارسازی به روش طرح دائم بوده است.

چالش های پروژه پایدارسازی با طرح دائم ترانشه 3B5 فاز 11 پردیس:

وضعیت همجواری و عوارض مجاور گود و سربارهای مربوط به آنها و همچنین موقعیت قرارگیری تأسیسات شهری همواره یکی از چالش های متداول در پروژه های گودبرداری عمیق در محیط های شهری می باشد. در این پروژه نیز وجود چند ساختمان مسکونی 15 طبقه در محدوده سربار مؤثر بر ترانشه خاکی بسیار مهم و حائز اهمیت بود به طوری که یکی از این ساختمان ها یعنی بلوک مسکونی شماره 5 زون 3 دقیقاً در بالای این ترانشه قرار داشت. حضور این ساختمان در طی فرآیند طراحی و اجرای عملیات پایدارسازی بسیار چالش برانگیز بود. زیرا ترانشه خاکی مورد نظر در این پروژه می بایست برای بازه زمانی طولانی مدت پایدار می گردید، ضرورت یافت تا طرح و روش پایدارسازی متناسب با آن ارائه گردد و الزاماتی همچون بارگذاري لرزه ای، تأمین دوام مصالح و جزئیات مربوطه در نظر گرفته شود.

از سویی دیگر، حضور این سربار سنگین و قابل توجه در فاصله بسیار نزدیک به خط پروژه، ضروری می ساخت تا عملیات پایش و کنترل تغییر مکان دیواره و سازه های مجاور با دقت و حساسیت بیشتری صورت پذیرد.

چالش مهم دیگر این پروژه مربوط به برنامه زمان بندی بسیار فشرده اجرای آن بود. زیرا تقریباً تمامی واحدهای ساختمان های 15 طبقه آماده به تحویل مالکین بود اما تحویل واحدهای ساختمان بلوک 3B5 مستلزم اتمام عملیات پایدارسازی ترانشه خاکی مجاور آن (موضوع این پروژه) بود. از این رو اتمام به موقع و تحویل در موعد مقرر این پروژه یکی از مهم ترین موارد درخواستی کارفرمای محترم بود.

پس از شروع عملیات پایدارسازی، تیم اجرایی پروژه با مشکل برخورد به لایه های خاک دستی در ترازهای بالایی مواجه گردید. با توجه به اینکه در بسیاری از گمانه های حفر شده جهت نصب و جای گذاری المان های تسلیح همچون میخ (نیل)، ریزش دیواره های گمانه تبدیل به یک مشکل ثابت گردیده بود، همکاران اجرایی شرکت با استفاده از تجربه خود در پروژه های مشابه، راهکارهایی جهت مرتفع نمودن این مشکل به کارفرمای محترم ارائه نمودند.

علاوه بر مشکلات فوق الذکر از نظر حفاری و تزریق گمانه ها برای لایه های بالایی خاک محل پروژه که موجب کاهش سرعت عملیات اجرایی شده بود، گزارش مطالعات ژئوتکنیک پروژه نشان می داد که جنس پروفیل خاک در لایه های پایینی به خاک سفت با تراکم بالا یا سنگ سخت تبدیل می گردد. این موضوع با درصد قابل قبولی در طی عملیات اجرایی نیز به حقیقت پیوست و موجب گردید تا با بیرون کشیدن و خرد کردن سنگ های درشت، سرعت عملیات پایدارسازی و به تبع آن عملیات خاکبرداری کاهش یابد.

در طول پروژه و در فواصل زمانی متناوب، همکاران اجرایی پروژه عمدتاً با چالش هایی پیرامون خرید، تأمین و انتقال مصالح مورد نیاز همچون سیمان، ماسه، میلگرد (نیل) و ملحقات مربوطه، صفحه سر میخ (هد نیل)، صفحات مشبک مش، گازوئیل و غیره روبرو بودند. البته شایان ذکر است در برخی موارد، این چالش ها صرفاً مختص این پروژه نبود و به دلایل و شرایط عمومی و فراگیر از قبیل تورم اقتصادی و اعتصابات صنوف مرتبط با تأمین مصالح پای کار همچون کارخانجات تولید سیمان وابسته بود.

