ایستاسازه
En Ar

طراحی خاک مسلح

Geosynthetic Reinforced Soil (GRS) Walls

امروزه روش های مختلفی برای پایدارسازی خاکریز ها استفاده می [...]


بیشتر بخوانید

Geosynthetic Reinforced Soil Performance Testing – Axial Load Deformation

دانلود Geosynthetic Reinforced Soil Performance Testing— Axial Load Deformation Relationships [...]


بیشتر بخوانید

CORROSION DEGRADATION OF SOIL REINFORCEMENTS FOR MECHANICALLY STABILIZED EARTH WALLS AND REINFORCED SOIL SLOPES

مطالب عنوان شده در این گزارش بازتاب نظرات نویسندگان این [...]


بیشتر بخوانید

خاک مسلح یا ژئوسنتتیک چیست؟ (Geosynthetict)

یکی از روش های پایدارسازی گود روش خاک مسلح یا [...]


بیشتر بخوانید