مدل کسب و کار (B2B) Business-to-Business   مدل تجارت به تجارت (به انگلیسی: (Business-to-Business (B2B) اشاره به کسب و کاری می‌کند که طرف معامله در آن یک کسب و کار دیگر است. این نوع از تجارت معمولاً به صورت های زیر اتفاق می‌افتد: یک یا چند کسب و کار...