ایستاسازه
En Ar

خانه - مطالب آموزشی - الگویی از طراحی بهینه عملیات پیش بارگذاری به همراه زهکش های قائم ماسه ای

یکی از روش های بهسازی خاک های سست، روش پیش بارگذاری خاک به همراه زهکش های قائم می باشد. با توجه به زمان بر بودن و هزینه بالای این عملیات، طراحی بهینه این روش بسیار مهم می باشد. در تحقیقی با عنوان “الگویی از طراحی بهینه عملیات پیش بارگذاری به همراه زهکش های قائم ماسه ای” جهت طراحی بهینه این روش یک الگو ارائه گردیده است. 3 متغیر اصلی روش پیش بارگذاری:

 

متغییر های اصلی روش پیش بارگذاری

متغییر های اصلی روش پیش بارگذاری

 

بدین منظور یک ساختگاه فرضی از نظر ابعاد و شرایط زیرسطحی، مشابه ساختگاه های مورد مطالعه در گذشته در نظر گرفته شده است و با ثابت قرار دادن بعضی متغیرهای بالا و تغییر دادن بقیه به بررسی پرداخته شده است.

نتایج زیر در مقاله به دست آمده است:

 

اجرای عملیات پیش بارگذاری

اجرای عملیات پیش بارگذاری

 

پیش بارگذاری

به فرایند متراکم سازی خاك تحت اثر فشار عمودی قبل از ساخت سازه پیش بارگذاری گفته می شود.

 

تأثیر این روش در خاک ها و سازه های متفاوت:

  • درخاک های با رطوبت و تراکم پذیری بالا و با مقاومت برشی کم، بسیار مؤثر است.
  • اما در سازه های با بار متمرکز نتایج مطلوبی ندارد.

 

نکات مهم در روش پیش بارگذاری:

  • معمولاً بار خاکریز اجرا شده 2/1 تا 3/1 برابر بار سازه است.
  • خاکریزها به طور متوسط داراي 3 تا 10 متر ارتفاع هستند.
  • حدود 1 تا 3 متر نشست ایجاد می گردد.
  • بارگذاری به صورت مرحله ای انجام می گردد.
  • با رسیدن نشست به مقدار نهایی، خاکریز می تواند برداشته شود.
  • تحکیم خاک­های با نفوذپذیری پایین مانند رس و سیلت زمان بر بوده و فشار آب حفره ای در طی زمان از بین می رود.
  • جهت تسریع در روند تحکیم، از لوله های زهکش عمودی استفاده می گردد.
  • بعضی از انواع زهکش ها به صورت پیش ساخته می باشند که دارای هسته پلاستیکی هستند. این زهکش‌ها نسبت به زهکش‌های ماسه‌ای، که باعث به هم خوردگی زیاد خاک در موقع نصب و در نتیجهکاهش مقاومت آن می‌شود، ترجیح داده می شوند.

 

از انواع پیش بار گذاری می توان به موارد زیر اشاره کرد:

1) پیش بارگذاری به وسیله ی خاکریز

2) پیش بارگذاری توسط خلأ یا ایجاد مکش

 

کلیدواژه‌ها:

پیش بارگذاری، طرح بهینه، بهسازی خاک، زهکش های قائم

 

مقالات مرتبط:

پیش بارگذاری چیست؟ (fill surcharge preloading method)

تحکیم بستر مخازن نفتی پالایشگاه آبادان به روش پیش بارگذاری

بررسی روش پیش بارگذاری در بهسازی خاک های نرم

تخمین پارامترهای طراحی ژیوتکنیکی خاک بهسازی شده به روش پیش بارگذاری بااستفاده از نتایج ابزارگذاری و روش عددی- مطالعه موردی

 

در زمینه بهسازی خاک بیشتر مطالعه کنید : 

 

در زمینه مطالعات ژئوتکنیک بیشتر مطالعه کنید :

 

در زمینه پایدارسازی گود بیشتر مطالعه کنید : 

 

در زمینه ابنیه و ساختمان بیشتر مطالعه کنید : 

 

مطالب مرتبط :

 

سایر مقاله ها

آزمایش تحلیل چند کاناله امواج سطحی یا MASW چیست ؟ (Multichannel Analysis of Surface Waves)

آزمایش تحلیل چند کاناله امواج سطحی یا MASW یکی از [...]


بیشتر بخوانید

خاک های رمبنده (Collapsible Soil)

در طبیعت خاک هایی هستند كه تحت تنش یكسان، با [...]


بیشتر بخوانید

ظرفیت باربری پی (Bearing Capacity of Foundation)

خاک باید بدون آنکه دچار گسیختگی برشی شود، توانایی تحمل [...]


بیشتر بخوانید

نشست غیر یکنواخت (Differential Settlement)

پی (شالوده یا فونداسیون) یک سازه وزن زیادی دارد و [...]


بیشتر بخوانید