*پروژه مسکونی آذرمینا

طراحی و اجرای سیستم پایدارسازی گود به روش نیلینگ و انکراژ و شمع های فولادی

-خاکبرداری

محل پروژه:تهران-ولنجک

مساحت زمین۱۲۰۰مترمربع

سطح پایدارسازی:۱۲۰۰مترمربع

عمق گود:۱۶متر