ایستاسازه
En Ar

DSM یا اختلاط عمیق خاک

اختلاط عمیق خاک (Deep Soil Mixing)

عملیات بهسازی خاک یکی از رایج ترین و مقرون به...

مقایسه دو روش تزریق با فشار بالا و اختلاط عمیق در بهسازی خاک (Jet Grouting & DSM)

از روش های بهسازی خاک برای دستیابی به شرایط مناسب...

بررسی تراکم دینامیکی و اختلاط عمیق در بهسازی بستر سواحل (DSM & DC)

آنچه در دنیای امروز مطرح است آن است که تراکم...

اختلاط عمیق خاک یا DSM چیست؟ (Deep Soil Mixing)

اختلاط عمیق خاک یا DSM یکی از روش های کاربردی...