*پروژه مسکونی انار

طراحی و اجرای سیستم پایدارسازی گود به روش نیلینگ و انکراژ و شمع های فولادی

-خاکبرداری

محل پروژه:تهران-زعفرانیه-ماکویی پور

مساحت زمین۴۲۰مترمربع

سطح پایدارسازی:۶۰۰مترمربع

عمق گود۱۰متر