ایستاسازه
En Ar

سازه نگهبان خرپایی

سازه نگهبان خرپایی چیست؟ (Truss Retaining Structure)

سازه نگهبان سازه ‌ای می باشد که به منظور پایدارسازی...