ایستاسازه
En Ar

خانه - مطالب آموزشی - تحلیل و بررسی فاصله و ابعاد شمع های فولادی بر تغییر شکلهای گودبرداری در آبرفت درشت دانه به روش دیوار برلنی با استفاده از روش عددی

پایدارسازی دیواره گودها یکی از کارهای حساس مهندسی به شمار می رود. هدف از گودبرداری ایمن حفظ جان انسان ها و ایمنی سازه های مجاور گود می باشد. یکی از روش های مناسب جهت پایدارسازی گودهای عمیق روش دیوار برلنی است. در این روش از نیمرخ های فولادی و دال های بتنی پیش ساخته یا بتن درجا استفاده می گردد. در تحقیقی با عنوان “تحلیل و بررسی فاصله و ابعاد شمع های فولادی بر تغییر شکل های گودبرداری در آبرفت درشت دانه به روش دیوار برلنی با استفاده از روش عددی” به بررسی موارد زیر پرداخته شده است:

فاصله و ابعاد شمع های فولادی

همچنین روش تحقیق شامل موارد زیر بوده است:

مدل صحت سنجی و مدل سازی و تحلیل دیوار برلنی در نرم افزار

نتایج این تحقیق به صورت زیر است:

با افزایش طول شمع، کاهش حد اکثر 2 در صدی تنش افقی

 

کلمات کلیدی :

گودبرداری آبرفت به روش دیوار برلنی، گودبرداری ایمن

 

مقالات مرتبط:

دیوار برلنی یا دیوار سولجر پایل چیست؟ (Berlin wall – Soldier Pile and Lagging System)

ارزیابی تغییرمکانهای ناشی از گودبرداری حین اجرا و دوره بهره برداری در روشهای میخ کوبی خاک، مهارگذاری و دیوار برلنی

بررسی تاثیر عمق و فاصله شمع کمکی از لبه ی گود در مهارسازی از راس سیستم دیوار برلنی

آنالیز حساسیت دیوار برلنی و تعیین پارامترهای مختلف تاثیر گذار بر رفتار دیوار

تحلیل و بررسی تغییر شکل های گودبرداری نگهداری شده به وسیله دیوار برلنی

ارائه یک طرح بهینه از سیستم های نگهدارنده گودبرداری ها در خاک رس (سیستم مرکب دیوار برلنی و نیلینگ پیش تنیده)

 

در زمینه پایدارسازی گود بیشتر مطالعه کنید : 

 

در زمینه مطالعات ژئوتکنیک بیشتر مطالعه کنید :

 

در زمینه بهسازی خاک بیشتر مطالعه کنید : 

 

در زمینه ابنیه و ساختمان بیشتر مطالعه کنید : 

 

مطالب مرتبط :

سایر مقاله ها

آزمایش تحلیل چند کاناله امواج سطحی یا MASW چیست ؟ (Multichannel Analysis of Surface Waves)

آزمایش تحلیل چند کاناله امواج سطحی یا MASW یکی از [...]


بیشتر بخوانید

خاک های رمبنده (Collapsible Soil)

در طبیعت خاک هایی هستند كه تحت تنش یكسان، با [...]


بیشتر بخوانید

ظرفیت باربری پی (Bearing Capacity of Foundation)

خاک باید بدون آنکه دچار گسیختگی برشی شود، توانایی تحمل [...]


بیشتر بخوانید

نشست غیر یکنواخت (Differential Settlement)

پی (شالوده یا فونداسیون) یک سازه وزن زیادی دارد و [...]


بیشتر بخوانید