آیین نامه FHWA مخفف Federal Highway Administration (مدیریت بزرگراه های فدرال) می باشد که بخشی از اداره وزارت ترابری کشور آمریکاست. این سازمان در سال ۱۹۶۷ تأسیس گردیده است که دارای بخش های مختلف زیر است:

  • بخش حقوقی
  • بخش زیرساخت ها
  • بخش ایمنی

البته هسته اولیه این سازمان در سال ۱۸۹۳ که دوچرخه ها محبوب بودند و نیاز به احداث و نگهداری راه ها احساس می شد، تشکیل گردید. قانون بزرگراه های آمریکا در سال ۱۹۲۱ تصویب گردید و نام FHWA بر آن نهاده شد. به طور کلی این سازمان بر بخش های حمل و نقل ایالات متحده نظارت دارد و کارهای زیر را انجام می دهد:

  • طراحی راه ها
  • مدیریت راه ها
  • نگهداری راه ها
  • عملکرد بلند مدت روسازی

 

این سازمان جهت انجام کارهای فوق، آیین نامه های مختلفی تدوین کرده است که در زیر جهت بارگیری (دانلود) ارائه می گردد:

[pdfviewer] [/pdfviewer]GEOTECHNICAL ENGINEERING CIRCULAR NO. 4 – Ground Anchors and ANCHORED SYSTEMS

 

 

ترجمه فارسی آیین نامه نیلینگpdfviewer] [/pdfviewer]

 

 

در زمینه ابنیه و ساختمان بیشتر مطالعه کنید : 

 

در زمینه پایدارسازی گود بیشتر مطالعه کنید : 

 

 

مطالب مرتبط :