ایستاسازه
En Ar

کتاب

کتاب پایدارسازی گود های عمیق – شرکت ایستاسازه


شرکت ایستاسازه همواره تلاش کرده است در مسیر توسعه پایدار قدم بردارد. توسعه، گاه با ابداع روش های خلاقانه ، گاه با بهینه سازی  و مدیریت منابع و زمان در روش های متداول محقق می شود و گاه با افزایش زیرساخت در راستای چشم انداز برنامه ریزی های کلان شرکت تحقق می پذیرد.

هم افزایی با کارخانه اسکلت فلزی به ظرفیت تولید 36 هزارتن قدمی در این راستا بوده است. این بار چاپ و نشر کتاب تخصصی در صنعت ، قدمی در راستای بقیه قدم ها بوده است. این قدم حاصل مطالعه، گردآوری، تحقیق و توسعه و علی الخصوص تجربیات ایستاسازه در پروژه های سال های اخیر است که در قالب کتابی به بازار عرضه شده است.

follow our social’s