با توجه به قرارگیری پروژه 3B5 فاز یازده پردیس در مجاورت ساختمان های مسکونی تازه ساخت و همجواری با معابر دسترسی باریک و در برخی از موارد جاده خاکی، عبور و مرور ماشین آلات سنگین خاکبرداری و حمل خاک و همچنین ماشین آلات حمل مصالح، ارکان مختلف پروژه به ویژه تیم اجرایی این شرکت را با مشکلات زیادی روبرو کرده بود. شرایط راه های ارتباطی به محل پروژه به گونه ای بود که به علت کیفیت پایین شرایط ساخت زیرسازه و روسازه، بخشی از مسیر به علت تردد زیاد ماشین آلات سنگین در طی دوره ساخت سازه های مسکونی، تخریب گردیده بود. از این رو، در برخی از موارد، زمان رسیدن مصالح به کارگاه پروژه 3B5 طولانی و زمان بر می شد.

قرار گرفتن پروژه در ناحیه کوهستانی شرق شهر تهران و برودت و دمای پایین هوا در محل پروژه، موجب شد تا عملیات بتنی همچون اجرای رویه شاتکریتی، با مشکلاتی مواجه گردد که ضروری ساخت تا تدابیری جهت رعایت الزامات و ضوابط آیین نامه ای اندیشیده شود.

راهکارهای ارائه شده پروژه پایدارسازی با طرح دائم ترانشه 3B5 فاز 11 پردیس:

با توجه به حضور ساختمان های مسکونی بلند مرتبه در محدوده سربار مؤثر بر ترانشه خاکی و قرار گرفتن بلوک مسکونی شماره 5 زون 3 دقیقاً در بالای ترانشه خاکی به عنوان سربار اصلی، انتخاب و طراحی سیستم پایدارسازی با دقت و حساسیت بیشتری انجام شده و طرح پایدارسازی به صورت دائم ارائه گردید. پس از بازدید میدانی اعضای دفتر فنی و تیم طراحی از محل پروژه و تدقیق نتایج حاصل از مطالعات ژئوتکنیک و بررسی تمامی حالات ممکن و بهینه برای انتخاب و طراحی سیستم پایدارسازی با طرح دائم ترانشه به صورت سیستم میخ کوبی (نیلینگ) و رویه شاتکریتی دو لایه (دوبل) به کارفرمای محترم ارائه گردید و پس از بررسی مشاور محترم پروژه و دریافت دیدگاه ها و نقطه نظرات آنان، طرح ارائه شده تصویب و جهت اجرا به این شرکت ابلاغ گردید. مطابق طرح نهایی، مراحل مختلف پروژه اعم از ، مش بندی و حفاری گمانه های میخ ها (نیل ها) به صورت آهسته و با حفظ تدابیر فنی و با رعایت الزامات ایمنی صورت پذیرفت تا تغییر مکان تجمعی ساختمان 15 طبقه مجاور در طی پیشرفت عملیات پایدارسازی به حداقل رسیده و به مقادیر مجاز آیین نامه ای محدود گردد.

ریزشی بودن خاک محل پروژه به علت ماهیت خاک محل پروژه در لایه های فوقانی که عمدتاً به صورت خاک دستی بود، موجب گردید تا علاوه بر استفاده از روش تزریق تحکیمی در حفاری گمانه ها، در محله طراحی هم سعی گردد تا حد امکان با کاهش طول حفاری ها و استفاده از سیستم میخ کوبی (نیلینگ) به جای سیستم مهاری (انکراژ)، به فرآیند حفاری سرعت بخشیده شود. البته در لایه های پایین تر همچنان مشکلات مربوط به حفاری و کاهش سرعت عملیات پا برجا بود. زیرا برخورد به لایه های خاک سفت و گاهاً سنگ سخت ایجاب می کرد تا حفاری با استفاده از سر مته چکشی انجام گردد. افزون بر این، می بایست سنگ های درشت تر بیرون کشیده شده و خرد و تکه تکه می گردید. در چنین مراحلی از پروژه، با هماهنگی تیم کنترل پروژه، همکاران اجرایی سایر جبهه های کاری در دیواره های دیگر گود را فعال می نمودند تا از سرعت کلی اجرا کاسته نشده و پروژه مطابق برنامه زمان بندی پیش برود و در موعد مقرر به پایان برسد و تحویل کارفرمای محترم گردد.

