ایستاسازه
En Ar

شمع ساختمان

Evaluation of vibratory pile installation effects on adjacent buried pipe structures through a coupled analytic approach

اجرای شمع ها و سپری ها در خاک معمولا به [...]


بیشتر بخوانید

شمع انرژی (انرژی پایل) (Energy Pile)

امروزه توجه به بحث انرژی و به دست آوردن کم [...]


بیشتر بخوانید

انواع دسته بندی شمع ها (Types of Piles)

انواع زیادی از پی ها وجود دارد که هر کدام [...]


بیشتر بخوانید

Analysis of Pile Foundations Subject to Static and Dynamic Loading

پی های عمیق و شمع ها اغلب زمانی استفاده می [...]


بیشتر بخوانید

استفاده از اعضای مارپیچ در فعالیت های ژئوتکنیکی (Helical Nails & Anchors)

امروزه اهمیت فعالیت­ های ژئوتکنیکی در پروژه های عمرانی بر [...]


بیشتر بخوانید

Design of Pile Foundations in Liquefiable Soils

طراحی شمع ها در خاک های روانگرا توده های ماسه [...]


بیشتر بخوانید

شمع پلاستیک (Plastic pile)

شمع پلاستیک (Plastic pile) پیامدهای حضور منابع آب به ویژه [...]


بیشتر بخوانید

شمع های سکانتی یا تانژانتی (Secant or tangent (contiguous) piles)

شمع های سکانتی یا تانژانتی به طور کلی می توان [...]


بیشتر بخوانید

DESIGN AND CONSTRUCTION OF CONTINUOUS FLIGHT AUGER PILES

دانلود DESIGN AND CONSTRUCTION OF CONTINUOUS FLIGHT AUGER PILES هدف [...]


بیشتر بخوانید

ADVANCES IN GROUND IMPROVEMENT RESEARCH TO PRACTICE IN THE UNITED STATES AND CHINA

دانلود ADVANCES IN GROUND IMPROVEMENT RESEARCH TO PRACTICE IN THE [...]


بیشتر بخوانید

Design and Construction of Driven Pile Foundations – Volume II

دانلود Design and Construction of Driven Pile Foundations – Volume [...]


بیشتر بخوانید

Design and Construction of Driven Pile Foundations – Volume I

دانلود Design and Construction of Driven Pile Foundations – Volume [...]


بیشتر بخوانید

روانگرایی خاک (Soil Liquefaction)

برای درک این موضوع که پدیده ی روانگرایی چیست ابتدا [...]


بیشتر بخوانید

Tall Building Foundation Design

دانلود Harry G. Poulos – Tall Building Foundation Design – [...]


بیشتر بخوانید

آزمایش بارگذاری استاتیکی شمع (Static Pile Load Testing)

آزمایش بارگذاری استاتیکی شمع (Static Pile Load Testing) مقدمه هنگامی [...]


بیشتر بخوانید

پروژه تجاری 103 شهر پردیس

شرح کلی پروژه: پروژه تجاری 103 شهر پردیس که یکی [...]


بیشتر بخوانید

پروژه برج باغ مسکونی ولنجک

شرح کلی پروژه برج باغ مسکونی ولنجک: پروژه برج باغ [...]


بیشتر بخوانید

بهسازی خاک (Soil Improvement)

بهسازی خاک (Soil Improvement) با استفاده از روش های متعدد [...]


بیشتر بخوانید

شمع ساختمان ، طراحی و اجرای شمع فلزی (فولادی) و شمع بتنی (Concrete Pile , Steel Pile)

شمع ساختمان، طراحی و اجرای شمع فلزی (فولادی) و شمع [...]


بیشتر بخوانید
follow our social’s