ایستاسازه
En Ar

خاک مسلح

Geosynthetic Reinforced Soil (GRS) Walls

امروزه روش های مختلفی برای پایدارسازی خاکریز ها استفاده می [...]


بیشتر بخوانید

Performance Test for Geosynthetic Reinforced Soil Including Effects of Preloading

سیستم های تقویت شده با ژئوسنتتیک (GRS) تحت شرایط بارگذاری [...]


بیشتر بخوانید

Geosynthetic Reinforced Soil Integrated Bridge System Interim Implementation Guide

دانلود Geosynthetic Reinforced Soil Integrated Bridge System Interim Implementation Guide [...]


بیشتر بخوانید

Geosynthetic Reinforced Soil Performance Testing – Axial Load Deformation

دانلود Geosynthetic Reinforced Soil Performance Testing— Axial Load Deformation Relationships [...]


بیشتر بخوانید

CORROSION DEGRADATION OF SOIL REINFORCEMENTS FOR MECHANICALLY STABILIZED EARTH WALLS AND REINFORCED SOIL SLOPES

مطالب عنوان شده در این گزارش بازتاب نظرات نویسندگان این [...]


بیشتر بخوانید

Composite Behavior of Geosynthetic Reinforced Soil Mass

دانلود Composite Behavior of Geosynthetic Reinforced Soil Mass طبق توضیحات [...]


بیشتر بخوانید

روانگرایی خاک (Soil Liquefaction)

برای درک این موضوع که پدیده ی روانگرایی چیست ابتدا [...]


بیشتر بخوانید

MECHANICALLY STABILIZED EARTH WALLS AND REINFORCED SOIL SLOPESDESIGN & CONSTRUCTION GUIDELINES

دانلود MECHANICALLY STABILIZED EARTH WALLS AND REINFORCED SOIL SLOPES DESIGN [...]


بیشتر بخوانید

پایدارسازی گودهای عمیق

محورهای فعالیت و ارائه خدمات شرکت عمرانی مهندسی ایستاسازه در بخش پایدارسازی [...]


بیشتر بخوانید

بهسازی خاک (Soil Improvement)

بهسازی خاک (Soil Improvement) با استفاده از روش های متعدد [...]


بیشتر بخوانید

خاک مسلح یا ژئوسنتتیک چیست؟ (Geosynthetict)

یکی از روش های پایدارسازی گود روش خاک مسلح یا [...]


بیشتر بخوانید
follow our social’s