در زمینه مشکلات مربوط به تأمین مصالح، مدیریت پروژه و همکاران اجرایی کوشیدند تا با همراهی کارفرمای محترم و مدیریت صحیح و کارآمد مصالح پای کار و معرفی مراکز جدید تأمین مصالح به ایشان و حتی در برخی از موارد، تأمین و پشتیبانی مصالح از سایر کارگاه های پایدارسازی فعال خود، عملیات پایدارسازی را پیش ببرند و تا حد امکان از توقف عملیات اجرایی و تعطیلی کارگاه جلوگیری نمایند.

برای رعایت الزامات بتن ریزی در شرایط دمایی پایین و برودت و سردی هوای محیط، استفاده از پشم شیشه و محلول های ضد یخ مخصوص بتن ریزی در فصل یخبندان بر اساس تجربه این شرکت در پروژه های مشابه مطابق آیین نامه بتن ایران (آبا) و مبحث نهم مقررات ملی ساختمان در دستور کار گرفت. این امر هم در اجرای رویه شاتکریتی و هم در اجرای شمع های بتنی درجا مورد توجه قرار گرفت.

پروژه 3B5 فاز 11 پردیس

پروژه B35 فاز 11 پردیس

شرح کلی پروژه پایدارسازی با طرح دائم ترانشه 3B5 فاز 11 پردیس:

پروژه پایدارسازی با طرح دائم ترانشه 3B5 فاز 11 پردیس که یکی از پروژه های پایدارسازی گودهای عمیق شرکت ایستاسازه در استان تهران می باشد، با سطح کل پایدارسازی 500 متر مربع (رویه شاتکریتی دو لایه) و حداکثر عمق 12 متر در فاز یازده شهر پردیس واقع است. این شرکت مسئولیت طراحی و اجرای سیستم پایدارسازی ترانشه خاکی موجود و سیستم زهکشی را در این پروژه عهده دار بوده است. یکی از فعالیت های متفاوت و متمایز صورت گرفته در این پروژه مربوط به انتخاب و طراحی سیستم پایدارسازی به روش طرح دائم بوده است.

چالش های پروژه پایدارسازی با طرح دائم ترانشه 3B5 فاز 11 پردیس:

وضعیت همجواری و عوارض مجاور گود و سربارهای مربوط به آنها و همچنین موقعیت قرارگیری تأسیسات شهری همواره یکی از چالش های متداول در پروژه های گودبرداری عمیق در محیط های شهری می باشد. در این پروژه نیز وجود چند ساختمان مسکونی 15 طبقه در محدوده سربار مؤثر بر ترانشه خاکی بسیار مهم و حائز اهمیت بود به طوری که یکی از این ساختمان ها یعنی بلوک مسکونی شماره 5 زون 3 دقیقاً در بالای این ترانشه قرار داشت. حضور این ساختمان در طی فرآیند طراحی و اجرای عملیات پایدارسازی بسیار چالش برانگیز بود. زیرا ترانشه خاکی مورد نظر در این پروژه می بایست برای بازه زمانی طولانی مدت پایدار می گردید، ضرورت یافت تا طرح و روش پایدارسازی متناسب با آن ارائه گردد و الزاماتی همچون بارگذاري لرزه ای، تأمین دوام مصالح و جزئیات مربوطه در نظر گرفته شود.

از سویی دیگر، حضور این سربار سنگین و قابل توجه در فاصله بسیار نزدیک به خط پروژه، ضروری می ساخت تا عملیات پایش و کنترل تغییر مکان دیواره و سازه های مجاور با دقت و حساسیت بیشتری صورت پذیرد.

