ایستاسازه
En Ar

خدمات ایستاسازه

ارزیابی کیفیت روش اختلاط عمیق با تکیه بر دو مطالعه موردی

این مقاله فرآیند و نتایج یک برنامه مدیریت کیفیت انجام شده در طول و بلافاصله پس از ساخت دو پروژه [...]
بیشتر بخوانید

ارزیابی فیزیکی و مکانیکی ستون خاک – سیمان در مقیاس کامل ساخته شده در خاک رسی

تزریق جت اخیراً به یک روش اصلاح خاک تبدیل شده است که برای حل اکثر مشکلات خاک مورد استفاده قرار [...]
بیشتر بخوانید

تخمین ظرفیت باربری محوری شمع با استفاده از عدد نفوذ استاندارد و روش عددی

تخمین و برآورد ظرفیت باربری محوری شمع ها از ابتدای ایجاد رشته مهندسی ژئوتکنیک همواره یک چالش بوده است. در [...]
بیشتر بخوانید

کارایی روش ستون اختلاط عمیق بر افزایش ظرفیت باربری و کاهش نشست در خاک های ماسه ای سست

با توجه به واقع شدن بخش بزرگی از مسیرهای راه آهن در کشور ایران در مناطق کویری با خاک ماسه [...]
بیشتر بخوانید

روش های اصلاح شیروانی ها برای جلوگیری از لغزش به همراه مثال های اجرایی (بخش دوم)

روش های اصلاح شیروانی و دیوار های خاکی برای جلوگیری از لغزش می تواند یا برای کاهش نیروهای محرک و یا [...]
بیشتر بخوانید

روش های اصلاح شیروانی ها برای جلوگیری از لغزش به همراه مثال های اجرایی (بخش اول)

روش های اصلاح شیروانی ها برای جلوگیری از لغزش می تواند یا برای کاهش نیروهای محرک و یا افزایش نیروهای [...]
بیشتر بخوانید

مطالعه میدانی عملکرد تزریق جت گروت در خاک رس کم آب

یکی از ایرادات استفاده از تزریق پر فشار (جت گروت) برای بهسازی خاک، کنترل کیفیت به ویژه تعیین قطر و [...]
بیشتر بخوانید

تحلیل لرزه ای عملکرد نیلینگ (میخکوبی دیواره ها) در گود عمیق

گودبرداری عمیق یک روش رایج برای استفاده از فضای زیرزمینی در مناطق پرجمعیت است. حفاظت از ساختمان ها و املاک [...]
بیشتر بخوانید

مبانی اصلاح حرارتی خاک ها (Thermal modification of soils)

در این مقاله سعی شده است تا مخاطب با کلیات بهسازی به روش اصلاح حرارتی خاک ها، کاربردها، مزایا و [...]
بیشتر بخوانید

کنترل طراحی و پایش مجرابند انتهای چاه اجرا شده به روش تزریق پرفشار (جت گروتینگ)

در مقاله زیر در خصوص مطالعه موردی کنترل طراحی و پایش مجرابند انتهای چاه اجرا شده به روش تزریق پرفشار [...]
بیشتر بخوانید

مطالعه تجربی برای افزایش دقت پیش‌بینی قطر ستون جت گروتینگ و کارایی در ماسه

برای انجام آزمایشات میدانی پیرامون مطالعه تجربی برای افزایش دقت پیش‌بینی قطر ستون جت گروتینگ و کارایی در ماسه از [...]
بیشتر بخوانید

تغییر شکل های مشاهده شده و محاسبه شده در روش تاپ دان

روش بالا – پایین (Top-Down) یکی از روش های نوین در زمینه پایدارسازی گود است که در سال های اخیر [...]
بیشتر بخوانید

روش های مختلف اندازه گیری و گزارش مقیاس بزرگی زلزله

به طور کلی دو راه اصلی برای اندازه گیری مقیاس قدرت و بزرگی زلزله وجود دارد: 1) بر اساس بزرگی [...]
بیشتر بخوانید

