*پروژه اداری-تجاری نفت

MIRDAMAD-NAFT PROJECT

طراحی و اجرای سیستم پایدارسازی گود به روش نیلینگ و انکراژ و شمع های فولادی

-خاکبرداری

محل پروژه:تهران-میرداماد

مساحت زمین۱۱۰۰مترمربع

سطح پایدارسازی:۱۸۵۰مترمربع

عمق گود:۱۶متر