برج باغ بوسنی

طراحی و اجرای سیستم پایدارسازی گود به روش نیلینگ و انکراژ و شمع های فولادی

-خاکبرداری

محل پروژه:تهران-فرشته

مساحت زمین۱۶۰۰مترمربع

سطح پایدارسازی:۲۸۵۰مترمربع

عمق گود:۲۶متر

پروژه فرشته2پروژه فرشته4پروژه فرشته3

رفتن به نوار ابزار بیرون رفتن