ایستاسازه
En Ar

تزریق دوغاب

Evaluation and Guidance Development for Post-Grouted Drilled Shafts for Highways

اصطلاح پست گروتینگ (post-grouting)، تزریق نوک یا تزریق پایه، به [...]


بیشتر بخوانید

Ground Improvement Third Edition

دانلود Ground Improvement Third Edition مقدمه روش های بهسازی خاک [...]


بیشتر بخوانید

Jet Grouting- Technology, Design and Control

کتاب جت گروت یا تزریق دوغاب (Jet Grouting, Technology, Design [...]


بیشتر بخوانید