ایستاسازه
En Ar

خانه - مطالب آموزشی - صحت سنجی نرم افزاری سیستم گودبرداری Top-Down بالا به پایین به وسیله نرم افزارهای ETABS و PLAXIS مطالعه موردی پروژه تجاری-مسکونی دیباجی، تهران

پیشرفت صنعت ساختمان سازی و احداث ساختمان های بلند مرتبه و در نتیجه نیاز به تأمین پارکینگ، منجر به گودبرداری های عمیق گردیده است.

جهت کم کردن هزینه ها و سرعت بخشیدن به گودبرداری، روش های زیادی توسط متخصصان فن پیشنهاد گردیده است که یکی از پر بازده ترین آنها روش اجرای از بالا به پایین (Top-Down) می باشد. در این روش همزمان با اجرای طبقات پایین و گودبرداری امکان ساخت رو سازه نیز فراهم می باشد.

در مقاله ای با عنوان “صحت سنجی نرم افزاری سیستم گودبرداری Top-Down  (بالا به پایین) به وسیله نرم افزارهای ETABS و PLAXIS مطالعه موردی پروژه تجاری- مسکونی دیباجی، تهران” به بررسی تغییر مکان های ایجاد شده به صورت 2 بعدی و 3 بعدی به کمک نرم افزارهای

  • Plaxis
  • Etabs

در پروژه ای واقع در تهران پرداخته شده است. نتایج هر دو نرم افزار نشان داده است که حدود رواداری در این روش به خوبی رعایت شده است. اما تحلیل 2 بعدی نتایج دست پایین و در خلاف جهت ضریب اطمینان نسبت به تحلیل 3 بعدی نشان می دهد.

 

 

 

کلیدواژه‌ها:

گودبرداری عمیق ،پایدارسازی گودها عمیق ، گودبرداری Top-Down بالا به پایین ، ژئوتکنیک

 

مقالات مرتبط:

ساخت از بالا به پایین یا تاپ دان چیست؟ (Top-Down Construction)

ارزیابی پارامترهای موثر درالگوی گودبرداری عمیق شهری و انتخاب الگوی بهینه با استفاده از روش تصمیم گیری فازی

بررسی عددی فشارجانبی خاک در روش ساخت بالا به پایین

طراحی و اجرای سازه های فولادی به روش Top&Down و مطالعه موردی

بررسی و مقایسه روش های اجرایی احداث ایستگاه های متروی اهواز طرح مورد مطالعه Top-Down Method

ابزارسنجی و ارزیابی تغییر شکل در پایدارسازی گود به روش ساخت از بالا(Top-Down) به همراه مطالعه موردی

 

در زمینه پایدارسازی گود بیشتر مطالعه کنید : 

 

مطالب مرتبط :

سایر مقاله ها

خاک های رمبنده (Collapsible Soil)

در طبیعت خاک هایی هستند كه تحت تنش یكسان، با [...]


بیشتر بخوانید

ظرفیت باربری پی (Bearing Capacity of Foundation)

خاک باید بدون آنکه دچار گسیختگی برشی شود، توانایی تحمل [...]


بیشتر بخوانید

نشست غیر یکنواخت (Differential Settlement)

پی (شالوده یا فونداسیون) یک سازه وزن زیادی دارد و [...]


بیشتر بخوانید

ابزار دقیق در مهندسی ژئوتکنیک (Instruments in geotechnical engineering)

ابزار دقیق در مهندسی ژئوتکنیک (Instruments in geotechnical engineering) ابزار [...]


بیشتر بخوانید