ایستاسازه
En Ar

خدمات ایستاسازه

کنترل طراحی و پایش مجرابند انتهای چاه اجرا شده به روش تزریق پرفشار (جت گروتینگ)

در مقاله زیر در خصوص مطالعه موردی کنترل طراحی و پایش مجرابند انتهای چاه اجرا شده به روش تزریق پرفشار [...]
بیشتر بخوانید

مطالعه تجربی برای افزایش دقت پیش‌بینی قطر ستون جت گروتینگ و کارایی در ماسه

برای انجام آزمایشات میدانی پیرامون مطالعه تجربی برای افزایش دقت پیش‌بینی قطر ستون جت گروتینگ و کارایی در ماسه از [...]
بیشتر بخوانید

تغییر شکل های مشاهده شده و محاسبه شده در روش تاپ دان

روش بالا – پایین (Top-Down) یکی از روش های نوین در زمینه پایدارسازی گود است که در سال های اخیر [...]
بیشتر بخوانید

روش های مختلف اندازه گیری و گزارش مقیاس بزرگی زلزله

به طور کلی دو راه اصلی برای اندازه گیری مقیاس قدرت و بزرگی زلزله وجود دارد: 1) بر اساس بزرگی [...]
بیشتر بخوانید

نقش رویه در رفتار شیب های تحت بارگذاری و عملکرد روش نیلینگ

با توجه به افزایش روز افزون جمعیت، میزان تمایل به ساخت ساختمان با سرعت فزاینده ای در حال افزایش است. [...]
بیشتر بخوانید

فرآیند طراحی دیوار های ستون اختلاط عمیق در گودبرداری

استفاده از روش اجرای ستون اختلاط عمیق خاک (DSM) برای پایدارسازی گود در سراسر دنیا در حال رشد است. در [...]
بیشتر بخوانید

خاک های متورم شونده (Swelling soils)

خاک های متورم شونده که از جمله خاک های مشکل ساز محسوب می شوند، گستره جهانی دارند و از این [...]
بیشتر بخوانید

انواع روش های زهکشی (Types of Drainage)

پروژه های عمرانی مثل شالوده جاده ها، راه آهن ها، خاکریزها و باند فرودگاه ها نمونه هایی از سازه های [...]
بیشتر بخوانید

بررسی خواص ژئومکانیکی و ریزساختاری ستون جت گروتینگ در خاک نباتی

روش‌های تزریق پر فشار (جت گروتینگ) اخیراً به یکی از فناوری های تقویت خاک تبدیل شده اند که برای بهبود [...]
بیشتر بخوانید

تغییرات مشخصه تنش های سیکلی در شرایط معمول بارگذاری دینامیکی

در مهندسی ژئوتکنیک سه پدیده وجود دارد که در آن ها فارغ از این که محیط طبیعی باشد یا مصنوعی، [...]
بیشتر بخوانید

بررسی تاثیر اجرای شبکه ای ستون اختلاط عمیق بر نشست حاصل از روانگرایی فونداسیون با رویکرد مدلسازی عددی

پدیده روانگرایی در لایه های ماسه اشباع سست رخ می دهد و آسیب‌های قابل توجهی به ساختمان‌های موجود وارد می‌کند. [...]
بیشتر بخوانید

ارزیابی کیفیت ساخت ستون ­های اختلاط عمیق خاک (DSM) برای تثبیت خاک های متورم شونده

این مقاله فرآیند و نتایج یک برنامه مدیریت کیفیت انجام شده در طول و بلافاصله پس از ساخت دو بخش [...]
بیشتر بخوانید

پیش بینی آماری تغییر شکل دیواره های نیلینگ شده

توصیف آماری رفتار گود منحصراً بر طراحی مبتنی بر قابلیت اطمینان دیواره های نیلینگ شده در برابر حالت های حد [...]
بیشتر بخوانید

