ایستاسازه
En Ar

طراحی ،مشاوره ژئوتکنیک

فشار جانبی خاک چیست؟ (Lateral earth pressure)

فشار جانبی خاک (Lateral earth pressure) سازه های حائل خاک...

پایدارسازی گودهای عمیق

محورهای فعالیت و ارائه خدمات شرکت عمرانی مهندسی ایستاسازه در بخش پایدارسازی...

بهسازی خاک

بهسازی خاک (Soil Improvement) با استفاده از روش های متعدد...

مطالعات ژئوتکنیک

مطالعات ژئوتکنیک (مطالعات خاک) (Site Investigation) الف) مطالعات خاک (مطالعات...

روش اجزای محدود چیست؟ (Finite Element Method) (FEM)

روش اجزای محدود چیست؟ (FEM) (Finite Element Method)  روش اجزای...

طیف پاسخ و طیف طرح چیست؟ (Spectrum Response)

طیف پاسخ و طیف طرح چیست؟ (Spectrum Response) یکی از مهمترین...

معرفی نرم افزار MIDAS

Midas یک بسته نرم افزاری است که نرم افزاهایی در...

معرفی نرم افزار FLAC

نرم افزار FLAC فلک با استفاده از روش تفاضل محدود...

معرفی نرم افزار Abaqus

نرم‌افزار ABAQUS آباکوس از قدرتمندترین نرم‌افزارهایی است که حل مسائل...

معرفی نرم افزار SAFE

نرم افزار سیف SAFE نرم‌افزاری برای طراحی و تحلیل انواع...

معرفی نرم افزار SAP2000

ثنرم‌افزار SAP2000 نرم‌افزار سپ ۲۰۰۰ ، یکی از پرکاربردترین نرم‌افزارهای...

معرفی نرم‌ افزار ETABS

نرم افزار ETABS (ایتبس)، یکی از پرکاربردترین نرم‌افزارهای طراحی و...

معرفی نرم افزار AutoCAD

نرم افزار اتوکد AutoCAD یک نرم افزار قدرتمند در زمینه...

معرفی نرم افزار GEOSLOPE

نرم افزار GEOSLOPE ژئواسلوپ یکی از زیر مجموعه های نرم...

معرفی نرم افزار Plaxis

پلکسیس (Plaxis) نرم افزاری است که برای تحلیل تغییر شکل...