*بیمارستان شهدای تجریش

طراحی و اجرای سیستم پایدارسازی گود به روش نیلینگ و انکراژ و شمع های فولادی

-خاکبرداری

محل پروژه:تهران-تجریش

مساحت زمین۸۷۰۰مترمربع

سطح پایدارسازی:۴۶۵۰مترمربع

عمق گود:۱۰متر

  • image
  • image
  • image
  • image