روش جت‌ گروتینگ (تزریق پر فشار) و مشخصات مقاومتی ستون های جت‌ گروتینگ

روش جت گروتینگ (تزریق پر فشار) یکی از روش‌ های نسبتاً جدید به منظور بهسازی خاک و حل بسیاری از [...]
بیشتر بخوانید

روش های بازسازی نمونه در آزمایشگاه (Remolding methods of soil sample in lab)

به طور کلی سه روش برای آماده سازی نمونه های ماسه ای برای انجام آزمون های آزمایشگاهی مختلف مورد استفاده [...]
بیشتر بخوانید

اصلاح و کاربرد روش اختلاط عمیق خاک (DSM اصلاح شده) در خاک رس نرم

ساخت ستون های خاک-سیمانی باعث ایجاد فشارهای آب منفذی اضافی و حرکات خاک اطراف می­شود که بر سازه ­های زیرزمینی [...]
بیشتر بخوانید

عوامل موثر در انتخاب نوع سد خاکی (بخش اول) (Embankment Dam)

در انتخاب نوع سد خاکی مورد استفاده در یک محل، عوامل زیادی تاثیرگذار است که به برخی از آنها در [...]
بیشتر بخوانید

شواهد آزمایشگاهی از مقاومت خاک بهسازی شده با تزریق پرفشار در سیستم های تک سیاله و دو سیاله

در بسیاری از موارد، توجه کمی به خصوصیات مکانیکی مصالح تزریق پرفشار (جت گروتینگ) شده است. به خصوص این که [...]
بیشتر بخوانید

روش های زمانبندی (روش نمودار گانت و روش مسیر بحرانی) (Project Schedule)

روش های متنوعی برای تهیه برنامه زمانبندی یک پروژه عمرانی وجود دارد. از میان این روش ها در این مقاله [...]
بیشتر بخوانید

طراحی در بهسازی خاک به روش تراکم ارتعاشی (Vibro Stone Columns)

شکل زیر پاسخ ایده آل یک خاک دانه ای نسبت به ارتعاش را نشان می دهد. همان طور که در [...]
بیشتر بخوانید

عوامل موثر در روانگرایی خاک ها (Soil liquefaction)

عوامل بسیاری وجود دارند که فرآیند روانگرایی را در محل کنترل می کنند. بر اساس نتایج آزمایشگاهی و همچنین مشاهدات [...]
بیشتر بخوانید

حداکثر شتاب زلزله (Peak ground acceleration)

به طور کلی حرکت زمین در اثر زلزله با تغییر مکان، سرعت و شتاب در سطح زمین مشخص می شود. [...]
بیشتر بخوانید

مبانی زمانبندی و برآورد مدت و هزینه پروژه (Scheduling and Estimating Project Times & Cost)

مفهوم زمابندی، تبدیل برنامه عملی یک پروژه به یک جدول زمانی برای عملیات های مختلف موجود در آن پروژه است. [...]
بیشتر بخوانید

عملکرد روش تزریق پرفشار (جت گروتینگ) در ساخت تونل

ساخت تونل های کم عمق در خاک نرم کماکان یکی از چالشی ترین مسائل مهندسی عمران است و در نتیجه [...]
بیشتر بخوانید

مزیت ها و معایب سیستم های مختلف روش تزریق پرفشار (جت گروتینگ)

روش تزریق پرفشار (جت گروتینگ) همچنان در بسیاری از چالشی ترین مسائل مهندسی عمران اثرگذاری خود را نشان می دهد. [...]
بیشتر بخوانید

آزمایش برش پره (Vane Shear Test)

در این نوشتار به توضیح و بررسی آزمایش برش پره (برش وین)، یکی از رایج ترین آزمون های برجا در [...]
بیشتر بخوانید

رفتارنگاری و ابزاربندی در سد های خاکی ( Monitoring and Instrumentation in Embankment Dams)