نقش رویه در رفتار شیب های تحت بارگذاری و عملکرد روش نیلینگ

با توجه به افزایش روز افزون جمعیت، میزان تمایل به ساخت ساختمان با سرعت فزاینده ای در حال افزایش است. [...]
بیشتر بخوانید

فرآیند طراحی دیوار های ستون اختلاط عمیق در گودبرداری

استفاده از روش اجرای ستون اختلاط عمیق خاک (DSM) برای پایدارسازی گود در سراسر دنیا در حال رشد است. در [...]
بیشتر بخوانید

خاک های متورم شونده (Swelling soils)

خاک های متورم شونده که از جمله خاک های مشکل ساز محسوب می شوند، گستره جهانی دارند و از این [...]
بیشتر بخوانید

انواع روش های زهکشی (Types of Drainage)

پروژه های عمرانی مثل شالوده جاده ها، راه آهن ها، خاکریزها و باند فرودگاه ها نمونه هایی از سازه های [...]
بیشتر بخوانید

بررسی خواص ژئومکانیکی و ریزساختاری ستون جت گروتینگ در خاک نباتی

روش‌های تزریق پر فشار (جت گروتینگ) اخیراً به یکی از فناوری های تقویت خاک تبدیل شده اند که برای بهبود [...]
بیشتر بخوانید

تغییرات مشخصه تنش های سیکلی در شرایط معمول بارگذاری دینامیکی

در مهندسی ژئوتکنیک سه پدیده وجود دارد که در آن ها فارغ از این که محیط طبیعی باشد یا مصنوعی، [...]
بیشتر بخوانید

بررسی تاثیر اجرای شبکه ای ستون اختلاط عمیق بر نشست حاصل از روانگرایی فونداسیون با رویکرد مدلسازی عددی

پدیده روانگرایی در لایه های ماسه اشباع سست رخ می دهد و آسیب‌های قابل توجهی به ساختمان‌های موجود وارد می‌کند. [...]
بیشتر بخوانید

ارزیابی کیفیت ساخت ستون ­های اختلاط عمیق خاک (DSM) برای تثبیت خاک های متورم شونده

این مقاله فرآیند و نتایج یک برنامه مدیریت کیفیت انجام شده در طول و بلافاصله پس از ساخت دو بخش [...]
بیشتر بخوانید

پیش بینی آماری تغییر شکل دیواره های نیلینگ شده

توصیف آماری رفتار گود منحصراً بر طراحی مبتنی بر قابلیت اطمینان دیواره های نیلینگ شده در برابر حالت های حد [...]
بیشتر بخوانید

روش جت‌ گروتینگ (تزریق پر فشار) و مشخصات مقاومتی ستون های جت‌ گروتینگ

روش جت گروتینگ (تزریق پر فشار) یکی از روش‌ های نسبتاً جدید به منظور بهسازی خاک و حل بسیاری از [...]
بیشتر بخوانید

روش های بازسازی نمونه در آزمایشگاه (Remolding methods of soil sample in lab)

به طور کلی سه روش برای آماده سازی نمونه های ماسه ای برای انجام آزمون های آزمایشگاهی مختلف مورد استفاده [...]
بیشتر بخوانید

اصلاح و کاربرد روش اختلاط عمیق خاک (DSM اصلاح شده) در خاک رس نرم

ساخت ستون های خاک-سیمانی باعث ایجاد فشارهای آب منفذی اضافی و حرکات خاک اطراف می­شود که بر سازه ­های زیرزمینی [...]
بیشتر بخوانید

عوامل موثر در انتخاب نوع سد خاکی (بخش اول) (Embankment Dam)

در انتخاب نوع سد خاکی مورد استفاده در یک محل، عوامل زیادی تاثیرگذار است که به برخی از آنها در [...]
بیشتر بخوانید

