ایستاسازه
En Ar

مسلح سازی خاک

Geosynthetic Reinforced Soil (GRS) Walls

امروزه روش های مختلفی برای پایدارسازی خاکریز ها استفاده می [...]


بیشتر بخوانید

CORROSION DEGRADATION OF SOIL REINFORCEMENTS FOR MECHANICALLY STABILIZED EARTH WALLS AND REINFORCED SOIL SLOPES

مطالب عنوان شده در این گزارش بازتاب نظرات نویسندگان این [...]


بیشتر بخوانید

Ground Improvement Third Edition

دانلود Ground Improvement Third Edition مقدمه روش های بهسازی خاک [...]


بیشتر بخوانید

Principles and Practice of Ground Improvement-Wiley (2015)

بهسازی خاک در بسیاری از کشورها یک روش محبوب برای [...]


بیشتر بخوانید