ایستاسازه
En Ar

رمپ در گودبرداری

تخریب و خاکبرداری

اجرای عملیات خاکی (تخریب و خاکبرداری ) Execution of earth [...]


بیشتر بخوانید

رمپ و جمع آوری رمپ در گودبرداری (Ramp Removal Excavation)

خاکبرداری یکی از مراحل اولیه ساخت و ساز می باشد [...]


بیشتر بخوانید