چالش مهم دیگر این پروژه مربوط به برنامه زمان بندی بسیار فشرده اجرای آن بود. زیرا تقریباً تمامی واحدهای ساختمان های 15 طبقه آماده به تحویل مالکین بود اما تحویل واحدهای ساختمان بلوک 3B5 مستلزم اتمام عملیات پایدارسازی ترانشه خاکی مجاور آن (موضوع این پروژه) بود. از این رو اتمام به موقع و تحویل در موعد مقرر این پروژه یکی از مهم ترین موارد درخواستی کارفرمای محترم بود.

پس از شروع عملیات پایدارسازی، تیم اجرایی پروژه با مشکل برخورد به لایه های خاک دستی در ترازهای بالایی مواجه گردید. با توجه به اینکه در بسیاری از گمانه های حفر شده جهت نصب و جای گذاری المان های تسلیح همچون میخ (نیل)، ریزش دیواره های گمانه تبدیل به یک مشکل ثابت گردیده بود، همکاران اجرایی شرکت با استفاده از تجربه خود در پروژه های مشابه، راهکارهایی جهت مرتفع نمودن این مشکل به کارفرمای محترم ارائه نمودند.

علاوه بر مشکلات فوق الذکر از نظر حفاری و تزریق گمانه ها برای لایه های بالایی خاک محل پروژه که موجب کاهش سرعت عملیات اجرایی شده بود، گزارش مطالعات ژئوتکنیک پروژه نشان می داد که جنس پروفیل خاک در لایه های پایینی به خاک سفت با تراکم بالا یا سنگ سخت تبدیل می گردد. این موضوع با درصد قابل قبولی در طی عملیات اجرایی نیز به حقیقت پیوست و موجب گردید تا با بیرون کشیدن و خرد کردن سنگ های درشت، سرعت عملیات پایدارسازی و به تبع آن عملیات خاکبرداری کاهش یابد.

در طول پروژه و در فواصل زمانی متناوب، همکاران اجرایی پروژه عمدتاً با چالش هایی پیرامون خرید، تأمین و انتقال مصالح مورد نیاز همچون سیمان، ماسه، میلگرد (نیل) و ملحقات مربوطه، صفحه سر میخ (هد نیل)، صفحات مشبک مش، گازوئیل و غیره روبرو بودند. البته شایان ذکر است در برخی موارد، این چالش ها صرفاً مختص این پروژه نبود و به دلایل و شرایط عمومی و فراگیر از قبیل تورم اقتصادی و اعتصابات صنوف مرتبط با تأمین مصالح پای کار همچون کارخانجات تولید سیمان وابسته بود.

با توجه به قرارگیری پروژه 3B5 فاز یازده پردیس در مجاورت ساختمان های مسکونی تازه ساخت و همجواری با معابر دسترسی باریک و در برخی از موارد جاده خاکی، عبور و مرور ماشین آلات سنگین خاکبرداری و حمل خاک و همچنین ماشین آلات حمل مصالح، ارکان مختلف پروژه به ویژه تیم اجرایی این شرکت را با مشکلات زیادی روبرو کرده بود. شرایط راه های ارتباطی به محل پروژه به گونه ای بود که به علت کیفیت پایین شرایط ساخت زیرسازه و روسازه، بخشی از مسیر به علت تردد زیاد ماشین آلات سنگین در طی دوره ساخت سازه های مسکونی، تخریب گردیده بود. از این رو، در برخی از موارد، زمان رسیدن مصالح به کارگاه پروژه 3B5 طولانی و زمان بر می شد.

قرار گرفتن پروژه در ناحیه کوهستانی شرق شهر تهران و برودت و دمای پایین هوا در محل پروژه، موجب شد تا عملیات بتنی همچون اجرای رویه شاتکریتی، با مشکلاتی مواجه گردد که ضروری ساخت تا تدابیری جهت رعایت الزامات و ضوابط آیین نامه ای اندیشیده شود.

