برج باغ بوسنی

طراحی و اجرای سیستم پایدارسازی گود به روش نیلینگ و انکراژ و شمع های فولادی

-خاکبرداری

محل پروژه:تهران-فرشته

مساحت زمین۱۶۰۰مترمربع

سطح پایدارسازی:۲۸۵۰مترمربع

عمق گود:۲۶متر

 

  • image
  • image
  • image
  • image