ایستاسازه
En Ar

میکروپایل یل ریزشمع

ریزشمع یا میکروپایل چیست؟ (Micropile & Underpinning)

به شمع­ های با قطر کمتر از ۳۰ سانتیمتر که...