راهکارهای ارائه شده پروژه پایدارسازی با طرح دائم ترانشه 3B5 فاز 11 پردیس:

با توجه به حضور ساختمان های مسکونی بلند مرتبه در محدوده سربار مؤثر بر ترانشه خاکی و قرار گرفتن بلوک مسکونی شماره 5 زون 3 دقیقاً در بالای ترانشه خاکی به عنوان سربار اصلی، انتخاب و طراحی سیستم پایدارسازی با دقت و حساسیت بیشتری انجام شده و طرح پایدارسازی به صورت دائم ارائه گردید. پس از بازدید میدانی اعضای دفتر فنی و تیم طراحی از محل پروژه و تدقیق نتایج حاصل از مطالعات ژئوتکنیک و بررسی تمامی حالات ممکن و بهینه برای انتخاب و طراحی سیستم پایدارسازی با طرح دائم ترانشه به صورت سیستم میخ کوبی (نیلینگ) و رویه شاتکریتی دو لایه (دوبل) به کارفرمای محترم ارائه گردید و پس از بررسی مشاور محترم پروژه و دریافت دیدگاه ها و نقطه نظرات آنان، طرح ارائه شده تصویب و جهت اجرا به این شرکت ابلاغ گردید. مطابق طرح نهایی، مراحل مختلف پروژه اعم از ، مش بندی و حفاری گمانه های میخ ها (نیل ها) به صورت آهسته و با حفظ تدابیر فنی و با رعایت الزامات ایمنی صورت پذیرفت تا تغییر مکان تجمعی ساختمان 15 طبقه مجاور در طی پیشرفت عملیات پایدارسازی به حداقل رسیده و به مقادیر مجاز آیین نامه ای محدود گردد.

ریزشی بودن خاک محل پروژه به علت ماهیت خاک محل پروژه در لایه های فوقانی که عمدتاً به صورت خاک دستی بود، موجب گردید تا علاوه بر استفاده از روش تزریق تحکیمی در حفاری گمانه ها، در محله طراحی هم سعی گردد تا حد امکان با کاهش طول حفاری ها و استفاده از سیستم میخ کوبی (نیلینگ) به جای سیستم مهاری (انکراژ)، به فرآیند حفاری سرعت بخشیده شود. البته در لایه های پایین تر همچنان مشکلات مربوط به حفاری و کاهش سرعت عملیات پا برجا بود. زیرا برخورد به لایه های خاک سفت و گاهاً سنگ سخت ایجاب می کرد تا حفاری با استفاده از سر مته چکشی انجام گردد. افزون بر این، می بایست سنگ های درشت تر بیرون کشیده شده و خرد و تکه تکه می گردید. در چنین مراحلی از پروژه، با هماهنگی تیم کنترل پروژه، همکاران اجرایی سایر جبهه های کاری در دیواره های دیگر گود را فعال می نمودند تا از سرعت کلی اجرا کاسته نشده و پروژه مطابق برنامه زمان بندی پیش برود و در موعد مقرر به پایان برسد و تحویل کارفرمای محترم گردد.

در زمینه مشکلات مربوط به تأمین مصالح، مدیریت پروژه و همکاران اجرایی کوشیدند تا با همراهی کارفرمای محترم و مدیریت صحیح و کارآمد مصالح پای کار و معرفی مراکز جدید تأمین مصالح به ایشان و حتی در برخی از موارد، تأمین و پشتیبانی مصالح از سایر کارگاه های پایدارسازی فعال خود، عملیات پایدارسازی را پیش ببرند و تا حد امکان از توقف عملیات اجرایی و تعطیلی کارگاه جلوگیری نمایند.

برای رعایت الزامات بتن ریزی در شرایط دمایی پایین و برودت و سردی هوای محیط، استفاده از پشم شیشه و محلول های ضد یخ مخصوص بتن ریزی در فصل یخبندان بر اساس تجربه این شرکت در پروژه های مشابه مطابق آیین نامه بتن ایران (آبا) و مبحث نهم مقررات ملی ساختمان در دستور کار گرفت. این امر هم در اجرای رویه شاتکریتی و هم در اجرای شمع های بتنی درجا مورد توجه قرار گرفت.

سایر پروژه ها

پروژه مسکونی زعفرانیه – شارستان (مطالعات ژئوتکنیک)

اطلاعات بیشتر

پروژه مسکونی جمشیدیه – سی و دوم (کوهسار)

اطلاعات بیشتر

پروژه تجاری – اداری شیخ بهایی – الماس

اطلاعات بیشتر