رفتارنگاری (Monitoring) به معنای بررسی عملکرد یک سازه در دوران ساخت و مرحله بهره برداری و تطبیق آن با پیش [...]
بیشتر بخوانید

روش های اندازه گیری فشار آب در توده خاک (فشار آب حفره ای) (Pore water pressure )

یکی از مسائل مهم در مکانیک خاک، فشار آب منفذی (حفره ای) می باشد. برای اندازه گیری فشار آب حفره [...]
بیشتر بخوانید

تراکم ارتعاشی خاک (Vibro Stone Column)

تراکم ارتعاشی یکی از روش های رایج در بهسازی خاک ها می باشد. در این روش یک میله مرتعش کننده [...]
بیشتر بخوانید

توزیع تنش در خاک (Stress Distribution in soil)

تعیین مقدار دقیق تنش ناشی از وزن خاک و سربار یکی از مسائل مهم مهندسی ژئوتکنیک می باشد. در مقاله چاپ [...]
بیشتر بخوانید

تحلیل ستون های تزریق پرفشار تک سیاله (Analysis of single-fluid jet grouting)

هر سامانه تزریق پرفشار مزیت ها و محدودیت های خود را دارد و در نتیجه به تمامی سامانه ها باید [...]
بیشتر بخوانید

تحلیل پی های مسلح شده با ستون های تزریق پر فشار (جت گروتینگ) (Analysis of jet gutting columns)

تزریق پر فشار (جت گروتینگ)، یک روش محبوب بهسازی خاک بر اساس تزریق پر سرعت مخلوط آب – سیمان در [...]
بیشتر بخوانید

تاثیر بهسازی با سیمان بر مقاومت فشاری محصور نشده و تراکم پذیری رس ضعیف با خاصیت خمیری متوسط

این تحقیق، یافته های آزمایشگاهی تاثیر بهسازی با سیمان بر خاک رس با خاصیت خمیری متوسط را ارائه می دهد. [...]
بیشتر بخوانید

بررسی عددی عوامل موثر در رفتار طولانی مدت انکر ها

یکی از روش های رایج در پایدارسازی گودهای عمیق روش انکراژ است که در آن تثبیت دیواره گود با حفاری [...]
بیشتر بخوانید

ژئوتکنیک زیست محیطی (Geoenvironmental Engineering)

ژئوتکنیک زیست محیطی شاخه ای از علم است که شامل مکانیک خاک و سنگ، مهندسی محیط زیست، هیدرولوژی آب های [...]
بیشتر بخوانید

تحقیقات محلی برای بررسی شیروانی ها (field investigation in slopes)

محدوده مطالعات تحقیقات محلی برای بررسی شیروانی ها باید شامل زمین شناسی، آب و هوا، توپوگرافی و تاریخچه تغییرات شیروانی [...]
بیشتر بخوانید

کلیات تحقیقات محلی در ژئوتکنیک دریایی

برای طراحی و ساخت سازه های فراساحلی و نزدیک ساحل، بررسی ژئوتکنیکی و شناخت خاک ها و سنگ بستر دریا [...]
بیشتر بخوانید

انواع جا به جایی شیب ها و شیروانی های خاکی و سنگی (types of slope movement)

تحلیل پایداری شیروانی ها و تشخیص انواع جا به جایی در شیروانی و شیب ها نقش بسیار مهمی در مهندسی [...]
بیشتر بخوانید

اثر مدل رفتاری خاک بر پایداری گودبرداری های شهری (Effect of Soil Constitutive models on stability of Urban Excavation)

سازه های زیرزمینی جزء لاینفکی از زیر ساخت های جامعه جدید هستند که کاربردهای گسترده ای نظیر مترو، تونل های [...]
بیشتر بخوانید

مدل های رفتاری خاک (Soil constitutive models)

در حالت کلی رفتار تنش – کرنش خاک ها تحت اثر بارهای وارده بسیار پیچیده است و از ادوار گذشته [...]
بیشتر بخوانید
follow our social’s