شواهد آزمایشگاهی از مقاومت خاک بهسازی شده با تزریق پرفشار در سیستم های تک سیاله و دو سیاله

در بسیاری از موارد، توجه کمی به خصوصیات مکانیکی مصالح تزریق پرفشار (جت گروتینگ) شده است. به خصوص این که [...]
بیشتر بخوانید

روش های زمانبندی (روش نمودار گانت و روش مسیر بحرانی) (Project Schedule)

روش های متنوعی برای تهیه برنامه زمانبندی یک پروژه عمرانی وجود دارد. از میان این روش ها در این مقاله [...]
بیشتر بخوانید

طراحی در بهسازی خاک به روش تراکم ارتعاشی (Vibro Stone Columns)

شکل زیر پاسخ ایده آل یک خاک دانه ای نسبت به ارتعاش را نشان می دهد. همان طور که در [...]
بیشتر بخوانید

عوامل موثر در روانگرایی خاک ها (Soil liquefaction)

عوامل بسیاری وجود دارند که فرآیند روانگرایی را در محل کنترل می کنند. بر اساس نتایج آزمایشگاهی و همچنین مشاهدات [...]
بیشتر بخوانید

حداکثر شتاب زلزله (Peak ground acceleration)

به طور کلی حرکت زمین در اثر زلزله با تغییر مکان، سرعت و شتاب در سطح زمین مشخص می شود. [...]
بیشتر بخوانید

مبانی زمانبندی و برآورد مدت و هزینه پروژه (Scheduling and Estimating Project Times & Cost)

مفهوم زمابندی، تبدیل برنامه عملی یک پروژه به یک جدول زمانی برای عملیات های مختلف موجود در آن پروژه است. [...]
بیشتر بخوانید

عملکرد روش تزریق پرفشار (جت گروتینگ) در ساخت تونل

ساخت تونل های کم عمق در خاک نرم کماکان یکی از چالشی ترین مسائل مهندسی عمران است و در نتیجه [...]
بیشتر بخوانید

مزیت ها و معایب سیستم های مختلف روش تزریق پرفشار (جت گروتینگ)

روش تزریق پرفشار (جت گروتینگ) همچنان در بسیاری از چالشی ترین مسائل مهندسی عمران اثرگذاری خود را نشان می دهد. [...]
بیشتر بخوانید

آزمایش برش پره (Vane Shear Test)

در این نوشتار به توضیح و بررسی آزمایش برش پره (برش وین)، یکی از رایج ترین آزمون های برجا در [...]
بیشتر بخوانید

رفتارنگاری و ابزاربندی در سد های خاکی ( Monitoring and Instrumentation in Embankment Dams)

رفتارنگاری (Monitoring) به معنای بررسی عملکرد یک سازه در دوران ساخت و مرحله بهره برداری و تطبیق آن با پیش [...]
بیشتر بخوانید

روش های اندازه گیری فشار آب در توده خاک (فشار آب حفره ای) (Pore water pressure )

یکی از مسائل مهم در مکانیک خاک، فشار آب منفذی (حفره ای) می باشد. برای اندازه گیری فشار آب حفره [...]
بیشتر بخوانید

تراکم ارتعاشی خاک (Vibro Stone Column)

تراکم ارتعاشی یکی از روش های رایج در بهسازی خاک ها می باشد. در این روش یک میله مرتعش کننده [...]
بیشتر بخوانید

توزیع تنش در خاک (Stress Distribution in soil)

تعیین مقدار دقیق تنش ناشی از وزن خاک و سربار یکی از مسائل مهم مهندسی ژئوتکنیک می باشد. در مقاله چاپ [...]
بیشتر بخوانید

تحلیل ستون های تزریق پرفشار تک سیاله (Analysis of single-fluid jet grouting)

هر سامانه تزریق پرفشار مزیت ها و محدودیت های خود را دارد و در نتیجه به تمامی سامانه ها باید [...]
بیشتر بخوانید
follow our social’s