ایستاسازه
En Ar

ویدئو

پشت صحنه ساخت تیزر گودبرداری و پایدارسازی گود عمیق – ایستاسازه

پروژه یوسف آباد – ساخت سولجر و نصب سازه دیوار برلنی

ایستا سازه : تجربه،تخصص،امنيت در پایدارسازی گود

ایستاسازه : مشاور و مجری پایدارسازی گودهای عمیق و بهسازی خاک

شرکت عمرانی و مهندسی “ ایستا سازه ”

ایستا سازه – سازه نگهبان خرپایی و نیلینگ – پروژه جنت آباد

ساخت و نصب سازه فولادی – استرند

انیمیشن بهسازی خاک به روش جت گروتینگ

انیمیشین بهسازی خاک به روش میکروپایل

پروژه یوسف آباد – خاکبرداری ساختمان

انیمیشن روش تاپ دان top-down

انیمیشن روش اجرای تاپ دان در تونل های زیرزمینی

مقایسه روش تاپ دان و سایر روش های پایدارسازی گود

پایدارسازی گود به روش مهار متقابل – روش استرات

پایدارسازی گود به روش دیوار دیافراگمی

پروژه ساید پارک – گودبرداری عمیق ، پایدارسازی گود به روش نیلینگ

پروژه کرج – پایدارسازی گود به روش نیلینگ، انکراژ و سولجر فلزی معلق

پروژه جنت آباد – کوهسار

پروژه نیاوران

پروژه سعادت آباد

پروژه یوسف آباد

پروژه ولنجک