پیش بارگذاری چیست؟ (fill surcharge preloading method)

پیش بارگذاری چیست؟ (fill surcharge preloading method)

با توجه به رشد روز افزون جمعیت و کمبود زمین های مناسب جهت ساخت مسکن، نیاز به اصلاح زمین های مسئله دار بیش از پیش احساس می گردد. یکی از روش های اصلاح و بهسازی خاک های مسئله دار، روش پیش بارگذاری می باشد. به فرایند تراکم خاک زیر...

بیشتر بخوانید
نشست تحکیم خاک های ریز دانه ی اشباع توسط سیستم چاه زهکش به همراه پیش بارگذاری

بررسی عددی نشست تحکیم خاک های ریز دانه ی اشباع توسط سیستم چاه زهکش به همراه پیش بارگذاری

یکی از روش های اصلاح خاک های ریزدانه اشباع جهت تسریع در زهکشی و نشست تحکیمی، استفاده از روش پیش بارگذاری به همراه زهکش های قائم می باشد. در مقاله ای با عنوان “بررسی عددی نشست تحکیم خاک های ریز دانه ی اشباع توسط سیستم چاه زهکش به همراه...

بیشتر بخوانید
انتخاب روش بهینه پیش بارگذاری

انتخاب روش بهینه پیش بارگذاری جهت احداث مخازن ذخیره فرآورده های نفتی

تأسیسات نفتی مانند مخازن ذخیره فرآورده های نفتی به علت عمر بهره برداری بالا، حساسیت زیادی نسبت به نشست های تحکیمی دارند. از طرفی با توجه به وجود خاک های ریزدانه و سست در مناطق ساحلی کشور، اصلاح خاک جهت کاهش نشست و افزایش ظرفیت باربری  اجتناب ناپذیر است....

بیشتر بخوانید
نتایج ابزار دقیق درپروژه بهسازی خاک به روش پیش بارگذاری

مقایسه نشست های اولیه و نتایج ابزار دقیق درپروژه بهسازی خاک به روش پیش بارگذاری بااستفاده ازروش عددی

یکی از رایج ترین، اقتصادی ترین و کاراترین روش های اصلاح خاک های نرم رسی عملیات پیش بارگذاری می باشد. نشست تحکیمی خاک های ریزدانه اشباع فرآیندی زمان بر است. به همین علت جهت ایجاد نشست لایه های تراکم پذیر قبل از احداث سازه اصلی، از عملیات پیش بارگذاری...

بیشتر بخوانید
پیش بارگذاری همراه زهکش های قائم

الگویی از طراحی بهینه عملیات پیش بارگذاری به همراه زهکش های قائم ماسه ای

یکی از روش های بهسازی خاک های سست، روش پیش بارگذاری خاک به همراه زهکش های قائم می باشد. با توجه به زمان بر بودن و هزینه بالای این عملیات، طراحی بهینه این روش بسیار مهم می باشد. در تحقیقی با عنوان “الگویی از طراحی بهینه عملیات پیش بارگذاری...

بیشتر بخوانید
پیش بارگذاری با آب و خاک جهت بستر سازی مخازن

مقایسه روش پیش بارگذاری با آب و خاک جهت بستر سازی مخازن سطحی در نواحی ساحلی از دیدگاه زمان اجرای پروژه (مورد مطالعاتی مخازن بندر صادراتی ماهشهر)

تأسیسات نفتی مانند مخازن ذخیره فرآورده های نفتی به علت طولانی بودن عمر بهره برداری، حساسیت زیادی به تغییرشکل های ناشی از نشست های تحکیمی دارند. در مناطق ساحلی کشور، به دلیل عدم امکان ساخت پی های عمیق و وجود خاک سست و ریزدانه، اصلاح و بهسازی خاک جهت...

بیشتر بخوانید
طراحی ژیوتکنیکی خاک بهسازی شده به روش پیش بارگذاری

تخمین پارامترهای طراحی ژیوتکنیکی خاک بهسازی شده به روش پیش بارگذاری بااستفاده از نتایج ابزارگذاری و روش عددی- مطالعه موردی

در مقاله ای با عنوان “تخمین پارامترهای طراحی ژیوتکنیکی خاک بهسازی شده به روش پیش بارگذاری بااستفاده از نتایج ابزارگذاری و روش عددی- مطالعه موردی” با استفاده از آنالیز برگشتی (Back Analyze) و روش عددی، برآورد متغیرهای تأثیرگذار در روند طراحی عملیات پیش بارگذاری با خاکریز به همراه زهکش...

بیشتر بخوانید
اطلاعات تماس
آدرس: میرداماد ، نبش آزیتا،پلاک ١ ، واحد ١
تلفن دفتر: 02122909655
شماره همراه: 09121304322
با ما در ارتباط باشید
مشتریان ما
مرکز پزشکی مترو تهران قرارگاه خاتم شهرداری تهران